מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן


נבקש לעדכנכם, כי בתאריך 30.12.19 פרסמה רשות המיסים את העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2019. יצוין כי במהלך שנת 2019 נוספו 22 עמדות חדשות במס הכנסה, ועמדה חדשה בנושא מיסוי הבלו על הדלק. יחד עם זאת, יצוין, כי לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מע"מ ומכס (נכון להיום).
 
כפי שידוע, רשות המיסים מחייבת דיווח לגבי עמדות מסוימות שנוקט הנישום מכוח הוראות סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"). מטרתה של דרישת הדיווח למנוע תכנוני מס שרשות המיסים מעוניינת לפעול נגדם ו/או לבחון מקרוב את השלכותיהם. את העמדות החייבות בדיווח יש לדווח במסגרת הדו"ח השנתי למס הכנסה במסגרת טופס מיוחד מס' 1346, וכן לדווח לגביהן בדיווחים התקופתיים בהם נדרשים עוסקים וחברות לרשויות המס העקיף – מע"מ, מכס ובלו. פרט לעמדות החדשות שנקבעו כחייבות בדיווח, נדרשים נישומים ליישם את כלל העמדות שפורסמו מטעם רשות המיסים החל משנת 2016 ואילך, וטרם שונו. סך העמדות החייבות במס הכנסה לדיווח לשנת המס 2019 הן 79, במע"מ 12 עמדות, במכס 19 עמדות ובבלו עמדה אחת שפורסמה ב2019. להלן עמדות מס הכנסה, ובלו על הדלק אשר נוספו בשנת 2019:
 
עמדות בנושא מס הכנסה שנוספו בשנת 2019:
עמדה מספר 59/2019  חישוב סכום הרר"ל החשבונאי כאשר מדובר בהפסדי אקוויטי
עמדה מספר 60/2019  חישוב סכום הרר"ל במקרה של רכישה עצמית של מניות
עמדה מספר 61/2019  סיווג הכנסה מחלוקה בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות
עמדה מספר 62/2019  מיזוג משולש הופכי
עמדה מספר 63/2019  הפסד מעבודה ממושכת
עמדה מספר 64/2019  ייחוס הוצאות לנישום העוסק בבנייה של "יחידות עבודה"
עמדה מספר 65/2019  ניכוי בגין נזקי טבע
עמדה מספר 66/2019  ניכוי בגין התקפות מהאוויר
עמדה מספר 67/2019  חלוקת רווחים כלואים
עמדה מספר 68/2019  מתן בונוס במסווה של הקצאת מניות
עמדה מספר 69/2019  אי הכרת הוצאות פחת בגין נכס שאינו בבעלות הנישום (כגון בעסקאות BOT או PFIׂ)
עמדה מספר 70/2019  תשלום מבוסס מניות שנרשם כעסקה הונית
עמדה מספר 71/2019  הכנסות והוצאות בגין עסקאות של גידור שאינו גידור חשבונאי
עמדה מספר 72/2019  שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה בתנ"ז
עמדה מספר 73/2019  דיבידנד רעיוני בתנ"ז לתושב חוזר ותיק, לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר
עמדה מספר 74/2019  שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה בחמי"ז
עמדה מספר 75/2019  דיבידנד רעיוני בחמי"ז לתושב חוזר ותיק או לתושב ישראל לראשונה
עמדה מספר 76/2019  חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב חוזר ותיק, תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר לאחר תום תקופת ההטבות
עמדה מספר 77/2019  תנאי ההכנסות הפאסיביות בחברה נשלטת זרה במקרה של קבוצת חברות
עמדה מספר 78/2019  תקופת הפטור המקסימלית בנאמנות תושבי ישראל שאחד מיוצריה היה לתושב ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק או לתושב חוזר
עמדה מספר 79/2019  חלוקה לאחר תקופת הפטור שמקורה ברווחים שהופקו ונצמחו בתקופת הפטור בנאמנות קרובים שבחרה במסלול חלוקה
עמדה מספר 80/2019  החזקה באמצעי שליטה שאינם מניות לעניין חברה נשלטת זרה
 
עמדות בנושא בלו על הדלק שנוספו בשנת 2019:
עמדה מספר 1/2019 - פעילות ייצור של חומרים החייבים בבלו או מס קניה

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הלוואת בעלים או דיבידנד?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

בית המשפט נדרש להכריע בעניין 67285-01-18 זימרמן נ' פקיד שומה נתניה בשלוש סוגיות אשר היוו את בסיס המחלוקת בין הצדדים: כיצד יש לסווג את יתרת העודפים בסך 2,200,000 ₪ - דיבידנד או הלוואה? האם ייחוס משיכת יתרת העודפים בתאריך 31.12.12 נעשה כדין? האם ניתן לחייב בריבית בגין יתרת החוב מכוחו של סעיף 3(ט)(1) לפקודה?

פריסת מס שבח ותמורה הנצמחת מעסקת המכר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

משרדנו הינו בעל ניסיון של עשרות שנים בתחום וידע לתת לכבודכם את מלוא השירות הכרוך בקבלת הטבת 'פריסת מס שבח' וזאת החל מעריכת כלל המסמכים המתחייבים, יצירת קשר עם הגורמים הרלבנטיים לצורך הגשתם של המסמכים, תכנון תשלום המס כדין והכל במטרה לסייע לכם ולתת את המלוא הליווי המתחייב לצורך השלמת הליך פריסת מס השבח, בדיוק, במסירות ובתוצאה באיכות מקסימלית.

שיעור הרווח הגולמי בענף השיפוצים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

סיקור מיוחד בעניין ע"מ 14-06-44217 נאג'ם ואח' נ' פקיד שומה ירושלים, ערעור בגין החלטה בהשגה שהוגשה על שומות מס לפי מיטב השפיטה אותן הוציא פקיד השומה לשני המערערים - חאלד נאג'ם וחסאם רג'בי, הפועלים בשותפות בתחום עבודות הבניה, וכן בגין החלטת פקיד השומה על פסילת ספרי השותפות בשנים 2007 ו-2009.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם