מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית


מהי החלטת מיסוי מקדמית?

למה לקחת סיכונים? דע את עמדת רשות המס בעניינך לפני שתבצע עסקה או מהלך עסקי - הליך קבלת החלטת המיסוי הוא הליך מעיין שיפוטי שבסופו ניתנת החלטה חלוטה של המנהל בכל הנוגע לחבות המס, תוצאת המס או ההשלכות על חבות המס בשל פעולה, שביצע מבקש החלטת מיסוי או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו.

 

יצוין כי דיני המס בהם תידון החלטת מיסוי יהיו: פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961, חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963; חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959; חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), תשמ"ה-1985; חוק עידוד התעשייה (מיסים), התשכ"ט-1968; חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980 וכן כל הוראה לעניין מס בחוק או על פיו, המתייחסת לאחד או יותר מהחיקוקים האמורים. בסיומו של ההליך, מקבל המנהל החלטה חלוטה וזו מפורסמת לציבור באתר רשות המיסים (בעילום שם ופרטים מזהים). חשוב לשים לב שההחלטות המקדמיות מתייחסות רק לסוגיה הנידונה, בהתאם לנסיבותיה, תנאיה ומגבלותיה, ולכן היא אינה מתיימרת לתת מענה לכלל הסוגיות הקשורות לסוגיה הנידונה. בפשיטא, ההחלטה רלוונטית לאותו המקרה ולמקרים דומים לו ותו לא, וככל שיש ספק לגבי חבות מס מסוימת בעסקה דומה אך בעלת נסיבות או עובדות שונות לדוגמא, מומלץ לבחון באופן פרטי את חבות המס מול המנהל. פרסום תמצית החלטות המיסוי כאמור, נעשה תוך שמירה על חיסיון פרטי הזיהוי של מגיש הבקשה ושל מאפיינים ייחודיים לעסקה וזאת במקביל להצגת עיקרי המקרה וההחלטה שניתנה לציבור הרחבבנוסף, ייתכן והמנהל יחליט לא לתת החלטה כלל או לקבוע החלטה בהסכם או שלא בהסכם, והכל על רקע הנסיבות האופפות את האירוע הנידון. יודגש, למען הסר ספק, שלאחר שהוגשה בקשה להחלטת מיסוי מקדמית, בידי פלוני-המבקש, לא ניתן לבטלה. כך גם, לאחר שהמנהל נתן החלטת מיסוי הוא לא יוכל לחזור בו, אלא אם יתברר שההחלטה התבססה על נסיבות ששונו או על סמך מידע כוזב, שגוי או מטעה.
 
תהליך קבלת החלטת מיסוי מקדמית הינו תהליך חשוב מאוד לנישום שכן הוא מקנה לו וודאות מיסויית בנוגע לסוגיית המס העומדת בפניו. 
למשרדנו, המורכב מעורכי דין ורואי חשבון יוצאי רשות המס, ניסיון רב בליווי וייצוג נישומים בתהליך קבלת החלטת מיסוי אל מול רשות המסים.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

פיתוח ועיצוב מוצר אינו נחשב ל"נכס בלתי מוחשי"

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

לאחרונה ניתן פסק דין בעניין חברת מגוגו בע"מ שבמסגרתו אושרה שומת תשומות שהוציא מע"מ נתניה ונקבע כי עיצוב מוצר כשלעצמו שנעשה על ידי החברה, ללא זכות יוצרים רשומה לא מהווה "נכס בלתי מוחשי" הפטור ממע"מ.

ליווי אישי לישראלים החוזרים להתגורר בישראל

מאת: אודליה שיינדורף, עו"ד

משרדנו כאן בשביל לעזור לכם לתכנן, להתארגן ולקבל החלטות משמעותיות בדרך חזרה לישראל, וזאת בסיוע צוות עו"ד רחב שיעניק לכם את המעטפת האולטימטיבית בנושא ובהתאם לנסיבותיכם הספציפיות, נגבש יחדיו תכנית מסודרת לקראת חזרתכם ארצה.

חיוב במס שכר בגין רכיבי שכר שונים המשולמים לעובדים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה, דחה בית המשפט את הערעור שהגישו המועצה האזורית מעלה יוסף ובית הספר האזורי מעלה יוסף על שומות בצו שהוצאו להם על ידי פקיד שומה חיפה, שעניינם חיוב המערערים בתשלום מס שכר בגין רכיבי שכר שונים המשולמים לעובדי המערערים ע"מ 68374-09-16 מועצה אזורית מעלה יוסף נ' פקיד שומה חיפה; ע"מ 40026-12-16 בית ספר אזורי מעלה יוסף נ' פקיד שומה חיפה).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם