מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין - רימון זינאתי עורך דין


סעיף 62(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו שאינו איגוד בשליטתו.

החוק מגדיר "קרוב" לאדם כאחד מאלה: בן-זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה, אח או אחות ובני-זוגם ואיגוד שהוא בשליטתו.

במקרה שנדון לאחרונה בפני בית המשפט העליון (ע"א 1617/10 מנהל מיסוי מקרקעין נ' מוסטפא נח'אש), עלתה השאלה האם אדם שמעניק במתנה זכות במקרקעין לאלמן של אחותו (להלן:"מקבל המתנה"), לאחר שמקבל המתנה נישא בשנית לאישה אחרת ואף נולדו להם ילדים (בנוסף לילדים שנולדו לו מנישואיו הקודמים), נחשב כמי שהעניק את המתנה ל"קרובו" ולכן זכאי מעניק המתנה לפטור ממס שבח מכוח סעיף 62(א) לחוק.
לגישת מנהל מיסוי מקרקעין, אדם ימשיך להיחשב ל"קרובו" של אחיה של אשתו גם לאחר פטירתה. אולם, מרגע שאותו אלמן נישא מחדש, אין הוא עוד בגדר קרובו של אחיה של אשתו המנוחה.
 

לשון החוק והן תכליתו אינן תומכות בעמדת מנהל מיסוי מקרקעין


בדעת רוב נפסק, כי הן לשון החוק והן תכליתו אינן תומכות בעמדת מנהל מיסוי מקרקעין ולכן במקרה זה מעניק המתנה זכאי לפטור ממס שבח. ביחס ללשון החוק, נקבע כי בעוד שבמקרים אחרים שבהם ביקש המחוקק להבחין בין "אלמן" לבין "אלמן שנישא מחדש" דאג הוא לעשות זאת בלשון מפורשת וברורה, הרי שלשון החוק במקרה הנדון אינה מבחינה בין "אלמן" לבין "אלמן שנישא מחדש", ולכן אין להוסיף הבחנה שכזו על דרך הפרשנות.

בקשר לתכלית החוק, קבע בית המשפט העליון כי תכליתו היא לאפשר מתנה ל"קרוב" מבלי לראות בה העברה עסקית, וכי נישואיו מחדש של האלמן אינם חותרים תחת תכלית זו. בית המשפט עמד גם על הרצון להנחיל את הזכות במקרקעין מדור לדור, כשאין ספק כי גם לאחר נישואי האלמן מחדש, אחיה של האישה שנפטרה נותר דודם של ילדי המנוחה והאלמן.

בנסיבות בהן העניק המחוקק פטור ונותר ספק לגבי היקף פריסתו, יש מקום להחלה רחבה של הפטור, דהיינו מתן הפטור גם כשמדובר באלמן שנישא. חיזוק נוסף למסקנה זו ניתן למצוא בכך שאחד ממאפייניה של שיטת מס ראויה הוא אדישותה להחלטות הלבר-פיסקאליות של האדם, כאשר החלטת האלמן האם להינשא מחדש היא מאותן החלטות לבר-פיסקאליות שמן הראוי שלא תשפיע על חבות המס שלו.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

שלילת הטבת מס רכישה במקרה של רכישת חלק בבניין מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד; דורון פסו, עו"ד

לאחרונה ניתנה החלטה ב-ו"ע 45682-01-17 באור נ' מדינת ישראל ("הערר") אשר דחתה בקשתו של עורר אשר רכש חלקים בלתי מסוימים בבניין דירות וביקש לקבל הטבה במס רכישה בטענה שמדובר ב"דירת מגורים יחידה".

תביעות ליקויי בניה

מאת: צוות האתר

למשרדנו, המורכב מעו"ד, רו"ח, הנדסאים וכלכלנים, הידע והניסיון בטיפול בתביעות אשר עניינן בליקויי בניה אשר נגרמו כתוצאה מעבודות בניה לא תקינות ו/או לא ראויות, כאלה אשר משאירות את הדייר עם נכס פגום, מה שפוגע בשווי הנכס ו/או ביכולת של הדייר ליהנות מהנכס.

נדל"ן ישראלי ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לסניף המשרד שבבוקרשט, המורכב מממבחר עו"ד רומנים מובילים, ניסיון רב בכל הקשור בביצוע עסקאות נדל"ן עבור ישראלים ברומניה - רכישה, מכירה וכו'. משרדנו ידע לבצע עבורך את עסקת הנדל"ן בנוגע לדירה, נכס מסחרי, מגרש, מניות ועוד ולהבטיח השלמת העסקה לשביעות רצונך.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם