מאת: אלי דורון, עורך דין - גיל מור, עורך דין


בחברות בעירבון מוגבל, בהן אחריות בעלי המניות לחובות החברה הינה מוגבלת, הליך מכירת המניות מבוצע על ידי העברת המניות מבעל המניות הנוכחי (או מספר בעלי המניות) לידי הקונה.

ההליך מורכב מהשלבים הבאים :
1. החלטה של בעל המניות הנוכחי למכור סכום מסוים של מניות. במסגרת ההחלטה דלעיל קמה על המוכר חובת דיווח כדלקמן : כמות המניות שתימכר, פרטים אודות בעל המניות הנוכחי, הערך הנקוב של המניות ופרטיו של הקונה

2. כאשר הקונה הנו חברה, ההחלטה אודות הפרטים המהותיים לרכישת המניות, יש שתתקבל על ידי בעלי המניות של החברה הקונה. פרטים אלו יש שיכללו את מחיר העסקה הכוללת.

3. צירוף הסכם העברת המניות, טעון מסמך בכתב.

4. צירוף נספח של תקנון החברה, טעון מסמך בכתב

5. צירוף תצהיר של רוכש המניות שהינו עומד בכל התנאים שמציב הדין הרומני, טעון מסמך בכתב.

6. תקנון החברה החדש, יושתת על המסמכים שצוינו לעיל (בשלבים 1-5).

במידה ועסקינן בחברה, בעלי המנות החדשים נדרשים להמציא את המסמכים כדלקמן :
- מסמך המתעד את החלטת החברה בדבר רכישת המניות (כאמור בסעיף 2)
- אישור בנקאי אודות חשבון בנק קיים של החברה הקונה החתום על ידי הבנק הרלוונטי.
- מסמך ההתאגדות של החברה הקונה
- מסמך אודות מצבה הנוכחי של החברה הקונה, מאושר בידי לשכת המסחר הרלוונטית.
כל המסמכים דלעיל, יש שיהיו רשומים אצל לשכת המחסר במדינת התושבות של החברה המעבירה את מניותיה.

 הליך רישום בעלי המניות החדשים של החברה יסתיים בהצלחה רק לאחר ששופט מוסמך בכפוף ללשכת המסחר יאשר את חוקיותו של הליך העברת המניות.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

הדרך לקבלת דרכון רומני

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; סיון פלדהמר, עו"ד

אזרחות רומנית שווה לאזרחות של האיחוד האירופי והדרכון הרומני נחשב כרטיס כניסה איכותי ליבשת עם הטבות רבות - על הליך קבלת האזרחות והטיפול המשפטי הנדרש במאמר זה.

זכאות לקבלת דרכון רומני

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

מדריך משפטי מיוחד המפרט את כך הדרכים, המקרים והתנאים להשגת זכאות לדרכון ואזרחות רומניים בהתאם לחוק הרומני.

להשכרה / מכירה נכס מסחרי

מאת: דורון, טיקוצקי, צדרבוים עו"ד ונוטריון

להשכרה / מכירה נכס מסחרי הממוקם בגראונד זירו שבבוקרשט. משמש כיום כחנות של רשת הבגדים KENVELO.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם