מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)


ייצוג משפטי בהליכי שומה שלב א/ב בסיוע עו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס

מייצגים רבים מורגלים לקבל פניה מרשויות מס הכנסה ו/או מע"מ המזמינים אותם לדיון שומתי בעניינו של נישום כזה או אחר. ניסיונו של המייצג אינו שנוי במחלוקת וזאת על סמך אותו ניסיון נצבר, ידע לעשות את מלאכתו נאמנה ובדרך כלל להביא לידי הסכם שומה ו/או לידי הוצאת שומת 01 ללא מעורבות משפטית וללא מעורבות מקצועית אחרת ולפעמים אף מבלי להגיע לדיון עצמו, אלא באמצעות הטלפון. כמובן שזהו מצב אופטימלי, אשר יש בו כדי להביא פתרון נכון ובנוסף לחסוך ללקוח עלויות של העסקת עו"ד לענייני מסים.
 
מרבית הדיונים השומתיים מתנהלים במשרדי מע"מ ו/או מס הכנסה על סוגיות שוטפות רגילות, צפויות וידועות. בחלק מהמקרים חוזרות הסוגיות על עצמן, כך שלמייצג בדרך כלל לא צפויות הפתעות גדולות ו/או התמודדויות עמן הוא לא יכול היה להיערך קודם לכן. לפעמים אותן התדיינויות מסתיימות על בסיס מקצועי במסגרתו, משמע מגיעים הצדדים לידי הסכמה מבוססת ומקצועית המושתת על טיעונים כלכליים ו/או חשבונאיים ו/או אחרים מדויקים ואריתמטיים, ולפעמים מושתתת היא על מו"מ פרוע במסגרתו כל צד זורק סכום לחלל האוויר ובסופו של יום מצליחים המייצגים ואנשי רשות המס להגיע לכלל הבנה בריאה המתיישבת עם אינטרס שני הצדדים. אין זה סוד כי מערכת רשויות המס מושתתת על היכולת להגיע לידי הסכמי שומה מוסכמים. לא המייצגים וגם לא המבקרים או מפקחי המס מסוגלים ו/או רוצים לנהל "מלחמת עולם" על כל תיק ותיק - יש תיקים בהם מתעקשים ונלחמים יותר ויש תיקים בהם מתעקשים ונלחמים פחות, יחד עם זאת, בסופו של יום ברוב המכריע של התיקים מגיעים הצדדים לכדי הסכמה ובכך מגיעים לידי סיום הפרשה על דרך של הסכמה ורצון טוב.
 
בסופו של יום מבקרי ומפקחי המס הינם עובדי ציבור העושים את מלאכתם נאמנה, המייצגים עושים את המקסימום עבור הלקוחות, הקשר בין המייצגים לבין מבקרים ומפקחי המס הוא קשר נבנה על פני שנים, כך שבאמת ובתמים אין כל סיבה שלא לסיים את מרבית הדיונים השומתיים על דרך של הבנה ורצון טוב, כאשר כל צד לוקח בחשבון את המרכיבים המתאימים לו, את המורכבות שבהמשך ההתנהלות, הזמן הנדרש, המורכבות שבניהול הלכים ברמת ההשגה ו/או הערעור, מה שבסופו של דבר, כאמור, משכנע את שני הצדדים להגיע להבנה משכילה וראויה, שלא לדבר על העלויות העלולות לחול על הלקוח היה והתיק יגיע להתדיינות משפטית. במסגרת הליכים שומתיים שכאלה כל צד עושה את המוטל עליו על פי דין, כל צד מעלה את טענותיו, והפרשה בדרך כלל נגמרת על דרך של הסכם שומה. הרוב המכריע של התיקים מושתת על סוגיות כלכליות ו/או חשבונאיות ו/או סוגיות משפטיות רגילות ומשכך רק טבעי שלא לערב עו"ד בשלבים המוקדמים של ההליך ולהביא לידי סיום נדרש בדרך של התנהלות שומתית טהורה, בתוך כותלי רשות המס.
 
יחד עם זאת, יוצא לא אחת כי כבר בשלבים הראשונים של ההתנהלות השומתית, מבין המייצג כי המחלוקת העומדת על הפרק אינה כלכלית ו/או חשבונאית וכי כל המרכיבים העומדים על הפרק ו/או מרביתם הם מרכיבים משפטיים טהורים, כאלה המבוססים על פרשנות משפטית להוראת חוק כזו או אחרת, מה שאומר שמבחינת רשות המס, בסבירות גבוהה, הלשכה המשפטית היא זו שתכנס לתמונה, היא זו שתבהיר למפקח ו/או למבקר מה עמדת הרשות ובהתאם לאמור - אותו מפקח ו/או מבקר מס יפעל.
 

כיצד אנו יכולים לסייע בתרחישים שכאלו?

כאן בדיוק יודעים אנו לעזור - משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס, מתמחה בליווי מייצגים ו/או נישומים גם בשלבים הראשונים, בשלב א ו/או בשלב ב, וזאת במיוחד באותם מקרים בהם ברור וגלוי הוא כי הסוגיה היא סוגיה משפטית. הניסיון מלמד כי הכנסת עו"ד מומחה בדיני מס כבר בשלב זה בתיקים מסוג כאמור הינה החלטה נכונה אשר יש בה כדי לסייע לצדדים להגיע להבנה כבר בשלב השומה ובמקרה הפחות נעים, להגיע במצב יותר מתאים ויותר נכון להתנהלות משפטית בפני בית המשפט המחוזי, במסגרת ערעור מס על השומה.
 
כאמור, יש מצבים בהם ברור כי המחלוקת היא על הוראת פטור משפטית ו/או על הוראת חוק אחרת אשר הפירוש שניתן לה על ידי רשות המס נוגד את הפרשנות של הנישום וכי הפתרון לבעיה הוא משפטי גרידא. במקרים שכאלה ברור וגלוי הוא כי נכון לערב עו"ד מסים אשר יוכל להעלות את כל הטענות הנדרשות כבר בשלב א' ו/או בשלב ההשגה ו/או לחלופין להימנע מלהעלות טענות אשר נכון יהיה שלא להעלותן. המשמעות היא כי בנסיבות בהן יש בנמצא סבירות כי התיק הנדון יגיע להתדיינות משפטית, אזי נכון יהיה להביא לידי מעורבות של עו"ד מומחה בדיני מס אשר יפעל לטובת סיום הפרשה בשלב ההשגה, אם בכותלי פקיד שומה אם בדרך של פניה ללשכות המשפטיות ובנסיבות בהן רשות המס עומדת על עקרונותיה ומסרבת להביא לידי הסכם שמה מתקבל על הדעת – ידע אותו עו"ד שטיפל בתיק בשלב ההשגה להיערך נכונה מבעוד מועד, כבר בשלב ההשגה, לתעד הנדרש, לעלות הטיעונים המתחייבים ולהביא בסופו של יום לידי הערכות לערעור מס והגשת ערעור מס מנצח, מיד עם דחיית ההחלטה בהשגה. הניסיון מלמד כי בתיקי שומה, בהן הסוגיות הן משפטיות, התערבות של עו"ד מקדמת מאוד את הצדדים לידי סיום הפרשה בשלבים מוקדמים, ללא צורך בפניה לערכאות. עצם העלאת טענות משפטיות נכונות ומשכנעות בשלב הדיון השומתי, יש בכך כדי להביא לידי סיום הפרשה בשלב זה. עצם העלאת טענות משפטיות נכונות בפני פקיד המס ו/או הלשכות המשפטיות מביא את המערכת לכל הבנה לפיה יש בנמצא טיעונים משפטיים העלולים לייצר לרשות בעיה רוחבית וכי הנישום או העוסק למעשה כבר נערך להליך משפטי בפני בית המשפט, מה שאומר שאכן יש לנסות עוד יותר לסיים את הפרשה בדרך של פשרה. כמובן שלהליך משפטי המגיע לפסק דין השלכות רוחביות, כך שבנסיבות בהן יש מחלוקת משפטית, על רשות המס לקחת בחשבון כי לקיחת התיק עד לכדי הכרעה עלולה להביא לידי השלכות על אלפי נישומים אחרים. בנסיבות בהן רשות המס מתנהלת מול עו"ד המכיר את החומר ואף הצליח בעבר להביא לידי פס"ד תקדימי כנגד הרשות , ההיגיון מלמד כי הרשות תחשוב שבעתיים האם לקדם את התיק לידי הליך משפטי ו/או האם נכון וכדי להתפשר.
 
בסופו של יום, רשות המס מורכבת מאנשי מקצוע מאוד מנוסים ונבונים ולאלה הניסיון והיכולת להבין את הפוטנציאל והסכנה הגלומים בכל הליך משפטי המגיע לכותלי בית המשפט. כלל גדול הוא כי לבית משפט אנו יודעים כיצד אנו נכנסים, אך אין אנו יכולים וודאית לדעת כיצד אנו נצא הימנו. למדינה גב רחב יותר והיא אכן יכולה לקחת סיכונים גדולים מאלה שהנישום יכול לקחת, אך יחד עם זאת גם לה השיקולים באשר לסיכון הגלום בלקחת מחלוקת עד לקו הסיום, עד לפסק דין, ולכן עו"ד המתמחה בדיני מס ידע, במקרים הנכונים, לתת למדינה להבין כי גם לה סיכונים, כי הפרשנות שלה אינה בהכרח הפרשנות הנכונה ומשכך גם לה נכון יהיה לבחון בכובד ראש פשרה, אשר תעשה טוב לשני הצדדים. הנישום ,מטבע הדברים, לא רוצה לשנות סדרי עולם ומעוניין להביא לידי פתרון סביר וטוב עבורו, כזה שלא יכביד על כיסו. המדינה, מאידך, צריכה לקחת בחשבון כי כל פסק דין יכול להשפיע על מאות תיקים אחרים. מרכיבים אלה חייבים להילקח בחשבון ואכן הם נלקחים בחשבון על ידי כל הגורמים ובסופו של יום מסייעים להביא לידי פתרון מוסכם.
 
הלכה למעשה התערבות משפטית מורידה את הסכנה שבלהגיע לדיון משפטי בפני בית משפט באופן ניכר. המציאות מלמדת כי כמות התיקים המגיעים לדיון בפני בתי משפט הוא נמוך וטוב שכך שכן, סטטיסטית, אנו רואים כי מרביתם מסתיימים בפסקי דין במסגרתם עמדת המדינה מתקבלת. בשל כל אלה, אנו סבורים כי נכון וכדאי לערב משרד דוגמת משרדנו המתמחה בדיני מס, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי מס הכנסה, יוצאי מע"מ, יוצאי משרד המשפטים ומשרד האוצר בהליך השומתי בהם עיקר המחלוקת היא משפטית. אנו סבורים כי בנסיבות בהן רואה המייצג החשבונאי כי התיק הוא תיק המושתת על מחלוקת משפטית, טוב יעשה בהם יפעיל אותנו, עורכי דין המתמחים בדיני מס, במיידי. המעורבות והכניסה שלנו לתמונה כעו"ד בשלבים ראשונים, עם או בלי המייצג על פי שיקול דעתו, תשפר את המצב פלאים ותגדיל מהותית את הסיכוי לסיים הפרשה על דרך של הבנה ושביעות רצון.
 
אנו מזמינים אותך לפנות אלינו, נקיים פגישה לא מחייבת, נשקול את המצב ונחליט יחדיו האם נכון יהיה להכניס אותנו לתמונה בשלבים המוקדמים -
ה
תקשר עתה לעו"ד אלי דורון 054-4251054 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

התכנית הכלכלית למשבר הקורונה - משקולת במקום גלגל הצלה

מאת: אלי דורון, עו"ד; ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); אסף הופמן, עו"ד; אהרון איתן, עו"ד

התוכנית שהוצגה על ידי משרד האוצר מתיימרת להציג מספר ערוצים שנועדו לסייע לעצמאיים ובעלי עסקים וחברות המחזיקים למעשה את המשק הישראלי ואשר נפגעו בצורה קשה במהלך משבר הקורונה, אולם בפועל היא לא עושה כן

ביהמ"ש התיר לפקיד השומה להעלות טיעון שלא הועלה במסגרת השומה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביהמ"ש הגיע למסקנה כי יש להיעתר לבקשת המשיב בנושא הוספת האפשרות החלופית למיסוי החפץ לפי רווח הון, וזאת בהסתמך על החלטת ביהמ"ש העליון בפס"ד 7034/19 אמיר יהושוע נ' פ"ש ירושלים 3, בו נקבע כי בערעורי מיסוי מוטלת על ביהמ"ש חובה לוודא כי תהא שומת אמת.

החזר מע"מ לסייעות שהועסקו כעובדות קבלן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולשטיין, משפטן

פסק הדין הנ"ל עוסק בסייעות בגני ילדים שהועסקו ע"י המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור, באמצעות חוזי העסקה אישיים, במסגרתם סוכם כי השירותים מסופקים כשירותי קבלנות בגינן לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם