מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד


עסקאות חייבות במע"מ למול עוסקים מהרשות הפלסטינית

עוסקים ישראליים מחויבים בהתנהלות חשבונאית תקינה בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק מע"מ") גם לגבי עסקאות הנערכות למול פלסטינים. רשויות האכיפה נוקטות בהליכים פליליים ואזרחיים במקרים בהם ישראלים הפרו את הוראות חוק המע"מ בקשר לעסקאותיהם עם פלסטינים, והדבר עלול להביא לסנקציות כספיות כבדות ואף למאסר.
 

תחולת חוק המע"מ על עסקאות עם פלסטינים לכאורה, בהתאם להסכמים שנחתמו בין ישראל והרשות הפלסטינית ("הרש"פ"), מתקיימת הפרדה לצרכי מע"מ בין הישויות. מאידך, לאור המצב הקיים ולפיו עוסקים רבים בישראל רוכשים מוצרים ושירותים מעוסקים ברש"פ, נקבעו נהלים מיוחדים לגבי דיווח ותשלום מס. בעסקאות כאמור, במידה ומדובר בטובין אשר מקורם ברש"פ ויעדם בישראל, יש להעבירם בליווי חשבונית מיוחדת המסומנת. כאשר נערכות עסקאות למול עוסק פלסטיני נדרש לבצען בליווי חשבונית מס מיוחדת "חשבונית מס – התחשבנות" המודפסות בעברית וערבית, ועל גבי נייר מיוחד על מנת למנוע את זיופן (ישנן חשבוניות ייעודיות שונות המונפקות לעוסק הישראלי ולעוסק הפלסטיני). בעבר, עוסק ישראלי אשר ביקש לנכות מס תשומות בגין עסקאותיו למול עוסקים מהרש"פ נדרש לעשות כן באמצעות חשבוניות המס המיוחדות כאמור, ולדווח על כך תוך 6 חודשים מיום הוצאת החשבונית בטופס מיוחד אותו יש לשלוח ליחידת קישור מע"מ ברש"פ. בשנת 2018 נקבעו כללים חדשים המאפשרים דיווח על מכירות ורכישות מהרש"פ, לאור העובדה שעוסקים רבים מדווחים במסגרת דיווח מפורט בהתאם לסעיף 72 לחוק מע"מ והנחיות רשויות המע"מ.
 

הכללים החדשים לדיווח על עסקאות למול פלסטינים

השינוי שנערך במסגרת הכללים החדשים קובע כי עוסקים הזכאים לכך ואשר מדווחים דיווח מפורט לא יידרשו לשלוח טפסים ליחידת הקישור מע"מ לרש"פ כפי שהיה בעבר.
  • במסגרת הדיווח המפורט יידרש העוסק לדווח על תשומות ספק וכן עסקאות לקוח ע"י ציון מספר עוסק רש"פ וספרות חשבונית שניתנה לו, וזאת תוך 6 חודשים ממועד הוצאת החשבונית.
  • כל עסקה בכל סכום תידרש להיכלל בדיווח.
  • במקרי חוסר התאמה יוכל המייצג לתקן את הדיווח במערכת הממוחשבת.
     
לא מן הנמנע לציין כי עוסקים רבים ברש"פ רכשו חברות אשר נרשמו בישראל על מנת "לעקוף" את הוראות הדין לעיל ומציעים התקשרות באופן "קל" יותר למול ישראלים. חשוב להיזהר ולשים לב לביצוען של כל הבדיקות הנדרשות טרם התקשרות למול עוסקים על מנת להסיר כל ספק לגבי זהות מנפיק החשבונית, שכן אנו נתקלים בתופעה של זיוף וגניבת חשבוניות בהיקף נרחב בעסקאות למול תושבי הרש"פ. אי עמידה בהוראות הדין עלולה לגרור הליכים אזרחיים ופליליים מכוח הוראות הדין ולהביא לקנסות כבדים ובמקרים מסוימים גם עונשי מאסר.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

תשלום מס על הוצאות פיתוח מקרקעין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 10/6/2019 קיבל בית המשפט המחוזי בחיפה ערר שהגישה חברת אמרלד בנין ופיתוח בע"מ כנגד שומות שהוציא לה מנהל מיסוי מקרקעין חיפה לפיהן נדרשה העוררת לשאת בתשלום מס רכישה על תשלומים ששילמה לכיסוי הוצאות פיתוח שטרם בוצעו במועד חתימה על הסכם מכר (44686-07-16 אמרלד בנין ופיתוח בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין – חיפה).

שומות לעוסק בתחום פסולת ברזל המתבססות על תחשיב כלכלי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 4/6/2019 דחה בית המשפט המחוזי בבאר שבע שני ערעורים שהגיש אליהו בכור כנגד החלטת פקיד שומה אשקלון לפסול את ספריו ולהוציא לו שומות בצו לשנים 2006-2011 (4724-03-14, 20842-09-14 בכור נ' פקיד שומה אשקלון).

מיזוגים ורכישות - היבטי מיסוי

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

חלק השני לפקודת מס הכנסה מסדיר את התנאים שלפיהם שינויי מבנה בדרך של מיזוג חברות, העברת נכסים לחברה תמורת הקצאת מניות בה או פיצול חברות, לא יחויבו במס בעת ביצוע שינוי המבנה אלא במועד מאוחר יותר, הכל בהתאם להוראות הפקודה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם