מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד


עסקאות חייבות במע"מ למול עוסקים מהרשות הפלסטינית

עוסקים ישראליים מחויבים בהתנהלות חשבונאית תקינה בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק מע"מ") גם לגבי עסקאות הנערכות למול פלסטינים. רשויות האכיפה נוקטות בהליכים פליליים ואזרחיים במקרים בהם ישראלים הפרו את הוראות חוק המע"מ בקשר לעסקאותיהם עם פלסטינים, והדבר עלול להביא לסנקציות כספיות כבדות ואף למאסר.
 

תחולת חוק המע"מ על עסקאות עם פלסטינים לכאורה, בהתאם להסכמים שנחתמו בין ישראל והרשות הפלסטינית ("הרש"פ"), מתקיימת הפרדה לצרכי מע"מ בין הישויות. מאידך, לאור המצב הקיים ולפיו עוסקים רבים בישראל רוכשים מוצרים ושירותים מעוסקים ברש"פ, נקבעו נהלים מיוחדים לגבי דיווח ותשלום מס. בעסקאות כאמור, במידה ומדובר בטובין אשר מקורם ברש"פ ויעדם בישראל, יש להעבירם בליווי חשבונית מיוחדת המסומנת. כאשר נערכות עסקאות למול עוסק פלסטיני נדרש לבצען בליווי חשבונית מס מיוחדת "חשבונית מס – התחשבנות" המודפסות בעברית וערבית, ועל גבי נייר מיוחד על מנת למנוע את זיופן (ישנן חשבוניות ייעודיות שונות המונפקות לעוסק הישראלי ולעוסק הפלסטיני). בעבר, עוסק ישראלי אשר ביקש לנכות מס תשומות בגין עסקאותיו למול עוסקים מהרש"פ נדרש לעשות כן באמצעות חשבוניות המס המיוחדות כאמור, ולדווח על כך תוך 6 חודשים מיום הוצאת החשבונית בטופס מיוחד אותו יש לשלוח ליחידת קישור מע"מ ברש"פ. בשנת 2018 נקבעו כללים חדשים המאפשרים דיווח על מכירות ורכישות מהרש"פ, לאור העובדה שעוסקים רבים מדווחים במסגרת דיווח מפורט בהתאם לסעיף 72 לחוק מע"מ והנחיות רשויות המע"מ.
 

הכללים החדשים לדיווח על עסקאות למול פלסטינים

השינוי שנערך במסגרת הכללים החדשים קובע כי עוסקים הזכאים לכך ואשר מדווחים דיווח מפורט לא יידרשו לשלוח טפסים ליחידת הקישור מע"מ לרש"פ כפי שהיה בעבר.
  • במסגרת הדיווח המפורט יידרש העוסק לדווח על תשומות ספק וכן עסקאות לקוח ע"י ציון מספר עוסק רש"פ וספרות חשבונית שניתנה לו, וזאת תוך 6 חודשים ממועד הוצאת החשבונית.
  • כל עסקה בכל סכום תידרש להיכלל בדיווח.
  • במקרי חוסר התאמה יוכל המייצג לתקן את הדיווח במערכת הממוחשבת.
     
לא מן הנמנע לציין כי עוסקים רבים ברש"פ רכשו חברות אשר נרשמו בישראל על מנת "לעקוף" את הוראות הדין לעיל ומציעים התקשרות באופן "קל" יותר למול ישראלים. חשוב להיזהר ולשים לב לביצוען של כל הבדיקות הנדרשות טרם התקשרות למול עוסקים על מנת להסיר כל ספק לגבי זהות מנפיק החשבונית, שכן אנו נתקלים בתופעה של זיוף וגניבת חשבוניות בהיקף נרחב בעסקאות למול תושבי הרש"פ. אי עמידה בהוראות הדין עלולה לגרור הליכים אזרחיים ופליליים מכוח הוראות הדין ולהביא לקנסות כבדים ובמקרים מסוימים גם עונשי מאסר.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מגורים בארה"ב מעל 5 שנים אינם מהווים ניתקה זיקה לישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

פסק הדין מס' 56483-05-18, גרוס נ' המוסד לביטוח לאומי, עסק בתביעה של בני זוג אשר ביקשו לנתק את תושבותם עבור השנים 2015-2018

החשש ברפורמת גביית המס רק על פי צווי שומה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

כידוע, הליכי גביית מס הינם הליכים ארוכים הנמשכים לעיתים על פני שנים רבות וזאת לעיתים עד לשלב השומה הסופית, אותה יידרש הנישום לשלם בהתאם לקביעת בית המשפט. אכן, הימשכות ההליכים אינה מסבה נחת לצדדים להליך ובפרט לנישום, אך מקנה היא 'רשת ביטחון' בדמות זכות הטיעון של הנישום, אל מול רשויות המס במידה ונקבעת לו שומה אשר הוא חולק על נתוניה.

דיבידנד בין חברות שמקורו ברווחי שערוך

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

האם סכומי כסף המחולקים מחברות בנות לחברת אם, הנובעים מרווחי שערוך, הינם בגדר דיבידנד "שמקורו בהכנסות" אצל חברת האם? קראו כאן בהרחבה בנושא.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם