מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


בית המשפט קיבל עמדת משרדנו וביטל פסילת ספרי מסעדה


בעלי מסעדות שימו לב!! נציגי מס הכנסה מתחזים ללקוחות וכך תופסים בעלי מסעדות שלא רושמים תגבול מידי בעת קבלתו מהלקוח

ביום 1.2.2019 קיבל בית המשפט המחוזי בחיפה את ערעורה של הגב' אלנה סטויאן, בעלת "מסעדת ליליס", ("המערערת" ו- " המסעדה") כנגד החלטת פקיד שומה חיפה (להלן: "המשיב") לפסול את ספריה של המערערת. (ע"מ 26120-07-17 סטויאן נ' רשות המיסים)
 
רקע
המערערת עלתה לישראל מרומניה ועסקה כמטפלת עד שנת 2012 אז הקימה "מסעדת פועלים" קטנה בעיר חיפה בשם "מסעדת ליליס" בה שימשה כבעלים וכמלצרית, ומלבדה עבדה במסעדה מלצרית נוספת. מרבית לקוחות המסעדה עובדים במתחם הסמוך למסעדה ופוקדים אותה דרך קבע.
כיוון שרוב לקוחות המסעדה הם לקוחות קבועים, ניהלה המערערת "מחברת חיובים" בה רשמה חובות של לקוחותיה אשר שילמו בהקפה. מצב זה הביא לכך שבמועד בו הלקוחות הקבועים שילמו עבור הארוחות, היו חובותיהם נמחקים ממחברת החיובים.
ביום 26.4.2017 התקיימה ביקורת מס הכנסה למסעדה, ונציגים מטעם רשויות המס סעדו ב"מסווה" של לקוחות המסעדה, ולאחר ביצוע התשלום הזדהו בפני המערערת וערכו ביקורת על הקופה ובספרי העסק. הביקורת נערכה בשעת העומס בה המסעדה הייתה מלאה בסועדים כאשר המערערת עצמה והמלצרית נדרשו להעניק שירות לכל לקוחות המסעדה.
במהלך הביקורת, גילו נציגי המשיב כי שובר תשלום בכרטיס אשראי על סך של 30 ₪ לא נרשם בקופה ("ספח האשראי"), ובנוסף גילו נציגי המשיב חוסר התאמה בין הרישום ב"מחברת החיובים" ובין רישומי הקופה בפועל.
בגין ליקויים אלה זומנה המערערת לשימוע לפני פסילת ספרים. בסופו של השימוע, דחה המשיב את טענות המערערת והחליט לפסול את ספריה.
 
טענות הצדדים
עורך דין תמיר קלדרון ועו"ד דורון פסו ממשרדנו ייצגו את המערערת בתיק זה, וטענו כי אי רישום התקבול נובע מהעובדה לפיה ספח האשראי היה מונח לצד הקופה הרושמת אך לא נרשם מיד בשל עומס חריג של הלקוחות במסעדה באותה העת, בצירוף לכך שהביקורת של נציגי המבקש "תפסה" את הקופה באופן שמנע את רישום התקבול, ובדגש על העובדה כי התקבול שולם באמצעות כרטיס האשראי באופן שמונע את האפשרות המעשית להעלמתו, כל אלה מצביעים על כך שהלכה למעשה לא מדובר בתקבול שהמערערת ביקשה להימנע מרישומו.
לעניין טענות המשיב לגבי רישומי המערערת במחברת החיובים, נטען כי נציגי המשיב לא הבינו את הסבריה של המערערת למקור ההבדלים בין המספרים שנרשמו במחברת לבין הסכומים שנרשמו בקופה הרושמת, וכי התקבולים נרשמו באופן תקין.
כן הוסיפו נציגי המערערת בפני בית המשפט כי נפלו פגמים בהליך השימוע בפני המשיב, שעה שזומנה המערערת לשימוע בדבר אי רישום תקבול על סך 30 ₪ ששולם בכרטיס אשראי בלבד, כאשר בפועל במועד השימוע, נשאלה המערערת גם לגבי תקבולים שנמצאו במחברתה, ואשר לא נמצאו על ידי המשיב בקופה הרושמת, מבלי שהמערערת נערכה להצגת הסברים בעניין זה.
המשיב טען כי, הן התקבול ששולם בכרטיס האשראי והן חלק מהרישומים במחברת לא נרשמו בקופה הרושמת מבלי סיבה מספקת באופן המצדיק פסילת ספריה של המערערת. ובהתאם לא נפל כל פגם בהתנהלותו ובהחלטתו לפסול את ספרי המערערת.
 
דיון והכרעה
בית המשפט המחוזי בחיפה, מפי כבוד השופט רון סוקול, קיבל את טענותיה של המערערת במלואן וקבע כי המערערת סיפקה הסברים מספקים לליקויים שנמצאו על ידי המשיב וכי יש לבטל את החלטת המשיב לפסול את ספריה של המערערת.
לעניין אי רישום התקבול על סך 30 ₪ ששולם בכרטיס אשראי נקבע כי, התשלום בוצע דקות בודדות לפני תחילת הביקורת של המשיב במסעדה ובשל עומס חריג שהיה באותה העת, ובשל כך לא הספיקה המערערת לרשום את התקבול בקופה, הדבר מהווה סיבה סבירה לא רישום התקבול באופן מידי, וסירובו של המשיב לקבל הסבר זה היה לא ראוי.
לעניין תקבולים שנרשמו במחברת החייבים לגביהם נטען שלא הוצג רישומם בקופה הרושמת קבע בית המשפט כי הסבריה של המערערת לעניין זה נמצאו סבירים אף הם, שכן מדובר בלקוחות קבועים המשלמים לעיתים במועד קרוב אחר, הן עבור השירות מיום קודם והן עבור השירות של אותו היום, ולכן קיים שוני בין הרישום במחברת של המערערת לנתונים המופיעים בקופה הרושמת.
לסיכום, קיבל בית המשפט המחוזי את ערעורה של המערערת במלואו וביטל את החלטתו של המשיב לפסול את ספריה של המערערת.
 

 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מס רכישה על דירה שנייה לאחד מבני זוג

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

חזקת התא המשפחתי בנוגע למיסוי דירת מגורים משותפת ניתנת לסתירה במקרים חריגים במיוחד - ביום 4.4.2019 דחה בית המשפט המחוזי ערר שהגיש הרצל פדלון כנגד החלטת מנהל מיסוי מקרקעין נתניה שלא לאפשר לעורר לשלם מס רכישה בשיעור מופחת החל בעת רכישת דירת מגורים יחידה בגין רכישת מחצית הזכויות בדירת מגורים משותפת.

עסקאות חייבות במע"מ למול עוסקים מהרש"פ

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

עוסקים ישראליים מחויבים בהתנהלות חשבונאית תקינה בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף גם לגבי עסקאות הנערכות למול פלסטינים - להלן הכללים החדשים לדיווח על עסקאות למול פלסטינים.

קיזוז הפסדי הון ע"י נושה מובטח

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

נושה מובטח אינו זכאי לקזז את הפסדי ההון שנוצרו לחייבים מחמת מימוש נכסים במסגרת הליך פשיטת רגל, כנגד חבותו במס שבח הנוצר עקב מימוש הנכסים המשועבדים. היה על הנושה המובטח לנסח את שטר המשכנתה באופן שבו יכלול התייחסות מפורשת לזכותו ליהנות מהפסדי הון בגדרם של נכסים משועבדים.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם