מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


ביהמ"ש המחוזי קבע - כניסה של תיירים לאתרים בישראל תחויב בתשלום מע"מ באופן מלא

ביום 8.1.2019 דחה בית המשפט המחוזי את ערעורה של חברת תיירות איתרנתי טראבל בע"מ (להלן: "המערערת") כנגד החלטת מנהל מע"מ ירושלים (להלן: "המשיב") בגין חיובה בתשלום מלוא המע"מ עבור כניסה לאתרים על ידי תיירים במסגרת חבילת תיור בישראל (66728-03-16 איתריתי טראבל בע"מ נ' ירושלים).
 
רקע כללי
המערערת עוסקת בתיירות צליינית נכנסת. במסגרת פעילותה, מוכרת המערערת חבילות תיור הכוללות ביקורים באתרים שונים בארץ, לרבות במקומות הקדושים לנצרות. בדיווחיה למשיב, הציגה את השירותים הניתנים על ידה ככאלה החל עליהם מע"מ בשיעור אפס בהתאם לסע' 30(א)(8) לחוק מע"מ, אלא שמנהל מע"מ דחה את עמדתה והוציא למערערת שומת עסקאות.
 
טענות הצדדים
המערערת טענה כי הן בהתאם להוראות סעיף 30(א)(8) לחוק מע"מ, והן בהתאם לפסיקה בעניין ממן[1] ועניין רובין טורס[2], יש לפרש את המונח "הסעת סיור" בפרשנות רחבה יותר הכוללת בתוכה את הביקור באתר אליו נכנסים התיירים כחלק בלתי נפרד מהסעת הסיור. בנוסף, טענה המערערת כי בהתאם לסעיף 30(א)(8)(ב1) לחוק מע"מ, שמפנה לחוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976 (להלן: "חוק שירותי תיירות"), המונח "שירותי סוכנות נסיעה" כולל גם "ארגון ומכירה של סיור לישראל". לדבריה, המילה "סיור" משמעותה גם כניסה לאתרים כחלק אינטגרלי מפעולת הארגון והמכירה של סיורים בישראל.
 
מנגד, טען המשיב כי אין מקום להרחיב את הפרשנות למונח "הסעת סיור", שכן כוונת המחוקק הייתה אך ורק להסעת התייר. לביסוס עמדתו הציג המשיב דברי פסיקה, בין היתר, בעניין "החוויה הישראלית"[3] התומכים בעמדתו לעניין הפרשנות המצמצמת למונח "הסעת סיור". לעניין זה ציין המשיב כי מקום בו המחוקק לא קבע "ברחל בתך הקטנה" כי כניסה לאתרים היא חלק מהסעת סיור, כפי שעשה ביתר הסעיפים הקטנים בסעיף 30(א) לחוק מע"מ, בהם ישנה רשימה של נסיבות ספציפיות המזכות בהחלת מע"מ בשיעור אפס, אין כל סיבה לפרש את המונח הסעות סיור מעבר למילות החוק הברורות. בנוסף, טען המשיב כי סעיף 30(א)(8)(ב1) כלל לא חל על המערערת, שכן, הסעיף נוקב במילים "ארגון ומכירה של סיור" ולדידו, משמעות הדבר היא, כי מדובר בפעולת תיווך בין התייר לבין העוסקים הפועלים בענף התיירות בלבד, ועל כן מע"מ בשיעור אפס חל רק על עמלת התיווך המשולמת למתווך.
 
דיון והכרעה
בית המשפט המחוזי, מפי כבוד השופט אביגדור דורות, בחן את תכלית החוק, מילות החוק דברי פסיקה ודעות המלומדים בעניין וקבע כי תכליתו של סעיף 30(א)(8) לחוק מע"מ לעודד עסקאות במט"ח וכן לעודד פעילות כלכלית בענף התיירות. יחד עם זאת, תכליתו של המחוקק לא הייתה בהענקת הקלה גורפת מתשלום מע"מ, וזאת ניתן ללמוד מכך שהמחוקק ערך הבחנה בין סוגים שונים של פעולות בהן תינתן הקלת המס לתייר, ומשעה שלא נקבע בחוק בצורה מפורשת כי "כניסה לאתרים" תזכה את התייר בהקלת המס, אין לפרש את חוק המע"מ באופן מרחיב וככזה, המזכה בהקלה ממס גם בכניסה של תייר לאתרים.
 
לעניין סעיף 30(א)(8)(ב1) לחוק מע"מ ולחוק שירות תיירות, קבע בית המשפט כי בהתאם לעניין החוויה הישראלית, הסעיף אינו מבסס את זכותה של המערערת להקלת מס לגבי כל "פעילויות השטח", שכן הוראות חוק מע"מ גוברות על הוראות חוק שירותי תיירות. כן התייחס בית המשפט לכך כי המערערת לא נכנסת לחריג שבסעיף 30(א)(8)(ב1) וזאת בשל ההגדרה שניתנה בחוק שירותי תיירות המדברת על "ארגון ומכירה של סיור לישראל", כאשר המערערת פועלת למתן שירותים בישראל.

[1] ע"א 460/00 ממן מסופי מטען וניטול בע"מ נ' מנהל מכס ומע"מ.
[2] ע"ש 2855/96 רובין טורס בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף ת"א.
[3] ע"ש 5067/06 החוויה הישראלית – שירותי תיירות חינוכית בע"מ נ' מנהל מע"מ.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מחזיק תחת שמך נכס של אחר?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי לבני משפחה או קרובים אחרים המחזיקים תחת שמם כ-"נאמנים" חשבונות בנק, נדלן או נכסים של אחרים בארץ או בחו"ל - קראו כאן בנושא.

חויב בהכנסה מדיבידנד בשל מס תשומות שקוזז שלא כדין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפט

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 26/8/19, דחה בית המשפט את הערעור שהוגש על ידי יצחק אביתר וקבע כי יש למסות את המערער באופן אישי בהכנסה שתסווג כדיבידנד לפי סע' 2(4) לפקודה, בגין שומות שהוצאו לחברות שבבעלותו, בין היתר על הכנסות מניכוי מס תשומות שלא כדין, והפכו לחלוטות לאחר שהחברות לא הגישו ערעור, ובהינתן שהחברות אינן פעילות וחסרות כל נכסים ועל כן חזקה היא כי אותן הכנסות הגיעו לכיסו של המערער (ע"מ 1409-06-18 יצחק אביתר נ' פקיד שומה חיפה).

חלוקת עיזבון בשלבים יוצרת אירועי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ועדת ערר מיסוי מקרקעין מרכז דחתה ביום 4/9/19, ערר על שומת מנהל מס שבח מקרקעין אשר קבעה כי יש לראות בחלוקה מאוחרת ונוספת של נכסי העזבון ככזו החייבת במס על פי החוק

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם