מאת: ראניה עלימי, (רו"ח) עו"ד


מתן שירותי מחקר ופיתוח לתושב חוץ

ישנן לא מעט חברות ישראליות אשר מעניקות שירותי מחקר ופיתוח לתושב חוץ בהתאם למודל של עלות בתוספת מרווח (להלן: "קוסט פלוס" או "COST+").
מן הראוי לציין כי הכנסתה של חברה ישראלית ממתן שירותי מו"פ כאמור עשויה להיות זכאית להטבות מס מכוח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק"), לרבות זכאות לשיעור מס חברות מופחת שיכול להגיע ל-7.5% במקום 23% (נכון לשנת 2018), וזאת בהתקיימות מספר תנאים לפי החוק. אחד התנאים לכך הינו כי הכנסתה של החברה עונה על הגדרת "הכנסה מועדפת". סעיף 51 לחוק מגדיר, בין היתר, את המונח "הכנסה מועדפת" כ-"הכנסה ממחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ, ובלבד שניתן לגביהם אישור מאת ראש המחקר למינהל ופתוח תעשייתי". כפי שניתן לראות, על מנת שהכנסת חברה ממתן שירותי מו"פ לתושב חוץ תיחשב כהכנסה מועדפת בהתאם לחוק, על החברה להשיג אישור מיוחד על כך מאת ראש המחקר למנהל ופתוח תעשייתי (להלן: "המדען הראשי").

 

יצוין כי רשות המסים מדגישה את חשיבות קבלת אישור מאת המדען הראשי לגבי היותה של ההכנסה כזו שנבעה ממתן שירותי מו"פ לתושב חוץ ומתנה את זכאותה של החברה לקבלת הטבות מס בהצגת אישור, כאמור. כמו כן, מדגישה רשות המסים כי האישור יהא בתוקף לגבי שנת המס בגינה מוגש דו"ח המס ולעתים מבקשת לצרפו לדו"ח המס. בהקשר זה נציין כי לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי בהסכם מספר 0933/18, לפיה נקבע כי הכנסתה של חברה ישראלית אשר מעניקה שירותי מו"פ לחברת האם שלה שהינה חברה זרה, תיחשב גם כן כהכנסה מועדפת בהתאם לסעיף 51 לחוק, בין היתר בכפוף לכך ש:

  • חברת האם תעמוד בהגדרת "תושב חוץ" שבסעיף 1א לחוק.
  • יומצא אישור בתוקף מאת המדען הראשי כי החברה מעניקה שרותי מחקר ופיתוח עבור תושב חוץ. החברה תצרף לדוח המס את האישור בכל שנת מס בה היא תובעת הטבות על פי החוק.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

קו מס "חם" לרואי חשבון ויועצי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח מנוסים מתמחה במתן מענה בתחום המס - אנו נדע לבחון עבורך את הנדרש במהירות ולהבהיר האם התנהלותך כשרה או לא, האם יש או אין לפעול וכי מה הצעדים אותם נכון לעשות לטובת הבטחת התנהלות חוקית ושקופה.

הכרה בהוצאותיו של שחקן פוקר לצורכי ניכוי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) שרון פישמן, עו"ד; סטס קפיליוביץ, משפטן

תקדים משפטי למשרדנו - בית המשפט קבע: יש להכיר בהוצאותיו של שחקן פוקר לצורכי ניכוי מס, להלן סיקור מיוחד בעניין ע"מ 45369-02-17 אורי נ' מס הכנסה – פקיד שומה תל אביב 3.

ביטול שומת מס רכישה לפי מיטב השפיטה

מאת: אלי דורון, עו"ד; דורון פסו, עו"ד

למשרדנו פנה לאחרונה בני זוג צעירים אשר רכשו דירה במרכז הארץ במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" ונדרשו בתשלום תוספת מס רכישה בגין שומה לפי מיטב השפיטה אשר קיבלו מרשויות המס. משרדנו הגיש השגה בשמם של בני הזוג, ובעקבותיו בוטלה הדרישה לתוספת מס רכישה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם