מאת: צוות האתר


במדינתנו מרכיב המס הנגבה מכל אזרח ואזרח על ידי רשויות המס השונות, 
מהווה חלק מהותי ומורגש בהתנהלותו היום-יומית של כל עסק, מקטן ועד גדול, בכל רחבי הארץ. 

 

רשויות המס בישראל לומדות להכיר היטב כל אחד מאתנו, לומדות הן להכיר את הענף אליו אנו משתייכים ויודעות הן להעריך את הרווח הצפוי, את אופי ההתנהלות ואת המצופה מאתנו אם ברמות הפורמאליות ואם ברמות האופרטיביות, כמי שמשלמים מס בישראל. כך יוצא שחלק ניכר מהכנסתנו מופרשת לרשות המס, אם על בסיס חודשי ואם על בסיס שנתי, כאשר חלקה מותנת ברווחים וחלקה בלתי מותנת - חלקה משולם לרשות המס בגין חבות המס שלנו ממש וחלקה האחר משולם על ידנו כנאמנים האמורים לנכות מס במקור בגין תשלומים אותם אנו מבצעים עבור צדדים שלישיים. יתרה מזאת, חקיקת המס במדינתנו ענפה ומשתנה בכל הקשור בדיני מס - החקיקה מטבעה באה להבטיח מגוון רחב של אינטרסים פיסקאליים הכוללים חובת דיווח רחבה ככל שרק ניתן, חובת רישום הכנסות בזמן אמת, חובת ניהול ספרים, חובת העברת ניכויים וחובות שונות ומגוונות אשר עניינן בתשלום המס. החקיקה בנושא, כאמור, באה להתמודד עם מציאות עסקית משתנה, עם מגוון רחב של עסקים, ענפים והיקפים ולנסות ולסגור מבחינת רשויות המס פרצות לטובת ייעול המערך, המעקב והפיקוח על התנהלותו של כל עסק ועסק בישראל.

 

רשות המס אף נהנית, לטובת הבטחת האמור וקיום הוראות החוק, ממערך ממוחשב ומתוחכם ביותר היודע לבחון בזמן אמת כל דיווח וכל פעילות ולהביא לידי הצלבה של נתונים ומציאה אוטומטית של סתירות בדיווח ו/או בהתנהלות. בתמיכה לכל אלה, לרשויות המס מערך של מפקחים, מבקרים, עו"ד ורו"ח המומחים בדיני מס וכן פקידי מס רבים, חלקם כלכלנים, רואי חשבון ויועצי מס, העוברים הכשרה ספציפית בכותלי רשות המס לטובת איתור מחדלים ו/או אי סבירויות בדיווח, כמו גם גופים חוקרים אחרים אשר התמקדותם היא באיתור עבירות מס, חקירת אזרחים ונקיטה בפעולות אשר יאפשרו גביית מס מירבית ובמקרים המתאימים את מיצוי הדין הפלילי עם עברייני מס.

 

ביקורת מס הכנסה/מע"מ

כך יוצא שאזרחים ישראלים רבים מוצאים את עצמם ללא כל התראה מוקדמת בפני בדיקה, ביקורת ו/או חקירת מס הכנסה/מע"מ מטעם רשויות המס, אם אגרסיבית ואם "נעימה", אם בתאום מול רואה החשבון, יועץ המס או עו"ד המתמחה במיסים ואם שלא בתאום, אם בדרך של התייצבות בבית העסק ואם בדרך של התייצבות בבית האזרח ולקיחתו לחקירה כבר בשעות המוקדמות של הבוקר. שלב זה, בו מוצא עצמו האזרח אל מול גורם מוסמך מטעם רשויות המס, הינו שלב קריטי. זהו שלב בו לכל מילה, מסמך ואמירה ישנה חשיבות מכרעת - זהו שלב העשוי לחרוץ את גורלו של המקרה ולפעמים להסב נזק בלתי הפיך, אם ברמת השומה והמס לתשלום ואם ברמות הפליליות, היה ויש כאלה. משכך רק טבעי הוא להתייחס למפגש שכזה בזהירות מרבית ולהתנהל על סמך ייעוץ מס משפטי מקצועי אשר יינתן לבעל העסק באמצעות עו"ד מס המתמחה במע"מ ודיני מס הכנסה, אשר לו הידע והניסיון לטפל בתיקים מסוג זה, ידע וניסיון ספציפי לטפל בתיקי מס, בביקורות ובהתנהלות מול רשויות המס.

 

יובהר כי הגורם המגיע מטעם רשות המס לטובת בחינת הפעילות העסקית של האזרח, מכיר ומנוסה ביותר - ברשותו הידע, התחכום והניסיון לנתב את ההתנהלות בצורה חכמה ומתוחכמת, בצורה העלולה לא אחת לפגוע קשות בנבדק ומאידך לקדם מהותית את עמדת ואינטרס רשות המס. כך שכל פעימה, צעד ופעולה קריטיים ומשכך מחייבים הם יעוץ, ליווי וסיוע של עו"ד מיסים המתמחה בדיני מס הכנסה ומע"מ. בעניין זה נדגיש כי ללוקאליות ולהכרה פרטנית של רשויות המס בכל אזור ישנה משמעות מכרעת ומשכך יש בנמצא חשיבות, שעה בה מתעוררת בעיית מס, לפנות דווקא לעו"ד מס באיזורך. ללוקאליות כאמור, בתיקי מס במיוחד, יש חשיבות מכרעת לטובת קידום ענייני הלקוח בצורה חוקית ושקופה.

 

כיצד אנחנו יכולים לסייע בנושא?

סניפי משרדנו, הצפוני בחיפה וסניף המרכז בבני ברק, מורכבים מעו"ד יוצאי רשויות המס אשר להם הידע והניסיון בטיפול בתיקי מס הנוגעים והקשורים ישירות בכל אזור בהתאמה על עריו השונות. עורכי הדין מטעם משרדנו, המומחים בדיני מס, מתנהלים מול משרדי השומה והמס ומול בתי המשפט בכל איזור בארץ כדבר שבשגרה. התנהלותנו האינטנסיבית מול רשויות המס, עשרות בשנים, על פני מאות תיקים ואלפי שעות דיונים, מאפשרת לנו ללמוד על המדיניות והגישה של רשויות המס ושל בתי המשפט השונים לסוגיות מס שונות; ללמוד על מידת הנכונות של הרשויות להתגמש במקרים כאלה או אחרים לטובת קידום פשרה; להכיר את המדיניות של כל מחלקה ומחלקה בכותלי רשות המס; ללמוד על החלטות של רשות המס ושל בתי המשפט באיזור בתיקים ובמקרים דומים ועוד - מה שבסופו של יום עוזר לנו לקדם את הטיפול בצורה חוקית ויעילה ולהביאו לידי סיום מהיר ואיכותי, כזה המתיישב עם האינטרסים של כל הגורמים המעורבים.

 

אשר על כן, אנו כעורכי דין מנוסים מאוד בתחום המס משוכנעים כי לנו הידע והניסיון הספציפי בטיפול בתיקי מס ומשכך לנו היכולת להתנהל בשמך אל מול רשויות המס בתחכום, במקצועיות ובהצלחה רבה. הרגישות שבהליך ברורה לנו, הגורם מולו עלינו להתנהל מוכר לנו היטב, כך שנוכל לקדם עבורך את הנדרש מול רשויות המס הרלוונטיות באופן אופטימאלי ולהביא העניין לידי סיום באופן המתיישב עם האינטרסים שלך בצורה איכותית ביותר.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

מיזוגים ורכישות - היבטי מיסוי

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

חלק השני לפקודת מס הכנסה מסדיר את התנאים שלפיהם שינויי מבנה בדרך של מיזוג חברות, העברת נכסים לחברה תמורת הקצאת מניות בה או פיצול חברות, לא יחויבו במס בעת ביצוע שינוי המבנה אלא במועד מאוחר יותר, הכל בהתאם להוראות הפקודה.

בג"צ ביטל חיוב בעל מניות בתשלום מס בגין יתרת חוב בחברה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

ביום 3.6.19 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון בתיק ע"א 8616/15 אורי רביבי ז"ל נ' פ"ש כפר סבא ואח', במסגרתו התקבל ערעור על החלטת פקיד שומה לחייב בתשלום מס בגין ייחוס יתרת חוב של בעל מניות כהכנסת עבודה רעיונית, וחיוב במס בהתאם.

יעוץ מס לישראלים המרוויחים באמצעות האינטרנט

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

אנו יודעים לתכנן הדברים נכונה, לעזור לגורמים לפעול חוקית כבר מהצעד הראשון ובאותה מידה, אנו יודעים לסייע לכאלה אשר פעלו שלא כהלכה, שצברו הון, שביצעו עבירות פליליות ועתה מבקשים הם לנטרל את החשיפה במישור הפלילי והאזרחי במינימום עלות ונזק.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם