מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) עמית כהן, משפטן


בתקופת מלחמת העולם השנייה, כמו גם בתקופת השלטון הקומוניסטי ברומניה, הלאימו שלטונות רומניה את נכסיהם של תושביה היהודים. יותר מיובל שנים מאוחר יותר, במהלך שנת 2001, קבלו שלטונות רומניה החלטה לפיה תינתן לבעלי הנכסים שהולאמו או ליורשיהם, הזכות לתבוע את העברת הנכסים לבעלותם ולחזקתם. כפועל יוצא מהשנים הרבות שחלפו, מצב דברים בו יורשים יפנו לרשויות הרומניות בבקשות להשבת הנכסים שהולאמו, הינו שכיח למדי ומצמיח סוגיות מהותיות באשר לחבות המס בישראל.

רשות המס קבעה במסגרת החלטת מיסוי שהתקבלה לאחרונה, כי יום רכישת הנכס יהיה יום ההורשה. המחיר המקורי של הנכס ייקבע לפי שווי השוק של הנכס ביום ההורשה ויודגש כי לפקיד השומה סמכות לבחון את שווי הנכס כפי שהוצג בהערכת השווי.
בנוסף הוחלט כי הפסד ממכירת הנכס לא יותר בקיזוז וכי לא יוכרו הוצאות פחת בגין הנכס נשוא ההחלטה. עוד נקבע כי רווח ההון שייווצר ממכירת הנכס יחשב כולו כרווח הון ריאלי וכי לא יחול כל פטור בגין רווח ההון אשר ינבע ממכירת הנכס נשוא ההסכם.

יודגש כי הוראות ההסכם לא יחולו במכירת הנכס לקרוב כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה וכי לא יינתן זיכוי ממס בישראל בעד מס ששולם ברומניה, בגין קבלת הנכס מידי היורש. כמו כן נקבע כי מס זר שיוטל בהתאם להוראות האמנה יהא בר זיכוי על פי הוראות הפקודה והאמנה רק בתנאי שהוא בגין רווח שנובע מההפרש בין התמורה בפועל לבין שווי הנכס כאמור בהחלטה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

מכירת נכס ברומניה על ידי תושב ישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ייחודה של סיטואציה זו נעוץ בכך שלכאורה חלות על עסקת המכירה שתי מערכות מס המסווגות את תשלום המס באופן שונה, וכן בכך שלעתים מדובר בנכסים שהולאמו על ידי הממשלה הרומנית בעבר והושבו לבעליהם לאחר התדיינויות משפטיות.

אמנת מס חריגה בטיבה לרוכשי נדלן ביוון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

סעיף 13 לאמנה בין ישראל ליוון מקים כלל חריג אשר יש בו יתרונות משמעותיים עבור ישראלי העוסק ברווחי הון - קראו כאן בהרחבה בנושא.

חובת הדיווח על אזרח ארה"ב הגר בישראל

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

אדם המחזיק באזרחות אמריקאית (או גרין קארד) ומנהל את שגרת חייו בישראל, מחויב להגיש דוחות מס אמריקאים והצהרות לרשות המס בארצות הברית - קראו כאן בהרחבה בנושא.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם