מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) עמית כהן, משפטן


בתקופת מלחמת העולם השנייה, כמו גם בתקופת השלטון הקומוניסטי ברומניה, הלאימו שלטונות רומניה את נכסיהם של תושביה היהודים. יותר מיובל שנים מאוחר יותר, במהלך שנת 2001, קבלו שלטונות רומניה החלטה לפיה תינתן לבעלי הנכסים שהולאמו או ליורשיהם, הזכות לתבוע את העברת הנכסים לבעלותם ולחזקתם. כפועל יוצא מהשנים הרבות שחלפו, מצב דברים בו יורשים יפנו לרשויות הרומניות בבקשות להשבת הנכסים שהולאמו, הינו שכיח למדי ומצמיח סוגיות מהותיות באשר לחבות המס בישראל.

רשות המס קבעה במסגרת החלטת מיסוי שהתקבלה לאחרונה, כי יום רכישת הנכס יהיה יום ההורשה. המחיר המקורי של הנכס ייקבע לפי שווי השוק של הנכס ביום ההורשה ויודגש כי לפקיד השומה סמכות לבחון את שווי הנכס כפי שהוצג בהערכת השווי.
בנוסף הוחלט כי הפסד ממכירת הנכס לא יותר בקיזוז וכי לא יוכרו הוצאות פחת בגין הנכס נשוא ההחלטה. עוד נקבע כי רווח ההון שייווצר ממכירת הנכס יחשב כולו כרווח הון ריאלי וכי לא יחול כל פטור בגין רווח ההון אשר ינבע ממכירת הנכס נשוא ההסכם.

יודגש כי הוראות ההסכם לא יחולו במכירת הנכס לקרוב כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה וכי לא יינתן זיכוי ממס בישראל בעד מס ששולם ברומניה, בגין קבלת הנכס מידי היורש. כמו כן נקבע כי מס זר שיוטל בהתאם להוראות האמנה יהא בר זיכוי על פי הוראות הפקודה והאמנה רק בתנאי שהוא בגין רווח שנובע מההפרש בין התמורה בפועל לבין שווי הנכס כאמור בהחלטה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

עולים מרוסיה - קושי בהעברת כספים לישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה בייעוץ משפטי לעולים חדשים או תושבים חוזרים מרוסיה אשר הבנק בישראל מסרב לקבל לחשבון בארץ העברת כספים מחשבון בנק של שמם בחו"ל - לחצו כאן לפרטים.

מיסוי פעילות במסחר אלקטרוני

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

תופעת המסחר האלקטרוני הבינלאומי (E-commerce), תופסת תאוצה רבה בעולם - בתחום זה ישנן הקלות מס מסוימות שעל כל עוסק בנושא להכיר, לחצו כאן לפרטים.

הכשרת הכנסה של ישראלי החי ומרוויח בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה בייצוג ישראלים אשר העתיקו את מרכז חייהם לחו"ל, הרוויחו כסף רב, נמנעו מלדווח על הרווחים או לשלם מס ועתה מבקשים הם להכשיר את הונם - פרטים כאן.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם