מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)


עובדים מול עוסקים ברשות הפלסטינית? כדאי שתכירו את הנהלים המיוחדים שנקבעו בעניין!

על פי הסכמים בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, מנוהלות שתי רשויות מס (מע"מ) נפרדות, האחת על ידי המדינה והשנייה על ידי הרשות הפלסטינית. בכל מה שנוגע לדיווח מע"מ, על עוסק אשר רשום בישראל לכלול במסגרת הדו"חות התקופתיים המוגשים למע"מ גם עסקאות (קניות או מכירות) שנעשו מול עוסקים הרשומים ברשות הפלסטינית. במקרה והדו"ח כולל עסקאות כאמור, יש לשים לב לנהלים המיוחדים שנקבעו בעניין:
 

הובלת טובין/סחורה משטחי הרשות הפלסטינית לישראל

טובין המובל מעוסקים הרשומים בשטח הרשות הפלסטינית אל תוך ישראל, ילוו בחשבונית מס התחשבנות (P) שמתקבלת מהעוסק הפלסטיני לעוסק הישראלי.
מן החשוב להדגיש כי הובלת טובין ללא חשבונית מס התחשבנות (P), מהווה עבירה והובלה שלא כדין, והטובין וכלי ההובלה צפויים להיתפס.

 

חשבוניות מס מיוחדות

בעסקאות מול עוסקים ברשות הפלסטינית, יונפקו חשבוניות מס מיוחדות אשר נקראות "חשבוניות מס - התחשבנות". חשבוניות אלו הודפסו הן בשפה העברית והן בשפה הערבית על גבי נייר מיוחד ועל ידי בית דפוס אחד אשר מסמן אותן במספר סידורי רץ וזאת בכדי למנוע אפשרות זיופים.
קיימים הבדלים קטנים בין החשבונית המודפסת עבור עוסק ישראלי לבין החשבונית המודפסת עבור עוסק פלסטיני כדלקמן:

1. צבעה של החשבונית הפלסטינית הינו ירוק ואילו הצבע של החשבונית הישראלית הינו כחול.
2. לפני המספר הסידורי בחשבונית הישראלית מופיעה האות "I" ואילו בחשבונית הפלסטינית מופיעה האות "P".
3. הכיתוב המודפס (ערבית ועברית) אינו מופיע באותו סדר.

 

ניכוי מס תשומות

עוסק בישראל שמבקש לנכות מס תשומות בגין עסקאות שנערכו עם עוסקים הרשומים ברשות הפלסטינית, יקפיד לקבל מהם חשבוניות מס מיוחדות כאמור. רק חשבונית כזו, ולא חשבונית רגילה, תשמש אסמכתא לניכוי מס תשומות. מן החשוב להבהיר כי ניכוי מס התשומות כאמור ייעשה תוך שישה חודשים מיום הוצאת החשבונית. כמו כן, בעת ניכוי מס התשומות, על העוסק למלא טופס 878 ובו פרטי החשבוניות שניכה ולשלוח אותו בדואר רשום ליחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית.
 

ביטול עסקה, הנחה, החזרה וזיכוי

במקרה של ביטול עסקה, החזרת סחורה, הנחה או כל זיכוי אחר, יש לנהוג כדלקמן:
א. במידה ויש קשרי מסחר שוטפים בין הצדדים, ניתן לבצע את התיקון ב-"חשבונית מס התחשבנות" העוקבת, תוך ציון כל פרטי הזיכוי, זאת בתנאי שהחשבונית העוקבת תישאר ביתרת חובה גם לאחר הזיכוי שבוצע בשל החודש הקודם.
ב. במידה ואין חשבונית עוקבת, או שהיתרה לאחר התיקון הופכת להיות יתרת זכות, יש לקבל "חשבונית מס התחשבנות" נגדית מהעוסק הקונה או מקבל השירות. כך יתקזזו הסכומים של המס.
ג. במקרה ולא ניתן לפעול כאמור לעיל, יש לפנות טלפונית ליחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית אשדוד כדי לקבל אישור להוצאת תעודת זיכוי מיוחדת.


כפי שניתן לראות, בעסקאות מול הרשות הפלסטינית, קיימים נהלים מיוחדים וטפסים מיוחדים שיש להגיש כתנאי לניכוי מס התשומות. מן החשוב להדגיש, כי האמור לעיל מהווה חלק מהנהלים שחלים על עסקאות כאמור וכי קיימים נהלים נוספים שיש לשים לב אליהם. נושא זה עולה תמיד בדיוני שומה מע"מ שמתנהלים בענייני נישומים אשר להם עסקאות כאמור.
 

כיצד משרדנו יכול לסייע בנושא?

צוות המומחים שלנו אשר כולל עורכי דין דוברי השפה הערבית ידע לייצגך בנאמנות אל מול רשויות המס לרבות מע"מ, תוך שמירה על מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר. משרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס, מתמחה בתחום וצבר ניסיון עצום בכל הקשור בטיפול בדיוני שומה מול מע"מ, זאת כפועל יוצא מייצוג צמוד ומוצלח של מאות נישומים. משרדנו דואג ללוות את הנישום לאורך כל ההליך החל מתחילת דיון השומה, דרך ניהול המו"מ העיקש מול מע"מ וכלה בחתימה הסופית על הסכמי שומה. 

 

 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 5 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ביקורת ניכויים לחקלאי ונקודות זיכוי לעובדים זרים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי מלא לחקלאים בעניין ביקורת ניכויים וסוגיות נקודות זיכוי לעובדים זרים במס הכנסה - לחצו כאן לפרטים מלאים בנושא.

התיישנות המועד להוצאת הודעת זיכוי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ביום 22/8/19 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז, אשר קבע כי דין ערעור על שומת מע"מ להתקבל מן הטעם שהודעת זיכוי שנמסרה למערערים הוצאה לאחר המועד הקבוע לכך בתקנות מע"מ (ע"מ 3237-09-15 גורי תעשיות מוצרי בע"מ ואח' נ' מנהל מע"מ רמלה).

חבות במס בגין השכרת דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

קיימים שלושה מסלולים לחישוב חבות במס, על תקבול בגין השכרת דירת מגורים בישראל. כל מסלול מותאם לרציונל אחר ובהתאם לכך ממוסה באופן שונה. להלן פירוט שלושת המסלולים:

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם