מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין


1. באם השכירות מבוצעת באמצעות משרד תיווך, רצוי כי הדייר יבצע מו"מ עם הסוכנות ויתעקש על מחיר קבוע ולא על תשלום שמחושב לפי אחוזים משווי העסקה שכן במצב עניינים כזה אינטרס הסוכנות יהיה שכרה ולא חתירה למחיר עסקה הוגן.

2. לאחר זיהוי הנדל"ן, על הדייר לדרוש מבעל המקרקעין גילוי נאות.קרי, עליו לדרוש מסמכי בעלות בנוסף עליו לדרוש תיעוד אשר נוגע לזכויות הבעלות היסטוריות בנכס וכן מסמכים אשר מתייחסים למעמדו המשפטי של הנכס.

3. מלבד האמור לעיל על הבעלים להציג בפני הלקוח את המסמכים הבאים:
• אישור מס ע"מ להוכיח כי אין לבעלים חובות בנכס.
• אישור אשר מונפק ע"י הבעלים של הבניין (מדובר על מצב דברים בו הנכס נמצא בדירת מגורים) אשר מצהיר כי בעלים של הדירה אין חובות בנכס אשר קשורים לבניין עצמו ולמגורים המשותפים בו.
• אישור שיסופק ע"י נותני שירות (כגון גז וחשמל) ע"מ להוכיח שלבעלים אין חוב כלפיהם. יצוין שבמצב דברים זה החשש הוא שעקב היוצרות החוב הנכס ינותק מהשירותים האמורים.

4. בכל הנוגע להסכמת הבעלים להשכיר, יש לקחת בחשבון את המקרים הבאים:
א. אם הבעלים משכיר את הנכס דרך בא כוח, על השוכר לוודא שלבא כוחו אכן יש מנדט מיוחד מטעם הבעלים להשכרת הנכס.
ב. אם הנכס מושכר מדייר, יש לבחון האם הסכם השכירות שלו מאפשר לו באופן מפורש להשכיר את המושכר בשכירות משנה.
ג. במידה והנכס הוא בבעלות משותפת, דרושה הסכמתם של כלל הבעלים להשכרת הנכס.
ד. אם הבעלים הוא חברה, האסיפה הכללית של בעלי המניות צריכה לקבל החלטה הנוגעת להשכרת הנכס, על ההחלטה לציין את התנאים להשכרה וכן לפרט מי הוא מטעם החברה אשר מוסמך לחתום על חוזה השכירות.

5. מומלץ שבעת המו"מ ייעזר הדייר בעורך דין, ע"מ למנוע כתיבתם של סעיפים בחוזה שיכתבו לטובת הבעלים.

6. מומלץ לדייר לדורש קיומם של הסעיפים הבאים בחוזה: (סעיפים אלו מתייחסים לחובתו של הבעלים)
• תיקונים פשוטים יהיו באחריותו של הדייר, אחריות זו תיכנס לתוקף עם הכניסה למושכר יחד עם תיקונים אשר נחוצים ע"מ לשמור על רמת שימוש נאותה בנכס יהיו באחריותו של הבעלים במשך כל תקופת השכירות.
• במידה והדייר צריך לבצע תיקונים, אשר ע"פ חוק הינם באחריות הבעלים, אז הדייר יהיה זכאי לנכות את עלות התיקון משכר הדירה.
• הדייר זכאי לנכות עלויות השקעה בנכס אשר הוסכמו עם הבעלים.
• יש להגיע עם הבעלים להסכמה ביטוחיות. כלומר, כי כל הסיכונים אשר יהיו קשורים בנכס עצמו יהיו חובתו של הבעלים.
• חוזים לקבלת שירותים רצוי להמיר על שמו של הדייר ע"מ להימנע ממצב דברים בו יהיה קשה לנכות עלויות אלו.
• במצב עניינים בו הדייר הוא חברה, דרוש שיהיה מצויין מפורשות כי הוא רשאי לנהל את עסקו/משרדו מהנכס מושכר.
• במידה והדייר מעוניין לבצע שימושים אחרים ו/או נוספים בנכס עליו לדאוג לעגן זאת בסעיפים ספציפיים בחוזה.

7. בכל הקשור לביטול הסכם השכירות מצד הדייר, רצוי כי הדייר ידאג להכניס סעיף פיצויים מראש בחוזה השכירות וזאת ע"מ להימנע מהתדיינות בבתי משפט אח"כ.

8. במידה וקיים סעיף ביטחון, יש לציין מפורשות את המצבים בהם רשאי הבעלים למשוך סכום זה.

9. על חוזה השכירות לקבוע מפורשות את התאריך בו השטח יימסר (יש לציין קיומם של קנסות במקרה של כישלון בעמידה ביעד). בנוסף יש לצרף פרוטוקול אשר מציין את מצב הנכס, הטובין המצורפים לו, מצב השטח המצורף לנכס וכולי.

10. מומלץ כי חתימת הסכם השכירות יבוצע תוך הסתייעות בעורך דין, אשר יאשר את זהותם של הצדדים ואת תוכן ההסכם בהתאם לחוק הרומני.
יצוין כי החוק הרומני קובע שמסמך אשר נחתם בנוכחות עורך דין, תוקפו בפני בית המשפט הוא גדול יותר במקרה שהעניין יגיע להתדיינות.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

שלילת הטבת מס רכישה במקרה של רכישת חלק בבניין מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד; דורון פסו, עו"ד

לאחרונה ניתנה החלטה ב-ו"ע 45682-01-17 באור נ' מדינת ישראל ("הערר") אשר דחתה בקשתו של עורר אשר רכש חלקים בלתי מסוימים בבניין דירות וביקש לקבל הטבה במס רכישה בטענה שמדובר ב"דירת מגורים יחידה".

תביעות ליקויי בניה

מאת: צוות האתר

למשרדנו, המורכב מעו"ד, רו"ח, הנדסאים וכלכלנים, הידע והניסיון בטיפול בתביעות אשר עניינן בליקויי בניה אשר נגרמו כתוצאה מעבודות בניה לא תקינות ו/או לא ראויות, כאלה אשר משאירות את הדייר עם נכס פגום, מה שפוגע בשווי הנכס ו/או ביכולת של הדייר ליהנות מהנכס.

נדל"ן ישראלי ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לסניף המשרד שבבוקרשט, המורכב מממבחר עו"ד רומנים מובילים, ניסיון רב בכל הקשור בביצוע עסקאות נדל"ן עבור ישראלים ברומניה - רכישה, מכירה וכו'. משרדנו ידע לבצע עבורך את עסקת הנדל"ן בנוגע לדירה, נכס מסחרי, מגרש, מניות ועוד ולהבטיח השלמת העסקה לשביעות רצונך.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם