האם אתם משלמים יותר מדי ארנונה?

מאת: אורית פפר, עו"ד כלכלנית

אל תישארו עם זה לבד, הטעות הגדולה והבסיסית היא שלא מתייעצים עם המומחים בתחום. הקדימו רפואה למכה ופנו למומחים בתחום להתייעצות, כל איחור וכל פספוס מועדים יכול לעלות בהרבה מאוד כסף ובהליכים משפטיים מיותרים.

15/3/2018
תגובות0

פטור מחבות לביטוח לאומי

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; דור שיוביץ, משפטן

בפסק הדין בעניין: ב"ל 69967-09-16 הוכהויזר נ' המוסד לביטוח לאומי שניתן לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, נפסק כי שהייה בחו"ל לתקופה של 4 שנים, איננה מנתקת בהכרח את תושבותו של אדם מישראל לעניין החבות במס הכנסה וביטוח לאומי, כל עוד נראה כי על פי מבחני "מרכז החיים" שנקבעו בפסיקה, לא הייתה כוונה להגר מישראל לאלתר וכי לא נעשו פעולות של ממש להעברת מרכז החיים מישראל לחו"ל.

15/3/2018
תגובות0

תחולת עבירת השוחד על שוחד שניתן מחוץ לגבולות ישראל

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; דור שיוביץ, משפטן

"עבירת השוחד הינה העבירה החמורה ביותר בקבוצת העבירות שעניינן שחיתות. מאז ומתמיד נתפש השוחד כפעולה אסורה הפוגעת בחברה וההורסת כל חלקה טובה בשירות הציבורי. עבירות השוחד מגבשות קבוצה של עבירות נפרדות. כל עבירה בנפרד וכל העבירות יחד נועדו להגן מפני חלופות שונות של פגיעה בערכים החיוניים המוגנים על ידי האיסור הפלילי".

7/3/2018
תגובות0

סחר במטבעות וירטואליים דרך הבנק

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; דור שיוביץ, משפטן

בהחלטה תקדימית שניתנה לאחרונה על ידי בית המשפט העליון, ניתן צו זמני האוסר על בנק ישראלי להפסיק באופן גורף את פעילות חשבון הבנק של חברת "ביטס אוף גולד", הקשורה למסחר בביטקוין.

7/3/2018
תגובות0

העברת כספים לחו"ל לטובת מסחר במטבעות וירטואליים

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

כיום, ניתן להשקיע באופן ישיר במטבעות ווירטואליים באמצעות רכישת ומכירת מטבעות בזירות מסחר אינטרנטית של המטבעות הווירטואליים אשר מרביתן נמצאות על גביהם של שרתי ואתרי אינטרנט הממוקמים במקומות שונים ברחבי העולם. משכך, כאשר סוחרי מטבעות וירטואליים ישראליים, מעוניינים להשקיע ולרכוש מטבעות אלה, הם נדרשים להעביר כספים לזירות המסחר אשר ממוקמות כאמור לרוב באתרי אינטרנט מעבר לים.

28/2/2018
תגובות0

מיסוי מקרקעין מבקש לסווג אותך כקבלן ו/או כעוסק בנדל"ן?

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; דור שיוביץ, משפטן

מס שבח משולם על רווח בעת מכירת דירה. רווח ההון במכירת דירה, משמע השבח, מחושב כהפרש בין מחיר מכירת הדירה למחיר קניית הדירה (צמודה למדד), ובקיזוז הוצאות רכישה והשבחת הנכס, לרבות הוצאות שכר טרחת עורך דין בעת קניית הדירה, שכר טרחת מתווך (הגבלה עד 2% מערך הדירה), הוצאות שיפוץ על הדירה, מס רכישה ועוד.

28/2/2018
תגובות0

טיפול משפטי בירושות ובעיזבונות ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד

בשל הסתירה בין הדין הישראלי לזה הרומני וייחודה של כל מדינה ומדינה, מומלץ מאוד שלא לפעול בתחום זה אלא באמצעות אנשי מקצוע מיומנים הבקיאים בדין שתי המדינות. חריגה מעקרון זה עלולה לפגוע קשות בזכויות של היורשים ולהביא לידי כך שחלקם בעיזבון יפגע מהותית, עד לכדי אבדן מלא הזכויות בעיזבון.

27/2/2018
תגובות0

ייצוג ישראלים המקבלים בירושה כספים/נכסים אשר לא דווחו למס הכנסה

מאת: אלי דורון, עו"ד

ישראלים רבים מקבלים ירושות הכוללות, לא אחת, גם נכסים עליהם ככל הנראה המוריש נמנע מלדווח לרשויות המס בישראל. לפעמים היורשים יודעים בוודאות כי אותם כספים ו/או חשבונות בנק ו/או נכסים אכן לא דווחו למס הכנסה הישראלי ולפעמים היורשים מעריכים ולא יודעים בוודאות האם ועד כמה הכסף או הנכסים דווחו על ידי המוריש לרשויות המס בישראל ו/או לכל גורם נדרש אחר.

26/2/2018
תגובות0

ייצוג תושבים זרים מול הבנקים בישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד

ייצוג תושבים זרים אשר הבנק הישראלי מסרב לאפשר להם לפעול בחופשיות בחשבון הבנק הישראלי שבבעלותם וזאת בסיוע עו"ד ורו"ח מומחים בדיני בנקאות ובדיני מס הכנסה ישראלי ובין לאומי, יוצאי רשויות מס ומשרד המשפטים.

26/2/2018
תגובות0

חוזר מס הכנסה בנושא מיסוי פעילות במטבעות ווירטואליים - מה נשתנה?

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח);אלי דורון, עו"ד; ראניה העלימי, עו"ד (רו"ח)

בהמשך למאמרנו מיום 14 בדצמבר 2017 בעניין טיוטת חוזר מס הכנסה בנושא מיסוי פעילות מטבעות ווירטואליים, נבקש לעדכנכם כי לאחרונה פרסמה רשות המסים את החוזר הסופי - חוזר מספר 5/2018 בנושא מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים - מטבעות וירטואליים).

21/2/2018
תגובות0

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק בורר, שאושר ע"י בימ"ש מחוזי בתל אביב

מאת: אלי דורון, עו"ד; איריס בורקום, עו"ד; טל חשוב משפטן

לאחר מאבק דיוני לא פשוט ולמרות קשיים שהוערמו על ידי הנתבעים, הצליחה עו"ד איריס בורקום ממשרדנו, להביא להכרעתה הסופית של מחלוקת חוזית רבת שנים שנתגלעה בין שותפים בחברה, ולאשר את פסק הדין באופן סופי ומוחלט, המזכה את התובעים בתמורה החוזית.

15/2/2018
תגובות0

תחולת הלכת שיתוף נכסים וחוק יחסי ממון על נכס "חיצוני" וסוגיות מס העשויות לנבוע מכך

מאת: ירון טיקוצקי; אלי דורון, עו"ד; טל חשוב משפטן

הלכת שיתוף הנכסים נוגעת לבני זוג שנישאו לפני יום ה-1/1/1974, לפיה קיימת חזקה שיסודה בדיני הזכויות שביושר כי יש לראות בנכסי בני הזוג כרכוש משותף של שניהם, גם אם בפועל הוא רשום באופן פורמלי ע"ש אחד מבני הזוג בלבד.

15/2/2018
תגובות0

גילוי מרצון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

גילוי מרצון הוא הליך שמאפשר לנושים וחייבים במס שלא דיווחו על הכנסות ולא שילמו עבורם מסים, לבצע גילוי מוסדר מרצונם לתיקון הדיווחים כנדרש - למידע נוסף היכנסו.

15/2/2018
תגובות0

מדיניות רשות המסים מקשה על משקיעים במטבעות הדיגיטליים

מאת: אלי דורון, עו"ד

על אף כי ברור לכל כי המשק העולמי הולך לכיוון טכנולוגיית הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים העומדים לשנות את פני העולם הפיננסי, דומה כי רשות המס הישראלית במדיניותה, עם כל הכבוד והערכה, מערימה קשיים רבים אשר יש בהם כדי להבריח ממש יזמים ואנשי עסקים ישראלים העוסקים בתחום מתוך שטח מדינת ישראל ועל כך אנו מצרים - טור דעה מיוחד בנושא.

13/2/2018
תגובות0

יבוא מוצרים לישראל ולמדינות נוספות

מאת: אלי דורון, עו"ד

הניסיון מלמד כי מוצר המצליח במדינה מסוימת, בסבירות גדולה יצליח גם במדינת ישראל ו/או במדינות אחרות, כך שבהחלט יש בנמצא הגיון כלכלי באיתורו של מוצר מוצלח באזור מסוים של העולם – סין, אירופה, ארה"ב ועוד - וייבואו לישראל ולמדינות נוספות.

12/2/2018
תגובות0

כוחה של בוררות, סמכותו של בורר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); איריס בורקום, עו"ד

שוב הוכח מוסד הבוררות כאמצעי יעיל וסופי להכרעת סכסוכים, וכהליך משפטי שאין להקל ראש בחשיבותו, ולכן יש ליחס לו חשיבות דיונית לא פחותה מזו המופנית והנדרשת בבתי המשפט, הן מבחינה מקצועית, והן מבחינת סמכותו, ותוקפו של הליך זה.

8/2/2018
תגובות0

האם ה-OECD מעודד שלא במכוון עלייה לישראל?!

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

בשנים האחרונות עדים אנו למגמה הולכת וגוברת של הגדלת המאבק בהלבנת הון והגברת האכיפה של רשות המסים בישראל ובעולם כולו. כחלק מאותו מאבק, הולכת ומסתמנת ברחבי העולם כולו מגמה כוללת של "חובת דיווח" וביטול החיסיון הבנקאי שהיה קיים על פני שנים רבות.

7/2/2018
תגובות0

עסקאות ארביטראז' בקריפטוגרפיה - רווח על פערים בין זירות מסחר

מאת: אלי דורון, עו"ד, דור שיוביץ, משפטן

כולנו כבר יודעים על דבר קיומם של המטבעות הוירטואליים. המטבעות הוירטאולים דוגמאת ביטקוין ולייטקוין כבר מזמן הינם בגדר תופעה קיימת אשר רבים ברחבי העולם ואף בישראל משקיעים כספים רבים ברכישתם והמסחר בהם מתבצע באופן תדיר. הזינוק המטאורי בשווים של מטבעות אלה, מרתק אנשים רבים מהציבור הרחב.

5/2/2018
תגובות0

ייצוג ישראלים המרוויחים כספים ממסחר במטבעות דיגיטליים

מאת: אלי דורון, עו"ד

מטבעות דיגיטליים הם לכל הדעות הדבר הבא. יש הטוענים כי מטבעות אלו הם העתיד בהתגלמותו ובהישען על עמדה זו, כך רבים סבורים, יותר ויותר פעילות מסחרית ועסקית תעבור לזירה הדיגיטלית. יש הטוענים כי טכנולוגיה זו ופעילות זו תלך ותגדל, מה שבסופו של יום יוריד מהותית את המעורבות של המערכת הבנקאית, חברות האשראי, חברות הסליקה ועוד.

5/2/2018
תגובות0

ייצוג וליווי מיזמים מבוססי מטבעות דיגיטליים

מאת: אלי דורון, עו"ד

ישראלים רבים מזהים כי יש בנמצא, לפחות נכון להיום, ציבור הולך וגדל של אנשים המחפש לרכוש שירותים מגוונים בתחום המטבעות הדיגיטליים, כך שביקושים קיימים וכל שנותר עתה, זה להתביית על המיזם הקריפטוני הנכון, לתכנן אותו פשוט ונכון ולמצוא עבורו את הפתרון החוקי המתחייב, לטובת מתן מענה או שירות, באופן חוקי וכזה שלא יחשוף את היזמים לבעיות מול רשויות אכיפת החוק.

4/2/2018
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם