חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

טור דעה לאור פסיקת בג"צ בעניין חוק מס ריבוי דירות

0
מדורג 5 ע"י 1 גולשים

דירוג מאמר:

פירמת משרדנו דורון טיקוצקי קנטור גוטמן ושות', מברכת על החלטת בית המשפט העליון באשר לביטול חוק מס ריבוי דירות, אשר קבע חבות מס לבעלים המחזיקים בשלוש דירות ויותר.

לחקיקה בדבר מיסוי בעלי שלוש דירות ומעלה, עם כל הכבוד ליוזמיה, השלכות מרחיקות לכת וזאת במגוון מישורים, כך לדוגמא:

  • החוק פוגע רטרואקטיבית בישראלים רבים אשר בחרו בערוץ של השקעה הונית בדרך של רכישת דירות, תחת ערוצים חלופיים אחרים, דוגמת קרנות פנסיה וכדומה;
  • עד לאחרונה מדיניות המחוקק עודדה ישראלים לרכוש דירות להשקעה ולטובת העניין אף נקבע פטור ממס לאלה הנהנים משכר שירה חודשי שאינו עולה על כ-5,000 ₪ ולחילופין נקבע מסלול של מס בשיעור 10% לאלה שהכנסתם החודשית משכ"ד עולה על התקרה הקבועה בחוק. החקיקה דנן באה לשנות את המדיניות הנהוגה, והלכה למעשה יש שראו בה משום ענישת אלה האוחזים ביותר מדירה אחת. על שום מה ולמה?
  • חוק דירה שלישית בניסוחו הנוכחי הציף שורה של עיוותים, המקפחים בעלי דירות זולות בהשוואה לבעלי דירות יקרות. כך לדוגמא, בעלים של שתי דירות השוות 20 מיליון ₪ יהיו פטורים ממס, בעוד שבעלים של שלוש דירות זולות, אשר עלותם הכוללת מסתכמת בשני מיליון ₪, יחויבו במס.
  • חוק מס דירה שלישית "עודד" נישומים רבים לתכנן את צעדיהם, בדרך חלוקת הבעלות בדירות מגורים בין בני המשפחה הבגירים, מה שבמידה רבה משליך על התא המשפחתי ומגדיל את  תלות ההורים המתבגרים בנכונות ילדיהם לתמוך בהם כלכלית.
  • חוק מס דירה שלישית עודד ישראלים רבים המבקשים להשקיע בדירות לנתב את רכישותיהם לעבר מדינות זרות, דוגמת קפריסין, ספרד וברלין, מה שמביא לידי פגיעה במשק הישראלי ובהוצאת הון חשוב הימנו מחוץ לגבולות המדינה.
  • חוק מס דירה שלישית עלול היה להביא לידי ירידה במספר הדירות העומדות להשכרה ומכוח זאת להביא לידי עליה בשוק השכרת הדירות.

בנסיבות האמורות, ברור וגלוי הוא כי חקיקת חוק מעין זה - המשנה מדיניות, אשר לו השלכות רטרואקטיביות ואשר ספק רב בדבר תרומתו למשק הישראלי -  מין הראוי היה לקיים בגינו דיון ענייני ומעמיק. מן הראוי היה לאפשר למחוקק, על ועדותיו, לבחון את העולה ממנו לעומקו ולרוחבו, ומשכך - משמצא בית המשפט העליון כי נפל פגם בהליך, ראוי ונכון היה לבטלו.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס