חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

הבעל עובד בחו"ל, האישה והילדים בישראל - איך למלא הצהרה מס?

0

דירוג מאמר:

כנדבך נוסף במלחמתה במעלימי המס, דורשת כעת רשות המיסים ממספר לא מבוטל של נישומים יחידים מכל קצוות האוכלוסייה, למלא הצהרה בדבר מקורות הכנסתם בארץ ובחו"ל.
 
במסגרת טופס ייעודי נדרש הנישום לציין במפורש ובאופן מפורט את מכלול מקורות הכנסותיו מכל מקום בעולם, לרבות מניות, נכסי נדל"ן, כלי רכב וחשבונות בנק. בהמשך לאמור, לאחרונה נתקל משרדנו בשורה לא מבוטלת של מקרים בהם טופס ההצהרה דנן נשלח לכתובתו של יחיד אשר משפחתו מתגוררת בישראל בזמן שהוא עצמו שוהה מחוץ לישראל לצרכי עבודה.
 
סוגיית פיצול התא המשפחתי לצרכי מס הכנסה, נידונה לאחרונה בהרחבה ע"י בית המשפט העליון בעניין מיכאל ספיר. לפסיקה בעניין ספיר, השלכות מהותיות על ישראלים שעברו להתגורר במדינות זרות, אשר להן אמנות למניעת כפל מס עם ישראל, כאשר בני משפחותיהם נותרו להתגורר בישראל. לגישת בית המשפט העליון, אין מקום לסיווג אוטומטי של נישום כתושב ישראל, מפאת העובדה לפיה משפחתו הגרעינית מתגוררת בישראל, אלא יש לבחון כל מקרה לגופו בצורה יסודית אגב בחינת השאלה היכן מצויות מירב הזיקות של הנישום, תוך יישום מבחני מרכז החיים.
 
בתוך כך, כאשר מירב זיקותיו של נישום מצביעות על היותו תושב של מדינה זרה, הרי שאותו נישום יחשב תושב חוץ לצרכי מס אף ככל ומשפחתו (הגרעינית) נותרה להתגורר בישראל. מצב דברים זה רלוונטי במיוחד עבור אותם בתי אב בישראל, העונים על האמור לעיל, ואף על פי כן מקבלים בימים אלו דרישה להצהיר על מקורות הכנסתם בארץ ובחו"ל. 
 
נוסיף כי גישת רשות המיסים עד לפסיקה שהתקבלה בעניין ספיר הכירה בפיצול התא המשפחתי במקרים נדירים בלבד ובחלוף פרק זמן ארוך במיוחד במהלכן נדרש הנישום לשהות מחוץ לישראל. אלא שכעת, מכוח הלכת ספיר, בהחלט יתכן ניתוק תושבות בתוך התא המשפחתי על פי קריטריונים מקלים כגון שנות שהייה מעטות מחוץ לישראל וכדומה, שיהא בהם להגיש בישראל דוחות מס מפוצלים לבני זוג, לרבות ההצהרה בדבר מקורות הכנסה נשוא עניינינו.
 
בתוך כל זה, ונוכח רגישותם הרבה של הדברים, המלצתנו לכל אותם נישומים שנדרשים כעת להצהיר על מקורות הכנסתם, להיוועץ לאלתר בגורם משפטי המתמחה בניהול הליכי מיסוי משפטיים. בדיקה מקיפה ומקצועית של מלוא נתוניו של הנישום ע"י גורם מומחה בתחום לבטח תקטין את הסיכון לחשיפה פלילית בעינינו בצורה משמעותית. לא זו בלבד, ככל שמדובר במקור הכנסה הנמצא מחוץ לישראל, בין אם מניות בחברה זרה, חשבונות בנק זרים רווחים או נכסי נדל"ן בחו"ל, הרי שיש להתייעץ עם גורם משפטי המתמחה בתחום המיסוי הבינלאומי הבקיא באמנות למניעת כפל מס למיניהן עליהן חתומה מדינת ישראל. 

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס