מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; אור קרפנר, משפטן


טיפולי פוריות מוסדרים בחוק בסעיפים 7(ג)(4) ו- 7(ג1) לחוק עבודת נשים תשי"ד-1954, וקובעים תנאים לצורך טיפולי פוריות.
בתי הדין קבעו כי עובד\ת שלא יקיים את התנאים, לא תקום לו ההגנה מפני פיטורים בתקופה זו ולבטח לא יקבל פיצויים במצב דברים בו יפטרוהו. התנאים, כדלהלן:
1.      מתן הודעה מראש על טיפולי פוריות.
2.      הצגת אישור רפואי בכתב מהרופא המטפל לגבי טיפולי הפוריות.
3.      אישור על כך שטיפולים אלו מחייבים היעדרותו מהעבודה.

המחוקק ביקש להגן על עובד\ת, הנאלצים להעדר מעבודתם בגלל טיפולי פוריות, והתיר זאת בהוראת החוק. מנגד, עומדת זכותו הניהולית של המעביד, על כן, על מנת שלעובד תהיה הזכות להעדר בעקבות טיפולי הפוריות, עליו לקיים את התנאים המקדמיים הקבועים בסעיף 7(ג)(4) לחוק עבודת נשים כאמור.
כמו כן, ע"פ סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים, חל איסור על מעביד לפטר עובד, העובר טיפולי פוריות לקראת ילדו הראשון או השני. אלא שבפסיקה הובהר כי איסור פיטורים לפי סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים, חל בזיקה ממשית ל"היעדרות" מן העבודה, ואין הוא חל על טיפולי פוריות שאינם מצריכים היעדרות מן העבודה.
בפסק דין חדש, סע 50501-05-10 לירון ביטון נגד שחר שות', חברה להנדסה אזרחית, בניה ותשתיות בע"מ (4.8.13), בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעתה של עובדת לתשלום פיצויים, בטענה כי פוטרה שלא כדין עקב טיפולי פוריות שעברה.
נקבע כי לעובד ניתנה חסינות מפני פיטורים אם הפיטורים נעשו בקשר עם ההיעדרות, כלומר ההיעדרות מסוג זה חייבת להתבצע על פי התנאים הקבועים בחוק. כמו כן, הדגיש בית הדין, כי מטרת החוק איננה לתת הגנה מפני פיטורים לעובד, המתלווה לבת זוגו, אלא רק לעובד\ת העובר\ת טיפולי פוריות ועומד בתנאי החוק.
הוראות החוק, יוצרות איזון בין הצורך להגן על תעסוקתה של האישה העוברת טיפולי פוריות לבין זכותו של מעביד להבטיח כי הוראות החוק לא ינוצלו לרעה ולא כל הודעה בדבר טיפולים מתוכננים תקנה לעובד\ת הגנה שבדין, אלא רק הודעה הניתנת מראש ונתמכת באישור רפואי מתאים, המתייחס לטיפולים העלולים לפגוע בתפקודה המקצועי של העובד\ת, כאמור.

בפסק הדין דנן, הגיע בית הדין למסקנה כי פיטוריה של התובעת לא היו דרושים היתר על פי חוק עבודת נשים, וכי היעדרויותיה של התובעת מעבודתה אינן עומדות בדרישות הסעיף, זאת כיוון שלא המציאה אישור בכתב מהרופא ולא התריעה על הטיפולים הנ"ל אלא רק במעמד פיטוריה. עוד עלה מהחומר הרפואי, כי הטיפולים שעשתה החלו יומיים לאחר שנמסר לה מכתב הפיטורים.
לפיכך, דחה בית הדין את תביעת העובדת..
נציין, כי פיצויי פיטורים לא ניתנו במקרה דנן כיוון שהמקרה שתואר ע"י התובעת אינו עמד בהגדרות החוק המגן על עובד/ת היוצא לטיפולי פוריות.
במקרה ועובד עובר טיפולי פוריות הרעיון המרכזי הינו לפעול על פי דרישות החוק, ולוודא כי אכן ביצעת את כל הפעולות הנדרשות (הודעה מראש, הצגת אישור רפואי בכתב ואישור על כך שהמקרה מחייב היעדרות) וזאת בכדי למנוע אי הבנות ולקבל את מלוא הגנת המחוקק.

עובד שפעל כאמור, ופוטר, יהא זכאי להגנת המחוקק וכמו כן גם לפיצויים בגין הנזק שנגרם לו, על כן, לא מומלץ להקל ראש בטיפול וכדאי להיוועץ בעורך דין מתחום דיני העבודה לשם השגת התוצאות הרצויות באופן הטוב ביותר ובעזרתו לפנות לערכאה משפטית אשר יכולה לשנות את החלטת המעסיק ו/או לפסוק פיצויים הולמים בהתאם.
מכל מקום, מובהר כי אין באמור כדי להוות תחליף בכל דרך שהיא לייעוץ משפטי ומומלץ בכל מקרה לפנות לעו"ד המתמחה בתחום.
למען הסר ספק במאמר זה לשון רבים גם יחיד במשמע ולהיפך, ולשון זכר גם נקבה במשמע ולהיפך.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

ייצוג גברים בהטרדה מינית במסגרת העבודה

מאת: צוות האתר

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג חברות בתלונות ו/או תביעות אשר מוגשות עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה כנגד עובדים

דיני עבודה – היקפם וחשיבותם

מאת: צוות האתר

במציאות בה אנו חיים, דיני העבודה מתעדכנים ומשתנים בתדירות גבוהה מאוד וכך גם הפסיקה הבאה לפרש את אותם חוקים, בפני הערכאות השונות, מה שמחייב את המתמחים בתחום להתעדכן באותם חידושים על בסיס יומי.

תביעה להכרה ביחסי עובד-מעביד

מאת: צוות האתר

ישראלים רבים העובדים לטובת קיום משפחתם ובני ביתם, מוצאים את עצמם לא אחת נדרשים על ידי בעל העסק בו הם מועסקים ו/או בו הם מבקשים להיות מועסקים, לפתוח תיק "עוסק" עצמאי במשרדי מס הכנסה ומע"מ ולעבוד מולם "כנגד חשבונית".

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם