מאת: אלי דורון, עורך דין; ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון); גיל מור, עורך דין


סעיף 82 לחוק הירושה, התשכ"ה–1965, קובע את תפקיד מנהל העיזבון בהאי לישנא: "מנהל עזבון חייב, בכפוף להוראות בית-המשפט, לכנס את נכסי העזבון, לנהל את העזבון, לסלק את חובות העזבון, לחלק את יתרת העזבון בין היורשים, לפי צו-ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו-ירושה או של צוואה מקויימת".

לצורך תפקיד מנהל העזבון נדרשות פעולות המשלבות אופי משפטי - כמו הגשת בקשות לבימ"ש לצורך מילוי תפקידו - וכן אופי מנהלי-ביצועי, כמו כינוס נכסים ותשלום חובות. בימ"ש הוא שפוסק למנהל העזבון את שכר בגין הפעולות שהן חלק "טבעי" ממילוי תפקידיו (וזאת לפי האמור בסעיף 91 לחוק הירושה), בין אם היו בעלות אופי משפטי ובין אם היו בעלות אופי מנהלי-ביצועי. מי שיכול לבקש מבימ"ש צו למינוי מנהל עיזבון הוא אחד מיורשי או נושי המנוח. ברב המקרים בימ"ש ימנה מנהל עיזבון כשקיימת מסת נכסים ו/או התחייבויות המחייבים טיפול כדי לשמור על מאזן הזכויות של היורשים והנושים. חשוב להבהיר, כי גם אם קיימת הסכמה בין כל היורשים בדבר הצורך בניהול מנהל עיזבון ההחלטה הסופית שייכת לבימ"ש שיכול לסרב לבקשה אם לא מצא הצדקה למינוי מנהל עיזבון. במידה וקיימת הסכמת כל היורשים מוגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה. לבימ"ש הסמכות לקבוע את זהות מנהל העיזבון וחובה לקבל את הסכמת המועמד לתפקיד מנהל עיזבון.

מתוקף החובות המוטלות על מנהל העיזבון, עליו להזמין בהודעה פומבית שמתפרסמת בעיתונים היומיים את נושי העיזבון להגיש את תביעותיהם בכתב תוך תקופה שלא תפחת מ-3 חודשים ממועד הפרסום. נושה חייב להגיש תביעה בכתב למנהל העיזבון במידה והוא מעוניין לתבוע את חובו. נושה שלטובתו פסק דין נגד המוריש חייב להמציא עותק מפסק הדין למנהל העיזבון ודרישה לתשלום הסכום שנפסק. הכספים המצויים בעיזבון ישמשו תחילה לפירעון חובות העיזבון. במידה והכספים הנזילים אין בהם כדי לסלק את כלל החובות, על מנהל העיזבון לממש נכסים, כשהוא מחוייב להציע את הנכסים ראשית ליורשים כשתינתן להם ההזדמנות לרכוש את הנכסים במחיר שאינו נמוך ממחיר השוק. בית המשפט יכול להורות ולהתוות על דרכים שונות למימוש נכסי העיזבון לצורך סילוק חובותיו.

סדר העדיפות לפיו מנהל העזבון יפעל בסילוק חובות העיזבון הינו כדלקמן:
• ההוצאות הנדרשות להלוויה, קבורה, והקמת מצבה
• הוצאות הפקת צו הירושה/צו קיום צוואה
• הוצאות ניהול העיזבון לרבות שכ"ט מנהל העיזבון
• חובות המוריש
למוריש אין אפשרות להורות בצוואתו אופן חלוקה אחר, שהרי הוראות חלוקה של עיזבונו מוגדרות בחוק הירושה.

במידה וברור כי יש בנכסי העיזבון מספיק כסף כדי לסלק את חובותיו, רשאי מנהל העיזבון להורות על סילוק החובות אף אם טרם התברר כלל היקף החובות. במידה וקיים חשש שאין בנכסי העיזבון כדי לסלק את מלוא חובותיו, על מנהל העיזבון להגיש בקשה מתאימה לבימ"ש ולסלק את החובות שבימ"ש התיר לו לסלקם. בית המשפט יכול ליתן כל הוראה הנראית לו מועילה לצורך ניהול תקין של העיזבון. כל אדם מעוניין יכול לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה להורות למנהל העיזבון לעשות פעולה או להימנע ממנה. בית המשפט מיוזמתו רשאי כמובן ליתן הוראות מתאימות. מנהל העיזבון זכאי ולעיתים חייב לפנות לבימ"ש על מנת לקבל הוראות כיצד לנהוג. הוצאות ניהול העיזבון יחולו על העיזבון אלא אם נתן בימ"ש הוראה אחרת. הוצאות ניהול העיזבון ישולמו לאחר הוצאות הקבורה והקמת המצבה ולאחר ההוצאות הנדרשות להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. מנהל עיזבון יכול להודיע לבימ"ש על התפטרותו ואולם, כל עוד לא ניתן אישור בימ"ש ההתפטרות אינה תקפה. מנגד, לבימ"ש יש סמכות מיוזמתו או על פי בקשת מעוניין בדבר לפטר מנהל עיזבון במידה ולא מילא תפקידו כראוי או במידה וקיימת סיבה ראויה לפיטוריו. נושה אינו יכול לדרוש את פיטורי מנהל העיזבון. במות מנהל העיזבון פוקע אוטומטית מינויו, ובימ"ש ממנה תחתיו מנהל עיזבון אחר.

תפקיד מנהל העיזבון הוא לכנס את נכסי העיזבון, לנהלו, לסלק את חובותיו, לחלק את היתרה בין היורשים והכל על פי הוראות בימ"ש שמינהו. מנהל העיזבון חייב לשמור על ניטראליות והוא אינו יכול לייצג ו/או לנקוט עמדה לטובת אחד היורשים נגד האחר. מנהל העיזבון יכול להמשיך בהליכי תביעה שנפתחו ביוזמת המוריש טרם פטירתו. הסכם בין יורשים אינו מחייב את מנהל העיזבון במידה ולא נתן את אישורו להסכם. מנהל העיזבון מחוייב לפתוח חשבון בנק נפרד לצורך ניהול העיזבון ולנהל רישום ומעקב בדבר כל הכנסה והוצאה. למנהל עיזבון מוקנית הסמכות לפעול כנגד יורש שגרם נזק לעיזבון ואף להגיש נגדו תביעה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ייפוי כוח מתמשך בימי הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); אודי קרמר, עו"ד

משרדנו המורכב מרו"ח ועורכי דין בקיאים ומנוסים, ידע לתת לכבודכם את מלוא השירות המתחייב בהליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך והכל במטרה לסייע לכם להגן על רכושכם ובריאותכם ולצלוח את המשבר העולמי הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה.

להימנע ממינוי אפוטרופוס במקום שהופקד כבר ייפוי כוח מתמשך

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח), אודי קרמר, עו"ד

מה דינה של בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם שקודם לכן הפקיד כדין ייפוי כוח מתמשך? זוהי הסוגיה שעמדה בפניו של בית המשפט המחוזי מרכז, בערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה בפתח תקוה (רמ"ש 21463-01-19 ע.א. ואח' נ' י.א. ואח').

סכסוכים בין יורשים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה בטיפול משפטי בסכסוכים בין יורשים בתוך המשפחה שמקורם בכסף, עיזבונות, ירושות ותחושה של מי מהמעורבים כי החלוקה לא מתבצעת כשורה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם