מאת:


ייצוג וסיוע משפטי עבור חייבים בהליכי פשיטת רגל

המציאות העסקית בה אנו חיים והתרבות העסקית הקלוקלת בה אנו מתנהלים, חושפת ישראלים רבים, במיוחד אנשי עסקים אך גם שכירים, לקושי תזרים המגיע לא אחת לכדי אי יכולת פירעון ממשית המצדיקה קבלת החלטה אמיצה ונכונה בדבר הכרזה על פשיטת רגל. אנשי עסקים רבים מוצאים עצמם אל מול התחייבויות כספיות רבות ומגוונות העולות, בניגוד למצופה ובניגוד למתוכנן, על יכולתם הכלכלית לפרוע - מה שמכניס אותם, באשמתם או שלא באשמתם, למערבולת של לחצים, החלטות וקשיים, מה שמחייב פנייה מיידית לעו"ד מומחה לפשיטות רגל וחדלות פירעון לטובת בלימת ההידרדרות והגנה על המשפחה ו/או העסק בדרך של קבלת סיוע משפטי דחוף.
 
במצבים מסוג זה, מוצא את עצמו החייב מתמודד אל מול מגוון רחב של נושים - אגרסיביים יותר ואגרסיביים פחות, חלקם מגובים בבטוחות וחלקם בהעדר כל בטוחות, חלקם בנקאיים וחלקם חוץ-בנקאיים - הלוחצים עליו לקבל את כספם בהקדם. חלקם לוחצים באמצעות הליכים משפטיים וחלקם באמצעים אחרים, חוקים יותר או פחות. החייב מצדו, כך ניסיוננו מלמד, מוצא את עצמו נלחם בשיניו על עסקו, מייחל לנס או לשינוי של הרגע האחרון אשר יצילו מקריסה ובמקביל מטפטף הוא את שארית כספיו או הונו, ככל ויש כזה, למגוון הנושים, בתקווה שהטפטוף האמור יקנה לו זמן נוסף להתגבר על מצוקתו ויאפשר לו, בניגוד לשכל הישר, לחזור אל המוטב לשגרת פעילות נורמלית ולזכור את המצוקה הנוכחית כחלום רע שחלף.
 
טעויות כלכליות ומשפטיות
הניסיון מלמד כי בשעה קשה זו, בה החייב נתון בשיא הלחץ הכלכלי, מתבצעות על ידו טעויות כלכליות ומשפטיות קשות כאלה אשר יש בהן כדי להסב לחייב ולבני ביתו נזקים בלתי הפיכים, כאלו העלולות לשלול ממנו את יכולתו לקבל בהמשך סעד מבית המשפט, כאלו היכולות לפגוע ביכולתו להוכיח בהמשך הדרך תום לב ולפעמים אף כאלו החושפות אותו להאשמות פליליות עקב עבירות מרמה, הברחת נכסים, העדפת נושים ועוד. הניסיון מלמד כי באותם ימים קריטיים, בימים שלפני הקריסה ממש, בעל העסק החייב עדיין מאמין בשוגג כי עוד מאמץ קטן נוסף יעזור לו להתגבר על המצוקה, לצאת מהמצוקה הכלכלית ובהישען על אמונה רעועה זו, מממש הוא בשוגג את יתרת הונו וחסכונותיו, את "כרית הביטחון", את אותו הון שהיה לשמור לטובת הבטחת כלכלת בני ביתו ו/או נוטל הלוואות נוספות מבני משפחה, מחברים, שוק אפור או מגורמים אחרים, מה שעד מהרה מתברר כמהלך כושל נוסף כזה שרק החמיר את המצב, כזה שרק חשף את החייב לגורמים נוספים ו/או כמהלך שהותיר את החייב ובני ביתו ללא כל ממש. לטובת נטרול טעויות מסוג זה ולטובת נקיטה בפעולות חכמות מבעוד מועד אשר יש בהן כדי לאפשר לחייב לשוב אל המוטב במינימום זמן ובמינימום נזק, מבלי שהדבר ייפגע יתר על המידה בו ו/או בבני ביתו - טוב יעשה אותו חייב הנתון במצוקה כלכלית באם יפנה למשרדנו המתמחה בדיני פשיטת רגל ואשר לו עו"ד, כלכלנים ורו"ח המומחים בדיני חדלות פירעון ופשיטת רגל. משרדנו יבהיר לחייב כי עליו לעצור ולהבין כי אובייקטיבית הוא נתון בבעיה, עליו לבלום את האגו ולחשוב מהראש ולא מהבטן. מומחי משרדנו, עו"ד הבקיאים בדיני פשיטות רגל, חוק הוצאה לפועל, דיני חדלות פירעון, דיני בנקים ועוד, ידע לנתח במהירות את מצבו של העסק ושל החייב עצמו ולקבל עבורו, ככל והלקוח מסכים, את ההחלטות הנכונות בטרם יהיה מאוחר מדי.
 
משרדנו ידע להבהיר ללקוח מתי נכון יהיה לעצור, מתי נכון יהיה להימנע מלקיחת הלוואות נוספות ו/או ממימוש "כרית הביטחון" המשפחתית. משרדנו המורכב מעו"ד מומחים בתחום פשיטת הרגל טיפל במאות תיקים מסוג זה בהצלחה יתרה, כך שלנו הידע והניסיון בכל הקשור לצעדים שנכון לנקוט שעה בה החייב או בעל העסק נכנס למצוקת תזרים ו/או למצוקה כלכלית אחרת.
 

התנהלות מקצועית מושכלת ונבונה
משרדנו מודע לכך ששיקול הדעת של החייב בשעות קשות אלה פגום - טבעי כי בעל העסק יאמין כי גם הפעם, כמו בעבר, עם עוד מאמץ קל, עם עוד מהלך, הוא יצליח להציל את עסקו מפני קריסה ולמנוע את ה-"רע מכל", את הבושה. יחד עם זאת משרדנו ידע להאיר עבור החייב את הדרך ולהעירו, לבחון אובייקטיבית מה הסיכוי של העסק לשרוד ולנקוט בשמו של החייב בפעולות הנדרשות לטובת הוצאתו המהירה מהמצוקה אליה הוא ניקלע. משרדנו על מבחר עורכי הדין מתחום פשיטת הרגל וחדלות פירעון, ידע להבטיח כי החייב לא יעשה בשעות קשות אלו, בשוגג או שלא בשוגג, טעויות משפטיות העלולות לשלול ממנו בהמשך את הזכות להיות מוכרז כפושט רגל. כך לדוגמא, משרדנו יבטיח כי החייב לא יבצע פעולות בפזיזות העלולות להיחשב כהברחת נכסים ו/או כפעולות חסרת תום לב אשר בגינן יותקף החייב משפטית על ידי בית המשפט ו/או מי מנושיו, מה שעלול לפגוע בהמשך לבקש הכרה כפושט רגל. אנו נדע להנחות את החייב באשר לאופן התנהלות מושכל בשלב המצוקה ונבהיר לחייב מה בדיוק עליו לעשות עם יתרת המזומנים או הנכסים שנותרו, ככל ונותרו, כדי להבטיח כי החייב לא נוקט בפעולה של העדפת נושים וכן להוביל את הלקוח, ביד חזקה ותוך שיקול דעת חד וברור, בדרך החוקית המתאימה ביותר למקרה. היה וניווכח כי הדרך הנכונה היא הליך של פשיטת רגל, אזי נבהיר זאת ללקוח ונדע לנקוט עבורו בהליך זה, במינימום זמן ובמינימום נזק. משרדנו, באמצעות מיטב המומחים בתחום, רו"ח וכלכלנים מטעמנו, ידע לבחון את חוסנו הכלכלי של העסק, מצבת הנכסים המשועבדים ו/או הלא משועבדים, שלל מקורות ההכנסה, הצפי להכנסות ולהוצאות וכן הרווחיות של העסק, ככל ויש בנמצא עסק ויכולתו של החייב להגיע להסדר ראוי עם הנושים. בהתאם לכל האמור יחליט צוות מומחי המשרד, ביחד עם הלקוח החייב, אילו מהערוצים הקבועים בחוק הוא המתאים ביותר. משרדנו ידע לקחת את הלקוח המתאים להליך של פשיטת רגל תוך הבהרה כי הליך זה יכול להסתיים במהירות עם מחיקת כלל חובותיו בדרך של הפטר, אם באופן מלא ואם באופן חלקי, הכל ובכפוף לכך שהלקוח אכן יבצע את ההנחיות אותן הוא יקבל ממשרדנו.

הגנה משפטית חוקית
משרדנו ידע להסביר ללקוח כי בשעה של קריסה עליו להמשיך להתנהל חוקי באופן חוקי, בתום לב ובזהירות - כל עוד יקיים החייב את האמור בזהירות, מבלי לסטות מדרך הישר ותוך שמירה על עקרונות תום הלב, יהיה הוא זכאי להגנת בית משפט בדרך של פשיטת רגל שבעקבותיה יתבקש בית המשפט לפטור את החייב מיתרת החובות. משרדנו ידע לגרום לכך שהלקוח יכנס בנקל להליך הפש"ר כך שתוך פרק זמן קצר יחסית יזכה הוא להגנה משפטית אשר תמנע מכל צד שלישי לעקל את נכסי החייב ו/או לפגוע בפעילותו העסקית, כך שהחייב יוכל במהירות לחזור למעגל העבודה, ללא עיקולים וללא מכשולים, תוך שמירה על שכר ראוי, באמצעותו יוכל הוא לכלכל את משפחתו ובני ביתו. משרדנו גם ידע לבלום את החייב מכל פעולה עקרה של נטילת התחייבויות חדשות, בסמוך לקריסה, לטובת העסק. החייב, באמצעותנו, יכנס להליך הפש"ר במועד הנכון, מבלי שהתנהלות לא מבוקרת או לא שקולה מצדו תעמיק את מצבת החובות ותכביד על יכולתו לצאת מהמשבר במהירות. משרדנו מודע לקושי הפסיכולוגי הגלום בקריסה מסוג זה - משרדנו מודע למצוקת הלקוח, משרדנו מכיר ומבין לליבו של בעל העסק, הנלחם שנים למחייתו ולקידום עסקו. משרדנו מבין את המצוקה, את התחושה של הפסד ואובדן, אך במידה לא פחותה יודע הוא להוציא את הלקוח ממצוקתו זו במהירות, להראות לו כי הקריסה הכלכלית הנתונה אינה שקולה ל"סוף עולם", כי יש אור בקצה המנהרה, ניתן לצאת מהמשבר במהירות יחסית וכי גם תקופת פשיטת הרגל אינה בהכרח נוראה וכי החייב יוכל  במהלכה, עד להפטר, להתקיים בצורה תקינה ומכובדת לרבות ניהול עסק, ניהול חשבון בנק, טיסות לחו"ל ועוד.
 
התקשר אלינו עתה ותן לנו להגן עלייך - אל תחכה יותר מדי ופעל כעת!
התקשר במיידי לעו"ד אלי דורון:
054-4251054    

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.66 ע"י 6 גולשים

עשוי לעניין אתכם

העברת כסף מחו"ל לישראל עקב הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יפעל בשמך בדיסקרטיות מלאה לטובת הבאת כספים והפקדתם בחשבון בנק בישראל בתקופת משבר הקורונה בחוקיות ובשקיפות, במהירות ובמינימום עלות - כל הפרטים כאן.

העברת כסף מחשבון בנק בחו"ל לישראל בימי הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו ידע להתנהל בשמך מול המערכת הבנקאית ו/או כל גוף נדרש אחר, לשכות משפטיות של בנקים, קציני ציות ועוד, לטובת הבטחת העברת כספים מחו"ל לישראל באופן המתיישב עם הוראות בנק ישראל.

התנהלות מול בנק בישראל המסרב לקבל כסף המועבר מחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד

משרדנו מתמחה בייצוג ישראלים מול בנקים בישראל המסרבים לקבל העברות בנקאיות של כספים, המועברות מחשבון בנק בחו"ל לחשבון הבנק של הלקוח בישראל - לחצו כאן לפרטים.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.