חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

עסקאות נדל"ן באיטליה

ייעוץ מס וליווי משפטי לישראלים המקדמים עסקאות נדל"ן באיטליה

ישראלים רבים, יזמים ופרטיים, מגלים בימים אלה ממש את איטליה כיעד אטרקטיבי לעסקאות בתחום הנדל"ן, אם נדל"ן מסחרי, אם דירות מגורים ואם מיזמים אחרים בתחום הנדל"ן באיטליה.

ישראלים רבים, יזמים, עו"ד וכלכלנים, טוענים כי מחירי הנדל"ן בגרמניה ברלין הגיעו לרף עליון, כך שלגישתם היעד הבא עבור ישראלים המבקשים להשקיע בנדל"ן מחוץ לישראל, בו מגולמת אפשרות לתשואה גבוהה, הינו מדינת איטליה. מצב דברים זה מתיישב עם העובדה לפיה נכון להיום יש בנמצא כסף פנוי רב, אם של פרטים ואם של חברות, אותו בעליו מבקשים להשקיע בערוץ אשר יבטיח להם תשואה מתקבלת על הדעת. ישראלים רבים אוחזים היום כספים בלתי מושקעים וללא כל ערוץ השקעה מתקבל על הדעת - חיפושי  אלה, כך אנו מתרשמים, מתמקדים באיטליה כמדינה מתחזקת בה מחירי הנדל"ן נכון לעתה עדין נמוכים וככזו המייצרת ולו בפוטנציה תשואה יפה אם מהשכרת הנדל"ן הנרכש ואם מהשבחתו ומכירתו בסמוך לאחר רכישתו.

התנהלות חוקית, שקופה ומאורגנת

משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח, מתמחה בייצוג ישראלים המבקשים להשקיע מחוץ לגבולות המדינה. למשרדנו הידע והניסיון בכל הקשור במיסוי בין לאומי, בליווי יזמים ישראלים, במתן יעוץ מס בין-לאומי הכולל התייחסות לאופן ההתאגדות, הקמות חברות בחו"ל והסתמכות על אמנות מס בין לאומיות ובנוסף, הידע והניסיון בבנייה של מודלים עסקיים המאפשרים ליזמים ישראלים להתאגד נכונה, לקבץ סביבם משקיעים ישראלים או אחרים, לערוך את ההסכמים בין היזמים והמשקיעים ולהביא לידי הוצאה לפועל של ההשקעות המשותפות, של קרנות ושל ייסוד חברות איריות או אחרות, הכל לטובת הוצאה לפועל מוצלחת של מיזם נדל"ן באיטליה, קטן כגדול.

משרדנו, המורכב מעו"ד מומחים בדיני נדל"ן, מסחר ומס, יודע ללוות את המעורבים במיזמי נדל"ן באיטליה החל משלב הרעיון בו מחליטים היזמים להקים מודל עסקי, אותו משרדנו ייצר עבורם ועד לשלב הוצאת המיזם אל הפועל, בפיקוח עו"ד ו/או רו"ח (היה ומתבקש על ידי הלקוח), כזה המפיק לקבוצת המשקיעים דיווח שוטף על הפעילות וכזה הנותן לכל אחד מהחברים בקבוצת המשקיעים את התחושה כי השקעתו בטוחה ומבוקרת וכי אנשי מקצוע אמינים יבטיחו עבורו התנהלות חוקית, שקופה ומאורגנת.

התקשרות מסחרית ראויה והוגנת

משרדנו מורגל בהקמת קבוצות משקיעים, קטנות וגדולות, בבנייה של שותפויות מוגבלות ואחרות, באופן ובצורה המתיישבים עם המקובל ועם תחושות ורצון המשקיע הישראלי. משרדנו יודע לבנות עבור היזם הישראלי עסקאות השקעה בנדל"ן אשר מחד מקנות למעורבים מקסימום הטבות מס ומאידך מבטיחות למעורבים התקשרות מסחרית ראויה והוגנת, כזו השומרת על האינטרס של כולם, מבטיחה ניהול מדויק ושקוף של הכספים ומבטיחה חלוקה של הרווח בהתאם למוסכם, מבלי שמי מהמעורבים יפגע. 

משרדנו, המתמחה בדיני מס, לרבות באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאיטליה, יודע להנחות את המשקיעים, את הקרן נדל"ן המוקמת (היה ותוקם) ו/או כל מעורבת אחרת בדבר חובות הדיווח בישראל ובדבר המהלכים הנדרשים לטובת הבטחת התנהלות חוקית ושקופה, כזו שבנוסף תעזור ליזמים להציג מבנה השקעה בטוח ומסודר וכזו שתעזור ליזמים לשכנע משקיעים נוספים להיכנס בבטחה לעסקה המוצעת, לטובת ייצור רווחים משותפים וחלוקתם הראויה בן כל המעורבים. לטובת קידום עסקאות נדל"ן באיטליה למשרדנו בנוסף מערך קשרים וחיבורים עסקיים ואחרים עם אנשי מקצוע איטלקים המסוגלים לתן מענה ו/או גיבוי לכל פעולה נדרשת, לטובת קידום מהלכים בהצלחה.

פנה אלינו עתה ואנו נפעל במיידי לטובת קידום פועלך באיטליה,
התקשר עתה לעו"ד אלי דורון 054-4251054  

שירותי המשרד

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס