חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

הכרה בזכות נכה

איש כוחות ביטחון בשירות סדיר אשר שבריאותו נפגעה במהלך שירותו (ולאור תיקון חדש אף על מועמדי מלש"ב שמגיעים לימי גיבוש ליחידות התנדבותיות), רשאי להגיש תביעה כנגד קצין התגמולים במשרד הביטחון בגין פציעתו או מחלתו לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] (להלן – חוק הנכים).

התיקון לחוק

תיקון חדש בחוק הנכים שייכנס לתוקף ביום 27.4.17 קובע כי נכה יצטרך להוכיח כי החבלה או המחלה מהם הוא סובל נכנסים במסגרת ההגדרות של תאונת עבודה בביטוח הלאומי, כמו כל עובד במקום עבודה. התיקון לחוק, לא שינה את הקריטריונים שחלים על חיילי סדיר וחיילי מילואים אך ביחס לחיילים בצבא קבע, הזכות להכרה הצטמצמה, כך שרק במקרים של חבלה שנגרמה בפעילות מבצעית או באירוע מיוחד וייחודי לשירות הצבאי, יוכל חייל המשרת בקבע להיות מוכר כנכה צה"ל בגין החבלה.

בנוסף, במקרים של מחלה יוכל איש קבע להיות מוכר כנכה צה"ל רק אם מחלתו מופיעה ברשימה של מחלת שירות (בדומה למחלת מקצוע) ובתנאי שהמחלה הופיעה על רקע אירוע או תנאי ייחודי ומיוחד לשירות. מכאן נובע כי משרתי הקבע (ובכלל זה שוטרים, אנשי שב"ס, שב"כ ומשמר הכנסת) שנפגעו במהלך שירותם ואשר המחלה או החבלה אינם עומדים בקריטריונים לעיל, יוכלו להגיש מעתה תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה, שתיבחן ככל תביעת לתאונת עבודה /מחלת מקצוע אחרת.

ניהול התביעה

ניהול תביעה מול משרד הביטחון דורש בקיאות ומיומנות משפטית, התיקון האחרון לחוק הנכים רק ממחיש עניין זה ביתר שאת. משרדנו ליווה ומלווה מאות מאנשי כוחות הביטחון לאורך השנים בתביעתם מול קצין תגמולים משרד הביטחון, ייצוג בועדות רפואיות וערכאות משפטיות שונות החל מועדת נכים וכלה בערכאות הערעור השונות. למשרדנו קשר רציף עם רופאים מייעצים בתחומים שונים אשר עובדים עמנו יד ביד לטובת ייעוץ רפואי מקצועי מיטבי עבור הלקוח.

לאחר הגשת התביעה, על כל מסמכיה לאגף השיקום, נבדקות טענותיו של התובע ע"י קצין תגמולים באגף השיקום. במידה והוחלט לקבל את התביעה החייל מופנה לבצע בדיקה ע"י ועדה רפואית אשר תבחן את מצבו הרפואי ותקבע מהי דרגת הנכות המגיעה, והכל לפי הפירוט המופיע בתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל – 1969.

את התביעה יכול להגיש החייל רק לאחר שסיים את שירות החובה. תקופת ההתיישנות על הגשת תביעות מסוג זה הנה שלוש שנים, אלא אם כן מדובר במחלות אשר מנויות בתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (התישנות זכויות), תשי"ז-1956. אף על פי כן, במקרים מיוחדים רשאי קצין התגמולים להאריך את הגשת הבקשה, באם נתקיימו התנאים המנויים בסעיף 32א' לחוק הנכים. כך למשל, הוכרו לאחרונה פגיעות ממלחמת יום הכיפורים וממלחמת לבנון הראשונה על אף שהוגשו שנים רבות לאחר התרחשותן.

על החייל הטוען כי נגרם לו חבלה או פציעה בזמן השירות הצבאי, לעמוד בנטל הוכחה כי הפעילות הצבאית בה עסק או תנאי שירותו מהווה אירוע שגרם לפרוץ מחלתו או פציעתו ובעקבות כך נגרם לחייל מחלה. במקרה של החמרה במצבו של החייל, נוקט קצין התגמולים בגישה המאפשרת בדיקות תקופתיות ובאם החייל מראה ומשכנע את קצין התגמולים כי מצבו הוחמר, אזי בידי קצין התמלוגים האפשרות להעלות את דרגת הנכות אשר נקבעו לחייל.

במידה ותביעתכם נדחתה ונשלל הקשר בין תנאי שירותכם הצבאי ובין הפגיעה/מחלה ממנה אתם סובלים, ניתן לערער על ההחלטה לועדת עררים, שהינה למעשה ערכאה של בית משפט שלום.

המלצות להגשת תביעה נכונה:

1. שמירת תיעוד רפואי – תיעוד רפואי הנו נדבך חשוב בכל הקשור לתביעת פציעה או מחלה, למעשה זהו חלק עיקרי בכל הקשור לתביעה  את צה"ל. 

2. עדים – יש לך חברים או אנשים שהיו עדים למתרחש, קבל מהם את פרטיהם בכדי שיוכלו בבוא העת לבוא ולהעיד.

3. חוות דעת רפואיות – ניתן להיעזר בחוות דעת רפואיות. היוועץ עם עורך דין מתי השלב הנכון לעשות בהן שימוש.

4. להתייעץ עם עו"ד לפי הגשת תביעה – על אף שרוב הטפסים נמצאים באתרי אינטרנט שונים ונראה כי נותר רק למלא את הפרטים, אל לך לזלזל בטפסים אלו. גם כאן ראוי להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום.

שירותי המשרד

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס