תביעות נגד משרד הביטחון להכרה בזכות נכה
 
איש כוחות ביטחון בשירות סדיר אשר שבריאותו נפגעה במהלך שירותו (ולאור תיקון חדש אף על מועמדי מלש"ב שמגיעים לימי גיבוש ליחידות התנדבותיות), רשאי להגיש תביעה כנגד קצין התגמולים במשרד הביטחון בגין פציעתו או מחלתו לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] (להלן – חוק הנכים).

 
התיקון לחוק
תיקון חדש בחוק הנכים שייכנס לתוקף ביום 27.4.17 קובע כי נכה יצטרך להוכיח כי החבלה או המחלה מהם הוא סובל נכנסים במסגרת ההגדרות של תאונת עבודה בביטוח הלאומי, כמו כל עובד במקום עבודה. התיקון לחוק, לא שינה את הקריטריונים שחלים על חיילי סדיר וחיילי מילואים אך ביחס לחיילים בצבא קבע, הזכות להכרה הצטמצמה, כך שרק במקרים של חבלה שנגרמה בפעילות מבצעית או באירוע מיוחד וייחודי לשירות הצבאי, יוכל חייל המשרת בקבע להיות מוכר כנכה צה"ל בגין החבלה.
בנוסף, במקרים של מחלה יוכל איש קבע להיות מוכר כנכה צה"ל רק אם מחלתו מופיעה ברשימה של מחלת שירות (בדומה למחלת מקצוע) ובתנאי שהמחלה הופיעה על רקע אירוע או תנאי ייחודי ומיוחד לשירות. מכאן נובע כי משרתי הקבע (ובכלל זה שוטרים, אנשי שב"ס, שב"כ ומשמר הכנסת) שנפגעו במהלך שירותם ואשר המחלה או החבלה אינם עומדים בקריטריונים לעיל, יוכלו להגיש מעתה תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה, שתיבחן ככל תביעת לתאונת עבודה /מחלת מקצוע אחרת

.
ניהול התביעה
ניהול תביעה מול משרד הביטחון דורש בקיאות ומיומנות משפטית, התיקון האחרון לחוק הנכים רק ממחיש עניין זה ביתר שאת. משרדנו ליווה ומלווה מאות מאנשי כוחות הביטחון לאורך השנים בתביעתם מול קצין תגמולים משרד הביטחון, ייצוג בועדות רפואיות וערכאות משפטיות שונות החל מועדת נכים וכלה בערכאות הערעור השונות. למשרדנו קשר רציף עם רופאים מייעצים בתחומים שונים אשר עובדים עמנו יד ביד לטובת ייעוץ רפואי מקצועי מיטבי עבור הלקוח.
לאחר הגשת התביעה, על כל מסמכיה לאגף השיקום, נבדקות טענותיו של התובע ע"י קצין תגמולים באגף השיקום. במידה והוחלט לקבל את התביעה החייל מופנה לבצע בדיקה ע"י ועדה רפואית אשר תבחן את מצבו הרפואי ותקבע מהי דרגת הנכות המגיעה, והכל לפי הפירוט המופיע בתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל – 1969.
את התביעה יכול להגיש החייל רק לאחר שסיים את שירות החובה. תקופת ההתיישנות על הגשת תביעות מסוג זה הנה שלוש שנים, אלא אם כן מדובר במחלות אשר מנויות בתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (התישנות זכויות), תשי"ז-1956. אף על פי כן, במקרים מיוחדים רשאי קצין התגמולים להאריך את הגשת הבקשה, באם נתקיימו התנאים המנויים בסעיף 32א' לחוק הנכים. כך למשל, הוכרו לאחרונה פגיעות ממלחמת יום הכיפורים וממלחמת לבנון הראשונה על אף שהוגשו שנים רבות לאחר התרחשותן.
על החייל הטוען כי נגרם לו חבלה או פציעה בזמן השירות הצבאי, לעמוד בנטל הוכחה כי הפעילות הצבאית בה עסק או תנאי שירותו מהווה אירוע שגרם לפרוץ מחלתו או פציעתו ובעקבות כך נגרם לחייל מחלה. במקרה של החמרה במצבו של החייל, נוקט קצין התגמולים בגישה המאפשרת בדיקות תקופתיות ובאם החייל מראה ומשכנע את קצין התגמולים כי מצבו הוחמר, אזי בידי קצין התמלוגים האפשרות להעלות את דרגת הנכות אשר נקבעו לחייל.
במידה ותביעתכם נדחתה ונשלל הקשר בין תנאי שירותכם הצבאי ובין הפגיעה/מחלה ממנה אתם סובלים, ניתן לערער על ההחלטה לועדת עררים, שהינה למעשה ערכאה של בית משפט שלום.

 
המלצות להגשת תביעה נכונה:
  1. 1שמירת תיעוד רפואי – תיעוד רפואי הנו נדבך חשוב בכל הקשור לתביעת פציעה או מחלה, למעשה זהו חלק עיקרי בכל הקשור לתביעה  את צה"ל. 
  2. עדים – יש לך חברים או אנשים שהיו עדים למתרחש, קבל מהם את פרטיהם בכדי שיוכלו בבוא העת לבוא ולהעיד.
  3. חוות דעת רפואיות – ניתן להיעזר בחוות דעת רפואיות. היוועץ עם עורך דין מתי השלב הנכון לעשות בהן שימוש.
  4. להתייעץ עם עו"ד לפי הגשת תביעה – על אף שרוב הטפסים נמצאים באתרי אינטרנט שונים ונראה כי נותר רק למלא את הפרטים, אל לך לזלזל בטפסים אלו. גם כאן ראוי להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום.

 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.


מידע מקצועי

אובדן כושר עבודה

במשרדנו מחלקת דיני ביטוח ונזיקין גדולה בה מועסקים עו"ד אשר להם גם הכשרת וותק של שנים כסוכני ביטוח - אנו נדע ללוות אותך בין האותיות הקטנות של הפוליסה ועד קבלת הגימלה שמגיעה לך.

מוסך יפצה לקוחה בגין נזק גוף שנגרם בעת טיפול ברכבה

תובעת קיבלה פיצוי בסך 525,000 ₪ בגין נזקי גוף שנגרמו לה בעת ביקורה במוסך בעיר בדרום הארץ שהפר את חובת האחריות כלפיה כמי שביקרה בשטחו וכי הוא התרשל עת לא שמר על כללי הבטיחות במקום.

תביעות לגימלת ביטוח סיעוד

משרדנו מלווה את לקוחותיו לאורך השנים בייצוג בבדיקות רפואיות מטעם חברות הביטוח וערכאות משפטיות שונות ובכלל זה בערכאות הערעור - לחצו כאן לפרטים המלאים.

ייצוג מול המוסד לביטוח לאומי

ההתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי היא לא קלה, התנהלות המחייבת התמקצעות ומקצוענות, שכן החוק בנושא מורכב, בנוי מהרבה תיקוני ושינויי חוק, כך שרק מי שבקיא ממש בהוראות החוק, באופן ההתנהלות המוסד, בוועדות הקיימות בתחום וכו' - ידע להביא את התוצאה הרצויה.

קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) למי שעזב את ישראל וחי בחו"ל

אדם שעזב את ישראל וחי בחו"ל ימשיך לקבל את קצבת הזקנה למשך שלושה חודשים נוספים ובתנאים מסוימים ימשיך לקבל הקצבה מעבר לתקופה זו כמפורט להלן.

קצבת הבטחת הכנסה

המוסד לביטוח לאומי ביישומו את חוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1980, מכיר באפשרות להעניק קצבת השלמת הכנסה עבור מבוטחים שהכנסתם מזערית/ מינימלית דיה, ואו שאין בידם כלל מקור לפרנסה.

קצבת תלויים - ביטוח לאומי

קצבת תלויים משולמת לאלמנה כאשר בעלה נפטר כתוצאה מארוע בעבודה שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי, להבדיל מגמלת שאירים לה זכאית כל אלמנה שבעלה נפטר, תהא הסיבה אשר תהא. לרוב, קצבת התלויים תהא גבוהה באופן משמעותי מגמלת השאירים, הואיל וקצבת התלויים משולמת כאחוז ממשכורתו של הבעל שנפטר ומהווה פונקציה של השכר שהשתכר הנפטר, בעוד קיצבת השארים קבועה על פי פרמטרים הקבועים בחוק.

ביטול ועדות הנכות בביטוח הלאומי – העת לרפורמה?

אנשים רבים ברחבי מדינת ישראל מוצאים עצמם סובלים מבעיות רפואיות כאלה ואחרות אשר בגינן נמצאים הם בהליך להכרה בזכותם כנכה בביטוח הלאומי ומחכים לוועדה רפואית אשר תקבע את אחוזי נכותם.

זכאות לגמלת ניידות מביטוח לאומי

ילדים ומבוגרים הסובלים מליקוי ברגליים המגביל אותם בניידות עשויים להיות זכאים לגמלת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי. רוב ההטבות ניתנות לבעל הרכב אולם ישנן הטבות גם למי שאינו בעל הרכב והינו מורשה נהיגה. מורשה נהיגה הינו קרוב משפחה או מטפל המתגורר עם המוגבל בניידות אשר הורשה ע"י המוסד לביטוח לאומי לנהוג ברכבו של המוגבל בניידות.

וועדה רפואית בביטוח הלאומי - כיצד להתכונן ומאילו מוקשים יש להיזהר?

אנשים רבים מוצאים עצמם סובלים מבעיות רפואיות כאלה ואחרות. על-מנת לדאוג לרווחתם הקימה מדינת ישראל את הביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי פועל כשם שביטוח פרטי פועל, אלא שבניגוד לביטוח פרטי, את דמי הביטוח הלאומי אזרחי המדינה מחויבים לשלם.

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם