תביעות קיפוח בעלי מניות ו/או תביעות עושק המיעוט
 
המשק העסקי הישראלי מתנהל במידה רבה באמצעות אלפי חברות, פרטיות ו/או ציבוריות, להן פעילויות עסקיות ממינים ומסוגים שונים.
 
על פי דיני המדינה, "חברה" הינה יישות משפטית עצמאית הנתונה בבעלות בעלי מניותיה. בעלי המניות הם אלה השותפים בבעלות בחברה ומערכת היחסים בינם לבין עצמם מוגדרת במסגרת מסמכי ההתאגדות של החברה והדין הכללי.
יתרה מזאת, מסמכי ההתאגדות של החברה הם אלה שיגדירו את מערכת היחסים בין בעלי המניות, בינם לבין עצמם והם אלה שיגדירו את סוגי המניות, את הזכויות של בעלי כ"א מסוגי המניות, את הזכות לקבלת רווחים מפעילות החברה ו/או את הזכות לבצע פעולות אחרות באשר להתנהלות החברה.
יש בנמצא חברות בעלות פעילות קטנה ומצומצמת ולהן בעל מניות אחד או שניים ובשל כך מתנהלות כ-"שותפים" לכל דבר ועניין, רשומה או לא רשומה, כשאותם בעלי מניות הם גם הדירקטורים וגם השכירים של החברה. מאידך, יש בנמצא חברות בעלות פעילות גדולה, אם פרטיות ואם ציבוריות, להן שורה ארוכה של בעלי מניות, דירקטוריות, מנגנוני בקרה ומערכים מסחריים ומשפטים מורכבים.
לאור האמור, יוצא כי כדי לקבוע זכויותיו של בעל מניות פלוני, אם בעניין זכויות הצבעה, חלוקת רווחים ואם לכל עניין אחר, עלינו לפנות למסמכי ההתאגדות של החברה, לבחון את סוגי המניות, את הזכויות הצמודות למניות, כמו גם את הדין הכללי ובהישען על כל אלה לקבוע האם בעל המניות אכן מקבל את המגיע לו, האם החברה מתנהלת כראוי והאם יש בנמצא ניצול כוח ו/או קיפוח המיעוט על ידי הרוב.
 
 
קונפליקטים, ניגודי עניינים וטענות קיפוח בין בעלי מניות
הניסיון מלמד כי החברה, בהתנהלותה, מייצרת לא אחת את הקונפליקטים ו/או ניגודי עניינים בין נושאי משרה בחברה, בין בעלי מניות ונושאי משרה, בין דירקטורים לבין בעלי מניות ועוד מצבים, כשאלו מייצרים מתחים ו/או חילוקי דעות המסתכמים לא אחת בתחושה של בעל מניות פלוני, לפיה זכויותיו נפגעו ו/או לפיה אין הוא מקבל את שמגיע לו ברווחי החברה, על פי דין.
טענת הקיפוח של בעל המניות יכול ותושתת על מגוון רחב של טעמים ובכלל זה טענות לפיהן בעלי מניות הרוב מרוקנים את החברה מרווחים ו/או מבצעים עמה עסקאות לא תקינות ו/או גונבים מקופתה כספים ו/או מנצלים את מעמדם לרעה לטובתם האישית ו/או אין ספור סיבות אחרות, אשר בחלקן קלות להוכחה ובחלקן האחר קשות יותר להוכחה, כך שהוכחתן מצריכה בקיאות חשבונאית וכלכלית.
ואכן, הדין הישראלי מודע לכך שייתכנו מצבים בהם בעל מניות הרוב, אכן מנצל לרעה את שליטתו בחברה ומשכך הדין קובע כי בעל מניות החש נפגע מהתנהלות החברה ו/או מהתנהלות בעלי מניות הרוב, רשאי לפנות לבית המשפט המחוזי ולבקש את עזרתו לטובת הסרת הקיפוח.
החוק מסמיך את בית המשפט המחוזי לפעול במגוון רחב של אופנים לטובת הסרת הקיפוח ובכלל זה מאפשר הוא לפעול להפסקת המחדל וחיוב בעלי מניות הרוב, אם בדרך של שינוי זכויות חתימה בחברה, אם בדרך של מכירה כפויה של מניות המיעוט על סמך הערכת שווי אובייקטיבית, אם בדרך של מינוי מנהל חיצוני לחברה אשר ינהל אותה באופן תקין ואם בדרכים אחרות - הכל לטובת הבטחת התנהלות חוקית ושקופה, כזו שאינה מקפחת ואינה מפרה את המתחייב מהדין הכללי ומסמכי ההתאגדות של החברה.
 
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע בנושא?
משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי משרד המשפטים ורשויות המס, מתמחה בבניית אסטרטגיה משפטית בעניינים אלה ובניהול מאבקים משפטים בתחומים האמורים. משרדנו ידע לייצגך בהליך מסוג זה והלכה למעשה למשרדנו ניסיון של עשרות שנים ואין ספור תיקים הנוגעים במחלוקות פנים חברתיות.
משרדנו ישמח לייצג גם אותך ולקדם את עניינך במהירות ובהצלחה, תוך הסתייעות בבקיאותנו המשפטית והחשבונאית, הכל לטובת קידום האינטרסים שלך וכיבוש היעד שתציב בפנינו. אנו נעשה כל שניתן על פי דין לטובת שמירה על האינטרסים שלך וקידום האסטרטגיה שנגבש, במינימום זמן, מינימום עלות ומינימום נזק לחברה עצמה.
 
 
התקשר אלינו עתה ואנו נפעל במידי בעניינך! 
עו"ד אלי דורון:
054-4251054
 
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.


מידע מקצועי

סכסוכים בעסק משפחתי

משרדנו המורכב מעורכי דין, רואי חשבון, כלכלנים ויועצי מס מתמחה בניהול מאבקים מסחריים אשר עניינם בסכסוך עסקי הקשור לבני משפחה ו/או עסק משפחתי - קראו כאן עוד בנושא.

ניהול סכסוך מסחרי או עסקי

משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס הכנסה וגופים חוקרים אגרסיביים אחרים, להם הידע והיכולת להתמודד באופן נחרץ במגוון רחב ביותר של סכסוכים עסקים ולהביא לך הלקוח תוצאות מהירות, אשר גם אותך יפתיעו.

הכרעת הסכסוך בין שתי יצרניות יין על שם המותג "יקבי ירושלים"

ביום 26/02/2017 הכריע בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין תביעותיהן ההדדיות של שתי חברות העוסקות בייצור ושיווק יינות: חברת אנטיפוד וחברת יקבי ירושלים, כאשר נושא המאבק המשפטי ביניהן היה זכות השימוש בשם המותג "יקבי ירושלים".

בית המשפט השלום בחיפה שם סוף למאבק משפטי ממושך בעניין ציוד האלומיניום בין מפעלי האלומיניום בעמק יזרעאל

שופטת בית משפט השלום, ג'אדה בסול, שמה סוף להתדיינות משפטית ארוכת שנים במספר בתי משפט שונים, וקבעה לאחר שנים למי שייך ציוד האלומיניום במפעלי העמק יזרעאל ועפולה. במסגרת זו דחתה השופטת בסול תביעה ע"ס 550,000 ₪ שהוגשה כנגד אלום נט ומנהליה.

נדחתה בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין בגובה 50 מיליון ₪

ביום 8.10.2015, דחה בית המשפט העליון בקשה לעיכוב ביצוע החלטה של בית המשפט המחוזי, המורה על המבקש לרכוש מהחברה שבשליטתו מניות של חברה אחרת, בסך 50 מיליון ₪, וזאת בהתאם להתחייבותו שיעשה כן. החברה אף המחתה את זכויותיה בהתחייבות זו לבנק. בקשה זו לעיכוב ביצוע פסק הדין התלוותה לבקשת ערעור על החלטת הערכאה הדיונית.

הקלה בעונשם של מנכ"ל חברה ליח"צ ומקורבו שהורשעו בעשרות עבירות של שימוש במידע פנים

סעיפים 52ג ו- 52ד לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק") קובעים כי איש פנים בחברה לא יעשה שימוש במידע פנים, וכן כי אדם לא יעשה כל שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים.

ביהמ"ש העליון הפחית מעונשם של מנכ"ל ומקורבו שהורשעו בשימוש במידע פנים

בפסק דין שניתן ביום 29.6.2015 ע"י בית המשפט העליון (ע"פ 3164/14) הוחלט להקל בעונשו של מנכ"ל חברה ליחסי ציבור ומקורבו ובכך למעשה ערעוריהם התקבלו חלקית, לאחר שבבית המשפט המחוזי הורשעו השניים במספר רב של עבירות של שימוש במידע פנים על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968.

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם