חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

נטרול חשיפה פלילית

בבעלותך חברה בחו"ל עם חשבון בנק בחו"ל, המנוהל בישראל? אתה בחשיפה...

בבעלותך חברה בחו"ל המקבלת כספים מחוץ לישראל? יתכן שאתה בחשיפה. נטרל אותה באמצעות עו"ד מיסים יוצא מס הכנסה. ישראלים רבים מחזיקים חברות זרות בחו"ל, להן חשבונות בנק בחו"ל. חברות אלה, לא אחת, משמשות את הישראלי לטובת פעילויות מגוונות ובכללן - קניה, מכירה, סחר בינלאומי, שיווק, תיווך, ייעוץ או סתם – לטובת קבלת כספים.

חברות אלו יכול וייוסדו במדינות בהן חבות המס דומה לזו שבארצנו דוגמת אנגליה, ארה"ב, גרמניה ויכול וייוסדו במדינות בהן חבות המס נמוכה ואולי אפסית דוגמת פנמה, איי הבתולה, גיברלטר ועוד. הבעיה מתעוררת, שעה בה אותה חברה זרה, הלכה למעשה, מנוהלת מתוך שטח מדינת ישראל כך שאין לה מנגנון אמיתי ומלא של שליטה וניהול מחוץ לשטח המדינה. במקרים מסוג זה החברה, בעיני החוק הישראלי, היא חברה תושבת ישראל ומשכך הדין הישראלי חל עליה ובכלל זה חלה עליה ועל מנהליה חובת הדיווח בישראל ותשלום המס בישראל בגין מלא רווחיה. עצם היות החברה מוחזקת על ידי נאמנים זרים, עצם מינויים של דירקטורים זרים או מזכירת חברה זרה – אינם מספקים.

קליטת רווחים בחברה זרה המנוהלת מישראל, מחייבת דיווח ותשלום מס בישראל. עצם ייסודה של חברה זרה או עצם העברת רווחים לחשבון בנק של חברה זרה, עמלות או כל תשלום אחר, אינו מוציא את אותה הכנסה מרשת המס הישראלית. ככל והפעילות והניהול של החברה נעשה מישראל, כך גם ההכנסה שלה חייבת בדיווח בישראל וזאת גם אם החברה הזרה שילמה מס כזה או אחר, לרבות מס חברות, במדינה האחרת.

יוצא כי בעל החברה האמורה, צריך לגרום לכך שזו תדווח בישראל ותשלם בישראל את מלא המס בין הפעילות או ההכנסה הזרה שלה. על הישראלי לקחת בחשבון כי עליו לדווח בדו"ח השנתי שלו על דבר אחזקת מניות בחברה הזרה ובנוסף עליו לגרום לכך שהחברה הזרה תדווח ותשלם מס בישראל. על הישראלי לעשות זאת גם במקרה בו המניות בחברה הזרה אינן רשומות על שמו. היה ולא יעשה כן, הוא למעשה מכניס את עצמו לחשיפה פלילית. יתרה מזאת, עליו להבין כי לאור חקיקה עולמית חדשה ומהלכים גלובליים בדבר חלופת מידע אוטומטי בין מדינות ורשויות, לרבות בנקים, יש בנמצא סבירות הולכת וגדלה כי המידע יגיע במוקדם או במאוחר לרשויות בישראל ויחשוף אותו להליך פלילי העלול להעמידו בפני שאלות קשות.

נוסיף, כי יש בנמצא ישראלים אשר בשוגג חושבים כי קבלת כספים להם הם זכאים לקבל מספק או גורם אחר, מחוץ לישראל, אם כעמלה או אם כתשלום אחר, המוזרם לחשבון של חברה זרה – פטור ממס בארץ. עמדה זו, רחוק מלהיות נכונה ומשכך אותם ישראלים החושבים כך, נתונים אף הם בחשיפה האמורה. כך יוצא, שכל אותם ישראלים הפועלים כאמור, חייבים לפעול לטובת נטרול החשיפה בדחיפות.

כיצד אנחנו יכולים לסייע בנושא?

למשרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס, ניסיון רב בטיפול במקרים מסוג זה. משרדנו ידע לפעול באופן אנונימי אל מול רשויות המס לטובת הסרת המחדל בשמך ולטובת נטרול כל חשיפה פלילית הנגזרת מהתנהלותך זו.

משרדנו ידע לבנות עבורך את האסטרטגיה המשפטית הנדרשת ולקדם עבורך הליך של גילוי מרצון אל מול הרשויות, אשר יהיה כרוך בתשלום המס המינימאלי על פי דין ובנטרול כל חשיפה בגין מחדלי העבר. משרדנו ידע לטפל בעניינך במהירות וביעילות, מבלי שאתה תידרש להיחקר על ידי הרשויות או כל גורם אחר ולהביא לידי הכשרת ההון. אנו נבצע את כל הפעולות הנדרשות במהירות, ביעילות ובאנונימיות משמע שמך לא ייחשף, אלא לאחר שנגיע עם מס הכנסה להסכם שומה המקובל עליך.

למשרדנו ניסיון טיפול במאות תיקים מסוג זה, אשר הטיפול בהם כבר הושלם בהצלחה ואנו משוכנעים כי נדע לטפל בעניינך בהצלחה רבה.

התקשר אלינו עתה ותן לנו להביא להכשרת פעילותך!
התקשר עתה לעו"ד אלי דורון: 054-4251054

שירותי המשרד

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס