חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

ירושת כספים מחו"ל

קיבלת בירושה כספים המופקדים בחשבון בנק בחו"ל?
משרדנו ישמח לטפל בירושה ולהכשירה עבורך!

ישראלים רבים מחזיקים נכסים בחו"ל - כספים, מניות, נדל"ן ועוד - חלק מאלה, מסיבות כאלה או אחרות, לא מדווים לרשויות המס במדינת התושבות על האחזקות האמורות וחלקם מדווח, אם באופן מלא ואם באופן חלקי.

יחד עם זאת, כלל גדול הוא כי פטירתו של אדם אינה מכשירה את נכסיו ו/או את נכסי עזבונו, כך שעצם פטירת האדם אינה מנטרלת את הבעיות או הפגמים שהיו קיימים בהתנהלות המנוח, ככול שהמדובר הוא בנכסים לא מדווחים או בנכסים שלא שולם המס בגינם. כלומר, ככול והנכסים האלה מקורם בכספים שלא דווחו לרשויות המס ו/או לא שולם המס בגינם, דבר הפטירה לא משחרר את היורשים מאחריות ואין הפטירה לכשעצמה מאפשרת ליורש להתייחס לכספים האמורים ככספים "לבנים" ו/או ככספים נקיים, אותם הוא יכול לשלשל לכיסו.

הלכה למעשה, ככל והכספים או הנכסים לא דווחו לרשויות המס על ידי המנוח, הרי שלאחר פטירתו רשאית רשות המס במדינת תושבות המנוח לתבוע את המס בגין אותם כספים, מה שעלול, במקרים מסוימים, להביא לידי כך שחבות המס המצטברת, הכוללת את המס, הקנסות והריבית, יעלה על שווי הנכסים נשוא העיזבון. יודגש, כי יורש הופך להיות אחראי על הדיווח ועל תשלום המס בגין נכסי העיזבון וזאת החל ממועד פטירת המוריש, כך שהימנעות שלו מלדווח על אותם נכסים – חושפת אותו לעבירות מס פליליות, על כל הכרוך והמשתמע מכך וזאת במנותק מחשיפת המס לתשלום עקב מחדלי המנוח, ככול ויש בנמצא כאלה.

כיצד אנו יכולים לסייע עבורך בנושא? 

משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח המתמחים בדיני מס, בנכסי עיזבונות ובחשבונות בחו"ל, חלקם יוצאי רשויות מס, מתמחה בטיפול במקרים מסוג זה והלכה למעשה, משרדנו מטפל וטיפל במאות מקרים בהם משפחות קיבלו בירושה חשבונות בנק, נדל"ן ועוד ועוד נכסים בחו"ל, אשר בגינם נמנע המנוח מלדווח ו/או לשלם את המס בגינם.

בקיאותנו בתחום המס מאפשרת לנו לפעול ביעילות ובדיסקרטיות בשם היורשים ו/או העיזבון ולהביא לידי הכשרה של הנכסים הנמצאים בחו"ל במינימום עלות ובמינימום זמן, תוך נטרול חשיפה פלילית מצד היורשים. אנו נדע לעשות כן, ביעילות ובמהירות, מבלי שהלקוח יצטרך להיחקר או להגיע לדיונים בפני רשויות מס או בתי משפט. כל ההתנהלות בנושאים אלה תתבצע על ידנו ובמקרים מסוימים אף נפעל באופן אנונימי – כך שרשות המס לא תדע את שמות היורשים או המנוח, אלא לאחר שיתגבש הסכם שומה עם הרשות, כזה שהלקוח יבקש לחתום עליו.

משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח, יודע לבחון כל מקרה לגופו, לבנות את אסטרטגיית המס ולהביא לידי השלמת הטיפול בצורה המתיישבת עם האינטרסים של הלקוח. אנו תקווה כי גם תינתן לנו הזכות לטפל בעניינך במיידי, בדיסקרטיות מוחלטת. בנושאים אלה נכון שלא להמתין, נכון לפעול במיידי, שכן – כל עוד המידע לא הגיע לרשויות בישראל, ניתן יהיה בדרך של "גילוי מרצון" ו/או דרכים משיקות אחרות -  להגיע לתוצאות אופטימאליות ולנטרל כל חשיפה המיותרת, במינימום עלות.

התקשר אלינו עתה ותן לנו את הזכות לטפל בעניין עבורך!
אלי דורון 054-4251054

שירותי המשרד

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס