חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

ייצוג מול בנק ישראלי

ייצוג ישראלים מול המערכת הבנקאית, עת זו מסרבת לקבל כספים מחו"ל

בימים אלו ממש, אנשי עסקים ישראלים רבים, להם פעילות עסקית בישראל ו/או מחוץ לגבולות המדינה ו/או שילוב בין השניים, דוגמת אתרי אינטרנט, סחר במט"ח, אתרי קניה/מכירה ועוד וכאלה המקבלים כספים מחו"ל מלקוחות החיים בחו"ל והמקבלים שירותים מהעסק שבישראל – מוצאים את עצמם בפני מערכת בנקאית שונה מלה הורגלנו.

מדובר במערכת בנקאית לחוצה המתנהלת בצורה הגובלת בהיסטריה, במובן זה שהיא מגלה חשדנות חסרת תקדים כלפי לקוחות ותיקים וטובים, שלא לדבר על לקוחות חדשים והלכה למעשה פונה היא בשאלות ומערימה היא קשיים בכל הקשור לנכונותה לאפשר העברת כספים מחו"ל לחשבן הבנק של הישראלי. הבנק מערים קשיים במגוון מאוד רחב של מקרים, לרבות במקרים בהם מדובר בפעילות עסקית מבוססת, הפועלת על פני שנים בצורה מסוימת ועתה, ללא כל התראה מוקדמת, למרות שלא השתנה דבר ולמרות שלאורך כל השנים לא נפל כל דופי בהתנהלות של העסק בישראל, מתנהל הבנק אל מול העסק בחשדנות ופונה במגוון רחב של שאלות והתניות ובפועל – מנסה ולפעמים גם מצליח להביא לידי סגירת החשבון /או סגירת פעילות ממש.

כיצד אנחנו יכולים לסייע לך?

למשרדו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס ומשרד המשפטים ניסיון רב בטיפול בתיקים מסוג זה -
אנו מכירים מקרוב את ההתנהלות של הבנקים ומודעים לכך שחלק גדול מהדרישות ו/או מהלחוץ אינו במקומו.

באותם מקרים, משרדנו ידע לפעול באינטנסיביות אל מול המערכת הבנקאית, לשכותיה המשפטיות, בנק ישראל ועוד; יבין מה החשש של הבנק במקרה הספציפי ועל שום מה ולמה מתעורר אותו חשש ועל סמך זאת, ידע משרדנו לפעול, מול הגורמים האחראים, ולהביא לידי כך שהעניין שמטריד את הבנק ואשר בגינו הבנק מערים קשיים ינוטרל. למשרדנו ניסיון רב בכל הקשור בחוק איסור הלבנת הון, הכשרת הון, עסקאות בין-לאומיות, מחירים העברה, בנקאות בין-לאומית ועוד והלכה למעשה משרדנו מייצג למעלה מארבעה בנקים.

משרדנו מודע לכך כי קשיים אותם מערים הבנק עלולים להביא לידי כך שהעסק, אותו בניתם בעמל רב ואשר ממנו הנכם מתפרנסים בכבוד ויושרה, ייבלם והנזק שיגרם הינו בלתי הפיך בעליל. כאן אנו נכנסים לפעולה - אנו נדע להבהיר לבנק את הנדרש, נטפל בכל שנדרש וננקוט בכל פעולה נדרשת מול המערכת הבנקאית, הכל על מנת להבטיח התנהלות תקינה וחוקית, כזו שגם אתם וגם הבנק יוכלו לחיות עמה.

יובהר כי הבנק אינו רשאי להפסיק פעילות של לקוח אלא אם יש בנמצא בסיס משפטי ממשי ואמיתי. תפקידנו הוא להראות לבנק כי הנכם מתנהלים בחוקיות, בשקיפות וכי אין בנמצא סיבה להרים עליכם קשיים של ממש.

התקשרו אלינו עתה ונטפל בעניינכם ללא דיחוי!
 נייד: 054-4251054 (אלי דורון)    

שירותי המשרד

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס