סכסוך בין בעלי מניות או שותפים בעסק - ייעוץ וייצוג משפטי

ישראלים רבים מקימים מיזמים עסקיים ביחד עם גורמים נוספים וזאת בדרך של התאגדות כחברה בע"מ - יש הזוכים למעמד של בעל מניות כבר בשלב ייסוד החברה, משמע כבר בתחילת המיזם, עריכת ההסכמים וכדומה, ויש הזוכים במעמד שכזה בשלבים מאוחרים יותר, אם בדרך של רכישת מניות מבעלי מניות קיימים ואם בדרך של הקצאת מניות; יש המקבלים בחברה שיעור מהותי של מניות ויש כאלה המקבלים שיעור זניח של מניות; יש כאלה הנהנים ממעמד ומסמכויות בחברה ויש כאלה שאין להם כל מעמד, פרט לזכאות תאורטית לקבל דיבידנדים; יש בעלי מניות העובדים גם כשכירים בחברה ויש כאלה המנותקים מהפעילות השוטפת; יש בעלי מניות שהינם במקביל גם דירקטורים בחברה ויש כאלה שבמכוון נמנעים מלעשות כן.

לכל חברה תקנון ו/או הסכם מייסדים משלה המגדירים את הזכויות של בעלי המניות, אם לעניין הזכאות להתמנות כדירקטור ואם בכל עניין אחר. תקנון זה נתון למו"מ, הצדדים אמורים להסכים עליו בשלבים בהם מיוסדת החברה או בשלבים בהם נכנס בעל מניות חדש וזה התקנון מהווה את ספר החוקים של החברה ובמסגרתו נמצא את ההוראות המתייחסות לזכויות של כל בעלי מניות, מנגנון קבלת החלטות, התנהלות שוטפת, מנגנון טיפול במחלוקות ומשברים, מדיניות חלוקת רווחים, יעדי ומטרות החברה, חלוקת התפקידים בין בעלי המניות, זכות סירוב ראשונה ועוד מרכיבים ופרמטרים קריטיים להתנהלות השוטפת של החברה. תקנון זה ו/או הסכם המייסדים נערך על ידי עורכי הדין של הצדדים בשלב ההתאגדות. לפעמים הצדדים לא מייחסים לו בשלב זה חשיבות מכרעת, אולם בשעת משבר ו/או בעיה, עת נדרשת הצמדות להסכמות והוראות החוק, מתגלה מסמך זה כבעל חשיבות מכרעת באשר לעתיד החברה ובאשר לכל הנוגע לאופן ההתנהלות, מאזן הכוחות, דרכי העבודה וההתמודדות עם אירועים כאלה או אחרים. כך יוצא שבשעת משבר הצדדים פונים להסכמים ולחומרים הכתובים, מתוך מטרה למצוא שם מענה לסוגיה ו/או למחלוקת העומדים על הפרק.

 

המציאות מלמדת כי בחלק גדול מהמקרים מתעוררות מחלוקות בין בעלי מניות, מחלוקות המגיעות לידי עימות משפטי ו/או לידי השבתת פעילות העסק ממש. המחלוקות יכול שינבעו כתוצאה מהעדר יושרה של אחד מבעלי המניות, בשל השקעה של אחד יותר מהאחר, בשל אי הסכמה לעניין אופן ניהול העסק, באשר לאי חלוקת רווחים, באשר לאופן בו מתפתח העסק ועוד סיבות ועניינים המובילים את הצדדים לידי מבוי סתום. חלק מאותן מחלוקות מסתיימות בהסכמה וחלק אחר מגיע להתדיינות בפני בוררים ו/או בתי משפט. חלק מהמחלוקות עניינן בעסקים קטנים אשר אינם מצדיקים ניהול מאבק משפטי ויש בנמצא מחלוקות הנוגעות בכספים ובהון רב, המצדיק מאבק משפטי מהותי. חלק מהמאבקים עניינם בשליטה בחברה ובחלק אחר מהמקרים עניינם בטענות של בעל מניות כדמות פסיבית בחברה המחכה לקבל רווח ונפגעת מהאופן בו העסק מתנהל. בעל המניות יכול וישמש כשכיר בחברה ויכול ויהיה פסיבי לחלוטין. בכל אותם מקרים, פסיבי או אקטיבי, עלולות להתעורר מחלוקות - מחלוקות אלה חייבות להתברר.


כיצד אנחנו יכולים לסייע במקרים אלו?

למשרדנו, המורכב מעו"ד, רו"ח וכלכלנים, הידע, הכלים והניסיון בייצוג לקוחות במקרה בו מתעורר סכסוך בינם לבין שותפם לעסק ו/או לחברה. משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי משרד המשפטים ורשויות מס, מתמחה בתחום. אנו יודעים לבחון במהירות את מסמכי ההתאגדות של החברה, דוחותיה הכספיים, הנהלת החשבונות ועוד ובהתאם לאמור לקבוע ביחד עם הלקוח את האסטרטגיה אשר תקדם את האינטרס של לקוח המשרד.

למשרדנו ניסיון של עשרות שנים בטיפול בסכסוכים מסוג זה ומשכך יודע הוא להגדיר ביחד עם הלקוח את היעדים ולבנות אסטרטגיה משפטית וחשבונאית כזו שתביא את הלקוח לעבר היעד, במהירות וביעילות. משרדנו מודע לסיכונים הגלומים בניהול מאבקים מסוג זה, לסכנה הקיומית לעסק ולרגישות הקיימת לפעמים מול הבנקים וצדדים שלישיים אחרים ומשכך ידע הוא לנהל את המאבק בדרך שתצמצם את הסכנות על למינימום המתחייב. בקיאות המשרד, הן בנושאים משפטים והן בנושאי מס, חשבונאות וכלכלה, מסייעים נו לגעת בנקודות הכואבות באמת, להציג את התמונה בשלמותה בפני הגורמים הרלוונטיים, לרבות בית המשפט והכול לטובת קידום האינטרסים של הלקוח, במינימום זמן, מקסימום יעילות ויצירתיות ומינימום עלות. משרדנו יודע לפעול במהירות ובנחרצות ולהפעיל הוראות חוק אשר יש בהן כדי לקבל שליטה על החברה, לנטרל פעילות לא תקינה, לשנות זכויות חתימה ו/או לבצע פעולות אחרות אשר יש בהן כדי לעצור את המחדל ולהתחיל לדאוג ללקוחות המשרד. למשרדנו ניסיון של מאות מקרים ומשפחות שעברו במשרדנו וקבלו את המענה המוצלח לטובת פתרון המחלוקת והבעיה. משרדנו יודע כי ההתנהלות לא אחת חייבת להיות מאוד זהירה - ברור כי התנהלות לא זהירה עלולה לפעמים להפיל את העסק ו/או לגרום לקרע במשפחה ו/או לבעיות אחרות אותן יש למנוע, מה שמחייב משנה זהירות. משרדנו מודע לכל אלה ויודע לתת לך הלקוח מענה אינטימי, דיסקרטי ומקצועי ביותר!

משרדנו מודע לכך שלזמן יש חשיבות מכרעת בחלק גדול מהתיקים. יש בנמצא מצבים בהם האינטרס של לקוח המשרד הוא לפעול מהר ויש בנמצא מצבים בהם נכון יהיה להרדים את המצב ולגרום לעובדות בשטח לקבוע את עתיד הפעילות. מערך המומחים של משרדנו המתמחים בדיני חברות, דיני מס, דיני עבודה, דיני חוזים ועוד, ידע לבנות את האסטרטגיה המתאימה לך הלקוח בהתאם למצבך ובהתאם ליעדים שאנו יחדיו נגדיר עם תחילת הייצוג. אנו יודעים לשמור על האינטרס של הלקוח שלנו במקצועיות ובתבונה, תוך בחינת כל בעיה אם במישור המשפטי ואם במישור החשבונאי. בקיאות המשרד בדיני חברות במישור המשפטי ובמישור החשבונאי עוזרים לנו לקדם את עניינך באופן מנצח. אנו עושים ונעשה הכול בכדי להפוך כל לקוח של מהשרד לשגריר, אשר יזכור גם בעתיד לבוא את השירות ואת התוצר שמשרדנו הביא לו...

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.


מידע מקצועי

סכסוכים בעסק משפחתי

משרדנו המורכב מעורכי דין, רואי חשבון, כלכלנים ויועצי מס מתמחה בניהול מאבקים מסחריים אשר עניינם בסכסוך עסקי הקשור לבני משפחה ו/או עסק משפחתי - קראו כאן עוד בנושא.

ניהול סכסוך מסחרי או עסקי

משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס הכנסה וגופים חוקרים אגרסיביים אחרים, להם הידע והיכולת להתמודד באופן נחרץ במגוון רחב ביותר של סכסוכים עסקים ולהביא לך הלקוח תוצאות מהירות, אשר גם אותך יפתיעו.

הכרעת הסכסוך בין שתי יצרניות יין על שם המותג "יקבי ירושלים"

ביום 26/02/2017 הכריע בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין תביעותיהן ההדדיות של שתי חברות העוסקות בייצור ושיווק יינות: חברת אנטיפוד וחברת יקבי ירושלים, כאשר נושא המאבק המשפטי ביניהן היה זכות השימוש בשם המותג "יקבי ירושלים".

בית המשפט השלום בחיפה שם סוף למאבק משפטי ממושך בעניין ציוד האלומיניום בין מפעלי האלומיניום בעמק יזרעאל

שופטת בית משפט השלום, ג'אדה בסול, שמה סוף להתדיינות משפטית ארוכת שנים במספר בתי משפט שונים, וקבעה לאחר שנים למי שייך ציוד האלומיניום במפעלי העמק יזרעאל ועפולה. במסגרת זו דחתה השופטת בסול תביעה ע"ס 550,000 ₪ שהוגשה כנגד אלום נט ומנהליה.

נדחתה בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין בגובה 50 מיליון ₪

ביום 8.10.2015, דחה בית המשפט העליון בקשה לעיכוב ביצוע החלטה של בית המשפט המחוזי, המורה על המבקש לרכוש מהחברה שבשליטתו מניות של חברה אחרת, בסך 50 מיליון ₪, וזאת בהתאם להתחייבותו שיעשה כן. החברה אף המחתה את זכויותיה בהתחייבות זו לבנק. בקשה זו לעיכוב ביצוע פסק הדין התלוותה לבקשת ערעור על החלטת הערכאה הדיונית.

הקלה בעונשם של מנכ"ל חברה ליח"צ ומקורבו שהורשעו בעשרות עבירות של שימוש במידע פנים

סעיפים 52ג ו- 52ד לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק") קובעים כי איש פנים בחברה לא יעשה שימוש במידע פנים, וכן כי אדם לא יעשה כל שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים.

ביהמ"ש העליון הפחית מעונשם של מנכ"ל ומקורבו שהורשעו בשימוש במידע פנים

בפסק דין שניתן ביום 29.6.2015 ע"י בית המשפט העליון (ע"פ 3164/14) הוחלט להקל בעונשו של מנכ"ל חברה ליחסי ציבור ומקורבו ובכך למעשה ערעוריהם התקבלו חלקית, לאחר שבבית המשפט המחוזי הורשעו השניים במספר רב של עבירות של שימוש במידע פנים על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968.

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם