מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)


הנדון - הטבות מס בגין אנרגיה סולארית


שאלתך:
חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) - האם היא קבילה? 
מפיצים אותה קבלנים הבונים מערכות ומשכנעים לקוחות שלי שיש להם אפשרות לקבל פחת מואץ גם אם קונים היום מערכת וכמו כן לקזז מע"מ ועוד ועוד.

 

תשובתנו:

חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), תשע"ז-2016,
קובע שורה של הטבות מס על הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת. בכפוף להוראות החוק דנן, צרכן ביתי יהיה זכאי להטבות בהתקיים כל אלה:

  1. בעל רישיון ספק שירות חיוני רכש את החשמל שהפיק הצרכן הביתי כאמור;
  2. ההכנסה ממכירת חשמל אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד;
  3. המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל מחובר לבית המשמש למגורים בלבד והמחובר כדין לרשת החשמל;
  4. בעל המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל לא ניכה מיום תחילתו של חוק זה ואילך, כל פחת בשל אותו מיתקן, למעט על חלק ההכנסה העולה על הסכום המרבי;
  5. הצרכן הביתי מסר הודעה לפי סעיף 5.

צרכן ביתי שמתקיימים לגביו התנאים הקבועים בחוק יהיה זכאי להטבות מס על הכנסה ממכירת חשמל, עד הסכום המרבי, לפי אחד מאלה, בהתאם לבחירתו כפי שפורטה בהודעה לפי סעיף 5:

  1. פטור ממס על הכנסה ממכירת חשמל שסכומה הכולל בשנת המס אינו עולה על 24,000 שקלים חדשים (בחוק זה – התקרה);
  2. מס בשיעור של 10% על ההכנסה ממכירת חשמל, עד הסכום המרבי.

** אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב.

ראו מאמר בנושא:
מהפיכת האנרגיה הסולארית כבר כאן, האומנם?

---------------------------
אנו עושים את כל המאמצים על מנת לענות בצורה מקצועית ומקיפה. יחד עם זאת, חשוב לנו להבהיר, כי אין לראות בתשובותינו כייעוץ משפטי מחייב ולאור העובדה כי אנו עדים לשאלות מעניינות ומקצועיות אשר לעתים חסרות בנתונים עובדתיים. משל כך אנו בדעה כי יהיה הכי טוב לתאם פגישה, על מנת שנוכל לתת לכם שירות מקצועי ואיכותי.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם