מידע מקצועי

לצרכי ירושה, נכס יכול להיות חליפו של נכס אחר שנמכר לאחר רכישתו

דיני צוואות וירושות הינם מהמורכבים שבתחום המשפט, ומעבר למורכבותם, כרוכים הם באינטריגות ומתח בתוך המשפחה. לכן, עת מטפל עורך דין בתיק ירושות/צוואות, חובה עליו לפעול ברגישות מוגברת תוך שימת דגש על טובת הלקוח הן בפן הכלכלי והן בפן החברתי-משפחתי.

עו"ד לדיני משפחה - תפקידו

דיני המשפחה והמעמד האישי עוסקים בכל הקשור לסכסוכים וסוגיות בקשר עם התא המשפחתי ובכלל זה: גירושין, מזונות, הסכמי ממון, אלימות במשפחה, חטיפת ילדים, הסכמי שלום בית וכו'.

הסתלקות יורש מחלקו בירושה - מתי ובאילו תנאים?

כלל יסוד הוא, כי דיני הירושה מקנים ערך עליון לרצון המוריש. ואולם, בד בבד, דיני הירושה מכירים בכך שאין לאכוף על יורש את תוארו, כאשר זה אינו חפץ בכך. אשר על כן, ס' 6 לחוק הירושה מאפשר ליורש להסתלק מחלקו בעיזבון, כולו או מקצתו, כך שלא יראה בו הדין יורש מלכתחילה.

התנגדות לצוואה

מעגל החיים מתחיל בלידה ומסתיים במות האדם - אותו אירוע בלתי נמנע שלרוב מגיע בנסיבות מפתיעות ובלי כל הודעה מוקדמת. לפיכך, למען הבטחת קיום רצונו האחרון של האדם ומילוי מצוותו לעניין חלוקת עזבונו, עורך אדם צוואה לפי התנאים הקבועים בחוק הירושה.

התרת נישואין

על פי הדין בישראל, יכולים אנשים להתחתן ולהתגרש בישראל אך רק לפי הדין הדתי של הדת אליה הם משתייכים. כך למשל נישואין וגירושין של יהודים נעשים על פי ההלכה היהודית, מוסלמים על פי כללי הדין השרעי, ונוצרים על פי הדין הנוצרי הרלוונטי.

מאסר קצר שירוצה בדרך של עבודות שירות נגזר בגין הרשאה בעבירות של תקיפת בן זוג בנסיבות מחמירות

סעיפים 379 ו-380 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "החוק") עוסקים ב"תקיפה סתם" ו"תקיפה הגורמת לחבלה ממשית" בהתאמה, בסעיפים אלו קבועים עונשים הנעים בין שנתיים לשלוש שנות מאסר בהתאמה.

תביעה לגביית דמי מזונות בשיהוי ניכר לאחר שנפסקו עלולה להוביל להפחתת שיעורם ואף לביטול רכיבי קרן, ריבית והצמדה

מזונות הינם תשלומים תקופתיים, חודשיים, שנועדו לפרנס ולכלכל את הזכאי להם. הם כוללים, בין היתר, תשלומים עבור מזון, ביגוד והנעלה, שכר דירה או משכנתא, הוצאות החזקת הבית והמיסים, קרי טלפון, חשמל, ארנונה, מים וכו’, הוצאות חינוך ובריאות וכל יתר ההוצאות והצרכים של הזכאים. ככלל הבעל/האב הוא שמחויב לשלם מזונות לאשתו ולילדיו.

צוואות הדדיות - סעיפי החוק

צוואה מסוג זה הנערכת על ידי שני בני הזוג מובטחת מפני שינויים, שכן התיקון לא רק הסדיר בחוק את נושא הצוואה ההדדית, אלא גם הגביל את האפשרות לשנותה באופן חד צדדי. בצוואה הדדית מקובל לקבוע כי לאחר פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג שנותר בחיים יורש את כל הרכוש והכספים, על מנת שזה יוריש אותם לילדיהם המשותפים בבוא יומו.

קביעת הסדר "אומנה חזקה", במקום בו לא מתקיימת עילת אימוץ לפי חוק אימוץ ילדים תשמ"א-1981

סעיף 13(א) לחוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק האימוץ") מפרט את המקרים בהם יוכר ילד כ "בר אימוץ" באין הסכמת הורה או לפי בקשת נציג היועץ המשפטי לממשלה.

הדרכים לביטול צוואה

סיקור מיוחד אודות סוגי הצוואות האפשריות, העילות השונות לביטול צוואה, ועל הליך הגשת התנגדות לקיום הצוואה או לצו ירושה.

הכירו את עו"ד דוד רוזן - שותף ומנהל מחלקת דיני משפחה במשרדנו

ראיון מיוחד שנערך עם עורך דין דוד רוזן, שותף ומנהל מחלקת דיני המשפחה במשרדנו - מחלקה מהמובילות בתחומה בישראל, אשר עוסקת במגוון רחב של סוגיות משפחתיות, דוגמת: גרושים, דיני משמורת, דיני מזונות, הסכמי יחסי ממון, צוואות פשוטות ומורכבות, ירושות, מאבקים בין יורשים ועוד.

השפעה בלתי הוגנת כעילה לביטול צוואה

מהי "השפעה בלתי הוגנת"? כדי להכריע בשאלה זו פונה בית המשפט לבדיקת היחסים בין ה"משפיע" לבין כותב הצוואה ומידת התלות שביניהם. בדיקת התלות תיעשה על פי 4 שלבים מרכזיים המפורטים במאמר זה.

צוואה הדדית - הנקודות החשובות

על פי הדין הקבוע בחוק הירושה התשכ"ה- 1965 (להלן: "החוק"), רשאים בני זוג לערוך בינהם צוואה הדדית בכפוף לכך שהמוטב הינו אחד מבני הזוג או שהמוטב הוא צד ג' כלשהו שמוסכם על כל אחד מהמצווים, בכל אחת מהצוואות.

חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים)

'האמנה בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפה בינלאומית של ילדים', הלא היא "אמנת האג", נועדה למנוע מצב בו מועברים ילדים בין מדינות ללא הסכמת הוריהם, בין היתר כתוצאה מהפרת הסכמי משמורת או סכסוכים משפחתיים.

ביהמ"ש המחוזי: אישה תירש את בעלה חרף נתק של 40 שנה

היקף הרכוש אותו זכאי לקבל בן זוגו של מוריש הינו נגזרת של זהות הקרובים הנותרים של המוריש ומידת קרבתם למנוח. הסעיף הרלוונטי לעניין הוא סעיף 11 לחוק הירושה (להלן: "החוק") הקובע למעשה כי ככל שהמנוח הותיר בני משפחה רחוקים ממנו, כך נתחו של בן הזוג בירושה גדל, ואילו אם הותיר המנוח קרובי משפחה מדרגה קרובה יותר, כך חלקו של בן הזוג קטן

הפחתת או ביטול חיוב במזונות ל"בן מרדן" גם כשההורה המשמורן אשם

"שתיים הן המצוות העוסקות בחובות הילד כלפי הוריו, מצוות כיבוד אב ואם ומצוות היראה. מצוות כיבוד אב ואם באה במניין עשרת הדיברות, שנאמר בהם: "כבד את אביך ואת אמך" (שמות כ, יב); ואילו מצוות היראה באה בפרשת קדושים, וזה לשונה: "איש אמו ואביו תיראו" (ויקרא יט, א).

הצעת חוק הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ד-2014

הסכסוך המשפחתי שמאופיין בענייני נישואין וגירושין, עניינים כלכליים, חזקת ילדים, מזונות, מדור ועוד, הוא ברובו המוחלט סכסוך אשר מעורבים בו רגשות וכאבים המשפיעים ומושפעים באופן משמעותי מעצם קיומו של ההליך המשפטי. ההתדיינות בין הצדדים הכוללת עדויות, חקירות, האשמות שונות ועוד, יוצרת חיכוכים ומכשולים המקצינים את עמדות הצדדים, ובכך מקטינה את הסיכויים ליישוב הסכסוך והגעה לשלום בית.

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קבע: אישה הוכרה כידועה בציבור של בן זוגה המנוח, ולפיכך זכאית לזכויות פנסיה שאירים של על אף שהשניים לא חלקו יחד מגורים

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קבע שאלמנה בת 77 מעכו תוכר כידועתו בציבור של בן זוגה המנוח, שנפטר בשנת 2009, ומתוקף כך אישר לה זכויות פנסיה רטרואקטיבית ,. בכך קיבל בית הדין את עדמת עו"ד דוד רוזן שותף מנהל מחלקת דיני משפחה במשרד דורון טיקוצקי.

בעל שבגד באשתו ישלם פיצוי בסך 350,000 ₪ בגין הפרת הכתובה

בית הדין הרבני האזורי בנתניה קבע, במעמד הגירושין, כי הבעל אשר בגד והפר תנאי הכתובה עליה חתם במעמד הנישואין ישלם את מלוא סכום הכתובה בגובה 350,000 ₪. בא כוח האישה, עו"ד דוד רוזן, שותף מנהל מחלקת דיני משפחה במשרד עורכי הדין דורון טיקוצקי צדרבוים, הוכיח כי לא התקיימו העילות לשלילת דמי הכתובה מהאישה

הצעת חוק: הפורום המשפטי לסכסוכים בין בני זוג מאותו המין – בתי המשפט למשפחה

הזכות למשפחה נכללת בתוך הזכויות שכלולות אך אינן מנויות במפורש בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. הניסיון להשוות זכויות בסיסיות לזוגות בני אותו מין, תופסים את מקומם יותר ויותר (אם כי, אולי לא מספיק) במדינת ישראל. צעדים וניסיונות רבים נעשים לאחרונה בכיוון ההכרה בזכויות הקהילה הגאה בישראל.

חדש במשרדנו: מחלקת דיני משפחה בעלת אופי כלכלי, חשבונאי וחקירתי

משרד עורכי הדין דורון טיקוצקי צדרבוים ושות', הפועל ממשרדים ברמת גן ובחיפה, בנוסף למספר שלוחות בחו"ל, והנחשב כיום לאחד מבין משרדי עריכת הדין הגדולים בארץ, ממשיך להתרחב וסיים בימים אלה מיזוג חדש.

הסכמי קדם - נישואים

בדין הדתי קיימת תלות הדדית ברצונו של בן הזוג בהליך הגירושין. תלות זו עלולה להביא להימשכות של הליך הגירושין, לסחטנות של אחד מבני הזוג ולהותרת בן הזוג, לרוב הנשים, במצב של חוסר אונים וללא יכולת להמשיך בדרך שלאחר הפרידה מבן הזוג.

דיני הירושה ברומניה והצורך בעריכת צוואה

כאשר נפטר אדם ישראלי אשר הותיר אחריו רכוש ברומניה יכלל רכושו זה כחלק מן העיזבון העומד לחלוקה בין יורשיו. אך בהתאם לאיזה דין יחולק הרכוש ברומניה? ומה קורה כאשר לאותו אדם אזרחות כפולה, ישראלית ורומנית?

הצעת חוק ביטול מירוץ הסמכויות

כיום, נושאים של נישואין וגירושין הם בסמכות ייחודית ובלעדית של בתי הדין הדתיים (רבניים/ שרעיים/ כנסייתיים). בעניינים "כרוכים" (נלווים) לתביעות אלו (כגון: משמורת ילדים, מזונות אישה וילדים, חלוקת רכוש וכד') לבתי הדין הדתיים יש סמכות מקבילה לזו של בתי המשפט לענייני משפחה. כאשר מגיש בן זוג תביעה בעניין נלווה לתביעת הגירושין, לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הדתי, לפני בן הזוג השני, הוא למעשה קובע באיזו ערכאה תידון התביעה בנוגע לעניינים הנלווים.

בני זוג ידועים בציבור

לא מכבר, נפסק על ידי כב' השופט אסף זגורי מבית המשפט לענייני משפחה בטבריה כי בנסיבות בהם בני זוג ידועים בציבור אשר חיו חיים משותפים יחדיו במשך 10 שנים, ולהם ילד משותף, יחלקו ביניהם את רכושם המשותף, תוך הסתייגויות שונות אשר באו לידי ביטוי בפסק הדין.

תפסת את בעלך/אשתך בוגד/ת? מה עליך לעשות?

ע"פ הסטטיסטיקה, בעשורים האחרונים חלה עלייה מתמדת בשיעור הגירושין בישראל ובעולם. ככל הנראה, הסיבות העיקריות הן חוסר התאמה, חילוקי דעות, בעיות כלכליות, פערים בציפיות ואכזבה כללית מבן הזוג או בגידה של אחד מבני הזוג.

זכות אישה בוגדת בבית הדין הרבני

במדינת ישראל, בכל הנוגע לענייני נישואין וגירושין, חל המשפט העבר והערכאה המוסמכת בתחום נישואין וגירושין הינה בית הדין הרבני, אשר רואה בחומרה רבה בגידת בן זוג בבן זוגו ואף ביתר חומרה את בגידת האישה בבעלה.

יש לך מאהב והחלטת להתגרש? איך עושים זאת?

בני/ בנות זוג רבים, מוצאים עצמם מאוכזבים ממערכת היחסים הזוגית שלהם וע"כ מוצאים, לעיתים, אלטרנטיבה חלופית, יכול שתהיה קבועה, יכול שתהיה זמנית. במקרים אלה, מתפתח עם הזמן הרצון לסיים את מערכת היחסים הרשמית עם הבעל או האישה בדרך של גירושין ולהציב במקומה, במרכז חייהם ובגלוי, את מערכת היחסים הצדדית אותה ניהלו עד כה.

סיכום שנת 2012 בתחום דיני משפחה

שנת 2012 המתקרבת לקיצה הביאה עימה מספר מגמות חדשות בתחום דיני המשפחה. אותם חידושים אשר קיבלו ביטוי בפסיקה, בחקיקה ובספרות נראו לעיתים נקודתיים אך מפרספקטיבה רחבה יותר ניתן לזהות כי מדובר במגמות אשר בחלקן אף חורגות אל תחומי משפט נוספים.

קשישה ניצולת שואה קיבלה נכס כספי בשווי של כחצי מיליון ש"ח לאחר שהוכרה בבית המשפט לענייני משפחה כיורשת יחידה של נספה שואה

בתום מאבק משפטי ממושך שהתנהל בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה, זכתה קשישה ניצולת שואה מצפון הארץ לצדק ולתיקון עוול היסטורי, וקיבלה מהחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ, נכס כספי בשווי של כחצי מיליון שקלים, בסיוע עו"ד יוסף פרינס ממשרד עורכי דין דורון טיקוצקי צדרבוים.

אבא חרדי, אמא חילונית - היכן יישארו הילדים?

ההכרעה השיפוטית לעניין קביעת משמורת של קטינים בסכסוכיי גירושין הינה מהמקרים המובהקים ביותר של "דיני נפשות". שופט או דיין שעומד לפתחו סכסוך המערב שאלת משמורת ניגש למלאכת כתיבת ההכרעה בחשש וזהירות רבים, וזאת רק לאחר מיצוי כל האפשרויות לפיתרון הסכסוך על דרך הפשרה עם בעלי הדין - הורי הקטינים.

בעל זכאי למחצית מהזכויות בנכס מגורים שנרשם בלעדית ע"ש האשה

לאחרונה קבע בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, מפי כב' השופט נמרוד פלקס כי בעל יהיה זכאי למחצית מזכויות בנכס מגורים שנרשם בלעדית על שם האישה.

צוואה סתומה - סעיף 33 לחוק הירושה

הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה – בטלה. במקרה של חוסר בהירות, רשאי בית המשפט לפרש את תוכן הצואה, ולהסתייע בנסיבות חיצוניות כדי להתחקות אחר כוונת המצווה. עם זאת, אין בקיומן של נסיבות חיצוניות, כדי להוות או להמחיש את רצון המצווה הכיצד לחלק את רכושו.

רישום אבהות גם ללא בדיקת רקמות

סעיף 21 לחוק מרשם האוכלוסין קובע כי: "שם אביו של ילד שנולד לאשה פנויה ירשם על פי הודעת האב והאם כאחד או ע"פ פס"ד של ביהמ"ש או בי"ד מוסמך".

נישואים פתוחים ובית הדין הרבני

בתקופה האחרונה אנו עדים לשיעורי גרושין ההולכים וגוברים, בין היתר בשל בגידות בין בני זוג נשואים, נושא שהופך ליותר גלוי בימים אלה. בתוך כך קמה לתחייה תרבות אלטרנטיבית של "נישואין פתוחים", אשר במסגרתה מקיימים בני הזוג באופן גלוי מערכות יחסים אינטימיות עם פרטנרים נוספים. רבים מהזוגות המגדירים את נישואיהם כנישואין פתוחים סבורים כי באמצעות סוג זה של מערכת יחסים, יצליחו לשמר את הזוגיות המשותפת ולהימנע מבגידות וגירושין.

מעמד אישי: העלאת התקרה לביטוח לאומי וביטוח בריאות

ככלל, כל הכנסה בישראל, מסף מסוים ומעלה, חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. חיוב זה הינו מקסימלי ברף מסוים, שהוא כיום חמש פעמים השכר הממוצע במשק קרי: 38,415 שקל בחודש.

טובת הילד כעקרון מנחה בעת קבלת החלטה בעניין שמו של קטין

בבית המשפט לענייני משפחה בקריות, הוגשה בקשת המבקשים ובהם הקטין, לשנות את שם משפחתו של הקטין לשם משפחת אמו המנוחה, תוך מחיקת שם משפחתו של אביו אשר רצח את אמו.

רכוש משותף בתא המשפחתי

בשעה טובה ומוצלחת מצא ילדכם את בן/ת הזוג שלו, כעת אתם מעוניינים לסייע לו ולזוגתו ברכישת דירה.

מעמד אישי-עילות הגירושין המצדיקות בחיוב גט מיידי

כאשר הנתבע מסכים לבקשת התובע למתן גט- כאשר מדובר באדם שהגיש בקשה לבית הדין הרבני למתן גט, בקשה זו מהווה עילה למתן גט מיידי.

מעמד אישי: הפחתת תשלומי המזונות

סיקור מקצועי מיוחד בנושא המעמד האישי בהליך הפחתת תשלום מזונות - על דיני הצדקה, עקרון השוויון, שינוי מהותי בנסיבות מצד האב ו/או האם וההשלכות המשפטיות השונות.

מזונות ומזונות זמניים

על פי הדין חייב אב במזונות ילדיו הקטינים שהנם מתחת לגיל 18 שנים.

מעמד אישי: צוואה או פוליסת ביטוח?

דיוננו עוסק בשאלה המשפטית שעלתה לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה: מה גובר על מה – קביעת מוטבים בתוכנית ביטוח או הוראת צוואה מאוחרת לכך? להלן התשובות המנומקות.

אישה וילדים בישראל לא בהכרח מונעים ניתוק תושבות

בנסיבות מסוימות בהן מכלול קשריו הכלכליים והחברתיים של אדם הינם במדינה אחת, אזי עשוי הוא להיחשב כתושב אותה מדינה, חרף העובדה שאשתו וילדיו, היינו תאו המשפחתי, מצוי במדינה אחרת ובכך להיות פטור מכל חובת דיווח או תשלום מס בישראל , בעוד שאשתו תחויב בישראל.

בית הדין לעבודה נתן תוקף של פס"ד להסכם פשרה במסגרתו תשלם מועצה מקומית סך של כ- 1.2 מיליון ₪ לאלמנת ראש המועצה שנפטר בעודו מכהן

בהחלטה שנתקבלה השבוע, אישר בית הדין לעבודה בחיפה הסכם הפשרה שנחתם בין מועצה מקומית בצפון לבין אלמנתו של ח"כ לשעבר, שבמקביל כיהן אף כראש המועצה, לפיו ישולמו לאלמנה סך של כ- 1.2 מיליון ₪ בגין הפרשי פנסיה להם הייתה זכאית לאחר מות בעלה - ולא שולמו לה.

הקמת נאמנות במסגרת צוואה - השלכות מיסוי וחובות דיווח

בכל הנוגע למבנה המשפטי של נאמנות, מדובר למעשה על שלושה צדדים: יוצר הנאמנות, הנאמן והנהנה.

מעמד אישי: האם פטירת אדם מזכה את גרושתו בקצבה בגין פנסיה צהלי"ת לה היה זכאי בחייו?

נקודת המוצא מכח הילכת השיתוף וחוק יחסי ממון בין בני זוג היא כי הזכויות הפנסיוניות הן זכויות בנות שיתוף או איזון בין בני זוג, בהיותן חלק מנכסי העתודה הכלכלית של המשפחה אפילו טרם הגיע מועד מימושן.

מעמד אישי: חובת האב בתשלום מזונות ושיעורם

במסגרת תביעה למזונות קטינה ודמי טיפול בבית המשפט לענייני משפחה בת"א נקבע לאחרונה כי לא ניתן לחייב את האב לגור בחו"ל, בארץ בה מתגוררות גרושתו ובתו

סיוע המדינה במימון הוצאות הכרוכות באימוץ ילדים

הצעת חוק חדשה אשר הונחה על שולחן הכנסת מטעם חה"כ אופיר פינז-פז ודוד רותם, מבקשת להעניק סיוע כספי לכל אותם הורים חדשים אשר זכו לאמץ ילד בישראל, בכפוף לעמידה בקריטריונים שיקבעו.

מעמד אישי: על ניאוף ו"נסיבות מיוחדות"

לאחרונה פורסמו בכלי התקשורת חילוקי הדעות התהומיים, יש לומר, בין ביהמ"ש לבין ביה"ד הרבני אודות השאלה האם בגידת אחד מבני הזוג בתקופת הנישואין היא בבחינת "נסיבות מיוחדות" המצדיקות סטייה מכלל איזון הנכסים השווה הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 וכן פרשנותו של סעיף 8 לאותו חוק.

הסדרי ראייה

ילדים זקוקים לשני הוריהם. הזכות לקשר היא של הילד ועל שני ההורים מוטלת החובה לקיים קשר עם הילד גם לאחר הגירושין וזאת מתוקף אחריותם ההורית.

פיצויי פיטורין לעובד שנפטר יועברו ליורשיו

חוק פיצויי פיטורים בנוסחו הנוכחי מאפשר ליורשיו של עובד שנפטר לקבל את פיצויי הפיטורים להם היה זכאי המוריש.

התרת נישואין

מלבד הגירושין התדירים בבתי הדין הרבניים, מתגרשים בישראל מדי שנה בהליך שניקרא "התרת נישואין" מאות של זוגות שנישאו ב"נישואיי תערובת" של בני דתות שונות.

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם