מס הכנסה - קביעת מקום הפקת ההכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

לצורך קביעת מקום הפקת ההכנסה, אם בישראל ואם מחוצה לה, נזקקים אנו ל-"כללי המקור", הקבועים בסעיפים 4א ו- 89(ב)(3) לפקודה.

1/1/1900
תגובות0

ייעוץ מס- מתן שירותים לחברה אמריקאית ע"י חברה קפריסאית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

סעיף 83(a) ל-IRC קובע את אופן המיסוי בארה"ב החל על נכסים אשר נתקבלו בידי ספק שירותים בתמורה לביצוע שירותים כדלקמן.

1/1/1900
תגובות0

ייעוץ מס הכנסה - הכנסה כתוצאה מהעברת ידע וסיווגה כהכנסה הונית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

רווח הון נוצר בעת מכירת המקור אשר מניב את ההכנסה. עם זאת האבחנה בין הכנסה הונית להכנסה פירותית אינה תמיד ברורה וקלה.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בין לאומי: ישראלים מנצלים את המשבר הכלכלי לטובת הבטחת זכויותיהם בנדל"ן ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)- עמית כהן, משפטן

לפי הערכות של כלכלנים בכירים, המשבר החריף בשוק הרומני לא ייגמר לפני שנת 2010 ולא ניתן יהיה לממש קרקעות המוחזקות על ידי משקיעים ישראלים לפני סוף אותה שנה.

1/1/1900
תגובות0

העדר סמכות עניינית כעילה לסילוק על הסף של תביעה?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

לנושא סמכותו של ביהמ"ש קיימות שתיים. האחת- סמכותו המקומית אשר דנה בסוגיה איפה מבחינה גיאוגרפית יש להגיש את התביעה, משמע, בחירת מקום ההתדיינות המתאים מבין מספר ערכאות שסמכותן העניינית זהה, והשנייה- סמכותו העניינית הדנה בשאלת מהות הערכאה עצמה וסמכותה לדון בעניין משפטי מסוים והינה מן השאלות המשפטיות והשיפוטיות כאחד.

1/1/1900
תגובות0

האמנה למניעת כפל מס בין קפריסין לפולין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

קפריסין ופולין קשורות ביניהן באמנה למניעת כפל מס, אשר מטרתה הינה מניעה של כפל מס על נישום בגין אותה הכנסה. אמנה זו תקפה החל מיום 4.6.1992.

1/1/1900
תגובות0

קביעת מקום מושב של חברות לצורכי מס בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

בקליפת האגוז, שיטת המס הישראלית אשר היתה בתוקף עד ליום 31.12.2002 התבססה ככלל על הזיקה הטריטוריאלית אשר תחמה את גבולות סמכות המיסוי הישראלית בהתאם לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל, אלא שמאז כניסת הרפורמה נקבע, כי החיוב במס יהא על בסיס פרסונאלי;

1/1/1900
תגובות0

ישראלים מנצלים את המשבר הכלכלי לטובת עשיית סדר בנכסיהם ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)- עמית כהן, משפטן

לפי הערכות של כלכלנים בכירים, המשבר החריף בשוק הרומני לא ייגמר לפני סוף שנת 2011 ולא ניתן יהיה לממש קרקעות המוחזקות על ידי משקיעים ישראלים לפני סוף אותה שנה.

1/1/1900
תגובות0

מיזוג ענק בין משרדי עוה"ד "דורון , טיקוצקי, עמיר, מזרחי" לבין משרד "טמבור, צדרבוים".

מאת: צוות האתר

משרד עורכי דין דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי, אחד המשרדים המובילים והבולטים בארץ בתחום המס,הנדל"ן, ליטיגציה מסחרית, משפט ימי ועסקאות, התמזג עם משרד טמבור - צדרבוים, העוסק בתחום הבנקאות והנדל"ן.

1/1/1900
תגובות0

האם האמנה למניעת כפל מס בין רוסיה לאוסטריה הופכת את האחרונה לסוג של מקלט מס?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקנוב, משפטן

בסיטואציה של עסקאות בינלאומיות, עלול להיווצר מצב של כפל-מס, אם יותר ממדינה אחת תממש את זכותה להטיל מס על אותה ההכנסה מכוח זיקתה לאותה הכנסה.

1/1/1900
תגובות0

חברה נשלטת זרה (CFC)

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

על אף שככלל מכבדת חקיקת המס בישראל את העיקרון שאישיותו המשפטית של חבר בני אדם הנה נפרדת מזו של בעלי מניותיו, רפורמת המס הוסיפה הוראה לפיה ניתן למסות בישראל אדם על רווחים שלא חולקו בחבר זר שבבעלותו, גם אם החבר איננו עונה על הגדרת התושבות לצרכי מס בישראל.

1/1/1900
תגובות0

תביעות משרד הביטחון - האם התפרצות של מחלת הסכרת במהלך השירות הצבאי מאפשרת תביעת תגמולים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עדי נויוביץ, משפטנית

סעיף 1 לחוק הנכים קובע כי כאשר מוגשת תביעה לקבלת תגמול בגין מחלה על החייל להוכיח כי חיי הצבא או אירוע ספציפי הקשור לחיי הצבא הם שהביאו להתפרצותה של מחלה בגופו.

1/1/1900
תגובות0

ערעור מס הכנסה - סיווג עסקה כמלאכותית על ידי פקיד שומה ונטל הראיה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עדי נויוביץ, משפטנית

סעיף 86(א) לפקודת מס הכנסה קובע: סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות "היה פקיד השומה סבור, כי עסקה פלונית המפחיתה, או העלולה להפחית, את סכום המס המשתלם על ידי אדם פלוני היא מלאכותית או בדויה

1/1/1900
תגובות0

הקשר בין הסכמת החולה לטיפול ורשלנות רפואית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עדי נויוביץ, משפטנית

בעת הגשת תביעה בעילה של רשלנות רפואית על התובע מוטל הנטל להוכיח, את הקשר הסיבתי בין התרשלות הרופאים לנזק שלו הוא טוען.

1/1/1900
תגובות0

ייעוץ מס הכנסה - חישוב נפרד של בני זוג

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, עורך דין

במסגרת ראייתו של המחוקק את התא המשפחתי כיחידת מיסוי אחת, נקבע עיקרון החישוב המאוחד למיסוי בני זוג בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א - 1961 (להלן: "הפקודה").

1/1/1900
תגובות0

הובלה ימית- סיפקת, עצרת? לא לגמרי בטוח

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - יואב הריס, עורך דין

הכרעת בית המשפט הפדרלי הקנדי בעניין זכותו של ספק דלקים אמריקאי להיפרע מהאונייה אשר נעצרה בקנדה, מלמדת על מורכבות נושא המעצר הימי ועל הכללים המנחים בעניין זה.

1/1/1900
תגובות0

דיני עבודה - "תקנת הציבור היא שלא יהפוך העובד ל"סוס טרויאני" אשר בא בחצרו של מעסיקו ויוצא כשנתח בידו"

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-אבנר בר זיו, משפטן

חובת עובד כלפי מקום עבודתו, גם לאחר סיום העבודה.

1/1/1900
תגובות0

ביטוח ונזיקין: פגיעה מינית וסיווגה של הטרדה מינית כתאונת עבודה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אבנר בר זיו, משפטן

על פי מספר הצעות חוק לתיקון לחוק הביטוח הלאומי {נוסח משולב} – להכרה בפגיעה מינית כתאונת עבודה שהוגשו באחרונה, עובד בין אם עצמאי או שכיר אשר נפגע מינית במהלך עבודתו, תחשב פגיעתו כתאונת עבודה.

1/1/1900
תגובות0

הליך הירושה תחת החוק הרומני

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

החוק הרומני קובע כי תהליך העברת הרכוש של המנוח ליורשיו יעשה או בפני הנוטריון הציבורי או בפני בית המשפט.

1/1/1900
תגובות0

תכנון מס חייב בדיווח

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

ב - 1.1.07 נכנסו לתוקפן תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשכ"ז - 2006 (להלן: "התקנות").

1/1/1900
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם