ביטוח ונזיקין: פגיעה מינית וסיווגה של הטרדה מינית כתאונת עבודה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אבנר בר זיו, משפטן

על פי מספר הצעות חוק לתיקון לחוק הביטוח הלאומי {נוסח משולב} – להכרה בפגיעה מינית כתאונת עבודה שהוגשו באחרונה, עובד בין אם עצמאי או שכיר אשר נפגע מינית במהלך עבודתו, תחשב פגיעתו כתאונת עבודה.

1/1/1900
תגובות0

הליך הירושה תחת החוק הרומני

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

החוק הרומני קובע כי תהליך העברת הרכוש של המנוח ליורשיו יעשה או בפני הנוטריון הציבורי או בפני בית המשפט.

1/1/1900
תגובות0

תכנון מס חייב בדיווח

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

ב - 1.1.07 נכנסו לתוקפן תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשכ"ז - 2006 (להלן: "התקנות").

1/1/1900
תגובות0

מע"מ- העברת נטל ההוכחה ונטל הבאת הראיה בערעור מע"מ

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקנוב, משפטן

ברשימה זו נקדיש כמה שורות לפרוצדורה של הליכי שומה כולל השגה וערעור.

1/1/1900
תגובות0

קרנבל התביעות בברזיל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-יואב הריס, עו"ד

התופעה של משלחים, בעלי מטענים או מבטחים המגישים את תביעותיהם הקשורות להובלה ימית שלא בפני בית המשפט המוסמך באנגליה, כפי שנקבע בשטר המטען, אינה נדירה במחוזותינו, ומסתיימת בדרך כלל בפשרה. באחרונה התברר כי בית הדין האנגלי עומד על המשמר בהכרעות מסוג זה, ואינו מאפשר "להשמיט" הוראות משטר המטען.

1/1/1900
תגובות0

עשרת הדיברות לשכירת נדל"ן ברומניה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

באם השכירות מבוצעת באמצעות משרד תיווך, רצוי כי הדייר יבצע מו"מ עם הסוכנות ויתעקש על מחיר קבוע ולא על תשלום שמחושב לפי אחוזים משווי העסקה שכן במצב עניינים כזה אינטרס הסוכנות יהיה שכרה ולא חתירה למחיר עסקה הוגן.

1/1/1900
תגובות0

הליך הגירושין ברומניה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

ע"פ החוק הרומני נישואין יכולים להסתיים בגט בדרכים הבאות:

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: ייעוץ מס- ישראלים סוחרים בסחורות סיניות באמצעות חברה הונג-קונגית - מקלט מס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי,עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

במאמר זה נבקש להתייחס בקליפת אגוז למעורבות ההולכת וגדלה של אנשי עסקים ישראלים בשוק ההונג-קונגי, וכן ליתרונות הקיימים לחברות ישראליות בעלות קשרים בשוק של הונג-קונג ובשוק הסיני.

1/1/1900
תגובות0

הדין החל על נכסיו של אדם שחדל להיות תושב ישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקנוב, משפטן

בעקבות רפורמת המס, נחקק סעיף 100א(א) לפקודה המורה, כי "נכס של אדם תושב ישראל שחדל להיות תושב ישראל, ייחשב כנמכר ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל".

1/1/1900
תגובות0

סדר דין אזרחי: תנאים להכרזה על אדם כפושט רגל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

על אף שיש הטוענים כי המשבר כלכלי כבר חלף, משרדי הכונס הרשמי ברחבי הארץ עמוסים בבקשות לפשיטת רגל (להלן: "פש"ר") מאנשים אשר נקלעו לחובות ומחפשים הגנה מפני נושים בדרך של הליך פשיטת רגל.

1/1/1900
תגובות0

מס הכנסה: עתירה לבג"ץ בגין התנהלות בלתי תקינה של פקיד השומה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - לירון לנדן עורכת דין

בימים אלו הוגשה על ידי משרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי עתירה לבג"ץ (בג"צ 1844/10)

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בין לאומי: ישראלים מנצלים את המשבר הכלכלי לטובת הבטחת זכויותיהם בנדל"ן ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)- עמית כהן, משפטן

לפי הערכות של כלכלנים בכירים, המשבר החריף בשוק הרומני לא ייגמר לפני שנת 2010 ולא ניתן יהיה לממש קרקעות המוחזקות על ידי משקיעים ישראלים לפני סוף אותה שנה.

1/1/1900
תגובות0

העדר סמכות עניינית כעילה לסילוק על הסף של תביעה?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

לנושא סמכותו של ביהמ"ש קיימות שתיים. האחת- סמכותו המקומית אשר דנה בסוגיה איפה מבחינה גיאוגרפית יש להגיש את התביעה, משמע, בחירת מקום ההתדיינות המתאים מבין מספר ערכאות שסמכותן העניינית זהה, והשנייה- סמכותו העניינית הדנה בשאלת מהות הערכאה עצמה וסמכותה לדון בעניין משפטי מסוים והינה מן השאלות המשפטיות והשיפוטיות כאחד.

1/1/1900
תגובות0

תשלום מכס בחסר

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- רוסלן ביקאנוב, משפטן

ברשימה זו, ברצוננו להתמקד בסוגיה שבה אנו נתקלים חדשות לבקרים. המדובר בסיטואציה שבה מס עקיף (המכס בעניין עסקינן) לא שולם לרשויות המס או שולם חלקית מסיבה כזו או אחרת והמדינה מבקשת לגבותו בשלב מאוחר יותר.

1/1/1900
תגובות0

תשלום מע"מ לאוצר על עסקת מכירה בעת קבלת התשלום במקום לאחר ביצוע העסקה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון), רותם סלע, משפטנית

על פי הצעת חוק ראשונה מסוגה אשר אושרה בוועדת הכספים של הכנסת לקריאה ראשונה- בעלי עסקים קטנים ובינוניים, אשר שילמו לאוצר את המע"מ על עסקת המכירה שביצעו מיד לאחר ביצוע העסקה, יוכלו לאחר הצעת החוק ואישורה לשלם במועד קבלת התשלום עבור המוצר או השירות.

1/1/1900
תגובות0

עוד על מיסוי פיצויי פיטורין ומענקי פרישה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - מאור עייש, משפטן

שאלת שיעור המיסוי על מענקי פרישה ופיצויי פיטורין, עוררה קשיים רבים במשך השנים, דבר שהוביל לפסיקה לא אחידה,ולחילוקי דעות בין רשויות המס, שלרוב מעונינות לראות במענקים אלו כהכנסת עבודה, היינו הכנסה פירותית, החבה במס הכנסה.

1/1/1900
תגובות0

"דסק סין" - הפחתת עלויות ייצור ע"י שמוש בחלופות ייצוג בסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין ורואה חשבון - אבי לוי, עורך דין

משרד דורון טיקוצקי צדרבוים עמיר מזרחי הנו משרד עורכי דין המונה 42 עורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים . במסגרת המשרד מספר מחלקות ובכללן מחלקת עסקאות ומיסוי בין לאומי – במסגרתה מתנהל, בין השאר – דסק סין (להלן: " דסק סין").

1/1/1900
תגובות0

אתיופיה - פוטנציאל כלכלי ותיירותי אדיר

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

אתיופיה הינה מדינה מזרח אפריקנית מרתקת, אשר לה מורשת עתיקה ועשירה של נצרות אורתודוכסית הנשמרה מזה שנים. החקלאות והתיירות הינם בעלי פוטנציאל אדיר למימוש נרחב יותר אשר מתבקש בשלב זה בו נמצאת אתיופיה כיום.

1/1/1900
תגובות0

תביעות לשינוי גיל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

תביעות לשינוי גיל מתבצעות לרוב עקב רישום לא נכון אשר מתגלה לאחר מעשה ובעצם משפיע על שורת זכויות וחובות ביניהן זכאות לקצבאות זקנה, זכויות פנסיה, זכאות למשכנתאות, מועד הגיוס לשירות החובה בצה"ל, אורך השירות בצה"ל ועוד, ועל כן נשקלות בכובד ראש רב.

1/1/1900
תגובות0

סמכות שיפוטו של ביהמ"ש

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

ישנם מספר כללים על פיהם תינתן סמכות לבימ"ש לדון בעניין המובא בפניו.

1/1/1900
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם