הפרשות חשבונאיות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקנוב, משפטן

בדיני המס מקובל להבחין בין הכנסה פירותית להכנסה הונית. הבחנה דנן נדונה לא אחת בפסיקה ובספרות. באופן כללי, מקובל לראות במכירת מקור ההכנסה או אמצעי הייצור עצמו (מכירת העץ) כמכירה הונית, בעוד שבמכירת הפירות המתקבלים ממקור ההכנסה או אמצעי הייצור (מכירת "פירות העץ") מקובל לראות כמכירה פירותית (ראה: ע"א 9412/03, ע"א 10398/03 עמי חזן ואח' נ' פקיד שומה נתניה, מסים יט/2 (4/05) ה – 104).

3/2/2011
תגובות0

רכוש משותף בתא המשפחתי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- אבנר בר זיו, משפטן

בשעה טובה ומוצלחת מצא ילדכם את בן/ת הזוג שלו, כעת אתם מעוניינים לסייע לו ולזוגתו ברכישת דירה. השאלה העולה היא, איך מתרגמים את אותה עזרה מבחינת שמירת זכויות המשפחה בנכס למקרי חלילה וחס בהם הזוג מחליט להיפרד. הפתרון המוצע כמובן עלול להשתנות בשל הנסיבות, אשר הן למעשה מכריעות את הכף בעניינים מסוג זה.

1/2/2011
תגובות0

מעמד אישי-עילות הגירושין המצדיקות בחיוב גט מיידי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אבנר בר זיו, משפטן

כאשר הנתבע מסכים לבקשת התובע למתן גט- כאשר מדובר באדם שהגיש בקשה לבית הדין הרבני למתן גט, בקשה זו מהווה עילה למתן גט מיידי.

1/2/2011
תגובות0

מע"מ - הפחתה של חמישה אחוזים במע"מ כפיתרון לעידוד רכישת נכסים חדשים ברומניה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)– גיל מור, עו"ד

בהתאם לדחיפותן של הוראות צו מספר 200/2008 אשר הונפק ע"י הממשלה הרומנית אזרחים ברומניה (נשואים או רווקים) עשויים להרוויח הפחתה במע"מ של חמישה אחוזים ברכישת בית בודד במידה והם יעמדו בתנאים המצטברים הבאים:

1/2/2011
תגובות0

צו הגנה מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - שירה לוי, עורכת דין

במסגרת צו ההגנה, בסמכותה של הערכאה השיפוטית להשתמש באמצעים דרסטיים: להרחיק אדם ממקום מגוריו של בן משפחתו המוגן או לאסור עליו להימצא במרחק מסוים ממקום המגורים, אף אם יש לאדם זה זכות כלשהי בבית או בדירה הנ"ל; לאסור על אדם להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום ולאסור על אדם לפעול בכל דרך המונעת או מקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס; להורות לאדם המחויב בצו (לאחר קבלת תסקיר מפקיד סעד) לייתן התחייבות שיקבל טיפול מגורם שיקבע על ידי בית המשפט.

1/2/2011
תגובות0

מהפכה המקוונת של רשות המיסים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)– עמית כהן, משפטן

שינויי העיתים לא פסחו גם על רשות המס בישראל אשר מעט מעט, עקב בצד אגודל, משכללת את דרכי פעילותה ומתאימה אותן לזמן הנוכחי ולמודרניזציה הנוהגת.

1/2/2011
תגובות0

ביטוח ונזיקין: עובד רפא"ל לקה באלרגיה לניקל ופוטר מעבודתו

מאת: אלי דורון, עורך דין - מעין פלד, עורך דין

בימים אלו הוגש לבית משפט השלום בחיפה על ידי משרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי מחיפה כתב תביעה בגין פגיעה בעבודה על ידי עובד רפא"ל לשעבר, כנגד רפא"ל וכנגד חברות הביטוח אשר בטחו אותה במועדים הרלוונטיים לתביעה.

1/2/2011
תגובות0

הוצאה לפועל:תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל- נטילת רישיון הנהיגה של החייב כאמצעי לגביית חובות

מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אלכסי באן, משפטן

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז- 1967 (להלן: "החוק"), אשר נכנס לתוקף בשנת 2009 עשה לא רק שינוי מגמתי, באשר הכניס היבט חוקתי המגן על זכויות החייבים, ומרסן את כוחם של הזוכים, אלא גם כלים טכניים יצירתיים, המרחיבים את סמכויות הרשמים, אשר עשויים לסייע לזוכה לפרוע את החוב.

1/2/2011
תגובות0

מכירת מניות בחברה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

סעיף 94ב(א) לפקודה מתייחס לכללים שיחולו לגבי למכירת מניות בחברה פרטית שנרכשו לפני יום 1/1/03.

1/2/2011
תגובות0

פעילות משפטית-עסקית באתיופיה

מאת: צוות האתר

היקף הפעילות המסחרית בין מדינות ישראל ואתיופיה נמצא בעליה מתמדת, אם בכיוון של העתקת פעילויות לתוך שטח אתיופיה בתחומים של חקלאות, תעשייה ועוד, אם בכיוון של מתן שירותים ועסקאות מכר לאתיופים ואם במגוון נושאים אחרים.

19/1/2011
תגובות0

שיעור יקר

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) – יואב הריס, עורך דין

אחת לכמה שנים רועש וגועש עולם המשפט הימי בגין אירוע של מסירת מטען ללא שטר המטען. פעולה שכזו, היא אולי חריג משפטי, אולם בפועל היא מתרחשת לעתים תכופות תוך שימוש בפרקטיקה המקובלת של כתב שיפוי "LOI” (letter of indemnity).

18/1/2011
תגובות0

משמעות אמנת המס בין ישראל לסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

לאמנה למניעת כפל מס שנחתמה בין ישראל לסין ישנה משמעות רבה עבור אותם המשקיעים - להלן סיקור קצר ומיוחד בנושא.

2/1/2011
תגובות0

מזונות ומזונות זמניים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) – שירה לוי, עורכת דין

על פי הדין חייב אב במזונות ילדיו הקטינים שהנם מתחת לגיל 18 שנים.

1/1/2011
תגובות0

מעמד אישי: הפחתת תשלומי המזונות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - שירה לוי, עורכת דין

סיקור מקצועי מיוחד בנושא המעמד האישי בהליך הפחתת תשלום מזונות - על דיני הצדקה, עקרון השוויון, שינוי מהותי בנסיבות מצד האב ו/או האם וההשלכות המשפטיות השונות.

1/1/2011
תגובות0

ברירת אמנות וברירת דירקטיבות והשוני בניהן לפי הדין הגרמני

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

עבור מאן דהו המבקש לבצע פעילות עסקית ברחבי האיחוד האירופי, תכנון מס יעיל לא יושתת על ברירת אמנות גרידא, כפי שנהוג, בפעילויות עסקיות בינלאומיות בחלקים אחרים של הגלובוס.

1/1/2011
תגובות0

הכרה בניצולי שואה שסבלו מעוצר חלקי, כנרדפים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

חוק רדיפות הנאצים, שנחקק בעקבות הסכם השילומים שנחתם בין מדינת ישראל לבין מדינת גרמניה בשנת 1952, מסדיר את נושא התגמולים שמוענקים לניצולי שואה בגין נכות שהוסבה להם עקב רדיפות הנאצים.

1/1/2011
תגובות0

הפחתת עלויות ייצור ע"י שימוש בחלופות ייצוג בסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין ורואה חשבון - אבי לוי, עורך דין

המענה שאנו נותנים מתאים הן לחברות מבוססות המעוניינות בהוזלת עלויות ובמציאת חלופות לקווי ייצור קיימים, והן לחברות start-up ויזמים המחפשים פתרון ראשוני, יעיל, תחרותי וכולל, לכל צרכי הפיתוח והייצור שלהם.

1/1/2011
תגובות0

הפרשים בין שלב א' לשלב ב' בהליך שומתי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון), חנן בן דוד, משפטן

המעבר בין השלבים הוא על פי ממצאי פקיד השומה והחלטתו לאחר בחינת הדו"חות. בסוף כל אחד מהשלבים יוצאת שומה על סכום מסוים לנישום. על פי הפסיקה אפשר שיהיה פער בסכומי השומות ואף בנימוקי השומה בין השלבים.

1/1/2011
תגובות0

ייבוא זהב לישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית כהן, משפטן

התקנים, הכללים והחוקים הרלוונטיים בארץ ובעולם וכל מה שחשוב לדעת בעניין יבוא זהב לישראל כאן בסיקור מיוחד שהכנו בנושא.

1/1/2011
תגובות0

למי שייך האוצר שבים?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - יואב הריס, עורך דין

מצאתם אוצר באניה טרופה – למי שייכים האוצר והאנייה? לבעלי האנייה? ליורשים? לחברה המבטחת? ומהן הזכויות שלכם כמוצאי השלל? גם בעניין איתור אניות טרופות וחילוצן חלים כללים משפטיים.

27/12/2010
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם