עבירות שונות על פי חוק המים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

מקורות המים במדינה הינם קניין ציבורי, ככאלה הינם ניתנים לשליטתה של המדינה ומיועדים לצרכי תושביה.

1/1/1900
תגובות0

שינויי מדיניות בסין לגבי השקעות זרות

מאת: אלי דורון, עורך דין - אבי לוי, עורך דין

הממשלה הסינית פרסמה לאחרונה חוות דעת לצורך ניצול אופטימאלי יותר של השקעות זרות בסין ולהתאמתן ההתפתחות הכלכלית של סין.

1/1/1900
תגובות0

איכות הסביבה: עבירות על פי חוק המים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

מקורות המים במדינה הינם קניין ציבורי, ככאלה הינם ניתנים לשליטתה של המדינה ומיועדים לצרכי תושביה.

1/1/1900
תגובות0

הרחבת חזית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

סעיף 9(5) לתקנות סדר הדין האזרחי קובע כי כתב תביעה יכיל "את העובדות העיקריות המהוות את עילת התובענה, ואימתי נולדה"

1/1/1900
תגובות0

אסטרטגיות חדירה לשוק הסיני

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

הצמיחה בכלכלה הסינית לא מראה סימני האטה, השוק הסיני עצום, ההזדמנויות העסקיות מרובות, וחסמי הכניסה, גבוהים ומורכבים ככל שיהיו, אינם כאלה שאי אפשר להתגבר עליהם.

1/1/1900
תגובות0

עבירות לפי חוק המים וחוק שמירת הניקיון- עבירות נפרדות או מתמשכות-שיקולים בקביעת גזר דינו של נאשם

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-גיל מור, עורך דין

האם זיהום מים אשר נמשך מידי יום ביומו במשך תקופה ארוכה מגלם בתוכו עבירה אחת של זיהום מים כלומר בעבירה אחת אשר נמשכת על פני פרק זמן ארוך או שמא מדובר בעבירות נפרדות כאשר כל זיהום של מים בכל יום או אפילו שעה מהווה למעשה עבירה נפרדת אשר בגינה ניתן יהיה להעניש את המזהם?

1/1/1900
תגובות0

הרשעת תאגידים ונושאי משרה בהם בעבירות איכות סביבה שונות ובעבירות על חוק רישוי עסקים, בגין אותה מסכת עובדתית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-גיל מור, עורך דין

קיבוץ או מושב המפעילים רפת המזרימה שפכים לתוך מקור מים עוברים בוודאות עבירה על חוק המים. אך האם נסיבות עובדתיות אלה מהוות עבירה גם על חוק שמירת הניקיון או חוק רישוי עסקים.

1/1/1900
תגובות0

מס הכנסה - קביעת מקום הפקת ההכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

לצורך קביעת מקום הפקת ההכנסה, אם בישראל ואם מחוצה לה, נזקקים אנו ל-"כללי המקור", הקבועים בסעיפים 4א ו- 89(ב)(3) לפקודה.

1/1/1900
תגובות0

ייעוץ מס- מתן שירותים לחברה אמריקאית ע"י חברה קפריסאית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

סעיף 83(a) ל-IRC קובע את אופן המיסוי בארה"ב החל על נכסים אשר נתקבלו בידי ספק שירותים בתמורה לביצוע שירותים כדלקמן.

1/1/1900
תגובות0

ייעוץ מס הכנסה - הכנסה כתוצאה מהעברת ידע וסיווגה כהכנסה הונית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

רווח הון נוצר בעת מכירת המקור אשר מניב את ההכנסה. עם זאת האבחנה בין הכנסה הונית להכנסה פירותית אינה תמיד ברורה וקלה.

1/1/1900
תגובות0

האמנה למניעת כפל מס בין קפריסין לפולין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

קפריסין ופולין קשורות ביניהן באמנה למניעת כפל מס, אשר מטרתה הינה מניעה של כפל מס על נישום בגין אותה הכנסה. אמנה זו תקפה החל מיום 4.6.1992.

1/1/1900
תגובות0

קביעת מקום מושב של חברות לצורכי מס בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

בקליפת האגוז, שיטת המס הישראלית אשר היתה בתוקף עד ליום 31.12.2002 התבססה ככלל על הזיקה הטריטוריאלית אשר תחמה את גבולות סמכות המיסוי הישראלית בהתאם לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל, אלא שמאז כניסת הרפורמה נקבע, כי החיוב במס יהא על בסיס פרסונאלי;

1/1/1900
תגובות0

ישראלים מנצלים את המשבר הכלכלי לטובת עשיית סדר בנכסיהם ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)- עמית כהן, משפטן

לפי הערכות של כלכלנים בכירים, המשבר החריף בשוק הרומני לא ייגמר לפני סוף שנת 2011 ולא ניתן יהיה לממש קרקעות המוחזקות על ידי משקיעים ישראלים לפני סוף אותה שנה.

1/1/1900
תגובות0

מיזוג ענק בין משרדי עוה"ד "דורון , טיקוצקי, עמיר, מזרחי" לבין משרד "טמבור, צדרבוים".

מאת: צוות האתר

משרד עורכי דין דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי, אחד המשרדים המובילים והבולטים בארץ בתחום המס,הנדל"ן, ליטיגציה מסחרית, משפט ימי ועסקאות, התמזג עם משרד טמבור - צדרבוים, העוסק בתחום הבנקאות והנדל"ן.

1/1/1900
תגובות0

האם האמנה למניעת כפל מס בין רוסיה לאוסטריה הופכת את האחרונה לסוג של מקלט מס?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקנוב, משפטן

בסיטואציה של עסקאות בינלאומיות, עלול להיווצר מצב של כפל-מס, אם יותר ממדינה אחת תממש את זכותה להטיל מס על אותה ההכנסה מכוח זיקתה לאותה הכנסה.

1/1/1900
תגובות0

חברה נשלטת זרה (CFC)

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

על אף שככלל מכבדת חקיקת המס בישראל את העיקרון שאישיותו המשפטית של חבר בני אדם הנה נפרדת מזו של בעלי מניותיו, רפורמת המס הוסיפה הוראה לפיה ניתן למסות בישראל אדם על רווחים שלא חולקו בחבר זר שבבעלותו, גם אם החבר איננו עונה על הגדרת התושבות לצרכי מס בישראל.

1/1/1900
תגובות0

רומניה- פירוק מרצון של שותפות במקרקעין על פי הדין הרומני

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-גיל מור, עו"ד

החוק הרומני קובע כי ניתן להפסיק מצב של בעלות משותפת מרצון ע"י חלוקה בעין.

1/1/1900
תגובות0

ייעוץ מס הכנסה - חישוב נפרד של בני זוג

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, עורך דין

במסגרת ראייתו של המחוקק את התא המשפחתי כיחידת מיסוי אחת, נקבע עיקרון החישוב המאוחד למיסוי בני זוג בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א - 1961 (להלן: "הפקודה").

1/1/1900
תגובות0

הובלה ימית- סיפקת, עצרת? לא לגמרי בטוח

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - יואב הריס, עורך דין

הכרעת בית המשפט הפדרלי הקנדי בעניין זכותו של ספק דלקים אמריקאי להיפרע מהאונייה אשר נעצרה בקנדה, מלמדת על מורכבות נושא המעצר הימי ועל הכללים המנחים בעניין זה.

1/1/1900
תגובות0

דיני עבודה - "תקנת הציבור היא שלא יהפוך העובד ל"סוס טרויאני" אשר בא בחצרו של מעסיקו ויוצא כשנתח בידו"

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-אבנר בר זיו, משפטן

חובת עובד כלפי מקום עבודתו, גם לאחר סיום העבודה.

1/1/1900
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם