מהי זכות במקרקעין?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

האם מכירתה של זכות להיכלל ברשימת מומלצים לקבלת מגרש מן המנהל שקולה לזכות במקרקעין? מה אומר החוק והפסיקות בנושא? להלן סיקור מיוחד בעניין.

3/8/2011
תגובות0

עושק / כפייה כעילה לביטול חוזה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רותם סלע, משפטנית

סעיפים 17-18 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 מתייחסים לאפשרות של ביטול חוזה שנכרת עקב "כפיה" או "עושק" - להלן סיקור מקצועי מיוחד בנושא.

1/8/2011
תגובות0

במקרה שטוענים שלא רשמת תקבול שקבלת מלקוח - נטל הראיה לקיום התקבול מוטל על מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

לאחרונה אנו נתקלים בנישומים רבים שהורשעו בעבירת "אי רישום תקבול". דברים אלו מקבלים משנה תוקף נוכח הפרסומים האחרונים באתר רשות המיסים, המעידים על היקפיו של מחדל זה בקרב נישומים רבים

23/7/2011
תגובות0

פעולה ימית: מחוץ או בתוך הטריטוריה?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - יואב הריס, עורך דין

באם נדמה כי העימות שהתחולל בלב ים על סיפון האונייה מרמרה, נטול אספקטים משפטיים, לא כך הדבר. על סיפון האונייה חברו להם הדין הימי- הבינלאומי והדין המקומי.

12/7/2011
תגובות0

ייעוץ מס ישראלי - רכישת אג"ח על ידי חברה קשורה

מאת: צוות האתר

לאחר המשבר הכלכלי העולמי בשנת 2008, אשר בין היתר אופיין במיתון, קשיי אשראי, ובירידות חדות בשערי ניירות ערך, נוצרה הזדמנות בקרב משקיעים בשוק לרכוש אג"ח במחיר נמוך ממחיר חובם המקורי.

12/7/2011
תגובות0

עסקים באתיופיה

מאת: אלי דורון, עורך דין -אליעזר גילי יאסו, עורך דין

אתיופיה, או בשמה המלא הרפובליקה הפדראלית הדמוקרטית של אתיופיה, מנהלת מדיניות עצמאית מיבשת אפריקה ומהמזרח התיכון ובד בבד משמשת מובילה במספר תחומים ביבשת.

12/7/2011
תגובות0

מחיקת חברה ברומניה – התהליך הטכני והמשמעות המשפטית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-גיל מור, עורך דין

לפי הדין הרומני, כדי למחוק חברת בעירבון מוגבל אצל רשם החברות, יהא להבטיח התקיימותם של 3 שלבים מצטברים

6/7/2011
תגובות0

אין למסות הכנסה שאינה מייצגת התעשרות כלכלית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקנוב, משפטן

בהתאם לתורת המקור שאומצה בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), מונה סע' 2 לפקודה את מקורות ההכנסה השונים אליהם יש לשייך כל הכנסה בגינה מבוקש להטיל מס.

3/7/2011
תגובות0

בית משפט השלום בחיפה גזר היום את דינם של שני נאשמים בעבירות מס ערך מוסף

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) – רוסלן ביקנוב, משפטן

כב' השופטת א.קנטור מבימ"ש השלום בחיפה, גזרה את דינם של שני הנאשמים.

3/7/2011
תגובות0

תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין

מאת: ירון טיקוצקי עורך דין (רואה חשבון) - אלי דורון, עורך דין - אלי גליקמן, עורך דין

תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") שאושר בכנסת ישראל בקריאה שנייה ושלישית ביום 7.3.2011 ושתחולתו הינה לגבי עסקאות שיבוצעו החל מיום 31.3.2011 (להלן: "התיקון") משנה משמעותית את אופן הליכי הדיווח בעסקאות מקרקעין והליכי תשלום המס.

3/7/2011
תגובות0

חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון), אייל פלד, משפטן

חוק איסור הלבנת הון (להלן: החוק) נחקק בשנת 2000, בניסיון להילחם בהלבנת הון ולמנוע פעולות שמקורן בפעילות עבריינית.

3/7/2011
תגובות0

תושב חוזר

מאת: עמית כהן משפטן

ביום 9.9.08 התקבל החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 168 והוראת שעה), התשס"ח - 2008 (להלן: "תיקון 168 לפקודה"), במסגרתו התקבלה רפורמה מקיפה שעודדה עליה ושיבה לישראל באמצעות הרחבת ההטבות להם זכאים תושבים חוזרים (Toshav Hozer), תושבים חוזרים ותיקים וכן מי שהנו תושב ישראל לראשונה.

2/7/2011
תגובות0

הפסד שוטף

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

ידוע ולדאבוננו שכיח למדי הוא הפסד הון שנוצר לבעל חברה שערב לחברתו, ונאלץ לפרוע לנושיה את נשיים.

2/7/2011
תגובות0

ביטוח ונזיקין- הכרת ביטוח לאומי והפסיקה באירוע מוחי והתקף לב כתאונת עבודה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עדי נויוביץ, משפטנית

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995 (להלן החוק) קובע כי "תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי- תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו."

2/7/2011
תגובות0

נתונים כלליים לעניין מיסוי חברות בקפריסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רותם סלע, משפטנית

הדין המקומי בקפריסין קובע כי רק חברה המנוהלת ונשלטת משטח קפריסין תחשב כחברה תושבת קפריסין לצורכי מס.

2/7/2011
תגובות0

תושב חוזר ותיק על תנאי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

בשנת 2008 במסגרת תיקון 168 לפקודת מס הכנסה אושרה רפורמת מס מקיפה, שעיקרה מתן הטבות מס ליחידים שהיו לתושבי ישראל לראשונה וליחידים המוגדרים על פי הפקודה כתושבים חוזרים או כתושבים חוזרים וותיקים.

2/7/2011
תגובות0

נתונים כלליים לעניין מיסוי יחיד אזרח ותושב ארה"ב

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - יאנה שפירו, משפטנית

תופעת ההגירה של ישראלים לארה"ב כמו גם הקמת חברות בארה"ב הפכה להיות תופעה נפוצה. אך האם המהגרים הישראלים מודעים להשלכות המס המוטלות מתוקף היותו של יחיד אזרח ארה"ב?

2/7/2011
תגובות0

חברת קטניות תפוצה ע"י מס רכוש על נזקי מלחמה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - נחמן פרילינג, משפטן

ועדת ערר הורתה לרשויות מס רכוש לפצות חברה העוסקת בתחום הקטניות בלמעלה מ-220,000 ₪, בגין נזקים שנגרמו למלאי הבוטנים שלה בזמן מלחמת לבנון השנייה, וזאת בשל היעדר יכולת החברה לבצע פעולות הכרחיות של אוורור והדברת מזיקים במלאי.

1/7/2011
תגובות0

חוק החברות החדש בדרום אפריקה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

האם הרפורמה שבוצעה לאחרונה בדיני החברות בדרום אפריקה, תוביל לשינוי מהותי גם בדיני המס המקומיים, בכל הנוגע לחברות זרות המבקשות לקיים פעילות עסקית במדינה?

1/6/2011
תגובות0

הובלה ימית המסע היקר שלא היה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) – יואב הריס, עורך דין

התובע, חשב שהוא ניצב על גג העולם: רכישה כדאית של שמן דקלים לטיגון (PALM OIL) מאינדונזיה וממלזיה, קונה טורקי שירכוש את השמן במחיר גבוה וכלי שייט שיוביל את המטען ליעדו.

23/5/2011
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם