ייעוץ מס - מיסוי בינלאומי: תושב ישראל המחזיק באזרחות אמריקאית (ארה"ב) חייב בדיווח ובמס בארה"ב

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

כלל מסור בידינו, שכל אימת שמדינה תבקש למסות הכנסתו של יחיד מאן דהו, תעשה כן מכוח סמכותה הטריטוריאלית, קרי על הכנסה שהופקה בטריטוריה שלה, או לחילופין מכוח סמכותה הפרסונאלית, קרי אם מפיק ההכנסה קשור בקשר פרסונאלי למדינה, אזי המדינה תהא מוסמכת להטיל מס על הכנסתו בכל מקום בעולם ואין נפקא מינה היכן הופקה.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי - פקודת מס הכנסה : סעיף 89(ב)(3)- כללי המקור של הכנסה הונית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

סעיף 89(ב) קובע את הקריטריונים לפיהם יקבע המקום בו נצמח או הופק רווח הון.

1/1/1900
תגובות0

חוק מע"מ : הימורים באינטרנט: חובת פתיחת תיק במע"מ למהמרים מקוונים, האמנם?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

סוגיות משפטיות רבות ומגוונות עולות מנושא ההימורים באינטרנט.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: בולגריה כאלטרנטיבה לטורקיה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

הירידה דרומה ביחסים בין ישראל לטורקיה טומנת בחובה בעייתיות לא מבוטלת.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: ישראלים עושים עסקים באפריקה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

עבור אנשי עסקים ישראלים לא מעטים, אפריקה מהווה שוק מטרה חשוב מן המעלה הראשונה.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בין לאומי: תשלום ביטוח לאומי והשפעתו על קביעת מקום מושבו של הנישום לצרכי מס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

נזכיר ונזכור תושבות של אדם אינה מתחילה ואינה נפסקת בהכרח ברגע שהיחיד עבר לגור מחוץ או בתוך גבולות המדינה, וזאת גם אם המעבר הינו למספר שנים.

1/1/1900
תגובות0

סדר דין אזרחי: סעד זמני - עיקולים ועוד

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אלכסי באן, משפטן

סעד זמני בהליך אזרחי, כפי שמוגדר בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד- 1984 (להלן: "תקסד"א") מיועד לאחת משתי מטרות: • הבטחת קיומו התקין של ההליך המשפטי; • הבטחת ביצוע של פסק- הדין (להלן: "פס"ד");

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: שיטת המס בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

ביום 24.07.2002 התקבל החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב- 2002 (להלן: "החוק לתיקון פקודת מס הכנסה"), אשר תחולתו הינה על הכנסה שהופקה או נצמחה החל משנת המס 2003 ואילך (להלן: "הרפורמה"/ "רפורמת המס").

1/1/1900
תגובות0

מיסים: חוק ההתייעלות הכלכלית 2009

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

לאחרונה, פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית 2009 (להלן: "חוק ההתייעלות") והביא עימו שינויים מהותיים במטריית המס הנוהגת, בין היתר, בפקודת מס הכנסה, חוק המע"מ ובחוק הביטוח הלאומי.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בין לאומי: מס ששולם בחול והחורג מהשיעור הקבוע באמנה למניעת כפל מס, אינו ניתן לקיזוז כנגד המס בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

מהלך בו ישראלי רוכש קרקע ומבצע רישום פיקטיבי על שמו של מאן דהו מקומי, טומן בחובו יתרונות וחסרונות אינהרנטיים. במסה קצרה זו נבקש להתייחס על קצה המזלג למהלך דלעיל ולטמון בתוכו.

1/1/1900
תגובות0

מס הכנסה: מעבר משיטת דיווח על בסיס מזומן לשיטת דיווח על בסיס מצטבר

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקאנוב, משפטן

תורת החשבונאות מכירה בשתי שיטות דיווח עיקריות: שיטת דיווח על בסיס מצטבר הנה שיטת דיווח, לפיה, עיתוי ההכרה בהכנסות והוצאות בעסק הינו כאשר מתגבשת הזכות לקבל את ההכנסה או החובה לשלם את הוצאה, ולא במועד בו התקבלה ההכנסה או הוצאה ההוצאה בפועל.

1/1/1900
תגובות0

התערבותו של בית המשפט (בערעור) באשר להחלטת ועדת ערר מקצועית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - אריאל בן אברהם, עורך דין

מאמר זה עוסק במסגרת הדיונית, שבו מוגש ערעור לבית המשפט על החלטת ועדה מקצועית, אשר נסמכה על חוות דעת של שמאי מקרקעין מומחה.

1/1/1900
תגובות0

ישראלים מקימים חברות בסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-אריאל בן אברהם, משפטן

כיום, העידן הגלובלי, הטומן בחובו שינויים חברתיים, כלכליים ותרבותיים רבים - משפיע באופן בלתי נמנע על אורח חיינו.

1/1/1900
תגובות0

מוכר דירתך לשכן ,המשתוקק לחבר בין הדירות ? אל תנצל זאת לרעה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-אריאל בן אברהם, משפטן

לא אחת אנו שומעים על דייר המתגורר בבניין משותף המחליט להרחיב דירתו ע"י קניית והצמדת הדירה השכנה לו.

1/1/1900
תגובות0

הכרה ב"תאונת דרכים" ללא מגע

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) -רותם סלע, משפטנית

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) מגדיר בסעיף 1 תאונת דרכים כ – "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה".

1/1/1900
תגובות0

חקלאי זוכה מעבירות אי תשלום שכר מינימום לעובדים זרים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - עדי נויוביץ, משפטנית

בית הדין האיזורי לעבודה בנצרת זיכה חקלאי מכפר תבור מעבירות של אי תשלום שכר מינימום לעובדים תאילנדים אשר העסיק.

1/1/1900
תגובות0

נזקי השריפה הגדולה והמאבק הסמוי בין חברות הביטוח

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - אריאל בן אברהם, משפטן

מאמר זה יעסוק בזכותם של נפגעים מנזקי שריפות, לפיצויים על ידי המדינה ו/או על ידי חברות הביטוח.

1/1/1900
תגובות0

אחריות מנהלים בעבירות איכות הסביבה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - אריאל בן אברהם, משפטן

מאמר זה עוסק באחריותם של נושאי המשרה בתאגידים לעבירות איכות הסביבה.

1/1/1900
תגובות0

שומת משק חקלאי של בני זוג

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע לגבי בני זוג את כלל החישוב המאוחד אשר מניח בבסיסו כי בני זוג הינם יחידה כלכלית אחת אשר יכולתה לשלם גדלה בעקבות איחודם.

1/1/1900
תגובות0

לעשות עסקים בסין באמצעות משרד עורכי הדין דורון טיקוצקי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - אבי לוי, עורך דין

דסק סין במשרד מתמחה במתן פתרונות משפטים ומסחריים כוללים לחברות ואנשי עסקים המנהלים עסקים בסין או השואפים להיכנס לשוק הסיני העצום, אם לטובת ייצור והפצה , אם לטובת מכירה לשוק הסיני ואם לטובת מטרות אחרות .

1/1/1900
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם