נזקי השריפה הגדולה והמאבק הסמוי בין חברות הביטוח

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - אריאל בן אברהם, משפטן

מאמר זה יעסוק בזכותם של נפגעים מנזקי שריפות, לפיצויים על ידי המדינה ו/או על ידי חברות הביטוח.

1/1/1900
תגובות0

אחריות מנהלים בעבירות איכות הסביבה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - אריאל בן אברהם, משפטן

מאמר זה עוסק באחריותם של נושאי המשרה בתאגידים לעבירות איכות הסביבה.

1/1/1900
תגובות0

שומת משק חקלאי של בני זוג

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע לגבי בני זוג את כלל החישוב המאוחד אשר מניח בבסיסו כי בני זוג הינם יחידה כלכלית אחת אשר יכולתה לשלם גדלה בעקבות איחודם.

1/1/1900
תגובות0

לעשות עסקים בסין באמצעות משרד עורכי הדין דורון טיקוצקי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - אבי לוי, עורך דין

דסק סין במשרד מתמחה במתן פתרונות משפטים ומסחריים כוללים לחברות ואנשי עסקים המנהלים עסקים בסין או השואפים להיכנס לשוק הסיני העצום, אם לטובת ייצור והפצה , אם לטובת מכירה לשוק הסיני ואם לטובת מטרות אחרות .

1/1/1900
תגובות0

ישראלים מייצרים בסין ומוכרים בעולם

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - אריאל בן אברהם, משפטן

מאמר זה, בדומה למספר מאמרים נוספים שמשרדינו פרסם, יתמקד במעצמת העל: "סין", אשר מצויה ביבשת אסיה. סין הפכה למעצמת על במספר תחומים עיקריים, בין היתר מבחינה כלכלית.

1/1/1900
תגובות0

סמכותה של ועדת ערר שליד ועדה מחוזית לתכנון ובניה לפסוק הוצאות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - אריאל בן אברהם, משפטן

במאמר קצר זה, נטען כי ככלל, ערכאת ערעור לא תתערב בשאלה של לפסיקת הוצאות אשר הוחלטה על ידי ועדת ערר.

1/1/1900
תגובות0

דיני מכס - סיווגם של טובין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עדי נויוביץ, משפטנית

שאלת סיווג הטובין הינה אחת מנקודות המחלוקת הנפוצות ביותר אשר מתעוררות בין היבואן לרשויות המכס שכן הסיווג הוא אשר יקבע את המס אשר ישולם.

1/1/1900
תגובות0

בנקים-יחסי בנק-ערב

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקנוב, משפטן

ערבים הנם חוליה מאוד חשובה בחיי המסחר ובכלכלה, הם מעין זרז המאפשר לעיסקאות לצאת אל הפועל, בין אם זה משהו קטן כגון ערב לדייר שרוצה לשכור דירה, ובין אם זה משהו יותר גדול כגון ערב לאיש עסקים או לחברה הרוצים ליטול הלוואה מהבנק או להגדיל קו אשראי.

1/1/1900
תגובות0

תביעות משרד הביטחון - האם התפרצות של מחלת הסכרת במהלך השירות הצבאי מאפשרת תביעת תגמולים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עדי נויוביץ, משפטנית

סעיף 1 לחוק הנכים קובע כי כאשר מוגשת תביעה לקבלת תגמול בגין מחלה על החייל להוכיח כי חיי הצבא או אירוע ספציפי הקשור לחיי הצבא הם שהביאו להתפרצותה של מחלה בגופו.

1/1/1900
תגובות0

ערעור מס הכנסה - סיווג עסקה כמלאכותית על ידי פקיד שומה ונטל הראיה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עדי נויוביץ, משפטנית

סעיף 86(א) לפקודת מס הכנסה קובע: סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות "היה פקיד השומה סבור, כי עסקה פלונית המפחיתה, או העלולה להפחית, את סכום המס המשתלם על ידי אדם פלוני היא מלאכותית או בדויה

1/1/1900
תגובות0

הקשר בין הסכמת החולה לטיפול ורשלנות רפואית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עדי נויוביץ, משפטנית

בעת הגשת תביעה בעילה של רשלנות רפואית על התובע מוטל הנטל להוכיח, את הקשר הסיבתי בין התרשלות הרופאים לנזק שלו הוא טוען.

1/1/1900
תגובות0

פרסום הימורים באינטרנט- עבירה לפי חוק העונשין, הדין וההלכה הנוהגים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

סעיף 227 לחוק העונשין מטיל עונש של עד שנה מאסר על המפרסם הודעה על הגרלה או על הימור.

1/1/1900
תגובות0

חבלת רב החובל - ההכרעה הסופית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - יואב הריס, עורך דין

מעקב: בגיליון 96 של "המטען" עסקנו במעלליו של קפטן הרננדז עת העלה את האנייה Tasman Pioneer על שרטון וגרם נזק רב לאנייה ולמטען גם יחד.

1/1/1900
תגובות0

אי תשלום אגרת בית משפט כעילה למחיקת תביעה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-רותם סלע, משפטנית

כידוע, קיימים תשלומי חובה שונים במדינה ישראל. ביניהם ניתן למצוא תשלומי מיסים, היטלים, ארנונה, דמי השתתפות, אגרות ושאר תשלומים המגיעים למדינה או לרשות בה.

1/1/1900
תגובות0

התנגדות למחיקת פס"ד אשר ניתן בהעדר הגנה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-רותם סלע, משפטנית

כידוע, קיימת זכות גישה חוקתית לכל אדם לערכאות המשפט. זכות זו הינה אחת מזכויות היסוד המנויות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי: על ההבדל שבין הגדרות המונח תושב בפקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- רותם סלע, משפטנית

על פי סעיף 1 לפקודת מס הכנסה ייחשבו יחיד וחבר בני אדם (חברה וגופים מאוגדים דומים) כתושבי ישראל אם מתקיים לגביהם אחד מאלה: לגבי יחיד - מי שמרכז חייו הוא בישראל, לגבי חבר בני אדם - ככל והוא התאגד בישראל, או ככל והניהול והשליטה על עסקיו מופעל מישראל.

1/1/1900
תגובות0

"צוות ישראל – אתיופיה" נדבך חדש בפעילות הבינלאומית של משרד דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי עורכי-דין ונוטריון

מאת: צוות האתר

יותר ויותר אנשי עסקים ישראלים וחברות ישראליות נכנסות לשוק האתיופי, וכיום יחסי המסחר בין ישראל ואתיופיה, הקרובה אלינו לא יותר מ – 3 שעות טיסה, בתנופה.

1/1/1900
תגובות0

עקרונותיה של תמ"א 10/ד/10

מאת: ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - אלי גליקמן, עו"ד - עדי נויוביץ, משפטנית

בתאריך ה- 29.01.2009 התקבלה החלטת החלטת הממשלה מס' 4450 אשר הציבה יעד לפיו עד לשנת 2010 כ- 10% מייצור החשמל במדינה יופק מאנרגיה מתחדשת. הקו המנחה בהחלטה קבע כי לצורך הגשמת היעד יעשה שימוש נרחב בטכנולוגיה הסולארית.

1/1/1900
תגובות0

מס הכנסה: חובות דיווח על נאמנות על פי פקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - עמית כהן, משפטן

סעיף 131(א) לפקודת מס ההכנסה הישראלי מונה את רשימת החייבים בהגשת דו"ח שנתי לרשויות המס.

1/1/1900
תגובות0

עבירות שונות על פי חוק המים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

מקורות המים במדינה הינם קניין ציבורי, ככאלה הינם ניתנים לשליטתה של המדינה ומיועדים לצרכי תושביה.

1/1/1900
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם