הועדה הארצית בדנמרק נותנת החלטה תקדימית בעניין חבות ניכוי מס במקור בגין חלוקת דיבידנדים לחברה שאינה תושבת דנמרק

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אמיר עאקלה, משפטן

בתאריך 2.5.2012 הוועדה הארצית בדנמרק פרסמה חוות דעת בדבר בעלות הזכויות שביושר או "הנהנה" (“Beneficial owner”) בגין דיבידנדים המחולקים על ידי חברה דנית לחברת אם שאיננה תושבת דנמרק.

7/3/2012
תגובות0

הטבות מס לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א- 2010 (להלן:"החוק"), פורסמה הוראת שעה בפרק ז' שכותרתה: תעשיה עתירת ידע.

4/3/2012
תגובות0

כדאיות החזקה בדרכון רומני

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

חוק האזרחות הרומנית שחוקק לאחר נפילתו של צ'אוצ'סקו, מנהיגה הקומוניסטי של רומניה, פתח, הלכה למעשה את שערי הכניסה למדינה, תך הרחבת הסמכויות לרשויות הרומניות המוסמכות להעניק ולהשיב אזרחויות רומניות לילידי רומניה וצאצאיהם.

1/3/2012
תגובות0

פרק ז'3 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967 - איחוד תיקים בהוצאה לפועל

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - איריס בורקום, משפטנית

חייב שמתנהלים כנגדו מספר תיקי הוצאה לפועל, רשאי לבקש איחודם של התיקים התלויים ועומדים כנגדו. הליך זה רצוי עבור חייבים שמתנהלים כנגדם מספר תיקים בהוצאה לפועל, ומאפשר קבלת צו לעיכוב מרבית ההליכים, היה ויעמוד החייב בצו התשלומים שיקבע בתיק האיחוד.

28/2/2012
תגובות0

שינוי המיסוי בגרמניה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

יחידים תושבי גרמניה, ממוסים על הכנסותיהם המופקות בכל העולם (לפי הזיקה הפרסונאלית), ומאידך יחידים שאינם תושבי גרמניה, ממוסים בגרמניה אך ורק בגין הכנסות שהופקו על אדמת גרמניה (לפי הזיקה הטריטוריאלית).

28/2/2012
תגובות0

הגרמנים מקשיחים התנאים לקבלת פטור מניכוי מס במקור מדיבידנד

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

ככלל, כאשר קיימת פלטפורמה תאגידית במסגרתה חברת האם וחברת הבת הנן תושבות מדינות שונות באיחוד האירופי ומחולק דיבידנד מהאחת לשנייה, הדיבידנד יהא פטור מניכוי מס במקור במדינת המושב של החברה מחלקת הדיבידנד. פרקטיקה פיסקאלית זו מעוגנת במסגרת הוראת ה - EC parent-subsidiary directive (להלן : "הדירקטיבה").

28/2/2012
תגובות0

אמנה למניעת כפל מס רוסיה-קפריסין

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

בשנת 2010, נקבע סעיף בפרוטוקול חדש לאמנת המס בין רוסיה לקפריסין, לפיו אם מטרתה המרכזית של חברה היא להשיג את הטבות האמנה למניעת כפל מס, אותה חברה לא תהיה זכאית להטבות מס אלו.

28/2/2012
תגובות0

מיסוי מקרקעין ליזמי נדלן

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

מה סיווגן של עסקאות שעושים יזמי נדל"ן במגרשים פרטיים אשר ברשותם? האם עסקאות אלה הן הוניות או פירותיות?

23/2/2012
תגובות0

הסכמי יחסי ממון בדין הרומני

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

כיום, אין תוקף משפטי להסכמי ממון ברומניה שכן אין הסדר משפטי המאפשר זאת. משכך , הסכמים מסוג זה הנחתמים ברומניה בטלים מעיקרם.

23/2/2012
תגובות0

נדל"ן מניב בחו"ל

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

ישראלים רבים מחזיקים בנדל"ן מניב בחוץ לארץ מבלי לדווח בישראל על הכנסותיהם בגינם.

16/2/2012
תגובות0

רשות המיסים נלחמת ביבוא אישי של רכבים

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

רכישת רכב הינה העסקה השנייה בהיקפה הכלכלי של הצרכן בישראל, לאחר עסקה לרכישת דירה.

16/2/2012
תגובות0

נכות מס על תשומות

מאת: דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי עו"ד ונוטריון

כשחברה רוכשת נכס ומנסה להשכירו לעוסק החייב במע"מ אך בסופו של יום היא נאלצת להשכירו לחברה העוסקת בתחום הסחר ביהלומים, יש להתיר לה ניכוי מס על התשומות שנוצרו לה ברכישת נכס זה.

16/2/2012
תגובות0

ישראל כמקלט מס לאזרחים אמריקניים המוכנים לוותר על אזרחותם

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון )

מה מחפשים שלטונות המס האמריקאים בבנקים ברחבי העולם? מהן הסנקציות נגד מי שאינו מדווח על הכנסותיו גם אם הוא מתגורר מחוץ לארה"ב ולמה כדאי היום יותר מתמיד לעולים חדשים או לישראלים חוזרים לוותר על האזרחות האמריקאית?

14/2/2012
תגובות0

מיסוי בין לאומי - אמנה בין רומניה לבולגריה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

מדינת רומניה ומדינת בולגריה, ברצותן לכרות אמנה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון, אשרו את תחולת האמנה בינן ביום ה-1 ליוני 1994.

14/2/2012
תגובות0

הסוף להוצאות האש"ל

מאת: אלי דורון, עורך דין

שלטונות המס סבורים שהוצאות האש"ל הן הוצאות פרטיות שאינן כרוכות בהליך הפקת הכנסה התיקון בחוק לפקודת המס שאישרה הכנסת אוסר ניכוי הוצאות אש"ל - קראו כאן בנושא.

12/2/2012
תגובות0

מס יבוא אישי

מאת: עורכת דין קרן לוי חפץ

כל תחום של יבוא, בדומה לכל פעולה של קנייה או מכירה, חייב במס יבוא. מס יבוא אישי נדרש לשלם על יבוא לצורכים אישיים, פרטיים ובהיקף כמות פריטים מצומצם.

12/2/2012
תגובות0

עבירות מחשב ואינטרנט

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - הדס אפרתי, משפטנית

בשנים האחרונות ממלאים המחשב ורשת האינטרנט מקום מרכזי בכל שטחי הפעילות של החברה המודרנית. ההתפתחות הטכנולוגית יצרה, לצד היתרונות הברורים, כר פורה לביצוע עבירות פליליות והמחשבים הפכו כלי בידי עבריינים לביצוע מעשי טרור, הסתה, הפצת שטנה, פדופיליה ופגיעה בילדים, הימורים, הלבנות הון, גניבה, מרמה, זיוף ועוד.

9/2/2012
תגובות0

עיכוב ביצוע פסק דין פלילי

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

על פי החוק על הנאשם להתחיל בריצוי עונש מאסר שהוטל עליו במסגרת גזר הדין, מיד עם הקראת גזר הדין, אלא אם בית המשפט הורה אחרת.

9/2/2012
תגובות0

הליכי גילוי מרצון ביחס לעזבונות "לא מוצהרים"

מאת: עורך דין אלי דורון

עם כניסתה של הרפורמה במס בשנת 2003, שונתה שיטת המיסוי בישראל באופן שתושבי ישראל שהחזיקו בכספים בחשבונות בנק בחוץ לארץ, החלו מחויבים במס על הכנסותיהם אלו.

7/2/2012
תגובות0

האם אתה תושב חוזר ותיק עפ"י פקודת מס הכנסה?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

ע"מ לענות על השאלה מעלה, תחילה עלינו לבחון שאלה מקדמית בעלת חשיבות מכרעת לנושא - "מי הוא תושב ישראל?"

6/2/2012
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם