הסדרי ראייה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- שירה לוי, עורכת דין

ילדים זקוקים לשני הוריהם. הזכות לקשר היא של הילד ועל שני ההורים מוטלת החובה לקיים קשר עם הילד גם לאחר הגירושין וזאת מתוקף אחריותם ההורית.

1/1/1900
תגובות0

בתקנות מס רכוש לעניין חישוב הנזק

מאת: אלי דורון, עורך דין - יריב שפרונג, עורך דין

לאחרונה קבעה ועדת ערר של מס רכוש באזור מרכז כי ניתן לסטות מהנוסחאות הקבועות בתקנות מס רכוש לעניין חישוב הנזק, באם הנסיבות מחייבות לעשות כן על מנת להגיע לפיצוי צודק.

1/1/1900
תגובות0

מעמד אישי: חובת האב בתשלום מזונות ושיעורם

מאת: אלי דורון, עורך דין – גיל מור, עורך דין – שירה לוי, עורכת דין

במסגרת תביעה למזונות קטינה ודמי טיפול בבית המשפט לענייני משפחה בת"א נקבע לאחרונה כי לא ניתן לחייב את האב לגור בחו"ל, בארץ בה מתגוררות גרושתו ובתו

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: בולגריה כמקלט מס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

בשנים האחרונות יותר ויותר ישראלים מגלים את מדינות מזרח אירופה כיעד אטרקטיבי להשקעה.

1/1/1900
תגובות0

רומניה: חובות אדמיניסטרטור בחברה רומנית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אודליה לזימי, משפטנית

לאור ההתפתחות הכלכלית ההולכת ומתחזקת ברומניה, נדרשים תושבים זרים, ביניהם ישראלים, להקים חברות רומניות לצורך ביצוע פעולותיהם השוטפות.

1/1/1900
תגובות0

מעמד אישי: האם פטירת אדם מזכה את גרושתו בקצבה בגין פנסיה צהלי"ת לה היה זכאי בחייו?

מאת: אלי דורון, עורך דין – גיל מור, עורך דין – שירה לוי, עורכת דין

נקודת המוצא מכח הילכת השיתוף וחוק יחסי ממון בין בני זוג היא כי הזכויות הפנסיוניות הן זכויות בנות שיתוף או איזון בין בני זוג, בהיותן חלק מנכסי העתודה הכלכלית של המשפחה אפילו טרם הגיע מועד מימושן.

1/1/1900
תגובות0

ביטוח ונזיקין: תיקון 37 לחוק ההתייעלות הכלכלית-העברת האחריות לטיפול רפואי בנפגעי תאונות דרכים לקופות החולים

מאת: אלי דורון, עורך דין - גיל מור, עורך דין

לדברי מציעי התיקון לחוק, השיטה הנהוגה כיום לפיה, האחריות לטיפול הרפואי באנשים שנפגעו בתאונת דרכים הוטלה על חברת הביטוח על אף שלחברות הביטוח אין מומחיות בהפעלת שירותי בריאות , לקויה.

1/1/1900
תגובות0

מיחזור בפסולת בניין

מאת: אלי דורון, עורך דין – גיל מור, עורך דין – שירה לוי, עורכת דין

סעיף 2 - לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט - 2009

1/1/1900
תגובות0

הקמת סניפים של חברות זרות בסין - Representative office

מאת: צוות האתר

חברות זרות רבות, בארץ ובעולם, רוכשות טובין שונים מיצרנים/ספקים סיניים. נתון זה מחייב את החברות השונות להדק קשריהם עם אותם יצרנים/ספקים, וזאת לשם השגת מחירים אטרקטיביים, תנאי מימון נוחים, תיאום מקסימלי וכד'.

1/1/1900
תגובות0

מס ערך מוסף: ענף מחזור פסולת המתכות- בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

ענף מחזור פסולת המתכות בישראל, הנו ענף ייחודי, המאופיין בכך שמקור חומרי הגלם המיועדים למחזור הנו ב"ספקים", שהינם אוספי פסולת מזדמנים שאינם רשומים בהכרח כעוסקים מורשים.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: תושב ארעי ברומניה משלם פחות מס על שכר עבודתו

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

מבלי משים, חלפו כמעט שני עשורים מאז הפיכת השלטון הקומוניסטי ברומניה שהתרחשה בחודש דצמבר 1989.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בין לאומי: נמל ג'ורג'יו ברומניה- אזור סחר חופשי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

רבות כבר נכתב על רומניה ועל הגורמים שמשכו משקיעים זרים רבים, לבחור בה כיעד אטרקטיבי להשקעה.

1/1/1900
תגובות0

הובלה ימית: "תקופת אחריות" גם בעסקאות FOB

מאת: אלי דורון, עורך דין - יואב הריס, עורך דין

עסקת FOB מוגדרת כעסקה שבה המוכר עומד בכל חובותיו והתחייבויותיו בעת טעינת הטובין מעבר למעקה האונייה.

1/1/1900
תגובות0

רומניה: Conciliation בדין הרומני

מאת: אלי דורון, עורך דין - גיל מור, עורך דין - עמית כהן, משפטן

הליך "הפיוס" (Conciliation)- מעיין הליך גישור המתנהל כהליך קדם משפט ותכליתו הסדר פשרה) הינו מוסד פרוצדוראלי המעוגן באינדקס 720 בחוק סדר הדין האזרחי הרומני (art.720 index 1).

1/1/1900
תגובות0

מס הכנסה: סיווגה של הכנסה כהכנסה ממשלח יד

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עידן גור, עורך דין

סוגיית ההבחנה בין הכנסה הונית להכנסה פירותית נדונה לא אחת בפסיקה ובספרות. באופן כללי, מקובל לראות במכירת מקור ההכנסה או אמצעי הייצור עצמו (מכירת העץ) כמכירה הונית, בעוד שבמכירת הפירות המתקבלים ממקור ההכנסה או אמצעי הייצור

1/1/1900
תגובות0

סירב לכבד סעיף אופציה למכירת הנכס - וחויב ע"י בית המשפט

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עידן גור, עורך דין

בפסק דין שניתן השבוע, חייב בית משפט המחוזי בחיפה משכיר נכס לכבד סעיף אופציה למכירת הנכס שנחתם מול שוכר הנכס (927/05, מפי כב' השופט עודד גרשון).

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: נתונים כלליים לעניין שיטת המס באוסטריה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עידן גור, עורך דין

הדין באוסטריה קובע כי חברות שנתאגדו באוסטריה או שהניהול האפקטיבי שלהן הוא מאוסטריה נחשבות כחברות תושבות אוסטריה.

1/1/1900
תגובות0

הקמת נאמנות במסגרת צוואה - השלכות מיסוי וחובות דיווח

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

בכל הנוגע למבנה המשפטי של נאמנות, מדובר למעשה על שלושה צדדים: יוצר הנאמנות, הנאמן והנהנה.

1/1/1900
תגובות0

התעוררות בשוק הנדל"ן הפולני כסממן ליציאה מהמשבר, האמנם?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

המשבר הכלכלי האחרון פגע פגיעה קשה במדינות מזרח אירופה דווקא בתקופה בה דומה היה כי אלו חוות מגמות צמיחה משמעותיות וחסרות תקדים.

1/1/1900
תגובות0

ניכוי תשומות בגין עסקאות עתידיות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

סעיף 41 לחוק מע"מ קובע כי אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה חייבת במס.

1/1/1900
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם