מיסוי בינלאומי: קביעת מקום הפקת ההכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקאנוב, משפטן

דיני המס בישראל עברו רפורמה נרחבת בשנת 2002 בעקבות המלצותיה של הועדה לרפורמה במס הכנסה הידועה גם בשם ועדת רבינוביץ.

9/5/2010
תגובות0

מימון חברות באמצעות שטר הון

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- יפעת גוטמן, משפטנית

מימון חברות יכול להיעשות בשתי דרכים עיקריות: הזרמת הון (השקעה במניות החברה) או מתן הלוואה (חוב) - ההבחנה בין "הון" לבין "חוב" הנה כדלקמן.

3/5/2010
תגובות0

מיסוי בינלאומי : בולגריה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

הרפובליקה הבולגרית ממוקמת בחצי האי הבלקני, במזרח אירופה. בולגריה גובלת ברומניה מצפון, בים השחור ממזרח, ביוון ובטורקיה מדרום ובמקדוניה ובסרביה ממערב.

3/5/2010
תגובות0

מיסוי בינלאומי - נתונים כלליים לעניין שיטת המס בבולגריה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עידן גור, עורך דין

המס המוטל על חברות בבולגריה עומד על שיעור של 10%. חברות תושבות בולגריה ממוסות על הכנסותיהם מכל מקור שהוא. חברות זרות ממוסות על הכנסות שמקורן בבולגריה בלבד.

2/5/2010
תגובות0

תיקון פקודת מס הכנסה - חוק 132

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

ביום 24.07.2002 התקבל החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002, אשר תחולתו הינה על הכנסה שהופקה או נצמחה החל משנת המס 2003 ואילך (להלן: "הרפורמה"/ "רפורמת המס").

2/5/2010
תגובות0

עסקאות ברומניה - אנרגיה ירוקה: הגיע העת להשקיע באנרגיות רוח לייצור חשמל ברומניה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, עו"ד

הפקת חשמל מאנרגיית רוח ידועה כדרך הזולה ביותר בהשוואה לאנרגיות הפקת חשמל אחרות.

2/5/2010
תגובות0

מה הדין של מיסוי בינלאומי בין ישראל וקנדה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

פקודת מס הכנסה מגדירה "תושב ישראל" כמי שמרכז חייו, היינו זיקותיו הכלכליות, המשפחתיות והחברתיות, נמצא בישראל .

22/4/2010
תגובות0

שיטת המס בפנמה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקנוב, משפטן

כל מה שחשוב לדעת על שיטת המיסוי במדינת פנמה - מס החברות ושיעורו, מס על הכנסות יחידים ושיעורו, שיעור המס על דיבידנדים, שיעור מס על ריבית ועוד, הכל כאן.

19/4/2010
תגובות0

בעקבות הקמפיין החדש של רשות המסים - "הקדם תרופה למכה" - נוהל גילויי מרצון

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין - תמיר קלדרון, עורך דין

בשבועות האחרונים יצאה רשות המסים בקמפיין חדש המפורסם באמצעי התקשורת השונים, אשר מטרתו העיקרית היא להרתיע נישומים מביצוע עבירות מס ולעורר את מודעות הציבור בדבר חומרתן של עבירות אלו.

9/4/2010
תגובות0

חוק ההתייעלות הכלכלית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

חוק ההתייעלות הכלכלית שפורסם ברשומות ביום 23.7.09 הינו רחב היקף, כך שהשפעתו חלה על מרבית תחומי המשק הישראלי.

9/4/2010
תגובות0

חובת עובד כלפי מקום עבודתו, לאחר סיום העבודה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-אבנר בר זיו, משפטן

עובד מחויב מכוח תפקידו בחובת אמונים ותום לב כלפי מעבידו בתקופת עבודתו, אך גם עם סיום יחסי העבודה בין הצדדים, מוטלת על העובד חובת אמונים וחובת תום לב כלפי מעסיקו לשעבר.

1/3/2010
תגובות0

מיסוי בינלאומי: ישראלים משקיעים בסין ונהנים משיעורי מס הכנסה סיני נמוך

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

בשנים האחרונות חל גידול בהשקעות של חברות ישראליות ויחידים בסין. הכלכלה הסינית בצמיחה אדירה עקב רפורמות שלטוניות מרחיקות לכת בחקיקה, כך שרוב הייצור של ענפים שלמים מורכזו בסין.

19/2/2010
תגובות0

מיסוי חברות בקפריסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עידן גור, עורך דין

יותר ויותר ישראלים מפעילים את עסקיהם באמצעות חברות זרות. אחת המדינות הפופולריות בהן מוקמות חברות אלה, הינה קפריסין. במאמר זה נסקור בקצרה את עקרונות מיסוי החברות בקפריסין.

8/2/2010
תגובות0

מס הכנסה: כיצד מסווגות רשויות המס העברת ידע?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עידן גור, עורך דין

בפס"ד בנימין רוזנברג, פסק הדין החשוב ביותר בסוגיית אופן סיווג הכנסה ממכירת ידע, נדרש ביהמ"ש לשאלת סיווגו של תקבול ממכירת ידע,

7/2/2010
תגובות0

יתרונות מוסד הפרה-רולינג

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

מוסד ה-"פרה-רולינג" טומן בחובו יתרונות ברורים לצד חסרונות, שחלקם אינהרנטיים ובלתי מבוטלים - במאמר זה נבקש לעמוד ממעוף הציפור על יתרונותיו של המוסד דלעיל.

7/2/2010
תגובות0

החזרי מס להורים לילדים עם לקויי למידה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) – יפעת גוטמן, משפטנית

בשנים האחרונות חלה עלייה במודעות הציבור בכלל ובמערכת החינוך בפרט לצרכים המיוחדים של תלמידים עם ליקויי למידה.

7/2/2010
תגובות0

חובת ניכוי מס במקור מתשלומים בעד שירותים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקאנוב, משפטן

חובת ניכוי המס במקור מחייבת (בסעיף 164) את משלם ההכנסה לנכות את המס שחייב בו הנישום (מקבל ההכנסה). החובה לנכות מס במקור אינה חובה העוסקת במהותה של החבות במס, כלומר אינה חובה שקובעת את זהותו של הנישום החייב במס, אלא חובה העוסקת בגביית המס.

6/2/2010
תגובות0

מיסים: סמכות מע"מ לתפוס חומר של עוסק הנמצא אצל רואי חשבון

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

לחוקרי מע"מ הוקנתה סמכות מן הדין לתפוס "טובין" מכוח סעיף 109(א)(2) לחוק מס ערך מוסף.

6/2/2010
תגובות0

נדל"ן בר רשות במקרקעין וזכויותיו

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עדי נויוביץ

במאמר זה ננסה להסביר את שיקוליו של בית המשפט בהגדרתו את פלוני כ-"בר רשות במקרקעין" ומה הן הזכויות המשפטיות אשר ההגדרה מקנה.

6/2/2010
תגובות0

מעמד אישי-אפוטרופסות משותפת לאחר הגירושין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - שירה לוי, עורכת דין

עפ"י חוק הכשרות והאפוטרופסות – 1962, הורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים.

5/2/2010
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם