יתרונות הקמת חברה בחו"ל

מאת: צוות האתר

המאמר הבא מיועד למי ששוקל להקים חברה בחו"ל - קראו כאן על חלון ההזדמנויות של הקמת חברה בחו"ל, החיסכון האפשרי בתשלומי מס ומה בעניין מקלטי מס?

9/2/2011
תגובות0

בחינת מהותה האמיתית של עסקה וגביית מס אמת

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

הלכה ידועה היא, כי בבסיס החיוב במס עומדים התוכן הכלכלי והמהות האמיתית של העסקה ולא הצורה הפורמאלית של ההסכם.

8/2/2011
תגובות0

כתב אישום בגין חשבוניות פיקטיביות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

סוגיית החשבוניות הפיקטיביות על פי חוק מע"מ ועבירות המס הכרוכות בכך, מתחדדת בעיקר בהקשר של מס תשומות או, ליתר דיוק, ניכוי או קיזוז מס תשומות.

7/2/2011
תגובות0

משבר הנדל"ן ברומניה- עיתוי מצוין לשינוי מבנה החברה

מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - עמית כהן, עו"ד

משבר הפיננסים הפוקד את העולם בכלל ואת רומניה בפרט הוביל את קברניטיהן של חברות רבות ברומניה לבצע ראורגניזציה, הנו שינוי מבנה החברה.

7/2/2011
תגובות0

מיסוי יחידים בקפריסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

בשנת 2003 נכנס לתוקפו החוק לתיקון פקודת מס הכנסה במסגרתו הוחלט לשנות את שיטת המס הנהוגה בארצנו. במאמר זה נתמקד בשיטת המס בקפריסין לעניין מיסוי בינלאומי להכנסות יחידים וההשלכות הנובעות מכך על ישראלים.

7/2/2011
תגובות0

הפרשי הון עקב הוצאות מחיה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

הוצאות המחיה של נישום הינו נושא העומד לדיון בפני פקידי השומה במס הכנסה חדשות לבקרים.

6/2/2011
תגובות0

מס הכנסה: חישוב המאוחד וחישוב נפרד של הכנסת בני זוג לצרכי מס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - עדי נויוביץ, משפטנית

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע כי "הכנסת בני זוג יראוה לעניין פקודה זו כהכנסת בן הזוג הרשום והיא תחוייב על שמו..."

6/2/2011
תגובות0

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, התקבל ערעורו של נפגע עבודה אשר תביעתו לקבלת דמי פגיעה נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי בשל הטענה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - מעין פלד, עורכת דין

התובע באותו עניין, מסגר במקצועו ובעל מסגריה פרטית, נפגע בקרסול רגלו השמאלית במהלך עבודתו במסגריה (להלן: "האירוע").

6/2/2011
תגובות0

תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

ביום 24.07.2002 התקבל החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002 (להלן: "החוק לתיקון פקודת מס הכנסה"), אשר תחולתו הינה על הכנסה שהופקה או נצמחה החל משנת המס 2003 ואילך - להלן סיקור מיוחד בנושא.

6/2/2011
תגובות0

הפרשות חשבונאיות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקנוב, משפטן

בדיני המס מקובל להבחין בין הכנסה פירותית להכנסה הונית. הבחנה דנן נדונה לא אחת בפסיקה ובספרות. באופן כללי, מקובל לראות במכירת מקור ההכנסה או אמצעי הייצור עצמו (מכירת העץ) כמכירה הונית, בעוד שבמכירת הפירות המתקבלים ממקור ההכנסה או אמצעי הייצור (מכירת "פירות העץ") מקובל לראות כמכירה פירותית (ראה: ע"א 9412/03, ע"א 10398/03 עמי חזן ואח' נ' פקיד שומה נתניה, מסים יט/2 (4/05) ה – 104).

3/2/2011
תגובות0

רכוש משותף בתא המשפחתי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- אבנר בר זיו, משפטן

בשעה טובה ומוצלחת מצא ילדכם את בן/ת הזוג שלו, כעת אתם מעוניינים לסייע לו ולזוגתו ברכישת דירה. השאלה העולה היא, איך מתרגמים את אותה עזרה מבחינת שמירת זכויות המשפחה בנכס למקרי חלילה וחס בהם הזוג מחליט להיפרד. הפתרון המוצע כמובן עלול להשתנות בשל הנסיבות, אשר הן למעשה מכריעות את הכף בעניינים מסוג זה.

1/2/2011
תגובות0

מעמד אישי-עילות הגירושין המצדיקות בחיוב גט מיידי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אבנר בר זיו, משפטן

כאשר הנתבע מסכים לבקשת התובע למתן גט- כאשר מדובר באדם שהגיש בקשה לבית הדין הרבני למתן גט, בקשה זו מהווה עילה למתן גט מיידי.

1/2/2011
תגובות0

מע"מ - הפחתה של חמישה אחוזים במע"מ כפיתרון לעידוד רכישת נכסים חדשים ברומניה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)– גיל מור, עו"ד

בהתאם לדחיפותן של הוראות צו מספר 200/2008 אשר הונפק ע"י הממשלה הרומנית אזרחים ברומניה (נשואים או רווקים) עשויים להרוויח הפחתה במע"מ של חמישה אחוזים ברכישת בית בודד במידה והם יעמדו בתנאים המצטברים הבאים:

1/2/2011
תגובות0

צו הגנה מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - שירה לוי, עורכת דין

במסגרת צו ההגנה, בסמכותה של הערכאה השיפוטית להשתמש באמצעים דרסטיים: להרחיק אדם ממקום מגוריו של בן משפחתו המוגן או לאסור עליו להימצא במרחק מסוים ממקום המגורים, אף אם יש לאדם זה זכות כלשהי בבית או בדירה הנ"ל; לאסור על אדם להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום ולאסור על אדם לפעול בכל דרך המונעת או מקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס; להורות לאדם המחויב בצו (לאחר קבלת תסקיר מפקיד סעד) לייתן התחייבות שיקבל טיפול מגורם שיקבע על ידי בית המשפט.

1/2/2011
תגובות0

מהפכה המקוונת של רשות המיסים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)– עמית כהן, משפטן

שינויי העיתים לא פסחו גם על רשות המס בישראל אשר מעט מעט, עקב בצד אגודל, משכללת את דרכי פעילותה ומתאימה אותן לזמן הנוכחי ולמודרניזציה הנוהגת.

1/2/2011
תגובות0

ביטוח ונזיקין: עובד רפא"ל לקה באלרגיה לניקל ופוטר מעבודתו

מאת: אלי דורון, עורך דין - מעין פלד, עורך דין

בימים אלו הוגש לבית משפט השלום בחיפה על ידי משרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי מחיפה כתב תביעה בגין פגיעה בעבודה על ידי עובד רפא"ל לשעבר, כנגד רפא"ל וכנגד חברות הביטוח אשר בטחו אותה במועדים הרלוונטיים לתביעה.

1/2/2011
תגובות0

הוצאה לפועל:תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל- נטילת רישיון הנהיגה של החייב כאמצעי לגביית חובות

מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אלכסי באן, משפטן

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז- 1967 (להלן: "החוק"), אשר נכנס לתוקף בשנת 2009 עשה לא רק שינוי מגמתי, באשר הכניס היבט חוקתי המגן על זכויות החייבים, ומרסן את כוחם של הזוכים, אלא גם כלים טכניים יצירתיים, המרחיבים את סמכויות הרשמים, אשר עשויים לסייע לזוכה לפרוע את החוב.

1/2/2011
תגובות0

מכירת מניות בחברה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

סעיף 94ב(א) לפקודה מתייחס לכללים שיחולו לגבי למכירת מניות בחברה פרטית שנרכשו לפני יום 1/1/03.

1/2/2011
תגובות0

פעילות משפטית-עסקית באתיופיה

מאת: צוות האתר

היקף הפעילות המסחרית בין מדינות ישראל ואתיופיה נמצא בעליה מתמדת, אם בכיוון של העתקת פעילויות לתוך שטח אתיופיה בתחומים של חקלאות, תעשייה ועוד, אם בכיוון של מתן שירותים ועסקאות מכר לאתיופים ואם במגוון נושאים אחרים.

19/1/2011
תגובות0

שיעור יקר

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) – יואב הריס, עורך דין

אחת לכמה שנים רועש וגועש עולם המשפט הימי בגין אירוע של מסירת מטען ללא שטר המטען. פעולה שכזו, היא אולי חריג משפטי, אולם בפועל היא מתרחשת לעתים תכופות תוך שימוש בפרקטיקה המקובלת של כתב שיפוי "LOI” (letter of indemnity).

18/1/2011
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם