תנאים לעיכוב ביצוע עונש מאסר

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון), חנן בן דוד, משפטן

מהם השיקולים המנחים את בית המשפט בבואו לקבוע האם לאפשר עיכוב ביצוע על נאשם שהורשע? גישתו של בית המשפט בבואו לפסוק בסוגיה זו עברה שינוי עם כניסת חוקי היסוד בכלל וחוק כבוד האדם וחירותו בפרט. עד לחקיקת חוקים אלו היו בתי המשפט מפרשים באופן מאוד מצמצם את ההוראות שבסעיפים 43 ו-44 לחוק העונשין, התשל"ז 1977.

4/1/2012
תגובות0

זכות הגישה לערכאות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אריאל בן אברהם, עורך דין

זכות הגישה לערכאות, מוכרת כיום, לעיתים, כזכות חוקתית לכל דבר, הנובעת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכן כתוצאה מדרישת החוק לתת לאדם את יומו בבית המשפט, האפשרות להגן על עצמו בהליך פלילי/אזרחי.

3/1/2012
תגובות0

החזר מע"מ במקרה של ביטול עסקה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

להבדיל מנפקותו המשפטית של ביטול חוזה בגין הפרתו או בהסכמה, במישור החוזי דהיינו במישור הדין הכללי, הצריכה על פי רוב להתברר בהליך שיפוטי, הרי שלעניין מע"מ, כל שעלינו לעשות הוא לפנות לסעיף 49 לחוק מע"מ הקובע כדלקמן:

1/1/2012
תגובות0

טיפים מיסויים לסוף שנת המס 2011

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

רגע לפני תום שנת המס 2011, אנו מציגים בפניכם שלל עצות שימושיות, בעזרתן תוכלו להקטין באופן חוקי את חבות המס שלכם בשנת המס 2011, ולהיערך באופן אופטימלי לפתחה של שנת המס 2012.

20/12/2011
תגובות0

הובלה ימית: חבלת רב החובל

מאת: אלי דורון, עורך דין -יואב הריס, עורך דין

טעות בניווט של רב-חוב מנוסה גרמה לנזק למטען, שבגינו הגישו בעלי המטען תביעה שכנגד בעלי האונייה. ההכרעה בעניין מציגה דעות חלוקות בנוגע למשמעות סעיפי הפטור הרלוונטיים, ומכאן לעניין חלוקת הסיכונים בין הבעלים לבין בעלי המטען.

20/12/2011
תגובות0

פסילת ספרים - היסוד הנפשי ושיקול הדעת

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- חנן בן דוד, משפטן

בכל מקרה בו מפעיל מנהל מע"מ את שיקול דעתו עליו לנמק את ההחלטה הן על גובה הקנס והן על סיבתו. אומנם נראה כי שיקול הדעת רחב אך בעצם על שיקול הדעת לעמוד במתחם הסבירות ביחס לעבירה ולחומרתה.

12/12/2011
תגובות0

חובת הגילוי החלה על הבנק ביחסיו עם ממשכן נכס

מאת: עורך דין אלי דורון

חובת הגילוי החלה על הבנק זכתה לדיון נרחב בפסיקה בהקשרים רבים ומגוונים. הבנק כפוף לחובות גילוי מוגברות אשר נועדו לשקף את עוצמתו של הבנק אל מול הלקוח, כמו גם את עוצמת ההשפעה הנודעת להתנהלותו ביחס למשק כולו.

3/12/2011
תגובות0

פסילת ספרים - יתרון טקטי לרשות המס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - מאור עייש, משפטן

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מדאיגה, במסגרתה עושה רשות המסים שימוש תכוף ושלא לצורך "בנשק יום הדין" והוא "פסילת ספרים", במסגרת הליכי שומה שהיא מנהלת בעניינם של נישומים.

29/11/2011
תגובות0

מכירת מוניטין בשותפות עורכי דין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

ב- רע" א 371/89 ליבוביץ נ' א את י. אליהו בע"מ פ"ד מד(2) 309, 315 (1990) מוניטין הוגדר כ- "תדמיתו החיובית של המוצר בעיני הציבור, אשר הודות לה קיים שוק של לקוחות בכוח, אשר מעוניינים ברכישתו".

12/11/2011
תגובות0

חשיבות עריכת הסכם יחסי ממון

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

שני מסלולים עיקריים לחלוקת רכוש קיימים במשפט הישראלי הנקבעים על פי מועד נישואי בני הזוג. עניינם של זוגות הנישאו לפני שנת 1974 יידון על פי "חזקת השיתוף בנכסים" כפי שהתפתחה בפסיקת בתי המשפט בישראל.

1/11/2011
תגובות0

מיסוי מתנה בארה"ב - השלכות המס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אייל פלד, משפטן

אזרחים אמריקניים רבים אשר מעוניינים להעניק מתנות לקרוביהם נאלצים מדי שנה להתמודד עם דיני מיסוי המתנות הסבוכים במדינתם, אשר מקשים עליהם להבין את חבויות המס שלהם.

1/11/2011
תגובות0

רכישת דירת מגורים על ידי אחד מבני הזוג

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רותם סלע, משפטנית

על פי הוראות חוק מיסוי מקרקעין, אף לצורכי מס הרכישה, נחשבים בני זוג כתא משפחתי אחד, וזאת בכפוף לסייגים שנקבעו בפסיקה לגבי דירות שנרכשו או נתקבלו על ידי אחד מבני הזוג עובר לנישואי הצדדים.

25/10/2011
תגובות0

תכנון מס לחבות מס נמוכה

מאת: צוות האתר

תכנון מס הוא הפחתת תשלום המס הצפוי על ידי שימוש בחוקי המס הנעשה על ידי השוואה בין תוצאות שונות של דרכי פעולה ובחירת התוצאה המשתלמת ביותר - על כך ועוד במאמר הבא אודות תכנון מס בישראל.

7/10/2011
תגובות0

מיסוי בינלאומי - מע"מ חברות בקפריסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עדי נויוביץ, משפטנית

בקרב יזמים ואנשי עסקים נחשבת קפריסין ליעד מועד לפתיחת עסקים.

7/10/2011
תגובות0

נכס כמוניטין לצורכי פחת

מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

סיקור משפטי נרחב בעניין עקרון סופיות השומה ככלי למניעת שינוי סיווגו של נכס כמוניטין לצורכי פחת.

3/10/2011
תגובות0

חזקת הבעלות ברכב

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - אריאל בן אברהם, עורך דין

בפקודת התעבורה, סעיף 27ב (א) – מצוי סעיף אשר מטיל על בעל רכב את האחריות בגין ביצוע עבירה ברכב, גם אם הבעלים כלל לא נהג ברכב בעת ביצוע העבירה. חזקת "בעלות" זו, מטילה על בעל הרכב את האחריות בגין ביצוע העבירה, כדלקמן;

1/10/2011
תגובות0

הסדרי ראייה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- שירה לוי, עורכת דין

הכרעה בעניין הסדרי ראיה משפיעה על סדרי חייו של הילד, ההורה הלא משמורן וההורה המשמורן, ועל כן יש לתת את הדעת לאיזון הנכון והעדין שיש לעשות על מנת ליצור הסדרי ראיה שיתקיימו בהרמוניה (ככל האפשר), שכן שמירת קשר במשפחה גרושה דורש מאמץ גדול יותר מהילדים ומהוריהם גם יחד.

15/9/2011
תגובות0

אכיפת פסקי דין רומניים במשפט הישראלי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

בעקבות שיתופי פעולה רבים בין אנשי עסקים מרומניה ומישראל וביצוע עסקאות ע"י ישראלים ברומניה כבר כיום אנו עדים לסכסוכים בין הצדדים, סכסוכים אשר נדונים ומיושבים ע"י בתי המשפט הרומניים.

7/9/2011
תגובות0

הדיווח לרשויות המס על הכנסות מחברת משלח יד זרה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

"חברת משלח-יד זרה" מוגדרת כחבר-בני-אדם תושב חוץ שמתקיימים בו התנאים הבאים:

3/9/2011
תגובות0

רווח הון ממכירת ניירות ערך

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רותם סלע, משפטנית

רווח הון מוגדר כסכום שבו עולה התמורה על יתרת המחיר המקורי. יתרת המחיר המקורי הוא המחיר המקורי של נכס לאחר שנוכו ממנו סכומי הפחת - קראו כאן בהרחבה בנושא.

1/9/2011
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם