מיסוי בין לאומי - אמנה בין רומניה לבולגריה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

מדינת רומניה ומדינת בולגריה, ברצותן לכרות אמנה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון, אשרו את תחולת האמנה בינן ביום ה-1 ליוני 1994.

14/2/2012
תגובות0

הסוף להוצאות האש"ל

מאת: אלי דורון, עורך דין

שלטונות המס סבורים שהוצאות האש"ל הן הוצאות פרטיות שאינן כרוכות בהליך הפקת הכנסה התיקון בחוק לפקודת המס שאישרה הכנסת אוסר ניכוי הוצאות אש"ל - קראו כאן בנושא.

12/2/2012
תגובות0

מס יבוא אישי

מאת: עורכת דין קרן לוי חפץ

כל תחום של יבוא, בדומה לכל פעולה של קנייה או מכירה, חייב במס יבוא. מס יבוא אישי נדרש לשלם על יבוא לצורכים אישיים, פרטיים ובהיקף כמות פריטים מצומצם.

12/2/2012
תגובות0

עבירות מחשב ואינטרנט

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - הדס אפרתי, משפטנית

בשנים האחרונות ממלאים המחשב ורשת האינטרנט מקום מרכזי בכל שטחי הפעילות של החברה המודרנית. ההתפתחות הטכנולוגית יצרה, לצד היתרונות הברורים, כר פורה לביצוע עבירות פליליות והמחשבים הפכו כלי בידי עבריינים לביצוע מעשי טרור, הסתה, הפצת שטנה, פדופיליה ופגיעה בילדים, הימורים, הלבנות הון, גניבה, מרמה, זיוף ועוד.

9/2/2012
תגובות0

עיכוב ביצוע פסק דין פלילי

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

על פי החוק על הנאשם להתחיל בריצוי עונש מאסר שהוטל עליו במסגרת גזר הדין, מיד עם הקראת גזר הדין, אלא אם בית המשפט הורה אחרת.

9/2/2012
תגובות0

הליכי גילוי מרצון ביחס לעזבונות "לא מוצהרים"

מאת: עורך דין אלי דורון

עם כניסתה של הרפורמה במס בשנת 2003, שונתה שיטת המיסוי בישראל באופן שתושבי ישראל שהחזיקו בכספים בחשבונות בנק בחוץ לארץ, החלו מחויבים במס על הכנסותיהם אלו.

7/2/2012
תגובות0

האם אתה תושב חוזר ותיק עפ"י פקודת מס הכנסה?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

ע"מ לענות על השאלה מעלה, תחילה עלינו לבחון שאלה מקדמית בעלת חשיבות מכרעת לנושא - "מי הוא תושב ישראל?"

6/2/2012
תגובות0

היתרונות והטבות מס לתושב חוזר

מאת: צוות האתר

ההחלטה לחזור ולחיות בארץ לאחר שנים רבות בחו"ל יכולה להיות החלטה לא פשוטה, אולם החלטה זאת יכולה להיות משתלמת מאוד, גם מבחינה כלכלית - תושב חוזר זכאי לקבל מהמדינה דרך סל הקליטה הטבות רבות כולל הטבות מס.

19/1/2012
תגובות0

תושב חוזר - מקלט מס מהלך, האומנם?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

בתיקון 168 לפקודת מס הכנסה, שתחילתו משנת 2007, נכללו הטבות מס משמעותיות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ששהו זמן רב בחו"ל, וזאת במטרה להפוך את ישראל למוקד אטרקטיבי לצרכי מס והשקעות, בעיקר ל"יורדים" שהתעשרו, בעלי הון יהודים בגולה וכיוצא באלה.

12/1/2012
תגובות0

בשורה משמחת עבור ישראלים המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכו' אשר נמנעו עד ליום זה מדיווח בישראל על ההכנסות שצמחו בגינם לרשויות המס בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עו"ד

לאחרונה, לאור בקשות רבות מצד נישומים ומייצגים, הוארך תוקפה של הוראת השעה לעניין הנוהל לגילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל, שהוחל לראשונה בשנת 2011 ואמור היה לפוג ב-30/6/2012, וזאת לתקופה של 3 חודשים נוספים, עד ליום ה-27/9/2012 (לאחר יום הכיפורים).

7/1/2012
תגובות0

אמנת המס שבין ישראל לסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עו"ד

תחולתה של אמנת המס בין ישראל לסין רחבה ביותר ונפרסת על מגוון של אנשים, פעולות, אירועים ונכסים. ככלל, האמנה חלה על יחידים, תאגידים ושותפויות - להלן סיקור מיוחד בנושא.

5/1/2012
תגובות0

תנאים לעיכוב ביצוע עונש מאסר

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון), חנן בן דוד, משפטן

מהם השיקולים המנחים את בית המשפט בבואו לקבוע האם לאפשר עיכוב ביצוע על נאשם שהורשע? גישתו של בית המשפט בבואו לפסוק בסוגיה זו עברה שינוי עם כניסת חוקי היסוד בכלל וחוק כבוד האדם וחירותו בפרט. עד לחקיקת חוקים אלו היו בתי המשפט מפרשים באופן מאוד מצמצם את ההוראות שבסעיפים 43 ו-44 לחוק העונשין, התשל"ז 1977.

4/1/2012
תגובות0

זכות הגישה לערכאות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אריאל בן אברהם, עורך דין

זכות הגישה לערכאות, מוכרת כיום, לעיתים, כזכות חוקתית לכל דבר, הנובעת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכן כתוצאה מדרישת החוק לתת לאדם את יומו בבית המשפט, האפשרות להגן על עצמו בהליך פלילי/אזרחי.

3/1/2012
תגובות0

החזר מע"מ במקרה של ביטול עסקה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

להבדיל מנפקותו המשפטית של ביטול חוזה בגין הפרתו או בהסכמה, במישור החוזי דהיינו במישור הדין הכללי, הצריכה על פי רוב להתברר בהליך שיפוטי, הרי שלעניין מע"מ, כל שעלינו לעשות הוא לפנות לסעיף 49 לחוק מע"מ הקובע כדלקמן:

1/1/2012
תגובות0

טיפים מיסויים לסוף שנת המס 2011

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

רגע לפני תום שנת המס 2011, אנו מציגים בפניכם שלל עצות שימושיות, בעזרתן תוכלו להקטין באופן חוקי את חבות המס שלכם בשנת המס 2011, ולהיערך באופן אופטימלי לפתחה של שנת המס 2012.

20/12/2011
תגובות0

הובלה ימית: חבלת רב החובל

מאת: אלי דורון, עורך דין -יואב הריס, עורך דין

טעות בניווט של רב-חוב מנוסה גרמה לנזק למטען, שבגינו הגישו בעלי המטען תביעה שכנגד בעלי האונייה. ההכרעה בעניין מציגה דעות חלוקות בנוגע למשמעות סעיפי הפטור הרלוונטיים, ומכאן לעניין חלוקת הסיכונים בין הבעלים לבין בעלי המטען.

20/12/2011
תגובות0

פסילת ספרים - היסוד הנפשי ושיקול הדעת

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- חנן בן דוד, משפטן

בכל מקרה בו מפעיל מנהל מע"מ את שיקול דעתו עליו לנמק את ההחלטה הן על גובה הקנס והן על סיבתו. אומנם נראה כי שיקול הדעת רחב אך בעצם על שיקול הדעת לעמוד במתחם הסבירות ביחס לעבירה ולחומרתה.

12/12/2011
תגובות0

חובת הגילוי החלה על הבנק ביחסיו עם ממשכן נכס

מאת: עורך דין אלי דורון

חובת הגילוי החלה על הבנק זכתה לדיון נרחב בפסיקה בהקשרים רבים ומגוונים. הבנק כפוף לחובות גילוי מוגברות אשר נועדו לשקף את עוצמתו של הבנק אל מול הלקוח, כמו גם את עוצמת ההשפעה הנודעת להתנהלותו ביחס למשק כולו.

3/12/2011
תגובות0

פסילת ספרים - יתרון טקטי לרשות המס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - מאור עייש, משפטן

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מדאיגה, במסגרתה עושה רשות המסים שימוש תכוף ושלא לצורך "בנשק יום הדין" והוא "פסילת ספרים", במסגרת הליכי שומה שהיא מנהלת בעניינם של נישומים.

29/11/2011
תגובות0

מכירת מוניטין בשותפות עורכי דין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

ב- רע" א 371/89 ליבוביץ נ' א את י. אליהו בע"מ פ"ד מד(2) 309, 315 (1990) מוניטין הוגדר כ- "תדמיתו החיובית של המוצר בעיני הציבור, אשר הודות לה קיים שוק של לקוחות בכוח, אשר מעוניינים ברכישתו".

12/11/2011
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם