רומניה: חובות אדמיניסטרטור בחברה רומנית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אודליה לזימי, משפטנית

לאור ההתפתחות הכלכלית ההולכת ומתחזקת ברומניה, נדרשים תושבים זרים, ביניהם ישראלים, להקים חברות רומניות לצורך ביצוע פעולותיהם השוטפות.

1/1/1900
תגובות0

מעמד אישי: האם פטירת אדם מזכה את גרושתו בקצבה בגין פנסיה צהלי"ת לה היה זכאי בחייו?

מאת: אלי דורון, עורך דין – גיל מור, עורך דין – שירה לוי, עורכת דין

נקודת המוצא מכח הילכת השיתוף וחוק יחסי ממון בין בני זוג היא כי הזכויות הפנסיוניות הן זכויות בנות שיתוף או איזון בין בני זוג, בהיותן חלק מנכסי העתודה הכלכלית של המשפחה אפילו טרם הגיע מועד מימושן.

1/1/1900
תגובות0

ביטוח ונזיקין: תיקון 37 לחוק ההתייעלות הכלכלית-העברת האחריות לטיפול רפואי בנפגעי תאונות דרכים לקופות החולים

מאת: אלי דורון, עורך דין - גיל מור, עורך דין

לדברי מציעי התיקון לחוק, השיטה הנהוגה כיום לפיה, האחריות לטיפול הרפואי באנשים שנפגעו בתאונת דרכים הוטלה על חברת הביטוח על אף שלחברות הביטוח אין מומחיות בהפעלת שירותי בריאות , לקויה.

1/1/1900
תגובות0

מיחזור בפסולת בניין

מאת: אלי דורון, עורך דין – גיל מור, עורך דין – שירה לוי, עורכת דין

סעיף 2 - לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט - 2009

1/1/1900
תגובות0

אימתי ע"פ פקודת מס הכנסה יוכרו ניכוי הוצאה שנוצרה בתשלום ריבית רעיונית? בתי אבות - רשויות המס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - יאנה שפירו, משפטנית

במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה בע"א 8131/06 ע"י בית המשפט העליון נדונה השאלה של התרת הוצאה בגין ריבית רעיונית .

1/1/1900
תגובות0

קביעת תושבותו של יחיד

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

על מנת לחוב במס את תושבי מדינת ישראל, הרי שישנה חשיבות מכרעת לבחינת השאלה מי הוא "תושב ישראל"?

1/1/1900
תגובות0

Non – domiciled UK Residents

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אסף הופמן, עורך דין

אין זה סוד, כי אנגליה היוותה בשנים האחרונות מרכז עלייה לרגל של עשירי עולם, אשר בחרו להעביר את מרכז חייהם לאנגליה בשל הטבות מס מפליגות.

1/1/1900
תגובות0

הקלות מס ע"פ פקודת מס הכנסה, במטרה לעודד השקעות בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

במסגרת תיקון 169 לפקודת מס הכנסה, נקבעו מספר הקלות מס שמטרתן לעודד השקעות זרים בישראל והזרמת הון זר.

1/1/1900
תגובות0

סיוע המדינה במימון הוצאות הכרוכות באימוץ ילדים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

הצעת חוק חדשה אשר הונחה על שולחן הכנסת מטעם חה"כ אופיר פינז-פז ודוד רותם, מבקשת להעניק סיוע כספי לכל אותם הורים חדשים אשר זכו לאמץ ילד בישראל, בכפוף לעמידה בקריטריונים שיקבעו.

1/1/1900
תגובות0

הקמת סניפים של חברות זרות בסין - Representative office

מאת: צוות האתר

חברות זרות רבות, בארץ ובעולם, רוכשות טובין שונים מיצרנים/ספקים סיניים. נתון זה מחייב את החברות השונות להדק קשריהם עם אותם יצרנים/ספקים, וזאת לשם השגת מחירים אטרקטיביים, תנאי מימון נוחים, תיאום מקסימלי וכד'.

1/1/1900
תגובות0

מס ערך מוסף: ענף מחזור פסולת המתכות- בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

ענף מחזור פסולת המתכות בישראל, הנו ענף ייחודי, המאופיין בכך שמקור חומרי הגלם המיועדים למחזור הנו ב"ספקים", שהינם אוספי פסולת מזדמנים שאינם רשומים בהכרח כעוסקים מורשים.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: תושב ארעי ברומניה משלם פחות מס על שכר עבודתו

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

מבלי משים, חלפו כמעט שני עשורים מאז הפיכת השלטון הקומוניסטי ברומניה שהתרחשה בחודש דצמבר 1989.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בין לאומי: נמל ג'ורג'יו ברומניה- אזור סחר חופשי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

רבות כבר נכתב על רומניה ועל הגורמים שמשכו משקיעים זרים רבים, לבחור בה כיעד אטרקטיבי להשקעה.

1/1/1900
תגובות0

הובלה ימית: "תקופת אחריות" גם בעסקאות FOB

מאת: אלי דורון, עורך דין - יואב הריס, עורך דין

עסקת FOB מוגדרת כעסקה שבה המוכר עומד בכל חובותיו והתחייבויותיו בעת טעינת הטובין מעבר למעקה האונייה.

1/1/1900
תגובות0

רומניה: Conciliation בדין הרומני

מאת: אלי דורון, עורך דין - גיל מור, עורך דין - עמית כהן, משפטן

הליך "הפיוס" (Conciliation)- מעיין הליך גישור המתנהל כהליך קדם משפט ותכליתו הסדר פשרה) הינו מוסד פרוצדוראלי המעוגן באינדקס 720 בחוק סדר הדין האזרחי הרומני (art.720 index 1).

1/1/1900
תגובות0

מס הכנסה: סיווגה של הכנסה כהכנסה ממשלח יד

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עידן גור, עורך דין

סוגיית ההבחנה בין הכנסה הונית להכנסה פירותית נדונה לא אחת בפסיקה ובספרות. באופן כללי, מקובל לראות במכירת מקור ההכנסה או אמצעי הייצור עצמו (מכירת העץ) כמכירה הונית, בעוד שבמכירת הפירות המתקבלים ממקור ההכנסה או אמצעי הייצור

1/1/1900
תגובות0

סירב לכבד סעיף אופציה למכירת הנכס - וחויב ע"י בית המשפט

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עידן גור, עורך דין

בפסק דין שניתן השבוע, חייב בית משפט המחוזי בחיפה משכיר נכס לכבד סעיף אופציה למכירת הנכס שנחתם מול שוכר הנכס (927/05, מפי כב' השופט עודד גרשון).

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: נתונים כלליים לעניין שיטת המס באוסטריה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עידן גור, עורך דין

הדין באוסטריה קובע כי חברות שנתאגדו באוסטריה או שהניהול האפקטיבי שלהן הוא מאוסטריה נחשבות כחברות תושבות אוסטריה.

1/1/1900
תגובות0

הקמת נאמנות במסגרת צוואה - השלכות מיסוי וחובות דיווח

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

בכל הנוגע למבנה המשפטי של נאמנות, מדובר למעשה על שלושה צדדים: יוצר הנאמנות, הנאמן והנהנה.

1/1/1900
תגובות0

התעוררות בשוק הנדל"ן הפולני כסממן ליציאה מהמשבר, האמנם?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

המשבר הכלכלי האחרון פגע פגיעה קשה במדינות מזרח אירופה דווקא בתקופה בה דומה היה כי אלו חוות מגמות צמיחה משמעותיות וחסרות תקדים.

1/1/1900
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם