נתונים כלליים לעניין מיסוי חברות ברוסיה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון), רותם סלע, משפטנית

הדין ברוסיה קובע, כי חברה שמקום התאגדותה הוא ברוסיה, תחשב כתושבת רוסיה לצורכי מס. חברה תושבת רוסיה חייבת במס ברוסיה על כל הכנסה שהפיקה ו/או שנצמחה לה, וזאת ללא קשר למקום הפקתה או צמיחתה של ההכנסה, בעוד שחברה שאינה תושבת רוסיה עשויה להתחייב במס ברוסיה אך ורק בגין הכנסה שהפיקה ו/או שנצמחה לה ברוסיה.

12/4/2012
תגובות0

החוק לשינוי נטל המס

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג לשינוי כלכלי-חברתי , אושר בכנסת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב-2011 (להלן-"החוק").

6/4/2012
תגובות0

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 68

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, תוקן ביום 29/12/2010 תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט -1959 - להלן סקירה קצרה של עיקרי התיקון

5/4/2012
תגובות0

החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- גיל מור, עורך דין

בעשורים האחרונים גברה מודעות הציבור לנושאי איכות הסביבה. הציבור כיום רגיש למטרדי ריח, רעש ופסולת, והלך רוח זה מתבטא בין היתר בחקיקה ובהלכות הנקבעות בבתי המשפט.

5/4/2012
תגובות0

ישראלים מבינים שהגלובליזציה חושפת חשבונות בנק בחו"ל - ולכן מקדימים תרופה למכה בהליך של גילוי מרצון

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

אין חולק, כי בין המאפיינים הבולטים של הליכי הגלובליזציה ושינויי העיתים מתבלטת סוגיית נזילות המידע. עובדה זו לא ברחה מעיניהם של שלטונות המס ממדינות מערביות שונות ואגב כך הוגברו שיתופי הפעולה בין מדינות לגבי מידע על הכנסות והעלמות מס, כל זאת אגב סדיקת מעטה החיסיון הבנקאי הנהוג במדינות שונות בעולם.

29/3/2012
תגובות0

מיסוי חברות בקפריסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - נחמן פרילינג, משפטן

29/3/2012
תגובות0

פומביות הדיון

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

עקרון העל הפורש אברת כנפיו על כל סוגיית פרסומם של דיונים המתקיימים בהליכים משפטיים הוא עקרון פומביות הדיון המשפטי.

29/3/2012
תגובות0

עונש התראה הוטל על רו"ח שערך הערכות שווי לחברות המבוקרות על ידו

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רימון זינאתי, עורך דין

סעיף 12 לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, מעניק למועצת רואי החשבון סמכות לחקור בעצמה או על ידי מי שתמנה לכך מבין חבריה, כל מקרה שהובא לידיעתה ובו נאשם רואה חשבון בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.

29/3/2012
תגובות0

בית המשפט הפדרלי לענייני מיסים בגרמניה מבהיר את היקף "פטור ההשתתפות" ממס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אייל פלד, משפטן

תחת מערכת ה-"פטור השתתפות" בגרמניה, 95% מרווחי ההון, כמו גם דיבידנדים המתקבלים בידי בעל מניות בתאגיד, הינם פטורים לחלוטין ממס. עם זאת, הפטור האמור לא חל במידה וישנה הערכה שבעל המניות של התאגיד רכש את המניות בכדי ליצור לעצמו רווח מסחרי קצר טווח.

29/3/2012
תגובות0

מבזקי ידיעות מיסוי בינלאומי בקליפת אגוז

מאת: דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי עו"ד ונוטריון

אוסטרליה- ב- 14 למרץ 2012, משרד האוצר האוסטרלי הודיע כי בכוונת הממשלה להפחית את שיעור מס החברות במדינה בשנות המס 2014-2013 משיעור של 30% לשיעור של 29%.

29/3/2012
תגובות0

רואה חשבון שעל בסיס נתונים שאינם נכונים הכין חוות דעת כלכלית המיועדת להגשה לרשויות המס, ננזף על ידי מועצת רואי החשבון

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רימון זינטי, עורך דין (רואה חשבון)

סעיף 12 לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, מעניק למועצת רואי החשבון סמכות לחקור בעצמה או על ידי מי שתמנה לכך מבין חבריה, כל מקרה שהובא לידיעתה ובו נאשם רואה חשבון בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.

22/3/2012
תגובות0

הקלות מס לתושב חוזר ועולה חדש לישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רימון זינטי, עורך דין (רואה חשבון)

במטרה לעודד עליה וחזרה לארץ, נקבעו בפקודת מס הכנסה הוראות המעניקות הקלות מס לתושבים חוזרים ולעולים חדשים.

22/3/2012
תגובות0

עיון בחומר חקירה

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב 1982 (להלן –"החוק") , שכותרתו עיון בחומר החקירה, קובע כי כאשר מוגש כתב אישום בפשע או בעוון, רשאים הנאשם וסניגורו, וכן אדם שהסניגור הסמיכו לכך, או בהסכמת התובע, אדם שהנאשם הסמיכו לכך, לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת, והנוגע לאישום שבידי התובע ולהעתיקו.

22/3/2012
תגובות0

טובת הילד כעקרון מנחה בעת קבלת החלטה בעניין שמו של קטין

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

בבית המשפט לענייני משפחה בקריות, הוגשה בקשת המבקשים ובהם הקטין, לשנות את שם משפחתו של הקטין לשם משפחת אמו המנוחה, תוך מחיקת שם משפחתו של אביו אשר רצח את אמו.

22/3/2012
תגובות0

ניתוק תושבות של ישראלים העוזבים עם המשפחה להונג קונג לטובת עבודה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אמיר עאקלה, משפטן

כאשר מתקיים אירוע מס בינלאומי, במובן בו מעורב מספר מדינות שונות, נשאלת השאלה איזה דין יש להחיל בעת היתקלות עם אירוע כזה , שיטות המס הנהוגות בגין אירוע הנדון עברו שינוי מרכזי אותו החילה רפורמת בכר.

19/3/2012
תגובות0

נדל"ן בהונגריה - יחידים והיבטי מיסוי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אמיר עאקלה, משפטן

אפשר לחלק את המשקיעים בשוק הנדל"ן בהונגריה לשתי קבוצות. הרי יש נפקות לאבחון בין אלה שיש להם אזרחות לבין אלה המהווים אזרחי מדינה אחרת ובעיניהם הונגריה יעד אטרקטיבי להשחלת כספיהם לתוך קרקעיה.

19/3/2012
תגובות0

יורד לארה"ב? - אלו הן השלכות המס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

במסגרת פעילותינו מייצג משרדנו לא אחת ישראלים בעלי סטטוס של "תושב קבע" (Permanent Resident) בארה"ב, דהיינו – ישראלים המחזיקים או מבקשים להחזיק ב-Green Card.

19/3/2012
תגובות0

ההבדל שבין רווחים ראויים לחלוקה במדידה חשבונאית לבין רווחים ראויים לחלוקה במדידה לצרכי מיסוי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עו"ד

המונח "רווחים ראויים לחלוקה" מוגדר בסעיף 94ב(ב)(1) לפקודת מס ההכנסה. מהגדרת הסעיף דלעיל עולות שתי חלופות לחישוב הרווחים דלעיל, כאשר הסכום שנלקח בחשבון הוא הנמוך שביניהן. חלופה אחת קובעת חישוב חשבונאי ואילו החלופה השנייה קובעת חישוב לצרכי מס.

19/3/2012
תגובות0

מיסוי חברות בפולין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - נחמן פרילינג, משפטן

הדין בפולין קובע, כי חברה שמקום רישומה הוא בפולין או שהועד המנהל שלה (הדירקטוריון) יושב בפולין, תחשב כתושבת פולין לצורכי מס.

19/3/2012
תגובות0

רישום מכר על פי צוואה

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- איריס בורקום, משפטנית

האם ירושה היא עסקת מכר? סיקור מיוחד בענייני רישום הנכס בטאבו, העברת נכס בירושה - האם מדובר בעיסקה פטורה ממס שבח, או שמא מדובר במס נדחה?

19/3/2012
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם