מע"מ אפס על עבודת ישראלים בחו"ל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - אייל פלד, משפטן

הקלות המס הטמונות בעבודת ישראלים בחו"ל אשר נכנסת בגדר "שירות הניתן לתושב חוץ" אך חומקת מגדר החריגים להגדרה זו, הופכת את האפשרות לעבוד בחו"ל וליהנות ממע"מ בשיעור אפס בישראל לאפשרות אטרקטיבית.

1/1/2010
תגובות0

העלמת מס על פי פקודת מס הכנסה אינה מהווה עבירת מקור

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - אייל פלד, משפטן

העלמת מס על פי פקודת מס הכנסה אינה מהווה עבירת מקור עפ"י חוק איסור הלבנת הון - על רכוש אסור, עבירות מקור והדין הישראלי בנושא בסיקור המשפטי המיוחד שלפניכם.

1/1/2010
תגובות0

מע"מ 0 בגין שרותי מחקר ופיתוח של חברה ישראלית לחברה זרה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון), רותם סלע, משפטנית

בית המשפט התווה מבחני עזר לאיתור מקבל השירות העיקרי, על פיהם יש לבחון את: זהותו של המשלם בעד השירות, את הצדדים לחוזה השירות, את זהותו של הנהנה הדומיננטי מן השירות ואת שאר נסיבות העניין, אשר מהן ניתן ללמוד על זהותו של מקבל השירות.

1/1/2010
תגובות0

שיטת מיסוי היהלומים הישראלית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רותם סלע, משפטנית

ענף היהלומים הישראלי והבורסה הישראלית ליהלומים בראשו מהווים ענף ייצוא מפואר ומוביל במסחר הישראלי.

1/1/2010
תגובות0

המבחן הטכני לקביעת תושבות היחיד

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

על פי ההגדרה לעניין תושבות בפקודת מס הכנסה, ניתן להיכנס להגדרת "תושב" גם מבלי לבחון מבחינה מהותית האם מרכז חייו של אדם נמצא בארץ, לרבות אי בחינת הזיקות המשפחתיות, הכלכליות והחברתיות. הפקודה קובעת שתי חלופות אשר ידונו להלן.

1/1/2010
תגובות0

שינוי בשיטת הדיווח למע"מ

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) עמית כהן, משפטן

במסגרת תיקון מס' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975, שונה חוק מע"מ בכל הנוגע לתוכן הדיווח התקופתי, אופן הגשתו ועוד. התיקון, מרחיב את היקף הדיווח על עסקאותיהם ותשומותיהם של עוסקים וכמו כן דורש הגשתם בתדירות חודשית ובאופן מקוון (On Line) בלבד.

1/1/2010
תגובות0

כיצד להגיש תביעה למל"ל בגין תאונת עבודה?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

היה ונקלעתם לסיטואציה בה נפגעתם בתאונת עבודה, עליכם לפעול כדלקמן (פורסם במקור באתר YNET)

14/11/2009
תגובות0

מיהו תושב חוזר ותיק ולאילו הטבות מס הוא זכאי?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עדי נויוביץ, משפטנית

בספטמבר 2009 ביוזמת המשרד לקליטת עלייה פורסם תיקון 168 לפקודת מס הכנסה - במסגרת התיקון נקבעה רפורמה הכוללת הטבות מס שונות לתושב החוזר לישראל, והן מפורטות במאמר לפניכם.

5/9/2009
תגובות0

יתרונות המס הצומחים מקבוצות רכישה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

יתרונות המיסוי הגלומים בעסקאות של קבוצות רכישה נגזרו משני מוקדים עיקריים: תשלום מס רכישה מופחת ותשלום מע"מ מופחת - להלן סיקור מיוחד בנושא.

1/9/2009
תגובות0

מס החברות בקפריסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) – יפעת גוטמן, משפטנית

קפריסין מציעה למשקיעים הזרים דרכים רבות לתכנוני מס ובכך יוצרות הזדמנויות מעניינות שהופכות אותה ליעד פוטנציאלי להקמת חברות - להלן סיקור מיוחד בנושא.

21/6/2009
תגובות0

מיסוי בין לאומי - האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאנגליה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עדי נויוביץ, משפטנית

בעידן הגלובאלי בו עסקאות מניבות הכנסה מתבצעות במספר מדינות במקביל, ופרטים יכולים להחזיק ביותר מאזרחות אחת ובמקביל להיות תושבים במדינה אחרת קיימים מצבים רבים בהן למדינות שונות קיימת זיקת מיסוי לאותה הכנסה.

4/6/2009
תגובות0

מס הכנסה : תכנון מס - כלל החישוב המאוחד

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עדי ניוביץ , משפטנית

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע כי "הכנסת בני זוג יראוה לעניין פקודה זו כהכנסת בן הזוג הרשום והיא תחוייב על שמו..."

16/2/2009
תגובות0

חלון ההזדמנויות לישראלים חוזרים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) – יפעת גוטמן, משפטנית

המשבר הכלכלי הגלובלי הביא ישראלים רבים השוהים במדינות שמעבר לים לשקול חזרה ארצה ולהם מגיע הטבות מס שונות - על ההטבות המדוברות וההשלכות השונות.

8/12/2008
תגובות0

פטור ממס שבח

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

"מכירה" הינה כל אירוע בו יוצא נכס מידי נישום, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לרבות מכירה מאונס הנכפת על הנישום, אך למעט מספר חריגים.

1/1/1900
תגובות0

פיצויי פיטורין לעובד שנפטר יועברו ליורשיו

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

חוק פיצויי פיטורים בנוסחו הנוכחי מאפשר ליורשיו של עובד שנפטר לקבל את פיצויי הפיטורים להם היה זכאי המוריש.

1/1/1900
תגובות0

מעמד אישי: על ניאוף ו"נסיבות מיוחדות"

מאת: אלי דורון, עורך דין – גיל מור, עורך דין – שירה לוי, עורכת דין

לאחרונה פורסמו בכלי התקשורת חילוקי הדעות התהומיים, יש לומר, בין ביהמ"ש לבין ביה"ד הרבני אודות השאלה האם בגידת אחד מבני הזוג בתקופת הנישואין היא בבחינת "נסיבות מיוחדות" המצדיקות סטייה מכלל איזון הנכסים השווה הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 וכן פרשנותו של סעיף 8 לאותו חוק.

1/1/1900
תגובות0

הסדרי ראייה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- שירה לוי, עורכת דין

ילדים זקוקים לשני הוריהם. הזכות לקשר היא של הילד ועל שני ההורים מוטלת החובה לקיים קשר עם הילד גם לאחר הגירושין וזאת מתוקף אחריותם ההורית.

1/1/1900
תגובות0

בתקנות מס רכוש לעניין חישוב הנזק

מאת: אלי דורון, עורך דין - יריב שפרונג, עורך דין

לאחרונה קבעה ועדת ערר של מס רכוש באזור מרכז כי ניתן לסטות מהנוסחאות הקבועות בתקנות מס רכוש לעניין חישוב הנזק, באם הנסיבות מחייבות לעשות כן על מנת להגיע לפיצוי צודק.

1/1/1900
תגובות0

מעמד אישי: חובת האב בתשלום מזונות ושיעורם

מאת: אלי דורון, עורך דין – גיל מור, עורך דין – שירה לוי, עורכת דין

במסגרת תביעה למזונות קטינה ודמי טיפול בבית המשפט לענייני משפחה בת"א נקבע לאחרונה כי לא ניתן לחייב את האב לגור בחו"ל, בארץ בה מתגוררות גרושתו ובתו

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: בולגריה כמקלט מס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

בשנים האחרונות יותר ויותר ישראלים מגלים את מדינות מזרח אירופה כיעד אטרקטיבי להשקעה.

1/1/1900
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם