סירב לכבד סעיף אופציה למכירת הנכס - וחויב ע"י בית המשפט

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עידן גור, עורך דין

בפסק דין שניתן השבוע, חייב בית משפט המחוזי בחיפה משכיר נכס לכבד סעיף אופציה למכירת הנכס שנחתם מול שוכר הנכס (927/05, מפי כב' השופט עודד גרשון).

1/1/1900
תגובות0

הקמת סניפים של חברות זרות בסין - Representative office

מאת: צוות האתר

חברות זרות רבות, בארץ ובעולם, רוכשות טובין שונים מיצרנים/ספקים סיניים. נתון זה מחייב את החברות השונות להדק קשריהם עם אותם יצרנים/ספקים, וזאת לשם השגת מחירים אטרקטיביים, תנאי מימון נוחים, תיאום מקסימלי וכד'.

1/1/1900
תגובות0

מס ערך מוסף: ענף מחזור פסולת המתכות- בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

ענף מחזור פסולת המתכות בישראל, הנו ענף ייחודי, המאופיין בכך שמקור חומרי הגלם המיועדים למחזור הנו ב"ספקים", שהינם אוספי פסולת מזדמנים שאינם רשומים בהכרח כעוסקים מורשים.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: תושב ארעי ברומניה משלם פחות מס על שכר עבודתו

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

מבלי משים, חלפו כמעט שני עשורים מאז הפיכת השלטון הקומוניסטי ברומניה שהתרחשה בחודש דצמבר 1989.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בין לאומי: נמל ג'ורג'יו ברומניה- אזור סחר חופשי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

רבות כבר נכתב על רומניה ועל הגורמים שמשכו משקיעים זרים רבים, לבחור בה כיעד אטרקטיבי להשקעה.

1/1/1900
תגובות0

הובלה ימית: "תקופת אחריות" גם בעסקאות FOB

מאת: אלי דורון, עורך דין - יואב הריס, עורך דין

עסקת FOB מוגדרת כעסקה שבה המוכר עומד בכל חובותיו והתחייבויותיו בעת טעינת הטובין מעבר למעקה האונייה.

1/1/1900
תגובות0

רומניה: Conciliation בדין הרומני

מאת: אלי דורון, עורך דין - גיל מור, עורך דין - עמית כהן, משפטן

הליך "הפיוס" (Conciliation)- מעיין הליך גישור המתנהל כהליך קדם משפט ותכליתו הסדר פשרה) הינו מוסד פרוצדוראלי המעוגן באינדקס 720 בחוק סדר הדין האזרחי הרומני (art.720 index 1).

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: ייעוץ מס- ישראלים סוחרים בסחורות סיניות באמצעות חברה הונג-קונגית - מקלט מס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי,עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

במאמר זה נבקש להתייחס בקליפת אגוז למעורבות ההולכת וגדלה של אנשי עסקים ישראלים בשוק ההונג-קונגי, וכן ליתרונות הקיימים לחברות ישראליות בעלות קשרים בשוק של הונג-קונג ובשוק הסיני.

1/1/1900
תגובות0

ניכוי תשומות בגין עסקאות עתידיות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

סעיף 41 לחוק מע"מ קובע כי אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה חייבת במס.

1/1/1900
תגובות0

ייעוץ מס - מיסוי בינלאומי: תושב ישראל המחזיק באזרחות אמריקאית (ארה"ב) חייב בדיווח ובמס בארה"ב

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

כלל מסור בידינו, שכל אימת שמדינה תבקש למסות הכנסתו של יחיד מאן דהו, תעשה כן מכוח סמכותה הטריטוריאלית, קרי על הכנסה שהופקה בטריטוריה שלה, או לחילופין מכוח סמכותה הפרסונאלית, קרי אם מפיק ההכנסה קשור בקשר פרסונאלי למדינה, אזי המדינה תהא מוסמכת להטיל מס על הכנסתו בכל מקום בעולם ואין נפקא מינה היכן הופקה.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי - פקודת מס הכנסה : סעיף 89(ב)(3)- כללי המקור של הכנסה הונית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

סעיף 89(ב) קובע את הקריטריונים לפיהם יקבע המקום בו נצמח או הופק רווח הון.

1/1/1900
תגובות0

חוק מע"מ : הימורים באינטרנט: חובת פתיחת תיק במע"מ למהמרים מקוונים, האמנם?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

סוגיות משפטיות רבות ומגוונות עולות מנושא ההימורים באינטרנט.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: בולגריה כאלטרנטיבה לטורקיה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

הירידה דרומה ביחסים בין ישראל לטורקיה טומנת בחובה בעייתיות לא מבוטלת.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בין לאומי: תשלום ביטוח לאומי והשפעתו על קביעת מקום מושבו של הנישום לצרכי מס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

נזכיר ונזכור תושבות של אדם אינה מתחילה ואינה נפסקת בהכרח ברגע שהיחיד עבר לגור מחוץ או בתוך גבולות המדינה, וזאת גם אם המעבר הינו למספר שנים.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: ישראלים עושים עסקים באפריקה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

עבור אנשי עסקים ישראלים לא מעטים, אפריקה מהווה שוק מטרה חשוב מן המעלה הראשונה.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בינלאומי: שיטת המס בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

ביום 24.07.2002 התקבל החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב- 2002 (להלן: "החוק לתיקון פקודת מס הכנסה"), אשר תחולתו הינה על הכנסה שהופקה או נצמחה החל משנת המס 2003 ואילך (להלן: "הרפורמה"/ "רפורמת המס").

1/1/1900
תגובות0

מיסים: חוק ההתייעלות הכלכלית 2009

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

לאחרונה, פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית 2009 (להלן: "חוק ההתייעלות") והביא עימו שינויים מהותיים במטריית המס הנוהגת, בין היתר, בפקודת מס הכנסה, חוק המע"מ ובחוק הביטוח הלאומי.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי בין לאומי: מס ששולם בחול והחורג מהשיעור הקבוע באמנה למניעת כפל מס, אינו ניתן לקיזוז כנגד המס בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

מהלך בו ישראלי רוכש קרקע ומבצע רישום פיקטיבי על שמו של מאן דהו מקומי, טומן בחובו יתרונות וחסרונות אינהרנטיים. במסה קצרה זו נבקש להתייחס על קצה המזלג למהלך דלעיל ולטמון בתוכו.

1/1/1900
תגובות0

מס הכנסה: מעבר משיטת דיווח על בסיס מזומן לשיטת דיווח על בסיס מצטבר

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקאנוב, משפטן

תורת החשבונאות מכירה בשתי שיטות דיווח עיקריות: שיטת דיווח על בסיס מצטבר הנה שיטת דיווח, לפיה, עיתוי ההכרה בהכנסות והוצאות בעסק הינו כאשר מתגבשת הזכות לקבל את ההכנסה או החובה לשלם את הוצאה, ולא במועד בו התקבלה ההכנסה או הוצאה ההוצאה בפועל.

1/1/1900
תגובות0

אימתי ע"פ פקודת מס הכנסה יוכרו ניכוי הוצאה שנוצרה בתשלום ריבית רעיונית? בתי אבות - רשויות המס

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - יאנה שפירו, משפטנית

במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה בע"א 8131/06 ע"י בית המשפט העליון נדונה השאלה של התרת הוצאה בגין ריבית רעיונית .

1/1/1900
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם