בעקבות הקמפיין החדש של רשות המסים - "הקדם תרופה למכה" - נוהל גילויי מרצון

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין - תמיר קלדרון, עורך דין

בשבועות האחרונים יצאה רשות המסים בקמפיין חדש המפורסם באמצעי התקשורת השונים, אשר מטרתו העיקרית היא להרתיע נישומים מביצוע עבירות מס ולעורר את מודעות הציבור בדבר חומרתן של עבירות אלו.

9/4/2010
תגובות0

חוק ההתייעלות הכלכלית - היבטי מיסוי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

"חוק ההתייעלות הכלכלית" שפורסם ברשומות ביום 23.7.09 הינו רחב היקף, כך שהשפעתו חלה על מרבית תחומי המשק הישראלי. בתחום המס קבע המחוקק שינויים בלתי מבוטלים, באופן בו חבות המס ומבנה המס של כל אחד ואחת מאיתנו יושפע מהם באופן זה או אחר. לפיכך קיימת חשיבות רבה בסקירה מעמיקה של חלק מאותם השינויים, כך שנוכל להיערך אליהם מבעוד מועד ולתכנן את צעדינו בהתאם.

9/4/2010
תגובות0

חובת עובד כלפי מקום עבודתו, לאחר סיום העבודה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-אבנר בר זיו, משפטן

עובד מחויב מכוח תפקידו בחובת אמונים ותום לב כלפי מעבידו בתקופת עבודתו, אך גם עם סיום יחסי העבודה בין הצדדים, מוטלת על העובד חובת אמונים וחובת תום לב כלפי מעסיקו לשעבר.

1/3/2010
תגובות0

מיסוי בינלאומי: ישראלים משקיעים בסין ונהנים משיעורי מס הכנסה סיני נמוך

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

בשנים האחרונות חל גידול בהשקעות של חברות ישראליות ויחידים בסין. הכלכלה הסינית בצמיחה אדירה עקב רפורמות שלטוניות מרחיקות לכת בחקיקה, כך שרוב הייצור של ענפים שלמים מורכזו בסין.

19/2/2010
תגובות0

מיסוי חברות בקפריסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עידן גור, עורך דין

יותר ויותר ישראלים מפעילים את עסקיהם באמצעות חברות זרות. אחת המדינות הפופולריות בהן מוקמות חברות אלה, הינה קפריסין. במאמר זה נסקור בקצרה את עקרונות מיסוי החברות בקפריסין.

8/2/2010
תגובות0

מס הכנסה: כיצד מסווגות רשויות המס העברת ידע?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עידן גור, עורך דין

בפס"ד בנימין רוזנברג, פסק הדין החשוב ביותר בסוגיית אופן סיווג הכנסה ממכירת ידע, נדרש ביהמ"ש לשאלת סיווגו של תקבול ממכירת ידע,

7/2/2010
תגובות0

יתרונות מוסד הפרה-רולינג

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

מוסד ה-"פרה-רולינג" טומן בחובו יתרונות ברורים לצד חסרונות, שחלקם אינהרנטיים ובלתי מבוטלים - במאמר זה נבקש לעמוד ממעוף הציפור על יתרונותיו של המוסד דלעיל.

7/2/2010
תגובות0

החזרי מס להורים לילדים עם לקויי למידה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) – יפעת גוטמן, משפטנית

בשנים האחרונות חלה עלייה במודעות הציבור בכלל ובמערכת החינוך בפרט לצרכים המיוחדים של תלמידים עם ליקויי למידה.

7/2/2010
תגובות0

חובת ניכוי מס במקור מתשלומים בעד שירותים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקאנוב, משפטן

חובת ניכוי המס במקור מחייבת (בסעיף 164) את משלם ההכנסה לנכות את המס שחייב בו הנישום (מקבל ההכנסה). החובה לנכות מס במקור אינה חובה העוסקת במהותה של החבות במס, כלומר אינה חובה שקובעת את זהותו של הנישום החייב במס, אלא חובה העוסקת בגביית המס.

6/2/2010
תגובות0

מיסים: סמכות מע"מ לתפוס חומר של עוסק הנמצא אצל רואי חשבון

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

לחוקרי מע"מ הוקנתה סמכות מן הדין לתפוס "טובין" מכוח סעיף 109(א)(2) לחוק מס ערך מוסף.

6/2/2010
תגובות0

נדל"ן בר רשות במקרקעין וזכויותיו

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עדי נויוביץ

במאמר זה ננסה להסביר את שיקוליו של בית המשפט בהגדרתו את פלוני כ-"בר רשות במקרקעין" ומה הן הזכויות המשפטיות אשר ההגדרה מקנה.

6/2/2010
תגובות0

מעמד אישי-אפוטרופסות משותפת לאחר הגירושין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - שירה לוי, עורכת דין

עפ"י חוק הכשרות והאפוטרופסות – 1962, הורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים.

5/2/2010
תגובות0

מס הכנסה פלילי : "תרופה" לעבריין המס: הליך של גילוי מרצון

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית כהן, משפטן

באפריל 2005 פרסמה רשות המיסים "נוהל גילוי מרצון" מתוך כוונה מוצהרת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים וכיו"ב, שעברו על חוקי המיסים, פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחקיקת מס אחרת, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת.

5/2/2010
תגובות0

כיצד נקבעת תושבות אדם לצרכי מס בישראל?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

התוצאה של שינוי שיטת המס והמעבר למיסוי על בסיס פרסונלי פרושה הרחבה, הלכה למעשה, של בסיס המס בישראל - מהאמור לעיל הרי שישנה חשיבות מכרעת לבחינת השאלה מי הוא "תושב ישראל"?

5/2/2010
תגובות0

ערעור על שומת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

במקרים רבים השומה אשר קובע פקיד השומה לנישום אינה תואמת את השומה העצמית שהגיש הנישום עצמו ולא אחת פונים אלינו בשאלה, כיצד ניתן לערער על שומת מס הכנסה שכאלו.

3/2/2010
תגובות0

מיסוי חברות בשוויץ

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

מיסוי חברות בשוויץ כחלק מתכנון מס בינלאומי לישראלים

3/2/2010
תגובות0

סוגי מס בישראל ושיעורם על פי פקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

בהתאם לשיטת המס הנהוגה בישראל, עליה כתבנו רבות במאמרים קודמים מטעם משרדנו, הרי שהחיוב במס מתבצע על בסיס פרסונאלי, קרי מיסוי כל ההכנסות של תושב ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה.

3/2/2010
תגובות0

המבחנים לקביעת תושבות יחיד ע"פ פקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) – יפעת גוטמן, משפטנית

סיקור מקצועי נרחב אודות המבחנים לקביעת תושבות יחיד בישראל על פי פקודת מס הכנסה - המרכיבים המהותיים, המרכיבים הטכניים, מבחן מרכז החיים וכל מה שצריך לדעת כאן.

3/2/2010
תגובות0

ייעוץ מס: תושבים שיורדים מהארץ "מתנתקים" משיטת המס בישראל, פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ ועוד

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - יפעת גוטמן, עורכת דין

רפורמת המס שיושמה בדין הישראלי בשנת המס 2003 שינתה את שיטת המס הנהוגה בארצנו משיטת מיסוי טריטוריאלית לשיטת מיסוי פרסונאלית.

3/2/2010
תגובות0

מעמד אישי: צוואה או פוליסת ביטוח?

מאת: אלי דורון, עורך דין – גיל מור, עורך דין – שירה לוי, עורכת דין

דיוננו עוסק בשאלה המשפטית שעלתה לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה: מה גובר על מה – קביעת מוטבים בתוכנית ביטוח או הוראת צוואה מאוחרת לכך? להלן התשובות המנומקות.

3/2/2010
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם