מאת: רבקה מנגוני, עו"ד (יוע"מ)


פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (להלן:"החוק"), עוסק ב-"ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד" ומקנה לעובדים את הזכות הבסיסית לתבוע את שכרם המגיע להם ממעביד שהפך לחדל פירעון מן המוסד לביטוח לאומי.

אפשרות קבלת הקצבה כאמור 'מניחה בדלתם' פתרון יעיל, פרקטי ואפקטיבי לפירעון חובותיהם (הן ממעסיק שפשט רגל ו/או חברה חדלת פירעון כפי שצוין לעיל). תכליתו של פרק זה, בדומה לחוק הביטוח הלאומי בכללותו, להקנות רשת בטחון עבור המבוטחים בשעה שאלו נמצאים ברגעי מצוקה וקושי כלכלי ניכר ביכולתם להתפרנס ממקור כלשהוא.

רבים המקרים בהם מעבידים נקלעים למצוקה פיננסית וקשיי נזילות ואין בידם אלא להפסיק את פעילותם ולהודיע על סגירת העסק כביום בהיר אחד, באופן מוחלט. כפועל ישיר מכך, הפסקת העבודה של העובד נעשית פעמים רבות מבלי ששולם מלוא השכר המגיע לעובד בגין העבודה וכן מבלי ששולמו פיצויי פיטורין וכן זכויות סוציאליות נוספות המגיעות לעובד בגין תקופת עבודתו. העובד עם סיום העסקתו נמצא אל מול 'שוקת שבורה' והופך שלא מרצונו לנושה של המעסיק.

הזכות לגמלה

סעיף 182 לחוק הביטוח הלאומי קובע את הזכות לגמלה ולפיו מבוטח יהיה זכאי לגמלה אם ניתן לגבי מעבידו של העובד המבוטח אחד מאלה, לפי העניין:
(1) צו הכרזה כפושט רגל;
(2) צו לפירוק חברה בידי בית המשפט או בהשגחתו;
(3) צו לפירוק שותפות;
(4) צו לפירוק אגודה שיתופית;
(5) צו לפירוק עמותה.

סעיף 183 לחוק הביטוח הלאומי קובע את שיעור הגמלה, ולפיו עובד יהא זכאי לתשלום חובות מעסיקו עבור שכר עבודה בגין תקופה שלא תעלה על 12 חודשי עבודה אחרונים (לרבות פדיון חופשה, דמי הבראה, הודעה מוקדמת וכיו"ב) וכן חוב בגין פיצויי פיטורים. שיעור הגמלה מוגבל תקרה השווה ל"סכום הבסיסי" (8,648 ₪ נכון ליום 1/1/17) כפול 13.

הגשת התביעה לקצבה

הגשת התביעה לקצבה תוגש למוסד לביטוח לאומי על ידי בעל התפקיד שמונה על ידי בית המשפט (מפרק של חברה/שותפות/אגודה/עמותה או נאמן בפשיטת רגל) וזאת בכפוף לכך שתוגש על ידי העובד תביעת חוב לבעל התפקיד.

טופס התביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים יוגש למפרק/נאמן בצירוף שלושה תלושי שכר אחרונים (המשקפים נאמנה את הכנסתו) ואישור מקופת הגמל. כמו כן, במקרים המתבקשים, יוגש מסמך לצורכי הוכחה המתעד את סכום פיצויי הפיטורים להם יהיה העובד זכאי, בהתאם למועד הפסקת העבודה. בנוסף לכך, מומלץ וראוי לצרף מסמכים נלווים נוספים לתביעת החוב, כאלו שייצקו תוכן ויביאו לכדי הוכחת התביעה ואישורה בהקדם. את הגמלה המשולמת יראו כשכר עבודה או פיצויי פיטורים לכל דבר ועניין, ועל כן ינוכה ממנה מס בהתאם לדין.

>> זקוקים לייעוץ אישי של עו"ד לענייני עבודה בנושא? לחצו כאן.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החברה הושפעה מהקורונה? חובת הגילוי על הדירקטור

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

גם החברה שלכם הושפעה ממשבר הקורונה? חובת הגילוי והאחריות עלייך כדירקטור - קרא כאן המלצות חשובות לגבי גילוי בדו"חות הקרובים ואיך לשרוד בעולם מלא סיכונים?

הקפאת הליכים / חדלות פירעון בשל הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו המתמחה בשיקום עסקים ובסיוע לעסקים הנתונים במצוקה תזרימית יודע לבחון במהירות הבזק את הפעילות, לבחון מה הצעדים הנדרשים לטובת הצלת העסק ולנקוט בנדרש ללא דיחוי.

העברות מרמה על ידי חייב

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע להתנהל מול הנאמן, בתי המשפט, כונס הנכסים הרשמי ומול כל גורם נדרש אחר לטובת טיפול בטענות של הברחת נכסים או העברות מרמה במסגרת הליך של פשיטת רגל, חדלות פירעון או כל הליך קשור אחר.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם