מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; הדר ויצנר, משפטנית


נאמנות הינה הסדר משפטי היוצר זיקה בין הנאמן לנכס.
זיקה זו מקנה לנאמן השפעה על גורל הנכס, אשר יכולה להתבטא באופנים שונים.

לנאמנות מטרות שונות ומגוונות, ביניהן דאגה לאנשים מוגבלים, חולים ופסולי דין,
הגנה על הנכסים מפני תביעות נושים, תכנון מס ועוד. מוסד הנאמנות מורכב משלושה שחקנים:
"יוצר" - אדם שהקנה לנאמן נכס, במישרין או בעקיפין;
"נאמן" - אדם שהוקנו לו נכסים, הכנסות מנכסים, או שהוא מחזיק בנכסים בנאמנות;
"נהנה" - מי שזכאי ליהנות מנכסי הנאמן או מהכנסת הנאמן, במישרין או בעקיפין.

מיסוי על פי סוגי הנאמנויות השונים

ככלל, הנאמן הוא זה שיהיה בר השומה ובר החיוב במס בשל הכנסת הנאמן ופעולות בנכסי הנאמן.
לכל סוג נאמנות נקבע באופן ספציפי האם יראו את הכנסת הנאמן כהכנסת היוצר או כהכנסת הנהנה:

א. נאמנות תושבי ישראל

סוג זה חל על נאמנות שבמועד יצירתה - יוצר אחד לפחות ונהנה אחד לפחות בה היו תושבי ישראל. וגם, בשנת המס יוצר אחד לפחות או נהנה אחד לפחות בה הינו תושב ישראל. לחילופין, סוג זה יחול אף על נאמנות תושבי ישראל גם נאמנות שאינה נאמנות תושבי חוץ, אינה נאמנות נהנה תושב חוץ ואינה נאמנות קרובים.

בנאמנות תושבי ישראל יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של היוצר ואת נכסי הנאמן כנכסיו של היוצר; בנאמנות תושבי ישראל שכל יוצריה נפטרו יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של יחיד תושב ישראל ואת נכסי הנאמן כנכסים של יחיד תושב ישראל.

ב. נאמנות נהנה תושב ישראל

סוג נאמנות זה כולל שני סיווגי משנה:

1. נאמנות שאינה נאמנות קרובים - נאמנות שממועד יצירתה ועד שנת המס כל יוצריה הם תושבי חוץ ובשנת המס יש בה נהנה אחד לפחות שהוא תושב ישראל. על נאמנות נהנה תושב ישראל שאינה נאמנות קרובים יחולו ההוראות החלות על נאמנות תושבי ישראל

2. נאמנות קרובים - נאמנות נהנה תושב ישראל שבין כל יוצריה לבין כל הנהנים תושבי ישראל בה מתקיימים יחסי קרבה, תחת 2 חלופות: האחת, היוצר הוא הורה, בן זוג, ילד או נכד של הנהנה. השנייה, בין היוצר והנהנה מתקיימים יחסי קרבה כאמור בפסקאות (1) או (2) של ההגדרה "קרוב" שבסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, שאינם כאמור בחלופה הראשונה, ופקיד השומה שוכנע כי הקמת הנאמנות וההקניות לנאמנות היו בתום לב וכי הנהנה לא נתן תמורה בעד זכותו בנכסי הנאמנות. 

במיסוי על פי נאמנות קרובים המיסוי יתבצע על פי שתי חלופות:

1. חלוקה מהנאמן לתושב ישראל תחויב במס בשיעור של 30% אם הוכיח הנאמן כי החלוקה לנהנה, כולה או חלקה, היא של נכס שאילו היה מועבר מהנאמן לנהנה במישרין היה פטור ממס (קרי, קרן) תהיה החלוקה של אותו נכס פטורה ממס.

2. לפי בחירת הנאמן (בהודעה לפקיד השומה תוך 60 יום מיום הקמת הנאמנות או הפיכתה לכזו, לפי המאוחר), ניתן לבקש כי הכנסות הנאמנות - המיועדות לחלוקה לנהנה תושב ישראל - תחויבנה בשנת המס בה הופקו או נצמחו בשיעור של 25%. במקרה זה, החלק עליו שולם מס בשיעור של 25% יהא פטור בעת החלוקה בפועל. נאמן שהודיע כי בחר בחלופה זו לא יוכל לחזור בו כל עוד הנאמנות היא נאמנות קרובים.

ג. נאמנות תושבי חוץ

נאמנות שבשנת המס כל יוצריה וכל הנהנים בה הם תושבי חוץ או שכל יוצריה הם תושבי חוץ וכל הנהנים בה הם נהנים לצורכי ציבור או תושבי חוץ, ולא היו בה נהנים תושבי ישראל ממועד יצירתה, וכן נאמנות שכל יוצריה נפטרו וכל הנהנים בה בשנת המס הם תושבי חוץ, או שכל יוצריה נפטרו וכל הנהנים בה הם נהנים לצורכי ציבור או תושבי חוץ, ולא היו בה נהנים תושבי ישראל ממועד יצירתה. בנאמנות זו יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של היוצר ואת נכסי הנאמן כנכסיו של היוצר. הנאמנות הינה פטורה ממס בגין הכנסות שהופקו מחוץ לישראל ומשמרת את מעמדה בפטירת היוצר, ובלבד שהוא נחשב תושב חוץ במותו.

ד. נאמנות נהנה תושב חוץ 

היא נאמנות בה לא מתקיימים התנאים ביחס לנאמנות תושבי ישראל וכן איננה נאמנות על פי צוואה, והתקיימו בה כל אלה:
1. הנאמנות הינה בלתי הדירה וגם
2. כל הנהנים הינם תושבי חוץ, שזהותם ידועה וגם
3. יוצר אחד לפחות תושב ישראל. בנאמנות זו, יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של הנהנה ואת נכסי הנאמן כנכסי הנהנה.

ה. נאמנות על פי צוואה 

נאמנות שנוצרה לפי הוראות צוואה וכל יוצרי הנאמנות הם מצווים שהיו במועד פטירתם תושבי ישראל. בנאמנות לפי צוואה יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של הנהנה ואת נכסי הנאמן כנכסי הנהנה.

>> עוד מידע על דיני המסים בישראל, תמצאו כאן.
>> למידע בנושא מיסוי בינלאומי, לחצו כאן.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

שלילת הטבת מס רכישה במקרה של רכישת חלק בבניין מגורים

שלילת הטבת מס רכישה במקרה של רכישת חלק בבניין מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד; דורון פסו, עו"ד

לאחרונה ניתנה החלטה ב-ו"ע 45682-01-17 באור נ' מדינת ישראל ("הערר") אשר דחתה בקשתו של עורר אשר רכש חלקים בלתי מסוימים בבניין דירות וביקש לקבל הטבה במס רכישה בטענה שמדובר ב"דירת מגורים יחידה".

תביעות ליקויי בניה

תביעות ליקויי בניה

מאת: צוות האתר

למשרדנו, המורכב מעו"ד, רו"ח, הנדסאים וכלכלנים, הידע והניסיון בטיפול בתביעות אשר עניינן בליקויי בניה אשר נגרמו כתוצאה מעבודות בניה לא תקינות ו/או לא ראויות, כאלה אשר משאירות את הדייר עם נכס פגום, מה שפוגע בשווי הנכס ו/או ביכולת של הדייר ליהנות מהנכס.

נדל

נדל"ן ישראלי ברומניה

מאת: צוות האתר

לסניף המשרד שבבוקרשט, המורכב מממבחר עו"ד רומנים מובילים, ניסיון רב בכל הקשור בביצוע עסקאות נדל"ן עבור ישראלים ברומניה - רכישה, מכירה וכו'. משרדנו ידע לבצע עבורך את עסקת הנדל"ן בנוגע לדירה, נכס מסחרי, מגרש, מניות ועוד ולהבטיח השלמת העסקה לשביעות רצונך.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם