מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, לירן יזהר


הטבות מס למפעל תעשייתי המייצא תוצרתו ומוגדר כ"מפעל מועדף"

חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק") נחקק במטרה להגביר את הצמיחה הכלכלית בישראל תוך מתן דגש לעידוד השקעות הון, יוזמות כלכליות, וקידומה של תחרות המס בישראל. עיקר התמריצים ניתנים לעידוד התעשייה, תיירות ושרותי המחקר והפיתוח. התמריצים ניתנים בשני מסלולים מרכזיים: מסלול המענקים ומסלול הטבות המס.

 

בשנת 2011 אושר תיקון מספר 68 (להלן: "התיקון"), במסגרתו בוצעה רפורמה מקיפה אשר כללה את שינוי תנאי הזכאות להטבות המס וכן את הגדרת הישויות הזכאיות להטבות אלו. בין היתר נקבע כי חברה שתעמוד בתנאי החוק תזכה להטבות מס על כלל מחזור עסקיה ובשיעור מס קבוע הנקבע בהתאם לאזור בו מוקם המפעל. במסגרת התיקון נקבע מסלול הטבות חדש בשם "המסלול הירוק" אשר אינו דורש פנייה מוקדמת או את אישור פקיד השומה לשם החלתו ודי בכך כי מפעל יוגדר כ"מפעל מועדף" לשם קבלת ההטבות אותן מעניק המסלול.

 

מפעל מועדף מוגדר בסעיף 18א(ב) לחוק כמפעל העומד בשני תנאים, היותו "מפעל תעשייתי" אשר יתרום לעצמאות הכלכלית של משק המדינה ובנוסף "מפעל בר-תחרות". "מפעל תעשייתי" מוגדר בסעיף 51 לחוק כמפעל בישראל שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית."מפעל בר-תחרות" הינו מפעל המקיים את תנאי סעיף 18א(ב) ובנוסף את אחד התנאים הקבועים בסעיפים 18א(ג):

1. עיקר פעילות המפעל הינה בתחום הביוטכנולוגיה או הננוטכנולוגיה וניתן על כך אישור מאת ראש המנהל למחקר ופיתוח תעשייתי.
2. 25% או יותר מכלל המחזור בשנת המס הם ממכירות בשוק מסוים (מדינה או טריטוריית מכס נפרדת), המונה 14 מיליון תושבים לפחות.
3. המחזור בשנת המס ממכירת מוצרים שייצר לשוק מסוים אינו עולה על 75% מכלל המחזור.

לשם הגשמתן של מטרות החוק, מוענקים מכוח תיקון מס' 68 פטורים, מענקים, הנחות, היתרים והקלות (להלן: "הטבות"). המבקשים לקבל את ההטבות הקבועות בחוק נדרשים להציג תכנית עסקית הכוללת תחזית לגבי תרומת המפעל בתחום התעסוקה והיצוא.

 

 

ההטבות מוענקות בכל שנת מס במידה והמפעל המועדף יעמוד בתנאי החוק, זאת ללא מגבלה על תקופת ההטבות. לפיכך יש לבדוק זכאות להטבות בכל שנת מס בנפרד, ובשנה בה לא עמד המפעל בתנאים הנדרשים בחוק לא יינתנו הטבות בהתאם לחוק באותה השנה.

הטבה במס החברות: חברה בעלת מפעל מועדף תשלם בשנת המס 2015 ואילך על הכנסתה החייבת מהמפעל מס חברות בשיעור של 16% ואם מפעלה ממוקם באזור המוגדר על פי החוק כאזור פיתוח א', תשלם מס חברות בשיעור של 9% (בשנים 2013-2014 עמדו שיעורי המס על 7% ו- 12.5% בהתאמה ואילו בשנים 2011-2012 עמדו שיעורי המס על 10% ו- 15% בהתאמה). זאת בהשוואה לחברה רגילה החייבת במס חברות בשיעור של 26.5% (החל משנת 2014).

 

הטבה במס על דיבידנד המחולק לבעלי המניות: על דיבידנד שמקורו ב-"הכנסה מועדפת", יחולו הוראות סעיף 51יח' לחוק, הקובע כי על אף האמור בסעיף 125ב לפקודה לפיו שיעור המס על דיבידנד הנו 25% (או 30% כאשר מדובר בבעל מניות מהותי), הכנסה מדיבידנד כאמור, תחויב בשיעור מס של 20%. על רווחי המפעל המועדף לא תוטל חבות מס נוספת בעת חלוקת הדיבידנד (כגון: השלמת מס חברות) מלבד חבות המס של בעל המניות. הוראות סעיף 126(ב) לפקודה יחולו על דיבידנד שמקורו ב"הכנסה מועדפת" של "מפעל מועדף", שישולם לחבר בני אדם. על דיבידנד כאמור, אין חובת ניכוי מס במקור כפי שהיה נדרש בעת חלוקת דיבידנד לחבר בני אדם מתוך רווחי מפעל מאושר ומפעל מוטב לפי האמור בסעיפים 47(ב)(2) ו‑51ב לחוק. למען הסר ספק, על חלוקת דיבידנד שמקורו ברווחי מפעל מאושר ו/או ברווחי מפעל מוטב יחולו הוראות החוק הרלוונטיות (הן לעניין מס חברות והן לעניין מס דיבידנד).

 

הטבה בפחת מואץ: חברה בעלת מפעל מועדף זכאית לפחת מואץ על מכונות, ציוד, ובניינים בבעלותה המשמשים את המפעל המועדף זאת בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בסעיף 42 לחוק.

 

לסיכום, התיקון לחוק העניק הטבות מס ייחודיות לחברות העומדות בתנאיו, ובמאמר זה נסקרו בקליפת אגוז ההטבות המרכזיות המוענקות ל"מפעל מועדף". בשולי הדברים יש לציין כי במסגרת התיקון הוענקו הטבות אף לעוסקים בתחומי התיירות והחקלאות בכפוף לתנאי החוק.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ייעוץ משפטי לחייבים למע"מ

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

חייב תשלומים למע"מ שעיקלו לך את הרכב או חשבון בנק? משרדנו יפעל עבורך במידיי ולקדם עבורך מהלך של הסדר במטרה להביא לידי ביטול העיקול ו/או ביטול מכביד אחר.

אי דיווח למע"מ באופן מלא וחוסר בחשבוניות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייצוג וסיוע משפטי לבעלי עסקים שלא הוציאו את מלא חשבוניות המס או לא דיווחו למע"מ בצורה מלאה ומדויקת - לחצו כאן לפרטים.

טיפול בענייני מס הכנסה בימי קורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לצוות משרדנו מיטב הכלים, הידע והניסיון לסייע לישראלים אשר רשות המס מבקשת לפעול מולם במישור האזרחי ו/או הפלילי בשל סוגיות ובעיות שונות בתקופת הקורונה - לפרטים לחצו כאן.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם