מאת: אלי דורון, עורך דין; ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון); איתי ברכה (משפטן)


מס תשומות נקרא גם מע"מ תשומות אשר הינו מס ערך מוסף, ששולם בידי העסק והוטל על קניות או שירותים שניתנו לעסק, וזאת לצורכי עסקו או לשימוש בעסקו של העוסק. זאת בניגוד למע"מ עסקאות, המשולם בידי הלקוחות של העסק. קיימים מקרים רבים, בהם גובה מס התשומות אשר שולם עולה על חיוב שיעור המע"מ בו חב העסק ובמקרה כזה, בית העסק זכאי להחזרים כספיים ועל כן נקרא החזר מס תשומות.

לשם קבלת החזרים, קבעה רשות המיסים הנחיות וכללים ברורים כאשר חילקה את המקרים לשניים – החזרים עד סכום של 18,566 ₪ בחודש (נכון ליום 01.07.2013) מחד, והחזרים גבוהים יותר מאידך. במקרה בו הסכום להחזר קטן מהסכום הקבוע, יש לפנות אל הבנק הרשום בתקנות (משתנה מעת לעת) בפניה מסודרת בצירוף המסמכים הרלוונטיים לשם קבלת ההחזר. במידה והסכום גבוה מהסכום הקבוע, יש להגיש בקשה להחזר במשרד מע"מ אזורי.

אופן הגשת דו"ח להחזר יכול להיעשות ידנית או ממוחשב - הדו"ח הידני להחזר יוגש על גבי טופס מע"מ 201 ויצורפו לו טופס מע"מ 274 (ריכוז פרטי חשבוניות מס) וטופס מע"מ 271 (ריכוז פרטי רשימוני יבוא) במקור בלבד, ממולאים על כל פרטיהם וחתומים ע"י העוסק או בא כוחו. בהגשת דו"ח על גבי מדיה מגנטית ניתן להגיש את הדו"ח על גבי תקליטור/דיסק נשלף (במשרד מע"מ האזורי בלבד) יש לצרף לתקליטור/דיסק נשלף את כל חשבוניות המס במקור כשסכום המע"מ הכלול בכל חשבונית בנפרד גבוה מ-1,333₪, וכן אישור מודפס שהדו"ח נמצא תקין באמצעות הסימולטור.

ניתן להגיש את דו"ח להחזר באתר הרשות באינטרנט, וזאת רק אם הסכום להחזר נמוך מהסכום הקובע. כמו כן ניתן להגיש את הדו"ח להחזר באמצעות מייצג המקושר לשע"מ בכל סכום להחזר וזאת רק אם הדו"ח ,ישודר ישירות דרך מערכת המחשב, ויפורטו בו כל פרטי החשבוניות שהוא כולל.

אם התגלו ליקויים בדו"ח ההחזר או בצרופותיו, על המטפל בדו"ח לפעול באחת משתי הדרכים הבאות:
א. יעכב את הבקשה להחזר, תוך מתן הודעה לעוסק, עד להשלמת הפרטים/קבלת הבהרות נוספות.
ב.  יעביר את הדו"ח לטיפול במחלקת ביקורת חשבונות עפ"י שיקול דעת הממונה או מי שהוסמך לכך.

לפי סעיף 90(א) לחוק, יש לסיים את כל הבדיקות ולבצע את ההחזר עד 30 יום ממועד הגשת הדו"ח, למעט במקרים הבאים:
•    הורה המנהל לבדוק את פנקסיו של העוסק כדי לקבוע אם הוא זכאי להחזר - אם לא הוצאה שומה, יש לבצע את ההחזר תוך 93 יום ממועד קבלת הדו"ח.
•    נפתחה חקירה בחשד לביצוע עבירה על החוק - במקרה זה יבוצע ההחזר תוך 523 יום ממועד קבלת הדו"ח.
•    אם במהלך התקופה האמורה בפיסקה ב. לעיל, הוגש כתב אישום נגד העוסק, או נלקח כופר כסף, תוחזר יתרת הסכום להחזר, לאחר ניכוי כל סכום שהעוסק חייב בו, תוך 30 ימים מיום שניתן פס"ד סופי, או מיום שנלקח כופר כסף, לפי העניין.

עוכב דו"ח להחזר מעבר ל-30 יום מיום הגשת הדו"ח, יש להודיע על כך לעוסק, בכתב.
החזר עודף מס תשומות המגיע לעוסק עפ"י החוק, יבוצע רק ע"י זיכוי חשבון הבנק של העוסק.
לכן ישנה חשיבות רבה לכך שפרטי חשבון הבנק של העוסק יהיו מדוייקים ונכונים. ללא פרטי חשבון בנק - לא יבוצע החזר.

א"כ אנו רואים כי רשות המיסים מכירה במצב בו משולם כפל מס, או במקרה שלנו כפל מע"מ ואכן מאשרת הרשות את החזר התשלום הכפול אל העסק, אשר יכול להסתכם בסכומי כסף רבים. אשר על כן, מומלץ להיעזר בבעל מקצוע מומחה בתחום שיפעל להשגת ההחזרים, כאמור ובכך ימנע תשלום כפל מס מיותר.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הכרה בקרוב משפחה של בעל מניות כבעל שליטה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט העליון ביום 31/10/19, נדונה סוגיית הכרה בקרובת משפחה של בעלת המניות בחברה כבעלת שליטה, דה פקטו, בחברה, וזאת לצורך חיובה באופן אישי של המבקשת בארנונה לעיריית תל אביב בגין נכס בו פעלה מסעדה.

פיתוח ועיצוב מוצר אינו נחשב ל"נכס בלתי מוחשי"

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

לאחרונה ניתן פסק דין בעניין חברת מגוגו בע"מ שבמסגרתו אושרה שומת תשומות שהוציא מע"מ נתניה ונקבע כי עיצוב מוצר כשלעצמו שנעשה על ידי החברה, ללא זכות יוצרים רשומה לא מהווה "נכס בלתי מוחשי" הפטור ממע"מ.

ליווי אישי לישראלים החוזרים להתגורר בישראל

מאת: אודליה שיינדורף, עו"ד

משרדנו כאן בשביל לעזור לכם לתכנן, להתארגן ולקבל החלטות משמעותיות בדרך חזרה לישראל, וזאת בסיוע צוות עו"ד רחב שיעניק לכם את המעטפת האולטימטיבית בנושא ובהתאם לנסיבותיכם הספציפיות, נגבש יחדיו תכנית מסודרת לקראת חזרתכם ארצה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם