מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- איקה בן מרדכי, משפטנית


תמ"א 38, הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. התכנית חלה על מבנים בעלי 2 קומות או יותר ואשר הוצא היתר לבנייתם לפני 1 בינואר 1980. הוראות התמ"א קובעות את המסגרת התכנונית שתאפשר מתן היתרי בניה מכוחה. התמ"א מציעה תמריצים לבעלי הנכסים (כגון העלאת שווי ערך הדירה, הוספת מעלית, הרחבת הדירה וחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה ועוד) ו/או היזמים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית. זאת תוך שמירה על איזון בין הצורך לחיזוק ומימונו לבין שיקולים עירוניים רחבים אחרים.

במסגרת התמריצים לביצוע החיזוק, ניתנות הטבות מיסוי לדיירים ולקבלן/היזם כגון פטור ממס שבח וכן  - במקרים מסוימים – פטור מתשלום היטל השבחה. במסגרת הדין הקיים הפטור מהיטל השבחה הינו ביחס לזכויות בנייה מכח תמ"א 38 בלבד, ואינו חל על תוספת זכויות מכח תכנית מפורטת, משכך מקום בו נדרש לאשר תכניות מפורטות לחיזוק מבנים לצורך הגדלת זכויות הבנייה – כדי להגיע לכדאיות כלכלית – כגון באזורי פריפריה בהן שוויין של זכויות לבנייה מכח תמ"א 38 נמוך יחסית - נוצר חיוב בהיטל השבחה בגין הזכויות הנוספות.  במסגרת הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הרחבת הפטור מהיטל השבחה), התשע"ב-2012, מבקש המחוקק לקבוע כי השבחה בגין תוספת זכויות בניה שמקורן בתכנית מפורטת לחיזוק מבנים לפי סעיף 23 לתמ"א 38 תהיה פטורה מהיטל השבחה. התיקון הנ"ל לחוק יאפשר הגדלת זכויות הבנייה על ידי היזמים/קבלנים ללא הגדלת נטל המס המוטל עליהם (כמי שנושאים בדרך כלל בנטל המסים בעסקאות מסוג זה) ומשכך יגדיל את הכדאיות הכלכלית של ביצוע פרויקטים מסוג זה ויאפשר חיזוקם של בניינים רבים נוספים שעד כה נמנע חיזוקם בשל כך. יובהר כי לצורך שליטה ובקרה בפטורים מהיטל השבחה שינתנו על פי הצעת החוק האמורה, מסמיכה הצעת החוק את שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע אזורים או יישובים שבהם לא יחול הפטור הקבוע בהצעת החוק.
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

שלילת הטבת מס רכישה במקרה של רכישת חלק בבניין מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד; דורון פסו, עו"ד

לאחרונה ניתנה החלטה ב-ו"ע 45682-01-17 באור נ' מדינת ישראל ("הערר") אשר דחתה בקשתו של עורר אשר רכש חלקים בלתי מסוימים בבניין דירות וביקש לקבל הטבה במס רכישה בטענה שמדובר ב"דירת מגורים יחידה".

תביעות ליקויי בניה

מאת: צוות האתר

למשרדנו, המורכב מעו"ד, רו"ח, הנדסאים וכלכלנים, הידע והניסיון בטיפול בתביעות אשר עניינן בליקויי בניה אשר נגרמו כתוצאה מעבודות בניה לא תקינות ו/או לא ראויות, כאלה אשר משאירות את הדייר עם נכס פגום, מה שפוגע בשווי הנכס ו/או ביכולת של הדייר ליהנות מהנכס.

נדל"ן ישראלי ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לסניף המשרד שבבוקרשט, המורכב מממבחר עו"ד רומנים מובילים, ניסיון רב בכל הקשור בביצוע עסקאות נדל"ן עבור ישראלים ברומניה - רכישה, מכירה וכו'. משרדנו ידע לבצע עבורך את עסקת הנדל"ן בנוגע לדירה, נכס מסחרי, מגרש, מניות ועוד ולהבטיח השלמת העסקה לשביעות רצונך.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם