מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)


ייבוא טובין לישראל כפוף לחובות תשלום מיסים בהם מכס, מס קנייה וכן לדרישת רישיונות ו/או היתרים. תחום הייבוא הוא תחום דינמי אשר עבר שינויים רבים בשנים האחרונות, כאשר יבואנים נדרשים להתמצא במארג החקיקה והרגולציה אשר משנה תכופות את פניו.

 
חשוב לציין כי מקור החקיקה החלה על מיסוי ייבואם של טובין בחקיקה מנדטורית המעניקה לרשויות סמכויות נרחבות אל מול היבואן. בדומה לתחום הייבוא בכללותו, אדם המבקש לייבא למדינת ישראל אבנים יקרות (כדוגמת יהלומים) או מתכות יקרות (כדוגמת זהב) עלול לעיתים תכופות להיתקל בקשיים הנובעים בעיקרם מאי עמידתו של היבואן בהוראות הדין הסבוכות, הנוגעות בעיקרן לשיטת ההתאגדות של פעילות הייבוא ואשר תוצאתן עלויות גבוהות ולעיתים מיותרות, בהן היטלים וקנסות או גביית תשלומים בגין דיווחים לקויים. כך למשל, הדין מגדיר 'עוסק' המייבא יהלומים בשונה מהגדרתו של 'עוסק' המייבא זהב, פועל יוצא מכך הוא שוני בהליך הרישוי, ההיתרים והתקנים הנדרשים לייבוא כל אחד מסוגי הטובין הללו לישראל. כך לדוגמא, הליך הייבוא של יהלומים הינו ייחודי והגוף המפקח עליו במכס הינו גוף נפרד ועל כן מתחייב להעביר את משלוחי הייבוא לתחנה האמונה על מכס יהלומים ואבני חן. משכך, אדם המבקש לייבא אבנים טובות או מתכות יקרות לישראל נדרש לעשות כן במשנה זהירות תוך בחינה מעמיקה של הוראות הדין לרבות בדיקת הליכי התקינה הנדרשים טרם ייבוא הטובין בפועל לארץ, וכן ביצועם של מלוא תשלומי המס ומיסי הקנייה המתחייבים, התנהלות נכונה וזהירה למול הרשויות לצורך הוצאתם של הרישיונות וההיתרים הנדרשים כדין, וכן עמידה קפדנית ומתמשכת במלוא התנאים המחויבים ברישיון.
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע בנושא?
משרדנו המורכב מעו"ד, רו"ח ויועצי מס שחלקם יוצאי רשות המכס ומס הקניה, בקיא בהליכים האמורים ויידע לתת לכבודכם את מלוא הליווי המשפטי המתחייב לצורך ייבוא הטובין למדינת ישראל כחוק ולצורך התנהלות תקינה אל מול הגופים המוסמכים בהליכי הייבוא. הצווים והתקנות שהוצאו מכוח פקודת המכס קובעים מהם ההליכים הנדרשים לצורך ייבוא על סמך סיווג הטובין המיובאים. כך למשל, קיימים הבדלים אקוטיים בדין בין ייבוא זהב גולמי לבין ייבוא תכשיטי זהב, הבדלים אלו קיימים אף בין ייבוא יהלומים משובצים לבין ייבוא יהלומים טבעיים ובין ייבוא יהלומים מעובדים. על כן, מלאכת סיווג הטובין לצורך קביעת המסגרת הנורמטיבית החלה בעניינם הינה מלאכה סבוכה ומורכבת המחייבת בדיקה מקצועית על ידי מומחה בעל ניסיון והכשרה העוסק בתחום. בד בבד, ההבדלים בין המיסוי הנובע מסוגי הטובין השונים אינם מסתכמים במכסים גרידא, אלא גם במס המוטל על ההכנסה, השונה מהותית בהתאם לטובין הנמכרים, בין אם עסקינן במכירת זהב ובין אם עסקינן במכירת יהלומים. זאת ועוד, נוסף לדין הישראלי, ייבואן של מתכות יקרות כפוף גם לדינים זרים ולאמנות עליהן חתמה מדינת ישראל, המקלים על הליכי הייבוא של זהב לישראל. בדומה לכך, חתומה מדינת ישראל על אמנות בנוגע ליהלומים האסורים בייבוא ("יהלומי דמים" ואשר ייבואם יגרור היבטים פליליים). אי עמידה בהוראות הדין לגבי ייבוא זהב ויהלומים עשוי לגרור אישומים פליליים בהם עבירות כגון הברחת טובין, הגשת רשימון ייבוא כוזב, ניסיון להתחמקות מתשלומי מס ועוד.
 
לאור האמור, לא ניתן להמעיט מחשיבותו של עו"ד הבקיא בתחומי הסחר, הייבוא והמכס. מחלקת המכס ותכנון המס הישראלי והבין-לאומי במשרדנו, המורכבת בין השאר מיוצאי רשות המכס ומס הקניה מלווה ומייצגת יבואנים יצואנים של יהלומים, זהב, כסף, פלטינה, פלדיום ועוד וזאת בכל ההיבטים המשפטיים הקשורים לתחום פעילותם ובעלת ניסיון ומוניטין בייצוג וליווי משפטיים בתחום הסחר הבינלאומי.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החשש ברפורמת גביית המס רק על פי צווי שומה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

נבקש לעדכנכם כי מנהל רשות המסים מבקש לקדם רפורמה ולתקן במסגרת חוק ההסדרים את פקודת מס הכנסה באופן שיאפשר לרשויות המס להוציא צווי שומה לעסקים בלא ביקורת שיפוטית ולנקוט מכוחם בהליכי גביה עוד טרם שמיעת טענותיו של הנישום כנגד המס הנדרש ממנו בפני בית המשפט.

דיבידנד בין חברות שמקורו ברווחי שערוך

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

האם סכומי כסף המחולקים מחברות בנות לחברת אם, הנובעים מרווחי שערוך, הינם בגדר דיבידנד "שמקורו בהכנסות" אצל חברת האם? קראו כאן בהרחבה בנושא.

חוב עבר של בעלים קודמים כהוצאה לצורך חישוב מס שבח

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

פסק הדין ו"ע 43873-12-18 קיסריה השקעות בע"מ נ' מס שבח תל אביב 1 דן בשאלה האם הוצאות ארנונה והיטלי תיעול שהוצאו בגין חובות העבר של המחזיקים הקודמים בנכס מותרות בניכוי לפי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963?

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם