מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - נחמן פרילינג, משפטן


בהצעת החוק שנערכה ע"י חברי הכנסת אורלי לוי-אבקסיס, מירי רגב ודב חנין והונחה על שולחנה של הכנסת בתאריך 25.6.12 צוין כי  הזכות לדיור עוגנה על ידי בית המשפט העליון כחלק מהזכות לכבוד שבחוק יסוד כבוד האדם וחירותו והינה זכות בסיסית של כל בן אנוש. חוק זה נדרש, כך לטענת מנסחיו, לאור מצוקת דיור בלתי נסבלת לחסרי דיור שהינם בעלי אמצעים כלכליים נחותים, הממתינים שנים ארוכות לפתרון של דיור ציבורי, ועל המדינה מוטלת החובה למצוא מקור תקציבי למימונו. במצב הקיים על פי נהלי משרד השיכון, חלוקת המשאבים ותקצובם הנוכחי אינם הולמים את צרכי מחוסרי הדיור ולפיכך משפחות רבות נותרות ללא פתרונות דיור ראויים עד כדי מגורים ברחוב.

בהתאם להצעה הוגדרו המונחים הבאים:
"דירה ציבורית" – דירה שהיא בבעלות, בחכירה לדורות או בניהולה של חברה לדיור ציבורי והמשמשת להשכרה ציבורית, או שהחברה לדיור ציבורי ייעדה אותה להשכרה ציבורית, לרבות דירה כאמור שהבעלות או החכירה לדורות בה משותפת למספר חברות לדיור ציבורי;
"חסר דירה" – אזרח ישראל או תושב ישראל שהוא בגיר, או בני זוג שאחד מהם אזרח או תושב כאמור שאינו זכאי למגורים במסגרת צבאית, טיפולית, שיקומית, חינוכית או במסגרת הכשרה מקצועית ואין ולא היה לו, בנפרד או במשותף עם אחר או אחרים, זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה, לרבות דירה בשלבי בנייה, באחת מהדרכים הבאות: בעלות ; חכירה ; חכירה לדורות ; שכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב–1972.

הדרך המוצעת למימוש הזכות:
חסר דירה יגיש למשרד בקשה להקצאת דירה ממאגר דירות הדיור הציבורי; המשרד יבחן את בקשתו ויקבע את הזכאות בתוך 20 ימים ממועד הפנייה; נמצא חסר הדירה זכאי להקצאת דירה, יקצה לו המשרד דירה מתאימה בתוך 30 ימים.

הגדרת זכאי בחוק המוצע קובעת כי רק מחוסר דיור שאינו יכול ממקורותיו ומשאביו הכלכליים לספק דיור לו ולבני משפחתו יהיה זכאי לסיוע. כמובן שהזכות להקצאת הדיור תהיה מותנית בעמידה במספר מבחנים כלכליים המשקפים את ההכנסה הפנויה של המשפחה, מקום מגוריה הנוכחי  וכדומה.

הצעת החוק מחייבת את משרד השיכון לאפשר לדייר לממש את זכותו לדירה ציבורית, בפועל, לכל המאוחר שנתיים ממועד הזכאות, ולא להסתפק בהמרת הזכות בסיוע כספי.

הצעת החוק לוקחת בחשבון את תור הממתינים לדיור ציבורי עוד בטרם ייכנס החוק לתוקפו, וקובעת כי החוק לכשיתקבל לא יפגע בזכויותיהם.

ע"פ הצעת החוק תוקם ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת כדי שיינתן גם משקל למצוקת רווחה בעת קביעת הקריטריונים, ולא רק למצוקה הכלכלית.  הוועדה המשותפת תאשר את התקנות שעל פיהן תקבע הדרך להקצאת דירה לזכאי חסר דיור, להתאמות הנדרשות לפי גודל משפחתו, או בהתאם לצורכי מגבלתו. כן תאושרנה על ידי הוועדה הדרכים לקביעת גובה שכר הדירה שישולם בדיור הציבורי.
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

שלילת הטבת מס רכישה במקרה של רכישת חלק בבניין מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד; דורון פסו, עו"ד

לאחרונה ניתנה החלטה ב-ו"ע 45682-01-17 באור נ' מדינת ישראל ("הערר") אשר דחתה בקשתו של עורר אשר רכש חלקים בלתי מסוימים בבניין דירות וביקש לקבל הטבה במס רכישה בטענה שמדובר ב"דירת מגורים יחידה".

תביעות ליקויי בניה

מאת: צוות האתר

למשרדנו, המורכב מעו"ד, רו"ח, הנדסאים וכלכלנים, הידע והניסיון בטיפול בתביעות אשר עניינן בליקויי בניה אשר נגרמו כתוצאה מעבודות בניה לא תקינות ו/או לא ראויות, כאלה אשר משאירות את הדייר עם נכס פגום, מה שפוגע בשווי הנכס ו/או ביכולת של הדייר ליהנות מהנכס.

נדל"ן ישראלי ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לסניף המשרד שבבוקרשט, המורכב מממבחר עו"ד רומנים מובילים, ניסיון רב בכל הקשור בביצוע עסקאות נדל"ן עבור ישראלים ברומניה - רכישה, מכירה וכו'. משרדנו ידע לבצע עבורך את עסקת הנדל"ן בנוגע לדירה, נכס מסחרי, מגרש, מניות ועוד ולהבטיח השלמת העסקה לשביעות רצונך.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם