מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולשטיין, משפטן


עמותה שפעלה בשטחי C לא תוכר כ"מוסד ציבורי" לעניין פקודת מס הכנסה

פסק דין בהליך ע"מ 52882-02-17 עמותת ועידת המדעים וההשכלה האסלאמית נ' פקיד שומה ירושלים 3, אשר ניתן בביהמ"ש המחוזי בירושלים, עסק בערעורה של עמותת ועידת המדעים וההשכלה האסלאמית (להלן: "המערערת") אשר טענה כי יש לסווגה כ-"מוסד ציבורי" בהתאם לסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א–1961.

המערערת פועלת כעמותה המפעילה מוסדות חינוך בכפר ביר נבאלא המצוי בשטחי C בגדה המערבית ומשכירה מספר נכסים בשכונות בית חנינה ושועפאת הנמצאות בעיר ירושלים (מעבר לקו הירוק) לחברה לתועלת הציבור בשם "חברה בתי הספר אל אימאן", המפעילה בתי ספר באותם הנכסים. עיקר המחלוקת בין המערערת לבין פקיד שומה ירושלים 3 (להלן: "המשיב") נסוב סביב אופן המיסוי של הכנסות השכירות בשנים 2011-2013 בגין הכנסת המערערת משכירות. המשיבה הוציאה למערערת שומה בצו בהתאם לסעיף 152(ב) לפקודה ומכאן הערעור.
 

טענות הצדדים
טענתה העיקרית של המערערת היא כי יש לסווגה כ-"מוסד ציבורי" משום שהיא פועלת לקדם "מטרה ציבורית" כהגדרת סעיף 9(2)(ב) לפקודה ולכן הכנסותיה פטורות. המערערת מבססת את טענותיה הן בשל העובדה כי היא מקיימת פעילות חינוכית בביר נבאלא והן על העובדה כי היא משכירה נכסים אשר משמשים לשימוש חל"צ (חברה לתועלת הציבור), המפעילה בשטחם בתי ספר המקדמים מטרות ציבוריות רלוונטיות לסיווג. המשיב טוען כי לפעילותה החינוכית של המערערת בביר נבאלא, אין כל זיקה ציבורית למדינת ישראל או תושביה, ואלה אינם נהנים מפעילות זו ולכן אין מקום להעניק למערערת פטור בגין הכנסותיה המופקות מהשכרת הנכסים. תכלית הפטור ממס, המקטין את הכנסות המדינה ממיסים, ניתן לראותו בעין שווה לחלוקת תקציבים למוסד ציבורי המתוקצב מכספי המיסים. בכל מקרה, פעילות השכרת המבנים לכשעצמה מהווה פעילות מסחרית שאינה מטרה ציבורית, אלא מטרתה להשיא רווחים ותו לא. 
 

החלטת ביהמ"ש

בית המשפט ניתח את פרשנות ההוראות החקוקות בסעיף 9(2) בפקודה ואת תכליתן, וקבע כי יש לפרש את המושגים המנויים בסעיף 9(2) - "מטרה ציבורית" ו-"מוסד ציבורי" כך שיתיישבו עם תכלית החקיקה המורה על פרשנות מצמצת של מושגים אלו, ועל כן עליהם לכלול רכיבים של זיקה למדינת ישראל. מבחינת שיקולים מערכתיים, קיימת מניעה להכיר בגוף שאין בינו ובין המדינה זיקה כ-"מוסד ציבורי". יתרה מזאת, למדינה יש קושי בפיקוח על גוף הפועל מחוץ לגבולות המדינה וכפועל יוצא מגביל את יכולת המשיבה לבחון את יתר התנאים שצריכים להתקיים על מנת להעניק פטור ממס. בסופו של עניין, המערערת לא הצליחה להוכיח כי לפעילותה יש זיקה כלשהי למדינת ישראל ותושביה, ולא רק לפלסטינאים, שכן לא הצליחה להוכיח כי ישנם תושבי מזרח ירושלים, בעלי תעודת זהות ישראלית, אשר לומדים במוסדות הלימוד של המערערת בביר נבאלא. באשר להשכרת המבנים בשועפאת ובבית חנינה, פעילות זו אינה פעילות שיכולה להיחשב כמטרה ציבורית לצורך הפיכת המערערת למוסד ציבורי - פעילות זו הינה מסחרית גרידא והמערערת לא לוקחת חלק בפעילות הלימודית המתרחשת בכותלי בית הספר. 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 3.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החשש ברפורמת גביית המס רק על פי צווי שומה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

נבקש לעדכנכם כי מנהל רשות המסים מבקש לקדם רפורמה ולתקן במסגרת חוק ההסדרים את פקודת מס הכנסה באופן שיאפשר לרשויות המס להוציא צווי שומה לעסקים בלא ביקורת שיפוטית ולנקוט מכוחם בהליכי גביה עוד טרם שמיעת טענותיו של הנישום כנגד המס הנדרש ממנו בפני בית המשפט.

דיבידנד בין חברות שמקורו ברווחי שערוך

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

האם סכומי כסף המחולקים מחברות בנות לחברת אם, הנובעים מרווחי שערוך, הינם בגדר דיבידנד "שמקורו בהכנסות" אצל חברת האם? קראו כאן בהרחבה בנושא.

חוב עבר של בעלים קודמים כהוצאה לצורך חישוב מס שבח

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

פסק הדין ו"ע 43873-12-18 קיסריה השקעות בע"מ נ' מס שבח תל אביב 1 דן בשאלה האם הוצאות ארנונה והיטלי תיעול שהוצאו בגין חובות העבר של המחזיקים הקודמים בנכס מותרות בניכוי לפי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963?

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם