מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולשטיין, משפטן


בפסק דין בעניין יורשיו של צבי דינשטיין ז"ל (להלן: "המנוח") נדונה השאלה בעניין קיזוז הפסדי עבר (עסקיים והון) של המנוח על ידי יורשיו. בשנת 2011 המנוח צבר הפסדים מעסק ומשלח יד בכ-2.6 מיליון ₪ וכן הפסדי הון בסך של כ-46 מיליון ₪. המנוח נפטר באפריל 2012 ובצו הירושה נקבע כי הגברת גילי דינשטיין (להלן: "הגב' דינשטיין") והגברת אירית מלכסון (להלן: "הגב' מלכסון", ובצירוף פביו יחזקאל מלכסון אנגל: "משפחת מלכסון") יירשו חלקים מעיזבון המנוח.
 
המערערים טענו כי ההפסדים שנצברו למנוח עונים להגדרת נכס, בהתאם לסעיף 88 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"). כמו כן, סעיף 1 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") ופסיקת בתי המשפט קובעת כי במות אדם עזבונו עובר ליורשיו ובפרט הזכות לקיזוז הפסדים מועברים כחלק מנכסיו של המנוח. עוד טוענים המערערים כי יש לראות כאילו נכנסו בנעלי המנוח לעניין נכסיו וזאת בהתאם לסעיף 120(ב) לפקודה המייחסים את העיזבון כהכנסתם החייבת של היורשים ולפי עקרון הרציפות. המערערים טענו כי הלכת 14-01-41641 וע"מ 41708-14-01 בנימין שרגא ואח' נ' פקיד שומה חולון התקבלה כאשר בבסיסה הפסדי המס היו מעסק, אולם במקרה להלן החלק הארי של ההפסדים נובע מהפסדי הון מחד ומאידך טענו כי הלכת שרגא שגויה גם לעניין ההפסדים העסקיים. פקיד שומה כפר סבא ופקיד שומה תל אביב 3 העלו טענות כמעט זהות כנגד הכללת ההפסדים בדו"חותיהם, כדלקמן:
א. ראשית, בית המשפט מסתמך על הלכת שרגא שהוצגה לעיל, בה נקבע כי זכות קיזוז ההפסדים הינה זכות אישית.
ב. שנית, סעיף 28 לפקודה קובע כי זכות הקיזוז היא כנגד הכנסתו החייבת של אותו אדם.
ג. שלישית, ההפסדים שנצברו למנוח אינם "שטר" המגלם חוב כספי של המדינה, אלא נתון שומתי לאדם ספציפי ותו לא.
 
החלטת בית המשפט
השופט אלטוביה דחה את ערעורם של היורשים וקבע כי לא ניתן להבין מלשון סעיף 28 לפקודה כי כוונת המחוקק ותכלית החוק הייתה להכליל את יורשיו של המנוח, בהתייחסותו למונח "אותו אדם" לעניין קיזוז הפסד ואף לא נמצא כל עיגון אחר לפרשנות זו של היורשים. בנוסף, תכלית סעיפים 91-92 לפקודה אינה מתכוונת ליורשים למרות העדר המילה "אדם". משכך, אין ליצור "יש מאין" שכן הסעיף לא מרמז זכאות במקרי הורשה. גם בחלקי הסעיף בהם מוזכרת המילה "אדם" אין הכוונה להרחבת תחולת הסעיף ליורשיו של מנוח. השופט אלטוביה קבע כי גם לא ניתן ללמוד מהמשפט המשווה שהובא בגדר הערעור כי קיימת אחידות באשר להורשת הפסדים לצרכי מס, אלא להיפך, ברוב המדינות שהציגו היורשים בטיעוניהם - הורשה לצרכי מס לא מותרת.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

התכנית הכלכלית למשבר הקורונה - משקולת במקום גלגל הצלה

מאת: אלי דורון, עו"ד; ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); אסף הופמן, עו"ד; אהרון איתן, עו"ד

התוכנית שהוצגה על ידי משרד האוצר מתיימרת להציג מספר ערוצים שנועדו לסייע לעצמאיים ובעלי עסקים וחברות המחזיקים למעשה את המשק הישראלי ואשר נפגעו בצורה קשה במהלך משבר הקורונה, אולם בפועל היא לא עושה כן

ביהמ"ש התיר לפקיד השומה להעלות טיעון שלא הועלה במסגרת השומה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביהמ"ש הגיע למסקנה כי יש להיעתר לבקשת המשיב בנושא הוספת האפשרות החלופית למיסוי החפץ לפי רווח הון, וזאת בהסתמך על החלטת ביהמ"ש העליון בפס"ד 7034/19 אמיר יהושוע נ' פ"ש ירושלים 3, בו נקבע כי בערעורי מיסוי מוטלת על ביהמ"ש חובה לוודא כי תהא שומת אמת.

החזר מע"מ לסייעות שהועסקו כעובדות קבלן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולשטיין, משפטן

פסק הדין הנ"ל עוסק בסייעות בגני ילדים שהועסקו ע"י המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור, באמצעות חוזי העסקה אישיים, במסגרתם סוכם כי השירותים מסופקים כשירותי קבלנות בגינן לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם