מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)


ייעוץ משפטי אזרחי ופלילי בטענה למחילת חוב לספק בחו"ל, על פי פקודת מס הכנסה

קורה לא אחת כי ישראלים בעלי עסקים מגיעים למצב בו הם חייבים כספים נכבדים לספקים המספקים להם סחורות בחו"ל. לפעמים מדובר ביצרנים סינים ולפעמים מדובר ביצרנים המצויים במדינות אחרות, אותם יצרנים מספקים את הסחורות ליבואן הישראלי ובגין כל פעולה שכזה מחייבים הם את כרטיסו.
 
המציאות מלמדת כי לפעמים החוב טופח ומגיע לממדים נכבדים, מה שמכניס את הספק הזר ללחץ עסקי ו/או למצב בו הוא למעשה דורש מהישראלי להסדיר את התשלום שאם לא כן, יפסיק את אספקת הסחורה לישראל ולפעמים אף מעבר לכך - משמע לנקוט בהליכים משפטיים כנגד אותו גורם ישראלי שחייב להם כסףבאותן נקודות זמן, הישראלי יעשה כל שביכולתו על מנת להגיע עם הספק הזר להבנה, שכן העדר אספקת התוצרת עלול לסגור לו את העסק ומעבר לכך עלול הוא להיתבע בישראל וכאן לא אחת מתעוררות פעולות אשר מייצרות במורד הדרך בעיות לאותו ישראלי אל מול רשויות המס בישראל ולפעמים אף חושפות אותו לעבירות פליליות. כך יוצא שישראלי המבקש לסגור את יתרת החובה שלו אל מול אותו ספק זר, מבקש להסתייע בצד שלישי, אשר יכול להיות בן משפחה ו/או כל נותן אשראי ו/או כל גורם אחר המוכן לשלם לספק הזר את החוב. בחלק גדול של המקרים, בעל העסק מבין כי עליו לפנות לבן משפחה כזה או אחר ולבקש ממנו את עזרתו, כך שאותו בן משפחה יעביר לספק את התשלום, תוך הבהרה לבן המשפחה כי עזרתו מתחייבת וכי בהעדרה הוא לא יוכל להמשיך להפעיל את עסקו ובפועל כל התנהלותו עלולה להגיע לכדי סיום.

ואכן, כך הניסיון מראה, יש בנמצא מצבים בהם החוב מתאפס באמצעות תשלומים שכאלה המשולמים על ידי צד שלישי לספק. מבחינה חשבונאית, המשמעות שקולה למצב בו בעל המניות הישראלי מקבל הלוואה מצד שלישי ואת אותו כסף מעביר ישירות לספק הזר. עקב זאת הכרטיס חו"ז מול הספק הזר מתאפס ובמקביל כרטיס החו"ז על שם הבעלים של החברה הישראלית מזדכה באותו סכום, מה שלפעמים מאפס את יתרת החובה ולפעמים מביא לידי יתרת זכות. הפעולות החשבונאיות האמורות מתבצעות אם במצב בו הכסף עבר ישירות מהצד השלישי לספק ואם במצבים בהם הצד השלישי העביר את הכסף לישראלי והישראלי הוא זה שהעביר את הכסף ישירות לספק הזר. הבעיה מתחילה שעה בה רשות המס חושדת כי נעשה משהו לא תקין. משכך, כל עוד יש בנמצא הסכם הלוואה מסודר בין בן המשפחה לישראלי, העברה בנקאית בין בן המשפחה לישראלי והעברה בנקאית בין הישראלי לבין הספק הזר - אזי הסבירות לבעיה מצטמצמת באופן ניכר. מאידך, היה ולגישת האזרח הישראלי הכסף עבר ישירות מהקרוב לספק הזר בהעדר הסכם הלוואה בינו לבין בן המשפחה הזר ו/או בהעדר אישורים על העברות בנקאיות מסודרות, אזי מתעוררת אצל רשות המס החשש מפני התנהלות לא חוקית, כך למשל הרשות חושדת כי אין בנמצא בן משפחה שאכן שילם בפועל לספק הזר וכי בפועל מי שהעביר לספק את הכסף הוא האזרח הישראלי ובחלק מהמקרים החשש הוא כי הכסף שעבר לספק הזר על ידי הספק הישראלי הוא כסף שלא דווח בישראל ולא שולם בגינו המס.

נסיבות שכאלה מזמינות בעיות - בנסיבות שכאלה ישנו חשש כי רשות המס הישראלית תנסה להוכיח את טענתה ולשם כך תפעל מול גורמים אצל מדינת הספק בניסיון להוכיח כי כספים לא עברו בצורה תקינה וכי בפועל יש בנמצא מחדל. כך יוצא לא אחת כי רשות המס מסרבת להכיר בכך כי אכן ארעה פעולה של איפוס לספק על ידי בן משפחה ותחת זאת, היה ואין באפשרותה להוכיח כי הכספים הגיעו ישירות מהיבואן הישראלי, תציג את המהלך כמחילת חוב של הספק הזר לטובת הספק הישראלי. המשמעות היא כי רשות המס תטען כי הספק הזר הלכה למעשה ויתר לישראלי על חובו והואיל ומחילת חוב שקולה להעלמת הכנסה, תחייב היא את הישראלי במס בגין כל החוב שלכאורה נמחל על ידי הספק הישראלי.
 
כיצד נוכל לסייע לך במקרים שכאלו?
למשרדנו ניסיון רב בהתנהלות שומתית בנושאים מסוג זה ובקיא בכל הקשור בהתנהלות של יבואנים ישראליים מול ספקים זרים ולמורכבות העלולה להיווצר אם אל מול חקירות מס הכנסה ואם אל מול פקידי השומה. משרדנו ידע כיצד לפעול אל מול כל הגורמים הקשורים וזאת על מנת להביא לידי סיום הפרשה במינימום נזק ומינימום עלות, אם במישור האזרחי ואם במישור הפלילי. יובהר כי סוגיות מסוג זה הינן משפטיות מטבען, ומשכך עורכי דין מסים ,עו"ד המתמחים במס פלילי ואזרחי, היא הכתובת המתאימה לטובת טיפול במחלוקות מסוג זה. משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח אשר בעברם ייצגו את רשויות המס, משרדנו יודע כיצד להתנהל מול הרשויות בחוקיות ובשקיפות וזאת על מנת להביא לידי סיום המחלוקת בצורה אופטימאלית אם במישור האזרחי ואם במישור הפלילי. אנו נדע לקבל פיקוד על המשבר ולהביאו לידי סיום אופטימאלי. בתיקים מסוג זה יש בנמצא צורך בבקיאות ייחודית אם בדיני מס, אם בדיני ראיות ואם בדינים אחרים. לנו הידע האמור ולכן לנו היכולת לעזור לך להביא לידי פתרון הבעיה בצורה אופטימאלית כאמור.

התקשר אליי עתה, נקיים פגישה דיסקרטית ובהתאם נתנהל, עו"ד אלי דורון 054-4251054

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מתי העברת דירה במתנה תיחשב לעסקה מלאכותית שמטרתה הימנעות מתשלום מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

פסק הדין שניתן בתאריך ה-6.2.2020 בבית המשפט המחוזי בנצרת, עסק בבני זוג נשואים עם ארבעה ילדים, אשר הגישו ערר על שומת מס שבח שנקבע על ידי מנהל מיסוי מקרקעין טבריה על דירה שלטענתם ניתנה במתנה לאם העוררת, ביישוב כורזים.

עמותה שפעלה בשטחי C לא תוכר כמוסד ציבורי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולשטיין, משפטן

פסק דין בהליך ע"מ 52882-02-17, אשר ניתן בביהמ"ש המחוזי בירושלים, עסק בערעורה של עמותת ועידת המדעים וההשכלה האסלאמית אשר טענה כי יש לסווגה כ-"מוסד ציבורי" בהתאם לסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה.

שומת עסקאות במקרה פסילת ושריפת ספרים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

פסק דין בהליך ע"מ 39685-10-18, עוסק בערעור של זכריה גופרמן על החלטת מע"מ אשדוד לחייבו בשומת עסקאות בסכום של 154,784 ₪ ובשומת תשומות בסך 6,135 ₪.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם