מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן


עדכונים בחובת תשלום ביטוח לאומי לעובד זר לצורך טיפול סיעודי

נבקש לעדכנכם, כי החל מחודש ינואר 2020, ייכנסו לתוקפן הוראות בנושא תשלום ביטוח לאומי לעובדים זרים, במסגרת אגרת שפורסמה מטעם המוסד לביטוח לאומי ביום 31.12.19, בשם "איגרת למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי".
 
מעסיק אשר קיבל אישור מטעם רשות האוכלוסין וההגירה להעסיק עובד זר בתחום הטיפול הסיעודי, יהיה פטור מחובת הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי על שכר העבודה שמשולם לעובד הזר, עד סכום של 5,500 ₪ לחודש. עם זאת, יודגש כי הפטור האמור אינו חל על חברות עסקיות וגופים שונים המעסיקים עובדים זרים, אלא רק למעסיקים פרטיים. הפטור הנ"ל ניתן למעסיק סיעודי בעל אישור (שהוא אדם פרטי), ללא קשר לשאלה האם המעסיק דנן מקבל קצבה מהביטוח הלאומי או מכל גורם מבטח אחר. מדובר בשינוי המצב שהתקיים עד חודש דצמבר 2019 לפיו פטור כאמור ניתן רק למעסיקי עובד זר הזכאים לקצבאות מהביטוח הלאומי (קצבת סיעוד, קצבת ילד נכה או קצבת שירותים מיוחדים לנכים קשים). מעסיקים של עובדים זרים בענף הסיעוד המשלמים לעובדיהם שכר הגבוה מ-5,500 ₪ בחודש יידרשו לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי רק בגין ההפרש בין השכר המשולם ובין 5,500 ₪. לדוגמא: מעסיק המשלם שככר בגובה 6,500 ₪ יידרש לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי עבור 6,500-1,000= 1,000 ₪ בלבד. כאשר שיעור תשלום דמי הביטוח יהיה בסך 2% מהסכום החייב בדיווח ותשלום.
 
תנאים לזכאות לפטור
על מנת לקבל את הזכאות לפטור כאמור לעיל, נדרש המעסיק למלא את שני התנאים הבאים:
1. יש לפתוח "תיק מעסיק עובד במשק בית" במוסד לביטוח לאומי, בו יעדכן המעסיק את פרטי העובד הזר, השכר המשולם לו ועוד.
2. השכר המשולם לעובד על ידי המעסיק ישולם באמצעות בהעברה בנקאית לחשבון בנק בבעלות העובד, או בשיק על שמו של העובד הזר אשר יופקד בחשבונו. 
 
יודגש כי לו יבקש העובד הזר לתבוע קצבה מאת הביטוח הלאומי בגין תקופת עבודתו (לדוגמא דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה ועוד), ידרוש המוסד לביטוח לאומי מהמעסיק ומהעובד הזר להציג מסמכים המאשרים את ביצוע תשלומי השכר, כמו תדפיס חשבון בנק ובהסתמך על כך תחושב הקצבה לה יהא זכאי העובד הזר.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

דיבידנד בין חברות שמקורו ברווחי שערוך

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

האם סכומי כסף המחולקים מחברות בנות לחברת אם, הנובעים מרווחי שערוך, הינם בגדר דיבידנד "שמקורו בהכנסות" אצל חברת האם? קראו כאן בהרחבה בנושא.

חוב עבר של בעלים קודמים כהוצאה לצורך חישוב מס שבח

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

פסק הדין ו"ע 43873-12-18 קיסריה השקעות בע"מ נ' מס שבח תל אביב 1 דן בשאלה האם הוצאות ארנונה והיטלי תיעול שהוצאו בגין חובות העבר של המחזיקים הקודמים בנכס מותרות בניכוי לפי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963?

הנחות שניתנו על ידי ספק מוצרים חליפים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

רשות המסים לא הייתה רשאית להתעלם מהנחות שניתנו על ידי ספק מוצרים חליפים - להלן סיקור מיוחד בעניין ת"א 46492-01-16 דלק מוטורס בע"מ נ' מדינת ישראל (אגף המכס והמע"מ).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם