מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולשטיין, משפטן


נבקש לעדכנכם, כי לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושלושה שיתקיימו בתאריך ה-2.3.2020, פרסמה רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה בתחום שומה וביקורת ברשות המיסים, הנחיות והוראות מיוחדות בנושא מיסוי התשלומים המתבצעים בתקופת הבחירות על ידי מועמדים, מפלגות קיימות, מפלגות חדשות וועדת הבחירות.
 
בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו-1996 (להלן: "החוק") ובתקנות מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו-1996 שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן: "הוראות הדין המיוחד"). בהתאם להנחיות רשות המיסים, גוף המעסיק עובדים או המבצע תשלומים לעובדים ואשר מחויב בניכוי מס במקור נדרש לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו או באזור בו מתנהל מטה הבחירות. ההנחיות מגדירות את תקופת הבחירות לכנסת הבאה כשתי תקופות: התקופה הראשונה המשותפת לכל המפלגות חלה בין התאריכים 26.1.20-10.3.20 + התקופה השנייה חלה רק עבור מפלגות המקיימות פריימריז, למשך 30 ימים אשר מהיום שלאחר הבחירות המקדימות.
 
בנוסף קובעות ההנחיות כי הוראות הדין המיוחד חלות אך ורק על תשלומים שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
1. התשלום בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי העניין, בתקופת הבחירות, אך לא בעד דמי שכירות.
2. המשלם הוא מפלגה, רשות הממונה על פי דין על ביצוע הבחירות או מועמד לבחירות מוקדמות. בדגש על כך כי חברות כוח אדם אינן נחשבות כ-"משלם" הכפוף להוראות המיוחדות.
3. העבודה או השירות נעשו רק בתקופה הבחירות. התשלום הכולל ליחיד אינו עולה על 11,700 ₪ בבחירות לכנסות ה-23, ו/או סכום של 8,800 ₪ (בשנת 2019) ו-8,900 ₪ (בשנת 2020) בבחירות המוקדמות (פריימריז). 
4. מקבל התשלום מועסק על ידי המשלם או נותן לו שרות בתקופת הבחירות בלבד, דהיינו אינו נמנה על עובדיו או ספקיו הקבועים של המשלם.

סוגי התשלומים השכיחים בתקופת הבחירות: הנחיות מפרטות לגבי סוגי התשלומים השכיחים בתקופת הבחירות: פרסום מודעות בעיתונים או באמצעים אלקטרוניים, הפצת תעמולת בחירות לתיבות הדואר או בכרזות, תשלום לפעילי הרשימות ולנציגיהן בקלפיות, למזכירי קלפי, תשלום לטלפנים, שמירה וסדרנות, הסעות והובלות וכו'. מאידך, ההנחיות מסייגות סוגי תשלומים שאין לראותם כתשלום ב"תקופת בחירות": תשלום לבתי דפוס, שכירת מבנים, רכישת ציוד, רכישת מוצרי מזון וכיבוד וכו'.
 
"מס מיוחד" על תשלומים בתקופת בחירות: בהתאם להנחיות, על תשלום ב-"תקופת הבחירות" יחול מס מיוחד שאיננו בשיעור מס הכנסה הקבוע בדין. המס המיוחד יוטל על מלוא התשלום בשיעור של 25%, ללא זכות לנכות, לקזז, להפחית או לקבל פטור כלשהו. יצוין כי שיעור המס המיוחד נותר גם במצב בו הכנסתו של מקבל התשלום מביאה אותו למדרגת מס שולי הנמוכה מ-25%. לגבי התשלום האמור יחולו בנוסף ההוראות הבאות:
1. כיוון שהתשלום אינו מוגדר כ"הכנסה" לפי פקודת מס הכנסה, קבלתו אינה מחייבת הגשת דוח למס הכנסה.
2.  התשלום אינו "הכנסה" או "שכר", לעניין חוק מס ערך מוסף, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי - למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה.
בהתאם להוראות, מקבל תשלום אינו רשאי לדווח על כך כהכנסה רגילה ולשלם בגינה מס הכנסה עפ״י הפקודה.
 
הדיווח ותשלום המס המיוחד: משלם יגיש לפקיד השומה דיווח על תשלומים שביצע עד ה-16 לחודש העוקב לחודש התשלום. הדו"ח יוגש על גבי טופס 102 שיופק ע"י משרד השומה בו מתנהל תיק המשלם.
 
מיסוי תשלומים "אחרים" בתקופת הבחירות:  כל סכום ששולם העולה על הסכומים שהוצגו לעיל (11,700 ₪, 8,800 ₪ או 8,900 ₪), או תשלומים שניתנים לעוסק במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו ייראו כהכנסה לצורך הפקודה במלואם (כולל חובת ניכוי מס במקור ככל שחלה).
 
מיסוי תשלומים לקטינים: חרף האמור, תשלומים המשולמים לקטין מתחת לגיל 18 ייראו כהכנסת עבודה בהתאם לסעיף 2(2) לפקודה, ותחול עליהם חובת ניכוי במקור.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הלוואת בעלים או דיבידנד?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

בית המשפט נדרש להכריע בעניין 67285-01-18 זימרמן נ' פקיד שומה נתניה בשלוש סוגיות אשר היוו את בסיס המחלוקת בין הצדדים: כיצד יש לסווג את יתרת העודפים בסך 2,200,000 ₪ - דיבידנד או הלוואה? האם ייחוס משיכת יתרת העודפים בתאריך 31.12.12 נעשה כדין? האם ניתן לחייב בריבית בגין יתרת החוב מכוחו של סעיף 3(ט)(1) לפקודה?

פריסת מס שבח ותמורה הנצמחת מעסקת המכר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

משרדנו הינו בעל ניסיון של עשרות שנים בתחום וידע לתת לכבודכם את מלוא השירות הכרוך בקבלת הטבת 'פריסת מס שבח' וזאת החל מעריכת כלל המסמכים המתחייבים, יצירת קשר עם הגורמים הרלבנטיים לצורך הגשתם של המסמכים, תכנון תשלום המס כדין והכל במטרה לסייע לכם ולתת את המלוא הליווי המתחייב לצורך השלמת הליך פריסת מס השבח, בדיוק, במסירות ובתוצאה באיכות מקסימלית.

שיעור הרווח הגולמי בענף השיפוצים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

סיקור מיוחד בעניין ע"מ 14-06-44217 נאג'ם ואח' נ' פקיד שומה ירושלים, ערעור בגין החלטה בהשגה שהוגשה על שומות מס לפי מיטב השפיטה אותן הוציא פקיד השומה לשני המערערים - חאלד נאג'ם וחסאם רג'בי, הפועלים בשותפות בתחום עבודות הבניה, וכן בגין החלטת פקיד השומה על פסילת ספרי השותפות בשנים 2007 ו-2009.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם