מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)


המציאות מלמדת כי ישראלים רבים השוקלים להקים מיזם עסקי כזה או אחר נוטים, אם לטובת הפחתת סיכונים ואם מטעמים עניינים אחרים, לעשות זאת באמצעות ייסודה של חברה בע"מ.
אותם מייסדים, לא אחת, מעדיפים לחסוך את עלויותיו של עו"ד המתמחה בדיני חברות ותחת זאת מקימים הם יחדיו חברה, לפעמים באמצעות רואה החשבון ו/או גורם אחר וזאת מבלי להשקיע מחשבה באשר למשמעויות המשפטיות של המהלך ו/או מבלי לייחס חשיבות למגבלות ו/או למחויבויות המתגבשת מהרגע בו  מייסדים חברה ביחד עם גורם או גורמים נוספים.
 
הלכה למעשה, אותם מייסדי חברה לא בהכרח מבינים בעת הקמתה כי בעצם ייסודה הסכימו לסוג של "חתונה קתולית", במובן זה שמעתה ועד עולם, מתוקף היותם דירקטורים ו/או מייסדים באותה חברה, מחויבים הם לנתב לעברה את כלל ההזדמנויות העסקיות בהן יתקלו ו/או יבקשו לפתח ו/או לקדם. למעשה האחריות שלהם עתה כדירקטורים היא להביא כל הזדמנות עסקית לחברה המשותפת. הימנעות מלעשות כן תחשוף אותם משפטית ברמה האישית.

החריג לאמור הוא מצב נכון ונורמטיבי בו המייסדים, בעת ייסוד החברה, מחליטים, במסגרת מסמכי ההתאגדות להגביל את פועלה ומטרותיה של החברה לתחומים מוגדים בלבד, תוך הותרת חופש פעולה לכל אחד מהחברים האחרים בה לייסד ולקדם עסקים אחרים שאינם מתחרים בפעילות המוגדרת של אותה חברה.

אלא שהמציאות מלמדת כי מרבית המייסדים, שהינם בדר"כ בתחילת דרכם העסקית, והפרוטה בשלב זה חסרה בכיסם, נמנעים מלייחס לסוגיות המשפטיות האמורות חשיבות ובפועל מייסדים הם חברה, ביחד עם אחרים, אשר תחום העיסוק שלה אינו מוגבל, מה שאומר משפטית - כי עליהם לנתב  לחברה המיוסדת כל הזדמנות עסקית וכי אסור להם לייסד חברה אחרת אליה ינותב רעיון עסקי אחר או דומה.
 
כך או כך, במרבית המקרים, המייסדים של החברה, בעודם צעירים, תמימים וחסרי ניסיון, שבויים ומאוהבים ברעיון, מייסדים חברה במינימום עלות, ללא תקנון ספציפי, ללא הסכם מייסדים מהותי.
אלה מסתפקים במסמכי התאגדות מאוד כללים ולא מפורטים וזאת מתוך הבנה ואמונה כי יפעלו במשותף כתף אל כתף, לנצח נצחי עד, ע"ס חלוקת תפקידים מוגדרת או לא מוגדרת מראש, לטובת קידום הרעיון, אם בתחום הבניה, אם בתחום המסחר ואם בכל תחום אחר עליו הצדדים חושבים כי נכון יהיה לפעול.
 
בפועל, הימנעות המייסדים מלחתום על הסכם מייסדים ו/או תקנון ספציפי הבא להגדיר את שעתיד לבוא - תתגלה בהמשך כטעות מרה המייצרת מורכבות משפטית מיותרת.
בעצם אי עריכת הסכם מייסדים מראש - נמנעים הצדדים מלהתייחס למגוון רחב של סוגיות העלולות להתעורר תוך כדי תהליך ובכלל זה – התייחסות למטרות החברה המוקמת, יכולתו של מייסד להקים עסקים ו/או חברות נוספות, התייחסות למקרה בו מתעורר סכסוך ו/או מקרה בו יש בנמצא מחלוקת ו/או מקרה בו יש בנמצא נכונות של מי מהצדדים למכור את מניותיו ו/או מקרה בו מי מהצדדים מבקש לעבוד פחות משותפו ועוד ועוד עניינים שראוי ונכון להגדיר במסגרת הסכם מייסדים מפורט, מראש. כזה המציף סוגיות מהותיות עליהן  נכון לדון  בתחילת הדרך ולא במועד בו מתעוררת הבעיה. מסמכי ההתאגדות, יודגש,  שקולים לספר החוקים של החברה ומכאן באה חשיבותם.
 
כך יוצא והניסיון מעיד על כך כאלף עדים, כי המייסדים מפעילים את החברה ודוחפים אותה קדימה בכל המרץ על סמך ההבנות המקוריות וזאת עד למועד בו משהו משתבש, משהו משתנה, משהו שמסמכי ההתאגדות הסתמיים עליהם המייסדים חתמו לא מתייחס אליו, מה שמאלץ את הצד הנפגע לפנות לערוצים משפטיים מתוך מטרה להביא לידי נטרול הבעיה והסדרת המתחייב.

כך למשל יוצא כי תוך כדי התנהלות החברה, מחליט אחד מבלי המניות כי עייף ממלאכת החברה וכי עתה מבקש הוא "להוריד הילוך"  ולהתפנות לטובת עיסוקים אחרים.
בתחילה יכול בעלי המניות האחר של לשים לב לירידה במעורבות של אותו בעל מניות אחר, אך עם חלוף הזמן קורה, לא אחת, כי אותו בעל מניות מפנים כי עיקר הנטל עבר אליו, כי שותפו המקורי כבר לא משקיע בעסק את המרץ והעשייה המתחייבים, וכל זאת בעוד שבעל המניות האחר ממשיך  למשוך מהחברה את אותה משכורת, את אותם דיבידנדים. מצב שכזה מתחיל לחלחל בקרב בעל המניות העובד וגורם  לו לתסכול ולתחושה כי  נעשה לו עוול וכי העיוות שנוצר מפלה אותו לרעה ממש.
המצב, כמובן, יכול להחמיר ולהגיע לדוגמא לנקודה בה בעל המניות הנותר, זה הממשיך לדחוף את העסק כתמול שלשום, נאלץ, עקב התנהלותו הרופסת של שותפו, לקחת קבלני משנה על מנת שאלה יעשו את מה ששותפו אמור היה לעשות, מה שבסופו של יום פוגע ברווחיות העסק ומוסיף עומס בלתי סביר ותסכול על הצד הפעיל.
 
במקרים אחרים, ניתן למצוא חברות בהן בעל מניות אחד אכן פעיל ומקדם את העסק, העסק הלכה למעשה מושתת רובו ככולו על יכולתו ועל ביצועיו, הלקוחות מכירים אותו ורק אותו, הספקים מכירים אותו ורק אותו, הוא זה שמפעיל את העובדים ומקדם מהלכים והכול בעוד שבעל המניות האחר , במקרה הטוב, עושה את המינימום לטובת קידום הפעילות העסקית. כך יוצא שאותו בעל מניות פעיל, מחד משקיע את נשמתו בעסק ועושה לילות כימים לטובת שמירה על הקיים ולטובת לפיתוחו של העסק, בעוד שהאחר – נח לו על זרי הדפנה וכל שנותר לו זה להמתין למועד חלוקת המשכורות ו/או הדיבידנדים , כשאלה מחולקים בהתאם לשיעור חלקו בחברה ובהתאם למוסכם במקור, מה שבמידה רבה מעמיק את תחושת הניצול, התסכול  ואי ההגינות מצד זה שפועל לטובת קידום העסק ושמירה על המשך פועלו.
תהליכים שכאלה לוקחים, לא אחת, שנים ולבעל המניות הפעיל קשה להפנים כי שותפו לעסק, הרץ עמו שנים רבות, כבר לא אותו שותף נמרץ  ו/ או  אותו גורם פעיל וחיוני עמו הוקם העסק.
וחמור מכך, היה ובעל המניות הפעיל מבקש לעשות שינוי, להפסיק לעבוד עבור האחר ו/או  לקבל יותר בגין עשייתו המוגברת  ו/או להתנתק מהחברה המשותפת ו/או לרכוש את מניות האחר ו/או לבצע פעולה אחרת שתסיר את העיוות,  נתקל הוא, לא אחת בחומב בצורה המושתתת על אותם מסמכי התאגדות נושנים, אשר אינם מתייחסים למצבים מסוג זה, מה שמחזיר אותו , את בעל המניות הפעיל, להוראת הסל, לברירת המחדל - ספר החוקים ולפסיקה, שם ,במידה רבה, מוגנת זכותו של בעל המניות הפחות פעיל, במובן זה – שאין בנמצא מנגנון מוסדר המאפשר  שינוי  ו/או מנגנון המתייחס לאפשרות של מכירת מניות החברה ו/או רכישת מניות השותף הבלתי פעיל ו/או לכל מנגנון אחר אשר יש בו כדי להביא לידי עדכון המצב ולידי עריכת שינויים אשר יפצו את בעלי המניות הפעיל בגין עמלו ו/או בגין ההתנתקות ו/או הרפיסות של בעל המניות האחר, זה שהחליט להפוך את החברה ואת אחזקותיו בה לנכס מניב .

מצב הדברים חמור שבעתים שעה בה מדובר בחברה בה בעלי המניות אוחזים באותו שיעור של מניות.
במקרה שכזה האחד תלוי באחר, לפעמים אף נדרשות שתי חתימות בבנק לטובת ביצוע כל פעולה ובוודאי נדרשת הסכמה של שני בעלי המניות בנוגע לפיטורי עובדים ו/או שינוי בתנאים של מי מהבעלים ו/או בכל עניין אחר הנוגע בהרחבת פעילות החברה ו/או פירוקה ו/או צמצום פועלה.
 
כאן בדיוק משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח המתמחים בדיני חברות ידע לעזור לך.
למשרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי משרד המשפטים הידע, היכולת והניסיון לבניית אסטרטגיה משפטית אשר מטרתה היא להתמודד עם סוגיות שכאלה.
משרדנו ייצג ומייצג בעלי מניות במגוון רחב של מחלוקות מסוג זה ובמסגרת זו רכש הוא ניסיון רב בכל הקשור לאסטרטגיה המשפטית הנדרשת לטובת פתרון הבעיה לשביעות רצון הלקוח.
יאמר מיד כי השאיפה במקרים שכאלה היא לפעול בתחכום, וככול שניתן ללא פניה לערכאות , בטח שלא בשלבים הראשונים ובהישען על אסטרטגיה משפטית סדורה לקדם בהדרגה מהלכים אשר יכשירו את הדרך לפעולה אשר בסיומה מטרות הלקוח ייושמו.
 
כל ההתנהלות במקרים מסוג זה חייבת להתבצע על ידי עו"ד המתמחים בדיני חברות, יד ביד ובתאום מלא עם הלקוח.
בחלק גדול של המקרים ניתן יהיה לסיים את המלאכה ללא פניה לערכאות וזו אכן השאיפה אולם, בהסכמת הלקוח מראש ובמקרים המתאימים בלבד, פניה למערכת המשפטי באמצעו הליך כזה או אחת תישקל ברצינות
פניה לבית המשפט תוך הצפת העיוות, היא זו שתשים, במקרים המתאימים, סוף  לסבל של הלקוח ותביא את הפרשה לידי סיום.

כמובן שכל מקרה חייב להיבחן לגופו והאסטרטגיה שתגובש עם הלקוח תהא מותאמת למקרה הספציפי, לאופי העסק, לסיכונים הגלומים בפניה לערכאות ועוד.
באותה מידה נכון יהיה לציין כי גם מידת האגרסיביות, ככול שיוחלט להשתמש  בזו, תקבע בסופו של יום על ידי לקוח המשרד.

יש בנמצא מצבים בהם הלקוח מתעקש להגיע ליעד בדרכי נועם בלבד וכך יעשה.
מאידך, יש בנמצא מצבים, במיוחד בשעה בה לבעל המניות ה"מושבת" לא מגיע לקבל את שווין המלא של מניותיו – נכון יהיה לנקוט בהלכים משפטים כאלה או אחרים אשר יגרמו לאותו בעל מניות לוותר על מניותיו בתמורה נמוכה יחסית ו/או שלא בתמורה ו/או כנגד ויתור על שורה של תביעות ו/או מהלכים משפטים אותם משרדנו ידע להציף ולהבהיר כי אלה יהפכו לממשיים היה והצדדים לא יסיימו את המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט.
 
כאמור משרדנו מורכב הן מעו"ד ומרו"ח מומחים הן בדיני חברות והן בתחומים קשורים אחרים כמו דיני מס, דיני חדלות פירעון, דיני עבודה ועוד.
כך ששעה בה בעל מניות מגיע למשרדנו, נדע, ביחד עמו, לסמן את המטרה ולפעול ע"ס אסטרטגיה משפטית יצירתית אשר בסופו של יום תביא לידי פתרון המתיישב עם האינטרס של הלקוח והחברה.

האתגר שלנו כמומחי בדיני חברות ובניהול סכסוכים שכאלה נעוץ בלהביא ללקוח את הפתרון המיוחל מבלי שתידרש פניה לערכאות.
במרבית המקרים יודעים ומצליחים אנו לעשות כן, ברם, משלא נותרת ברירה, נדע להציע ללקוח חלופות משפטיות מקוריות.  


בכל מקרה, משרדנו ידע לעזור לך לקדם את עניינך ולהביאך למצב המשפטי אליו שואף אתה להגיע.
אנו מזמינים אותך לפגישה לא מחייבת במשרדנו.
נבחן יחדיו את המצב , נציג בפנייך דרכי פעולה והיה ונקבל ממך אור ירוק נצא לפעולה.
משרדנו ידע להפוך כל אבן ולעשות כל שנדרש עד להשלמת המשימה, אך אתה זה שתקבע את גובה הלהבה.
תתקשר אלי עתה. אל תמתין. הזמן לא פועל לטובתך.
נקיים פגישה דיסקרטית ובהישען עליה תבין מה האופציות ותחליט האם להתקדם או לא.
עו"ד אלי דורון - 0544251054
 
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

סכסוך עסקי במיזם אינטרנט / היי-טק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה בייצוג משפטי עבור סכסוך עסקי במחלוקות בין בעלי מיזם, בעלי מניות, שותפים וגורמים אחרים הנוגעים והקשורים במיזם הייטק או מיזם אינטרנטי.

הברחת פעילות ונכסים בידי שותף

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה בייצוג בעלי מניות ששותפיהם לחברה הבריחו פעילות או נכסים ו/או מבקשים להקים חברה מתחרה - ​איך לפעול נגד שותפים שהבריחו פעילות או נכסים ו/או מבקשים להקים חברה מתחרה? קראו כאן.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם